Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Una visió en el temps a través de videoconferència del compositor Franz Joseph Haydn  <ul><li>CEIP Sant Sebastià-Nulles <...
Objectius del projecte <ul><li>Conèixer què és una videoconferència. </li></ul><ul><li>Intercanviar experiències musicals ...
Organització de les activitats <ul><li>Valoració dels coneixements previs dels alumnes respecte a la videoconferència i el...
Programació de les activitats prèvies a la preparació de la videoconferència - Conèixer el nom del compositor Franz Joseph...
Activitats per a organitzar la videoconferència <ul><li>Prèviament es va decidir que l’escola de Perafort s’encarregaria <...
Dossier de treball dels alumnes Vida Llegint el dossier de Franz Joseph Haydn completa les frases següents: Franz Joseph _...
Hem estat notícia
 
Fotos de l'activitat
Vídeos i blocs de l'experiència de Videoconferència VÍDEO DE LA VIDEOCONFERÈNCIA: http://blocs.xtec.cat/stactgn/2009/04/0...
Recursos emprats <ul><li>CDde les audicions de Franz Joseph Haydn. </li></ul><ul><li>-Power point de la vida de Haydn. </l...
RECUSROS DISPONIBLES LA XARXA DE FRANZ JOSEPH HAYDN  BIOGRAFIA http://www.grec.cat/cgibin/gemcl2.pgm?&USUARI=xtec01&SESSI...
FI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visió en el temps a través de videoconferència de Haydn

1,524 views

Published on

El projecte en un inici va nèixer amb la idea de treballar el compositor F.J.Haydn, ja que l’any 2009 és commemora el bicentenari de la seva mort. En un primer moment vam decidir realitzar una programació per treballar el compositor utilitzant el major nombre de recursos TIC tant en les activitats a d’ensenyament-aprenentatge, així com en el treball que havíen de fer els alumnes a l’aula. Vam pensar que per a millorar la motivació i implicació dels alumnes calia afegir alguna cosa que dongués sentit a allò que volíem fer i que fés partícips totalment als nostres alumnes. Aleshores vam pensar que una videoconferència seria un element TIC altament engrescador, així com la utilització d’una videocàmera per a gravar tot el procés, una càmera de fotos per a seguir totes les activitats i els ordinadors com a eines per a realitzar gairebé totes les activitats. En iniciar el procés ens vam adonar de que els alumnes no sabíen què era una videoconferència i que per tant un dels nostres objectius havia de ser conèixer aquesta eina i treballar-la amb els alumnes perquè la coneguessin com a recurs educatiu i de comunicació. Escoles participants: CEIP Sant Sebastià de Nulles i el CEIP Josep Veciana de Perafort. El projecte s’ha realitzat en diferents fases. La primera fase va consistir en preguntar als alumnes si sabien que era una videoconferència. La resposta dels alumnes va destacar que molts d’ells no sabíen que era una videoconferència, només alguns van intuïr de què es podia tractar. La segona fase va consistir en el treball a l’aula de música del compositor austríac Franz Joseph Haydn ja que aquest any és el 200 aniversari de la seva mort. Les dues mestres de música de les dues escoles vam decidir fer una programació amb activitats on es treballés el compositor, la seva vida, les seves obres de forma totalment experiencial, amb jocs motrius, audicions actives, cercant informació, etc. Per a totes les activitats es van utilitzar recursos TIC com per exemple: visualitzar vídeos amb power point, audicions amb el Youtube, activitats clic, treball amb l’ordinador per cercar fotografies, instruments, recursos, biografia, etc. Després d’aquestes primeres activitats es va explicar als alumnes que tot allò que havíem treballat a l’aula ho hauríen de presentar a uns altres nens d’una altra escola i que un dia faríem una classe molt especial on ells seríen els protagonistes i que hauríen de treballar en conjunt per tal de que els altres nens entenguessin bé el que els hi volíem explicar. Les