Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AULA DE CIENCIAS al CS

1,112 views

Published on

Aportar al Aula de Ciencias de toda una serie de recursos y material para que los alumnos puedan desarrollar las actividades en el centro y en casa. Utilizar las tics como medio de aprendizaje y de comunicación entre el profesor y el alumno y los alumnos entre si.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AULA DE CIENCIAS al CS

 1. 1. Miguel Sedano Martínez Anna Moreno Martin CEIP Marianao – Sant Boi de Llobregat
 2. 2. Index: • Objectius. • Continguts. • Activitats. Tipus. • Desenvolupament de les activitats. • Avaluació. Criteris. • Competències bàsiques. • Treballs col·laboratius • Vídeos i presentacions.
 3. 3. Objectius Dotar l’Aula de Ciències de tota una sèrie de recursos i materials perquè els alumnes puguin desenvolupar les activitats al centre i a casa. Utilitzar les Tics com mitjà d’aprenentatge i de comunicació entre el professor i l’ alumne, afavorint també el treball col·laboratiu i l’atenció a la diversitat. Posada en comú Treball col·laboratiu
 4. 4. Continguts Cada curs consta de les corresponents unitats didàctiques del currículum de l’àrea de Coneixement de Medi Natural. Cadascuna de les unitats presenta diferents tipus d’activitats.
 5. 5. Activitats: Tipus • D’exploració: Fitxes de correspondència ( Word que haurà de retornar omplert) • D’introducció: Videos, presentacions en power point i enllaços a web relatius al tema. • D’aplicació: Activitats JCLIC, Hotpotatoes, • D’ampliació:Wikis (treball col·laboratiu), Base de dades, Glossari. (poden ser autoavaluables tant com avaluables per grup.) • D’avaluació: Quaderns Virtuals, Activitats JCLIC, Enquestes, Activitats de (comprensió (videos).
 6. 6. Observació en grup: d’una càmara connectada a la lupa binocular. O a un braç flexo. A través del Projector
 7. 7. Vídeos i presentacions
 8. 8. Activitats JCLIC
 9. 9. El projecte de Medi Ambient de l’escola El Compostador a l’Aula de Ciències es treballa a l’aula Detall activitat JClic
 10. 10. Wiki Treball col·laboratiu a casa Glossari Base de dades
 11. 11. Fem enquestes: Treballem amb quaderns virtuals: Els cucs de seda
 12. 12. Treballem amb l’Ecodad Amb l’Ecodad experimentem amb: la llum, el so i la temperatura. Després passem les dades a l’ordinador i obtenim gràfiques.
 13. 13. Construcció de maquetes a l’aula Una flor Un Motor solar Un volcà
 14. 14. Activitats relacionades amb la celebració de l’any de l’astronomia: La imatge del dia que vaig nèixer: Imatge astronòmica del dia
 15. 15. Pàgines web: • www.xtec.cat • www.edu365.cat • http://clic.xtec.cat/ca/act/index.htm • http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/index.htm • http://youtube.com • http://www.ceipmarianao.com • http://agora.xtec.cat/ceipmarianao/moodle Autoria d’activitats (publicades a internet) • El compostador a l’aula de ciències (web): 2n premi de Web de ciència (2008) • El compostatge (Jclic) • Tenim cura del nostre entorn, l’escola (projecte d’innovació PEA 2006-09) • Els efectes de la pluja àcida a les plantes (PPT)

×