SlideShare a Scribd company logo

Ekangaveera rasa

Ayurvedic Herbo- mineral medicine indicated in cerebrovascular Stroke/ Haemiplagia or paralysis. facial paralysis & neuromuscular disorders. Rasoushadi indicated in vatavyadi.

1 of 26
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
1
Welcome
Ekangaveera rasa
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
2
HOD
Dr. SHANKAR GOWDA,
M.D (Ayu),
PROFESSOR AND HOD
(PG),
DEPT OF P.G STUDIES IN
RASASHASTRA
& BHAISHAJYA
KALPANA,
TGAMC, BALLARI.
GUIDE
Dr. RAVI R. CHAVAN,
M.D (Ayu)
ASSOCIATE
PROFESSOR,
DEPT OF P.G STUDIES
IN RS & BK
TGAMC, BALLARI.
Presented by
Dr.Priyanka B. Patil
1st year PG
Dept of RS & BK
TGAMC
Ballari.
Introduction
• It’s a one of famous & most used formulation explained
in Brihat rasaraja sundara vatavyadi. As name only
suggests it is used in ekanga vata rogas e.g pakshaghata,
ardita etc (can be co relate with Neuromuscular
disorders).mainly vata pradhana and vatakapha pradhana
vikruti
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
3
references
• Brihat rasaraja sundara – vata rogadhikara (AFI)
• Brihat nighantu ratnakara – vata rogadhikara
• Rasendra sambhava – vata rogadhikara
• Ayurveda oushadha guna dharma shastra - vata
rogadhikara
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
4
shloka
vÉÑ®Ç aÉlkÉÇ qÉëÑiÉÇ xÉÔiÉÇMüÉliÉÇ uÉlaÉlcÉ
lÉÉaÉMüqÉç |
iÉÉqÉëÇ cÉÉpÉëÇ qÉëÑiÉÇ iÉÏक्ष्णं lÉÉaÉUÇ qÉËUcÉÇ
MühÉÉqÉç||
xÉuÉïqÉãMü§ÉxÉlcÉÔhrÉïpÉÉuÉrÉãiÉç ̧ÉÈmÉëÑjÉMç
mÉëÑjÉMç |
uÉUÉurÉÉãwÉMüÌlÉaÉÑïlQûÏuÉÌ»ûमार्
क वüeÉæÈSìuÉæÈ||
ÍvÉaÉëÑMÑüwOûSìuÉãhÉÉÌmÉiÉiÉÉã kÉɧrÉÉ SìuÉãhÉ cÉ|
ÌuÉwÉqÉÑwOèrÉÉMïüWûÉOæû¶ÉAÉSìïMüxrÉ UxÉæxiÉjÉÉ ||
UxÉxcÉæMüÉlaÉuÉÏUÉãxÉÉæxÉÑÍxÉ®Éã UxÉराट्ç pÉuÉãiÉç |
AkÉÉïlaÉÇ ग्रुkÉëxÉÏÇuÉÉÌmÉÌuɵÉcÉÏÇAuÉबाWÒûMüqÉç||
xÉuÉÉïlÉçuÉÉiÉÉqÉrÉÉlÉç WûÎliÉxÉirÉqÉç xÉirÉÇ lÉ xÉqvÉrÉÈ |
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
5
Ingredients
RASOUSHADI
• शुद्धं गन्धं म्रुतं सूतं र्ान्तं वन्गंश्च
नागर्म्
• ताम्रं चाभ्रं म्रुतं तीक्ष्णं
KASTOUSHADHI
• नागरं मररचं र्णाम्
BHAVANA
DRAVYA
• वरा urÉÉãwÉMü ÌlÉaÉÑïlQûÏ वह्ननमार्
क व शशग्रु
र्
ु ष्ट धात्रि ÌuÉwÉ qÉÑwटट अMïü WûÉOæû
आद्र्र्
TGAMC Ballari Ekangaveera rasa
6

