Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Currículum per competències al moodle <ul><li>http://www.institutdesils.cat </li></ul>
Índex <ul><li>Contextualizació </li></ul><ul><li>Justificació </li></ul><ul><li>El currículum </li></ul><ul><li>La impleme...
Contextualizació  Institut de Sils <ul><li>És un centre públic de nova creació </li></ul><ul><li>Està situat al municipi ...
Contextualizació  Línies pedagògiques <ul><li>Tractament de la diversitat en grups heterogenis </li></ul><ul><li>Treball ...
Justificació  Les TIC - TAC <ul><li>La societat és cada vegada més digital: si no facilitem als nostres alumnes que sigui...
Justificació  Entorn virtual <ul><li>Avantatges que comporta l'adopció d'un campus virtual: </li></ul><ul><li>Avantatges ...
El currículum  Estructura <ul><li>Hi ha 13 cursos estructurats en 3 blocs, que concreten el currículum i el jerarquitze...
El currículum  Les competències <ul><li>Estan desplegades dintre de cada curs i es deriven de les 8 competències bàsiques...
El currículum  Avaluació de les competències <ul><li>Els alumnes van treballant unes competències concretes cada tres set...
La implementació L'estructura didàctica <ul><li>Hi ha diferents sessions de treball recolzades sempre per cursos al moo...
La implementació Atenció a la diversitat <ul><li>Intentem que cada alumne faci el màxim possible a partir d'allò que sap,...
La implementació La gestió del professorat <ul><li>La plataforma moodle ens permet la gestió del currículum i la coordina...
La implementació La tecnologia adoptada <ul><li>Ordinadors </li></ul><ul><li>Servidors </li></ul><ul><li>Xarxa </li></ul>...
Valoració <ul><li>De la planificació: Planificar el desplegament curricular amb el projecte actual ha significat un estím...
Exportació <ul><li>Per portar a terme el present projecte TIC en un altre centre es requereix un treball en equip. Propose...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Currículum per competències al moodle

1,571 views

Published on

Incorporación del entorno de aprendizaje Moodle en la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Currículum per competències al moodle