mestres de les dues escoles vam decidir que una escola presentaria la vida de Haydn i l’altra les obres. Els alumnes van realitzar un treball cooperatiu per tal de preparar la presentació. A l’escola de Perafort es van fer 3 grups i cada grup va preparar la seva presentació. L’escola de Nulles va fer un guió de quines seríen les obres que volíen que escoltessin, com ho representarien, quins materials i instruments necessitaven i com s’organitzaven. Les dues mestres especialistes abans de la presentació vam elaborar un guió per tal de que la presentació de la videoconferència estigués guiada i que cada grup d’alumnes sapigués quan els hi corresponia parlar o fer la seva representació. L’ús de la videoconferència ens ha donat la possibilitat d’obrir les nostres aules donant-hi entrada a eines i estratègies expertes amb els quals ens seria impossible poder-nos comunicar d’una altra manera (per la distancia, disponibilitat, economia, etc.) i, també, ens ha permès interactuar, de manera no presencial, però si en temps real (a través d’unes càmeres), amb persones que es troben lluny de nosaltres i amb les quals ens interessa poder intercanviar idees, experiències, opinions,... col•laborar. Tots els nens, siguin quines siguin les seves característiques (nouvinguts, amb necessitats educatives especials,...) han tingut les mateixes possibilit

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visió en el temps a través de videoconferència de Haydn

 1. 1. Una visió en el temps a través de videoconferència del compositor Franz Joseph Haydn <ul><li>CEIP Sant Sebastià-Nulles </li></ul><ul><li>CEIP Josep Veciana-Perafort </li></ul>
 2. 2. Objectius del projecte <ul><li>Conèixer què és una videoconferència. </li></ul><ul><li>Intercanviar experiències musicals amb nens i nenes d’altres escoles. </li></ul><ul><li>Conèixer a través de la videoconferència aspectes fonamentals de la vida i les obres de Franz Joseph Haydn. </li></ul><ul><li>El treball cooperatiu com a eina per organitzar una videoconferència. </li></ul><ul><li>Treball col.lectiu per tal de preparar i organitzar una exposició oral. </li></ul><ul><li>Treballar les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Interpretar col·lectivament l’acompanyament instrumental de la simfonia de la sorpresa, conjuntament amb alumnes d’una altra escola. </li></ul><ul><li>Utilitzar la videocàmera digital. </li></ul><ul><li>Realitzar una tasca col·laborativa amb una altra escola diferent a la nostra. </li></ul><ul><li>Aprendre nou vocabulari i fer una activitat que no els és habitual facilitant a curt termini l'ús quotidià de la nova llengua. </li></ul><ul><li>Conèixer noves persones i establir-hi relacions i així facilitar l'intercanvi cultural . </li></ul>
 3. 3. Organització de les activitats <ul><li>Valoració dels coneixements previs dels alumnes respecte a la videoconferència i el compositor F.J.Haydn. </li></ul><ul><li>Activitats d’experimentació i vivència a l’aula per a conèixer els aspectes més importants de la vida i obra de Haydn: audicions enregistrades i a través d’internet (youtube, etc), jocs motrius, jocs de ritme, acompanyaments instrumentals senzills, visualització de power point, cerca d’informació a través d’internet (imatges, vida, obra). </li></ul><ul><li>Treball del dossier de l’alumne on hi ha activitats d’audició, de reconeixment visual, auditiu, de lectura, completar, etc. </li></ul><ul><li>Proposta als alumnes de realitzar un intercanvi interescolar de la vida i obra de Haydn. </li></ul><ul><li>Treball cooperatiu i col.laboratiu a l’aula per part de tots els alumnes per a preparar les exposicions orals, visuals, materials i auditives. Els alumnes amb la guia del mestre organitzen les seves exposicions col.lectives i individuals. </li></ul><ul><li>Realització de la videoconferència “Una visió en el temps de F.J.Haydn”. </li></ul><ul><li>Valoració per part dels alumnes de l’experiència de la videoconferència i dels continguts assolits en tot el procés. </li></ul>