More Related Content

What's hot (20)

vamana
vamana vamana
vamana
 
udara roga ascites
udara roga ascitesudara roga ascites
udara roga ascites
 
KSHARA VARGA-Dr.MEENU SWAMINATH
KSHARA VARGA-Dr.MEENU SWAMINATHKSHARA VARGA-Dr.MEENU SWAMINATH
KSHARA VARGA-Dr.MEENU SWAMINATH
 
Kapardika n girisindura
Kapardika n girisinduraKapardika n girisindura
Kapardika n girisindura
 
Ppt aushadh sevana kala
Ppt aushadh sevana kalaPpt aushadh sevana kala
Ppt aushadh sevana kala
 
Vamanopaga drugs
Vamanopaga drugsVamanopaga drugs
Vamanopaga drugs
 
Comparative Study on Samprapti of Raktapitta
Comparative Study on Samprapti of RaktapittaComparative Study on Samprapti of Raktapitta
Comparative Study on Samprapti of Raktapitta
 
Understanding Udararoga w.s.r to Jalodara vis-à-vis Ascites
Understanding Udararoga w.s.r to Jalodara vis-à-vis AscitesUnderstanding Udararoga w.s.r to Jalodara vis-à-vis Ascites
Understanding Udararoga w.s.r to Jalodara vis-à-vis Ascites
 
A Critical Review On Hemagarbha Pottali
A Critical Review On Hemagarbha Pottali A Critical Review On Hemagarbha Pottali
A Critical Review On Hemagarbha Pottali
 
Kamala - An Ayurvedic View
Kamala - An Ayurvedic ViewKamala - An Ayurvedic View
Kamala - An Ayurvedic View
 
Sthoulya in ayurveda
Sthoulya in ayurvedaSthoulya in ayurveda
Sthoulya in ayurveda
 
CLINICAL ASPECTS OF VIRECHANA AND ITS MODE OF ACTION
CLINICAL ASPECTS OF VIRECHANA AND ITS MODE OF ACTIONCLINICAL ASPECTS OF VIRECHANA AND ITS MODE OF ACTION
CLINICAL ASPECTS OF VIRECHANA AND ITS MODE OF ACTION
 
Sheetapitta, udarda and kotha
Sheetapitta, udarda and kothaSheetapitta, udarda and kotha
Sheetapitta, udarda and kotha
 
Soola
SoolaSoola
Soola
 
Kustha
Kustha Kustha
Kustha
 
Role of Panchakarma in Pakshaghata
Role of Panchakarma in PakshaghataRole of Panchakarma in Pakshaghata
Role of Panchakarma in Pakshaghata
 
Ksheera Vasthi Practical Understandings
Ksheera Vasthi Practical UnderstandingsKsheera Vasthi Practical Understandings
Ksheera Vasthi Practical Understandings
 
Vamanakarma
VamanakarmaVamanakarma
Vamanakarma
 
Sandhana kalpana by Dr.Bankimchandra
Sandhana kalpana by Dr.BankimchandraSandhana kalpana by Dr.Bankimchandra
Sandhana kalpana by Dr.Bankimchandra
 
Pinda Sweda's
Pinda Sweda'sPinda Sweda's
Pinda Sweda's
 

Similar to Ekangaveera rasa

Pippalyasava & Agnikumara Rasa
Pippalyasava & Agnikumara RasaPippalyasava & Agnikumara Rasa
Pippalyasava & Agnikumara RasaSaranya Sasi
 
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptx
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptxFormula prsesntation on Abhadya choorna.pptx
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptxDr Soumya Patil
 
Role of ayurvedic drugs in immunomodulation
Role of ayurvedic drugs in immunomodulationRole of ayurvedic drugs in immunomodulation
Role of ayurvedic drugs in immunomodulationDr Priyanka Patil
 
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW Anjana Narayanan
 
1.chitraka yogas 27 1-16
1.chitraka yogas 27 1-161.chitraka yogas 27 1-16
1.chitraka yogas 27 1-16Saranya Sasi
 
Ashtadasha samskara of parada part one.
Ashtadasha samskara of parada part one.Ashtadasha samskara of parada part one.
Ashtadasha samskara of parada part one.KARTHIKA K.J
 