 1. 1. Currículum per competències al moodle <ul><li>http://www.institutdesils.cat </li></ul>
 2. 2. Índex <ul><li>Contextualizació </li></ul><ul><li>Justificació </li></ul><ul><li>El currículum </li></ul><ul><li>La implementació </li></ul><ul><li>Valoració </li></ul><ul><li>Exportació </li></ul>
 3. 3. Contextualizació Institut de Sils <ul><li>És un centre públic de nova creació </li></ul><ul><li>Està situat al municipi de Sils (Girona)‏ </li></ul><ul><li>Els alumnes vénen principalment dels municipis de Sils i Riudarenes </li></ul><ul><li>El curs 2008-2009 l'hem començat amb tres línies de primer d'ESO </li></ul><ul><li>El claustre està format por 9 professors </li></ul><ul><li>És un projecte del “ Grup la Font ”, de Girona </li></ul>
 4. 4. Contextualizació Línies pedagògiques <ul><li>Tractament de la diversitat en grups heterogenis </li></ul><ul><li>Treball autònom </li></ul><ul><li>Treball cooperatiu </li></ul><ul><li>Educació integral </li></ul><ul><ul><li>Els nostres tres eixos bàsics </li></ul></ul><ul><ul><li>d'intervenció innovadora són: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>l'educació per a la sensibilitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l'anglès </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>les TIC-TAC </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Justificació Les TIC - TAC <ul><li>La societat és cada vegada més digital: si no facilitem als nostres alumnes que siguin competents en TIC – TAC, estarem fomentant l'analfabetisme funcional. </li></ul><ul><li>Ens proporcionen molta versatilitat en la manera I el lloc on treballem i, juntament amb l'extensa varietat, la quantitat i el format dels recursos digitals, ens ajuden a millorar el tractament de la diversitat. </li></ul><ul><li>Ens permeten una millor educació en l'ús, l'aprofitament i el control d'aquests recursos. </li></ul><ul><li>És més econòmic per a les famílies participar en la compra d'ordinadors i llibres comuns que no que cada alumne hagi de disposar del seu paquet de llibres. Això, a més, ens ajuda a treballar una sèrie de valors. </li></ul><ul><li>Augmenta el grau de motivació. </li></ul>Tenim una ràtio d'un ordinador portàtil per a cada dos alumnes, a més de llibres de text, projectors i altres materials repartits a totes les aules. Tenim punts d'accés wifi que donen cobertura a tots els espais del centre.
 6. 6. Justificació Entorn virtual <ul><li>Avantatges que comporta l'adopció d'un campus virtual: </li></ul><ul><li>Avantatges del moodle com a entorn virtual d'aprenentatge (EVA)‏ </li></ul><ul><ul><li>docència asíncrona (afegeix canals eficaços de comunicació per impartir i rebre docència sense coincidència ni d'espai, ni de temps)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>facilitat de gestió d'un gran volum d'informació (possibilita la gestió individualitzada del currículum)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>possibilitat d'incorporació de tota la comunitat educativa </li></ul></ul><ul><ul><li>facilitat de coordinació entre el professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>major cohesió social (ens ajuda a minimitzar l'escletxa digital)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>És gratuït </li></ul></ul><ul><ul><li>El Departament d'Educació l'ha recomanat en jornades tècniques i ha facilitat formació al professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>És fàcil d'adaptar, d'utilitzar i d'administrar </li></ul></ul><ul><ul><li>La traducció a la llengua catalana és força completa </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposa d'una àmplia comunitat de desenvolupament i suport </li></ul></ul><ul><ul><li>Les eines comunicatives i els recursos docents per desplegar a l'alumnat són prou complets </li></ul></ul>
 7. 7. El currículum Estructura <ul><li>Hi ha 13 cursos estructurats en 3 blocs, que concreten el currículum i el jerarquitzen: els valors en primer lloc, les àrees instrumentals, que són la seva eina, i el medi, que és on s'expressen. </li></ul>
 8. 8. El currículum Les competències <ul><li>Estan desplegades dintre de cada curs i es deriven de les 8 competències bàsiques marcades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya </li></ul>Es troben al primer tema del moodle en forma de sumari. Després, en els següents temes, cadascuna es va desplegant Estan desplegades en forma de tasques al moodle de manera que els alumnes, a més del lliurament en paper, poden penjar fitxers amb exercicis i treballs que tinguin a veure amb l'habilitat Poden estar proposades dins i fora de les tasques del moodle. També hi ha una proposta als llibres i dossiers de les aules <ul><ul><li>Competència </li></ul></ul><ul><ul><li>Habilitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats </li></ul></ul>està formada per diverses Com a orientació per a adquirir-les, inclouen diferents
 9. 9. El currículum Avaluació de les competències <ul><li>Els alumnes van treballant unes competències concretes cada tres setmanes. </li></ul><ul><li>Hi ha una interacció constant ja que, des de les diferents àrees, se'ls van proposant exercicis i treballs, que es van corregint periòdicament. Els diversos recursos del moodle ens permeten, a més d'immediatesa, versatilitat de formes de representació, anàlisi, correcció i retorn. </li></ul><ul><li>Al final de las tres setmanes, coincidint amb l'acabament dels projectes, es poden fer proves de competència , de les quals tenim diferents models proposats. </li></ul><ul><li>Cada competència avaluada té la seva qualificació depenent del grau de consecució. El sistema de gestió de qualificacions de la plataforma ens facilita el seu tractament. </li></ul>