 4. 4. Programació de les activitats prèvies a la preparació de la videoconferència - Conèixer el nom del compositor Franz Joseph Haydn i l’any de la seva mort. -Conèixer el nom d’almenys una de les seves obres més importants treballades a classe. -Marcar la pulsació de la simfonia del rellotge amb el moviment i instruments de percussió Orff. -Reconèixer les frases de la simfonia de la sorpresa. -Reconèixer les parts principals de la trompeta. -Escoltar amb atenció i respecte les audicions. - Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant de les manifestacions artístiques i culturals i dels contextos de producció artística. -Avançar amb confiança i satisfacció i respecte en els processos de creació i producció artística. -Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu alhora de participar en projectes artístics col·lectius. -Llegir petites partitures amb els elements musicals apresos. Aquestes activitats pretenen desenvolupar les següents competències: COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATERIA: Comprensió artística: -Reconèixer en les audicions elsdiferents elements musicals: elements expressius i dinàmics, el tempo. -Conìxer tres obres importants del compositor Franz Joseph Haydn. Expressió artística: -Marcar la pulsació de les audicions amb el moviment del cos i amb instruments de percussió. Actitud davant el fet artístic: -Mostrar capacitat d’atenció i escolta davant les diferents manifestacions musicals. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS Competències comunicatives: -Ser capaç d’aprendre a expressar i comunicar amb autonomia emocions i vivències a través dels processos propis de l’activitat musical (expressar quines emocions els evoquen les audicions,...) Competències metodològiques: -Ser capaç d’aprendre a planificar individualment i en equip les frases del procés d’execució de l’obra de la sorpresa de Haydn. Competències personals: -Viure la música a partir d’escoltar, interpretar i improvisar i comprar i enriquir les pròpies experiències creatives. Explorar i percebre: -Estructura de l’obra la simfonia de la sorpresa de Haydn. Frases i repeticions. -Audició: Simfonia de la sorpresa, simfonia del rellotge i Concert per a Trompeta de F.J.Hyadn. -La partitura com a element del llenguatge musical. -Timbre: instruments de percussió. Instruments de les audicions de Haydn. -Curiositat i interès pel fet sonor. - Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que desvetllen les expressions musicals i corporals. -Interès per la cerca d’informació (individual i col·lectiva) sobre compositors/es, intèrprets, -Reconeixement de les famílies instrumentals de corda i percussió. -Acompanyament amb moviments i instruments per percussió de les audicions. Interpretar i crear: - Pràctica de tècniques bàsiques de moviment acompanyats o no de seqüències sonores, cançons i obres musicals. - Interès, valoració i respecte pel fet artístic propi i dels altres i per les obres artístiques de diferents característiques. -Acceptació i adaptació de les pròpies possibilitats davant de la producció, creació i interpretació artística. -Conèixer la vida i característiques més importants de l’obra de Haydn. -Reconeixement de petites formes musicals, de qualitats del so, d’instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals -Escoltar les audicions del “Rellotge” i “la sorpresa” de Haydn i reconèixer les característiques principals. -Escoltar una audició musical mostrant una actitud de respecte i silenci. -Participar activament en les audicions mitjançant moviments o acompanyament amb instruments de percussió (marcar la pulsació). -Conèixer quina és la tasca d’un compositor. -Reconèixer les frases principals de la simfonia la sorpresa. -Reconèixer el timbre de la trompeta en el concert per a trompeta de Haydn. 