Dr.Lavanya.S.A - prasarini taila
Dr.Lavanya.S.A - prasarini tailaDr.Lavanya.S.A - prasarini taila
Dr.Lavanya.S.A - prasarini tailaDr.Lavanya .S.A
 
Arvindasava
ArvindasavaArvindasava
Arvindasavaneerajkb
 
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali specialDr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali specialDr.Lavanya .S.A
 
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptx
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptxKRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptx
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptxDR. SEJAL D. GAMIT
 

Similar to Ekangaveera rasa (20)

Charak mahakashaya part 1
Charak mahakashaya part 1Charak mahakashaya part 1
Charak mahakashaya part 1
 
Trayodashanga guggulu
Trayodashanga gugguluTrayodashanga guggulu
Trayodashanga guggulu
 
Pippalyasava & Agnikumara Rasa
Pippalyasava & Agnikumara RasaPippalyasava & Agnikumara Rasa
Pippalyasava & Agnikumara Rasa
 
2nd_year_UG_Syllabus.pdf
2nd_year_UG_Syllabus.pdf2nd_year_UG_Syllabus.pdf
2nd_year_UG_Syllabus.pdf
 
Raktamokshana-19.pptx
Raktamokshana-19.pptxRaktamokshana-19.pptx
Raktamokshana-19.pptx
 
Charak mahakashaya part 2
Charak mahakashaya part 2Charak mahakashaya part 2
Charak mahakashaya part 2
 
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptx
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptxFormula prsesntation on Abhadya choorna.pptx
Formula prsesntation on Abhadya choorna.pptx
 
Role of ayurvedic drugs in immunomodulation
Role of ayurvedic drugs in immunomodulationRole of ayurvedic drugs in immunomodulation
Role of ayurvedic drugs in immunomodulation
 
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW
EKANGA VEERA RASA- YOGA REVIEW
 
1.chitraka yogas 27 1-16
1.chitraka yogas 27 1-161.chitraka yogas 27 1-16
1.chitraka yogas 27 1-16
 
Ashtadasha samskara of parada part one.
Ashtadasha samskara of parada part one.Ashtadasha samskara of parada part one.
Ashtadasha samskara of parada part one.
 
Dr.Lavanya.S.A - prasarini taila
Dr.Lavanya.S.A - prasarini tailaDr.Lavanya.S.A - prasarini taila
Dr.Lavanya.S.A - prasarini taila
 
Pottali Kalpas
Pottali KalpasPottali Kalpas
Pottali Kalpas
 
Review on Yogaratnakara
Review on YogaratnakaraReview on Yogaratnakara
Review on Yogaratnakara
 
Arvindasava
ArvindasavaArvindasava
Arvindasava
 
Sathapushpa
SathapushpaSathapushpa
Sathapushpa
 
Gandhaka rasayana
Gandhaka rasayanaGandhaka rasayana
Gandhaka rasayana
 
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali specialDr.Lavanya.S.A -  critical review of bhaishajya ratnavali special
Dr.Lavanya.S.A - critical review of bhaishajya ratnavali special
 
Pakshaghate virechanam
Pakshaghate virechanamPakshaghate virechanam
Pakshaghate virechanam
 
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptx
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptxKRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptx
KRIYA KALPA - SHALAKYA TANTRA.pptx
 

More from Dr Priyanka Patil

basic principles of aushadi yoga.pptx
basic principles of aushadi yoga.pptxbasic principles of aushadi yoga.pptx
basic principles of aushadi yoga.pptxDr Priyanka Patil
 
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptxAVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptxDr Priyanka Patil
 
Analytical parameters in Avaleha kalpana
Analytical parameters in Avaleha kalpanaAnalytical parameters in Avaleha kalpana
Analytical parameters in Avaleha kalpanaDr Priyanka Patil
 
Arka kalpana and its modern aspect.pptx
Arka kalpana and its modern aspect.pptxArka kalpana and its modern aspect.pptx
Arka kalpana and its modern aspect.pptxDr Priyanka Patil
 
asava aristha in bruhatrayee.pptx
asava aristha in bruhatrayee.pptxasava aristha in bruhatrayee.pptx
asava aristha in bruhatrayee.pptxDr Priyanka Patil
 
