Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller cinema

1,080 views

Published on

Dins el projecte de centre del curs 2006-07 treballem en cinc tallers d’Art: escultura, pintura, música, arquitectura i cinema. El claustre marca els criteris generals, i a partir d’aquests cada taller té autonomia en les preses de decisions respecte a l’organització d’activitats del seu taller. Els Objectius del taller: 1. Apropar els nens i nenes d’Educació Infantil al món del cinema. 2. Conèixer i manipular joguines òptiques. 3. Usar la càmera de fotos i la de vídeo. 4. Realitzar una petita producció de vídeo que contingui algun truc de cinema. 5. Introduir un vocabulari mínim relacionat amb el món del cinema.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Taller cinema

  1. 2. <ul><li>Dins el projecte de centre del curs 2006-07, al cicle d’Educació infantil, treballem en cinc tallers d’Art: cinema, escultura, pintura, música i arquitectura. </li></ul><ul><li>L’experiència que presentem és el TALLER DE CINEMA que s’organitza en grups interaula. </li></ul>
  2. 3. <ul><li>Apropar els nens i nenes d’Educació Infantil al món del cinema. </li></ul><ul><li>Conèixer i manipular joguines òptiques. </li></ul><ul><li>Usar la càmera de fotos i la de vídeo. </li></ul><ul><li>Realitzar petites produccions de vídeo que continguin algun truc de cinema i representin diferents gèneres cinematogràfics. </li></ul><ul><li>Introduir un vocabulari mínim relacionat amb el món del cinema. </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Es fa una introducció a la història del cinema amb l'ajut del Club de Cinema de Cassà. Els nens i nenes experimenten amb les joguines òptiques (praxinoscopi, zoòtrop...). </li></ul><ul><li>Es construeixen el seu propi foliscopi. </li></ul><ul><li>També es passa un petit fragment de la pel·lícula EL CIRC d'en Xarlot. </li></ul>
  4. 5. <ul><li>S’enregistra la pel·lícula a partir de la idea inicial dels alumnes del grup. </li></ul><ul><li>Es treballa el vocabulari relacionat amb l’enregistrament (director, actor, guió, decorat, càmera…). </li></ul><ul><li>Els nens i nenes fan d’actors i actrius i fan les fotos del reportatge, making off. </li></ul><ul><li>Després es fa el muntatge de la pel·lícula. </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Es projecta la pel·lícula produïda a la classe. S’aprofita per fer un repàs dels elements de llenguatge oral i audiovisual apresos i es compara la pròpia pel·lícula amb la dels altres grups. </li></ul><ul><li>Les pel·lícules i les fotografies dels reportatges fets pels nens i nenes es poden trobar a la web de l’escola acompanyades de petits comentaris. http://www.xtec.net/centres/b7008249/cinematot.htm </li></ul>
  6. 7. <ul><li>LA FESTA (cinema mut) http://www.xtec.net/centres/b7008249/festa.htm </li></ul><ul><li>SUPERHEROIS (acció) </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/centres/b7008249/superherois.htm </li></ul><ul><li>EL MALSON (terror) </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/centres/b7008249/malson.htm </li></ul><ul><li>BLANCANEUS (infantil) </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/centres/b7008249/blancaneus.htm </li></ul><ul><li>EL JARDÍ </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/centres/b7008249/jardi.htm </li></ul>

×