1. Veurem el vídeo de la simfonia de la sorpresa i escoltarem l’audició. Després demanarem als alumnes la seva opinió personal i que destaquin quina és la intensitat en què apareix la sorpresa. 2. Escoltarem la simfonia del rellotge i veurem el vídeo. 3. Jugarem al joc del rellotger: un alumne fa de rellotger i els altres de rellotges. Els alumnes han d’estar-se quiets fins que el rellotger els toca, aleshores el nen que hagi tocat el rellotger s’haurà de moure segons la pulsació de la música de la simfonia del rellotge que està sonant. 4. Preguntarem als alumnes si saben qui és el compositor d’aquestes dues audicions i posteriorment passarem el power point de la vida de Haydn. 5. Escoltarem l’audició per a trompeta i orquestra i assenyalarem les parts més importants de la trompeta. 6.Farem l’audició activa de la simfonia el rellotge. 7. Completarem la fitxa amb el text que hi correspongui de la vida i obra de Haydn. 8. Audició activa de la simfonia de la sorpresa. AVALUACIÓ COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS OBJECTIUS ACTIVITATS
 5. 5. Activitats per a organitzar la videoconferència <ul><li>Prèviament es va decidir que l’escola de Perafort s’encarregaria </li></ul><ul><li>d’explicar la vida de Haydn i l’escola de Nulles les obres més importants. </li></ul><ul><li>1.Treball en petits grups cooperatius per part dels alumnes per tal de presentar els continguts. Distribució de tasques amb la guia del mestre (cerca de continguts mitjançant internet, llibres, enciclopèdies, imatges, informacions més rellevants, com exposar-ho davant dels altres, elaboració de materials per a que la presentació fos original i motivadora, etc). </li></ul><ul><li>2.Preparació per part de tota la classe d’un guió de protocols i d’ordre (presentació dels alumnes, ordre d’actuació dels grups, què es diria i com, actitud davant la càmera, etc). </li></ul><ul><li>3. Assaig de com es realitzaria la videoconferència (amb vestuari, instruments, músiques, materials, organització temporal i espaial,…). </li></ul><ul><li>4. Realització de la videoconferència el dia 26 de març de 2009. </li></ul><ul><li>5. Valoració de l’activitat realitzada, dels objectius assolits (reflexió de tot el que havíen après, la valoració del treball realitzat, de l’experiència de la videoconferència, de l’assoliment dels objectius gràcies a la participació de tots els alumnes). </li></ul><ul><li>6. Propostes de temes per part dels alumnes per a realitzar noves videoconferències. </li></ul>
 6. 6. Dossier de treball dels alumnes Vida Llegint el dossier de Franz Joseph Haydn completa les frases següents: Franz Joseph ________ va nèixer a _____ l’any________ Els seus pares el van enviar a estudiar a_______________ Quan era jove cantava a___________________________ Anys més tard es va dedicar a compondre_____________ Va ser amic del també famós compositor______________ Haydn vas ser el qui va fer els primers_________de corda Algunes de les seves obres més importants van ser: ________________________ ________________________ ________________________ Explica què és el que més t’ha agradat de les audicions que has escoltat de F.J.Haydn Concert per a Trompeta i orquestra Escolta la trompeta i compta quantes vegades sents el tema principal________ Assenyala les parts més importants de la trompeta (embocadura, pistons, pavelló) Audició activa Simfonia “La sorpresa” Tema A: Tema B: Sorpresa: Escriu l’estructura de la simfonia _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ El quartet de corda   Audició Quartet de corda en Re menor de Franz Joseph Haydn   Assenyala el nom de cada instrument del quartet de cordes   Treball sobre Franz Joseph Haydn   Amb aquest esquema fes un petit treball en grup (màxim 3 persones) de Franz Joseph Haydn 1.     Portada: títol (word Art), alumnes (nom i cognoms), foto de Haydn. 