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptx
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptxanalytical tests of bhaishajya kalpana.pptx
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptxDr Priyanka Patil
 
analytical parameters of lepa & malahara.pptx
analytical parameters of lepa & malahara.pptxanalytical parameters of lepa & malahara.pptx
analytical parameters of lepa & malahara.pptxDr Priyanka Patil
 
adharabhuta siddanta of BK.pptx
adharabhuta siddanta of BK.pptxadharabhuta siddanta of BK.pptx
adharabhuta siddanta of BK.pptxDr Priyanka Patil
 
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotas
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotasMahagandhakam: essential boon for mahasrotas
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotasDr Priyanka Patil
 
Kasisa drava basti in arshas
Kasisa drava basti in arshasKasisa drava basti in arshas
Kasisa drava basti in arshasDr Priyanka Patil
 
Determination of extractives
Determination of extractivesDetermination of extractives
Determination of extractivesDr Priyanka Patil
 

More from Dr Priyanka Patil (18)

bio availability.pptx
bio availability.pptxbio availability.pptx
bio availability.pptx
 
Basti kalpana.pptx
Basti kalpana.pptxBasti kalpana.pptx
Basti kalpana.pptx
 
basic principles of aushadi yoga.pptx
basic principles of aushadi yoga.pptxbasic principles of aushadi yoga.pptx
basic principles of aushadi yoga.pptx
 
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptxAVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx
AVARTANA TECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.pptx
 
Analytical parameters in Avaleha kalpana
Analytical parameters in Avaleha kalpanaAnalytical parameters in Avaleha kalpana
Analytical parameters in Avaleha kalpana
 
Arka kalpana and its modern aspect.pptx
Arka kalpana and its modern aspect.pptxArka kalpana and its modern aspect.pptx
Arka kalpana and its modern aspect.pptx
 
ARJUNA KSHEERA PAAKA.pptx
ARJUNA KSHEERA PAAKA.pptxARJUNA KSHEERA PAAKA.pptx
ARJUNA KSHEERA PAAKA.pptx
 
asava aristha in bruhatrayee.pptx
asava aristha in bruhatrayee.pptxasava aristha in bruhatrayee.pptx
asava aristha in bruhatrayee.pptx
 
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptx
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptxanalytical tests of bhaishajya kalpana.pptx
analytical tests of bhaishajya kalpana.pptx
 
analytical parameters of lepa & malahara.pptx
analytical parameters of lepa & malahara.pptxanalytical parameters of lepa & malahara.pptx
analytical parameters of lepa & malahara.pptx
 
adharabhuta siddanta of BK.pptx
adharabhuta siddanta of BK.pptxadharabhuta siddanta of BK.pptx
adharabhuta siddanta of BK.pptx
 
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotas
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotasMahagandhakam: essential boon for mahasrotas
Mahagandhakam: essential boon for mahasrotas
 
Kasisa drava basti in arshas
Kasisa drava basti in arshasKasisa drava basti in arshas
Kasisa drava basti in arshas
 
Determination of extractives
Determination of extractivesDetermination of extractives
Determination of extractives
 
Cohort study
Cohort studyCohort study
Cohort study
 
Distillation & evaporation
Distillation & evaporationDistillation & evaporation
Distillation & evaporation
 
Avaleha kalpana
Avaleha kalpanaAvaleha kalpana
Avaleha kalpana
 
Kottumchukkadi taila
Kottumchukkadi tailaKottumchukkadi taila
Kottumchukkadi taila
 

Recently uploaded

Analyzing Performance of the Twist Exome with CNV Backbone at Various Probe D...
Analyzing Performance of the Twist Exome with CNV Backbone at Various Probe D...Analyzing Performance of the Twist Exome with CNV Backbone at Various Probe D...
Analyzing Performance of the Twist Exome with CNV Backbone at Various Probe D...Golden Helix
 
Health powerpoint for catch -up fridays.
Health powerpoint for catch -up fridays.Health powerpoint for catch -up fridays.
Health powerpoint for catch -up fridays.JohnMarckySeoTeriomp
 