 10. 10. La implementació L'estructura didàctica <ul><li>Hi ha diferents sessions de treball recolzades sempre per cursos al moodle: </li></ul><ul><li>Durant aquestes sessions es treballen diferents aspectes del currículum de distintes formes i amb recursos diversos. </li></ul>
 11. 11. La implementació Atenció a la diversitat <ul><li>Intentem que cada alumne faci el màxim possible a partir d'allò que sap, amb el seu ritme, a la seva manera i amb el seu nivell. I per això ens fonamentem en: </li></ul><ul><ul><li>Les diferents maneres de treballar en les diverses sessions (classes d'exposició, de treball individual, de treball en grup, d'expressió, seminaris, assemblees, etc.)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>La gran diversitat de propostes d'exercicis, desplegats en diferents formats, tant en paper (als prestatges de les aules) com en forma digital (als diferents cursos moodle). </li></ul></ul><ul><ul><li>El seguiment tutorial (cada tutor de 12 alumnes té 2 hores de tutoria de grup i 3 d'individualitzades). A les tutories individualitzades recollim en forma de resum allò de què parlem: els acords i compromisos apareixen en una tasca del moodle a la qual l'alumne té accés. </li></ul></ul>
 12. 12. La implementació La gestió del professorat <ul><li>La plataforma moodle ens permet la gestió del currículum i la coordinació entre la comunitat educativa: </li></ul><ul><ul><li>Comunicació (missatgeria, fòrums, correu intern, consultes, enquestes, qüestionaris, ...)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Banc de recursos (arxius, glossaris, enllaços, activitats...)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Incidències (anotacions, informes d'activitat, bitàcoles, ...)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Agenda ( calendaris , blocs, ...)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguiment dels alumnes (tasques, diaris, bitàcoles, ...)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibilitat de currículum (poden triar mitjançant les consultes) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització i gestió del centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació de l'alumnat (cursos gestionats per alumnes, rols, ...)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Web de centre </li></ul></ul>
 13. 13. La implementació La tecnologia adoptada <ul><li>Ordinadors </li></ul><ul><li>Servidors </li></ul><ul><li>Xarxa </li></ul><ul><li>Dispositius TIC </li></ul>Existeixen dos servidors amb LINKAT 2.0. El servidor 1 serveix en exclusiva la plataforma moodle i disposa d'una quota de disc dedicada de 500Gb amb un disc dur extern de còpia de seguretat automàtica amb freqüència diària. El servidor 2 serveix de proxy i gestor de continguts amb l'Squid configurat i actua de servidor de noms de domini dins la xarxa (DNS). Dels 61 ordinadors inventariats al centre, 46 són portàtils amb connexió wifi. D'aquests hi ha 36 unitats repartdess per les aules a disposició de l'alumnat (una unitat per a cada dos alumnes). Tots ells amb sistema operatiu dual: Windows i Linkat, des d'on s'engeguen automàticament per defecte. Linkat és un sistema operatiu basat en programari lliure i en llengua catalana i és la distribució LINUX oficial del Departaemnt d'Educació. La configuració mínima d'aquesta flota és: Pentium IV amb 40 Gb HD i 756 Mb RAM . El centre disposa de cobertura wifi en tots els espais gràcies a les diferents antenes (access points) repartides en diferents ubicacions. També està cablejat, sense certificació, mitjançant cable ethernet categoria 5. La xarxa està configurada en un únic segment que, mitjançant un router ADSL, facilita l'accés a internet des de qualsevol punt de l'institut. Prestacions ADSL: 1'5Mbs baixada i 275kbs de pujada. A totes les aules hi ha canó de llum amb pantalla per projeccions digitals multimèdia amb altaveus. Hi ha dues càmeres de fotografia digital a disposició i també permeten petites filmacions. Cada aula disposa d'impressora color i en dues de les aules són equips multifunció amb escànner i lector de targetes multimèdia. La fotocopiadora del centre està habilitada com impressora de xarxa i permet format DIN A3. Hi ha auriculars amb micròfon a cada aula.
 14. 14. Valoració <ul><li>De la planificació: Planificar el desplegament curricular amb el projecte actual ha significat un estímul i un repte, que ens han fet veure la necessitat de ser versàtils i flexibles en la nostra feina. </li></ul><ul><li>Del desplegament: Adaptar els materials i els recursos didàctics a l’entorn moodle ens ha ajudat a ser més rigorosos i a entendre que cal cedir el poder i la iniciativa d’aprendre als alumnes. </li></ul><ul><li>Del procés: Les dificultats, els èxits i les limitacions que estem trobant ens fan plantejar els continguts, els mètodes i l’avaluació. Estem en procés de feed-back permanent i això és molt enriquidor. </li></ul><ul><li>Dels resultats: Hi ha alguns èxits evidents com ara la competència digital i la motivació. Algunes zones d’ombres també ens ajuden a qüestionar el procés per millorar-lo. </li></ul><ul><li>De la prospectiva: L’evidència que estem en el camí adequat malgrat totes les dificultats, ens fa optimistes. Tenim molt més clar, ara mateix, com afrontar els reptes del proper curs. </li></ul>
 15. 15. Exportació <ul><li>Per portar a terme el present projecte TIC en un altre centre es requereix un treball en equip. Proposem a continuació quatre línies d'actuació conjuntes i paral·leles: </li></ul><ul><ul><li>Actuació en equipament i infraestructures </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuació en formació i informació de la part implicada </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuació en la redacció per competències del currículum </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptació a la plataforma virtual, farciment d'activitats i alta d'usuaris </li></ul></ul>

×