2.     Index de les parts del treball (1.vida,2.obres 3. fotografíes de Haydn,4. Opinió personal,5.Bibliografía emprada. 3.     Vida: on va nèixer, on va morir, en quines ciutats va viure i perquè, explicar una mica amb les vostres paraules la seva vida. 4.     Obres més importants. 5.     Bibliografía i recursos emprats. Simfonia “La sorpresa”         Dibuixa la pulsació mentre escoltes la música Quantes vegades sents la sorpresa?________ Quines sorpreses has tingut que t’han agradat?_________________________________________________________________ Dibuixa la intensitat de la sorpresa de la Simfonia de Haydn   Pinta l’escriptura que la representa P mf F
 7. 7. Hem estat notícia
 8. 9. Fotos de l'activitat
 9. 10. Vídeos i blocs de l'experiència de Videoconferència VÍDEO DE LA VIDEOCONFERÈNCIA: http://blocs.xtec.cat/stactgn/2009/04/01/videoconferencia-amb-skype/ BLOC DE L’ESCOLA DE NULLES´: http://blocs.xtec.cat/ceipsantsebastia/ VÍDEO DE FOTOS VIDEOCONFERÈNCIA HAYDN: http://picasaweb.google.es/ceipsantsebastia/PelLicules
 10. 11. Recursos emprats <ul><li>CDde les audicions de Franz Joseph Haydn. </li></ul><ul><li>-Power point de la vida de Haydn. </li></ul><ul><li>-Dossier de la vida de Haydn i de les audicions actives. </li></ul><ul><li>-Canó de projecció. </li></ul><ul><li>-Càmera de fotos digital. </li></ul><ul><li>-Videocàmera. </li></ul><ul><li>-Ordinador per a la cerca d’informacions, creació de materials i documents. </li></ul><ul><li>-Instruments de percussió per acompanyar les audicions. </li></ul><ul><li>-Material fungible :cartrons, colors, cartolines, dibuixos, etc. </li></ul><ul><li>-Recursos Web: </li></ul><ul><li>-Simfonia del Rellotge : </li></ul><ul><li>http://es.youtube.com/watch?v=9Pb_RqpZ8Ic </li></ul><ul><li>http://es.youtube.com/watch?v=yHqlUTndxQ0&feature=PlayList&p=D090638E64722AD8&playnext=1&index=20 </li></ul><ul><li>-Simfonia la sorpresa: </li></ul><ul><li>Orquestra: </li></ul><ul><li>http://es.youtube.com/watch?v=P-dgEawKamA </li></ul><ul><li>Representació per part dels alumnes </li></ul><ul><li>http://es.youtube.com/watch?v=wgtVV8k_ZOc </li></ul><ul><li>Concert per a trompeta en mi bemoll Major </li></ul><ul><li>http://es.youtube.com/watch?v=ASB6hFUat4g </li></ul><ul><li>http://es.youtube.com/watch?v=nVe4FqjzdEI </li></ul><ul><li>http://es.youtube.com/watch?v=oKnJ31Ca3-s </li></ul>
 11. 12. RECUSROS DISPONIBLES LA XARXA DE FRANZ JOSEPH HAYDN  BIOGRAFIA http://www.grec.cat/cgibin/gemcl2.pgm?&USUARI=xtec01&SESSIO=0007143778&NDCHEC=0010176&PGMORI=A http://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/haydn.htm http://www.culturageneral.net/musica/clasica/compositores/haydn.htm VIDEOTECA DIGITAL: VÍDEOS DE FRANZ JOSEPH HAYDN http://www.edu3.cat/Edu3tv/Ftxa?p_id=16500&p_ex=Haydn&p_num=3 AUDICIONS AMB IMATGES AL YOUTUBE -2009 any Haydn (imatges i música d’Austria, casa de Haydn, Viena, etc) http://es.youtube.com/watch?v=ytuRTulz6nA&feature=related - S imfonia del Rellotge : http://es.youtube.com/watch?v=yHqlUTndxQ0&feature=PlayList&p=D090638E64722AD8&playnext=1&index=20 -Te deum nº 2 in C (coral i orquestra): http://es.youtube.com/watch?v=PXNGqgNTNIQ -Simfonia nº 49 en fa menor 4rt moviment (orquestra) http://es.youtube.com/watch?v=Wx9KtjvI1cY -Simfonia nº 104 en Re M (orquestra) http://es.youtube.com/watch?v=RsVhXIEae-Q -Stabat Mater (coral i orquestra) http://es.youtube.com/watch?v=SSXu2AoLazY -Quartet de cordes en Re menor http://es.youtube.com/watch?v=PCXg8xo31h0&feature=PlayList&p=D0F7A62BCDC2E6B6&playnext=1&index=22 -Simfonia nº 22 finale http://es.youtube.com/watch?v=KHxF4KMj0Ac -Piano: Adagaio e Cantabile http://es.youtube.com/watch?v=oWsNZoS6Ops&feature=related -Concert per a trompeta en Mi bemoll http://es.youtube.com/watch?v=ASB6hFUat4g   http://es.youtube.com/watch?v=nVe4FqjzdEI   http://es.youtube.com/watch?v=oKnJ31Ca3-s  
 12. 13. FI

×