Population of India and Family welfare programme.pptx
Population of India and Family welfare programme.pptxPopulation of India and Family welfare programme.pptx
Population of India and Family welfare programme.pptxDr. Dheeraj Kumar
 
Anesthesia Implications in cannabis Users.pptx
Anesthesia Implications in cannabis Users.pptxAnesthesia Implications in cannabis Users.pptx
Anesthesia Implications in cannabis Users.pptxhrowshan
 
Biochemistry of Carbohydrates for MBBS, BDS, Lab Med 2024.pptx
Biochemistry of Carbohydrates for MBBS, BDS, Lab Med 2024.pptxBiochemistry of Carbohydrates for MBBS, BDS, Lab Med 2024.pptx
Biochemistry of Carbohydrates for MBBS, BDS, Lab Med 2024.pptxRajendra Dev Bhatt
 
Scanning electron microscope - SEM , Its applicability in rasashastra
Scanning electron microscope - SEM , Its applicability in rasashastraScanning electron microscope - SEM , Its applicability in rasashastra
Scanning electron microscope - SEM , Its applicability in rasashastraDr. Madduru Muni Haritha
 
Work-role of Radiation Therapists in the Consequences of Adaptive Radiotherap...
Work-role of Radiation Therapists in the Consequences of Adaptive Radiotherap...Work-role of Radiation Therapists in the Consequences of Adaptive Radiotherap...
Work-role of Radiation Therapists in the Consequences of Adaptive Radiotherap...Subrata Roy
 
Poliomyelitis.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Poliomyelitis.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajPoliomyelitis.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Poliomyelitis.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajSurabhi Srivastava
 
Report Back from San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023: Spotlight ...
Report Back from San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023: Spotlight ...Report Back from San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023: Spotlight ...
Report Back from San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023: Spotlight ...bkling
 
ANTI-HYPERTENSIVE DRUG - RAUWOLFIA ROOT.
ANTI-HYPERTENSIVE DRUG - RAUWOLFIA ROOT.ANTI-HYPERTENSIVE DRUG - RAUWOLFIA ROOT.
ANTI-HYPERTENSIVE DRUG - RAUWOLFIA ROOT.Divya Kanojiya
 
Autism and Savant Syndrome|Study|The Good doctor .pptx
Autism and Savant Syndrome|Study|The Good doctor .pptxAutism and Savant Syndrome|Study|The Good doctor .pptx
Autism and Savant Syndrome|Study|The Good doctor .pptxScripted Symptoms
 
Seminario Biología Molecular Manuela Álvarez Ramírez
Seminario Biología Molecular Manuela Álvarez RamírezSeminario Biología Molecular Manuela Álvarez Ramírez
Seminario Biología Molecular Manuela Álvarez Ramírezmanuelaalvarezr
 
SCIENTIFIC APPROACH OF DIET IN MASANUMASIKA GARBINI PARICHARYA – FOR A HEALTH...
SCIENTIFIC APPROACH OF DIET IN MASANUMASIKA GARBINI PARICHARYA – FOR A HEALTH...SCIENTIFIC APPROACH OF DIET IN MASANUMASIKA GARBINI PARICHARYA – FOR A HEALTH...
SCIENTIFIC APPROACH OF DIET IN MASANUMASIKA GARBINI PARICHARYA – FOR A HEALTH...Dr. Madduru Muni Haritha
 
Malaria Disease.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Malaria Disease.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajMalaria Disease.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Malaria Disease.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajSurabhi Srivastava
 
PTERYGIUM ,clinical picture and its management.pptx
PTERYGIUM ,clinical picture and its management.pptxPTERYGIUM ,clinical picture and its management.pptx
PTERYGIUM ,clinical picture and its management.pptxvideosfildr
 
SEMINARIO VIH BIOLOGIA MOLECULAR PDF.pdf
SEMINARIO VIH BIOLOGIA MOLECULAR PDF.pdfSEMINARIO VIH BIOLOGIA MOLECULAR PDF.pdf
SEMINARIO VIH BIOLOGIA MOLECULAR PDF.pdfmarlonduqueupb
 
USG,CT AND MR IMAGING OF HEPATIC MASS LESIONS.
USG,CT AND MR IMAGING OF HEPATIC MASS LESIONS.USG,CT AND MR IMAGING OF HEPATIC MASS LESIONS.
USG,CT AND MR IMAGING OF HEPATIC MASS LESIONS.vrchk912
 
KOSHTA CONCEPT IN AYURVEDA BY VIJAY R K
KOSHTA CONCEPT IN AYURVEDA BY VIJAY R KKOSHTA CONCEPT IN AYURVEDA BY VIJAY R K
KOSHTA CONCEPT IN AYURVEDA BY VIJAY R Kvinaykumarrkumabar
 
Bedside Utility of Liaoning Score a Non-Invasive As Predictor of Esophageal V...
Bedside Utility of Liaoning Score a Non-Invasive As Predictor of Esophageal V...Bedside Utility of Liaoning Score a Non-Invasive As Predictor of Esophageal V...
Bedside Utility of Liaoning Score a Non-Invasive As Predictor of Esophageal V...semualkaira
 
Measles.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Measles.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajMeasles.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Measles.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajSurabhi Srivastava
 

Recently uploaded (20)

Analyzing Performance of the Twist Exome with CNV Backbone at Various Probe D...
Analyzing Performance of the Twist Exome with CNV Backbone at Various Probe D...Analyzing Performance of the Twist Exome with CNV Backbone at Various Probe D...
Analyzing Performance of the Twist Exome with CNV Backbone at Various Probe D...
 
Health powerpoint for catch -up fridays.
Health powerpoint for catch -up fridays.Health powerpoint for catch -up fridays.
Health powerpoint for catch -up fridays.
 
Population of India and Family welfare programme.pptx
Population of India and Family welfare programme.pptxPopulation of India and Family welfare programme.pptx
Population of India and Family welfare programme.pptx
 
Anesthesia Implications in cannabis Users.pptx
Anesthesia Implications in cannabis Users.pptxAnesthesia Implications in cannabis Users.pptx
Anesthesia Implications in cannabis Users.pptx
 
Biochemistry of Carbohydrates for MBBS, BDS, Lab Med 2024.pptx
Biochemistry of Carbohydrates for MBBS, BDS, Lab Med 2024.pptxBiochemistry of Carbohydrates for MBBS, BDS, Lab Med 2024.pptx
Biochemistry of Carbohydrates for MBBS, BDS, Lab Med 2024.pptx
 
Scanning electron microscope - SEM , Its applicability in rasashastra
Scanning electron microscope - SEM , Its applicability in rasashastraScanning electron microscope - SEM , Its applicability in rasashastra
Scanning electron microscope - SEM , Its applicability in rasashastra
 
Work-role of Radiation Therapists in the Consequences of Adaptive Radiotherap...
Work-role of Radiation Therapists in the Consequences of Adaptive Radiotherap...Work-role of Radiation Therapists in the Consequences of Adaptive Radiotherap...
Work-role of Radiation Therapists in the Consequences of Adaptive Radiotherap...
 
Poliomyelitis.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Poliomyelitis.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajPoliomyelitis.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Poliomyelitis.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
 
Report Back from San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023: Spotlight ...
Report Back from San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023: Spotlight ...Report Back from San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023: Spotlight ...
Report Back from San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023: Spotlight ...
 
ANTI-HYPERTENSIVE DRUG - RAUWOLFIA ROOT.
ANTI-HYPERTENSIVE DRUG - RAUWOLFIA ROOT.ANTI-HYPERTENSIVE DRUG - RAUWOLFIA ROOT.
ANTI-HYPERTENSIVE DRUG - RAUWOLFIA ROOT.
 
Autism and Savant Syndrome|Study|The Good doctor .pptx
Autism and Savant Syndrome|Study|The Good doctor .pptxAutism and Savant Syndrome|Study|The Good doctor .pptx
Autism and Savant Syndrome|Study|The Good doctor .pptx
 
Seminario Biología Molecular Manuela Álvarez Ramírez
Seminario Biología Molecular Manuela Álvarez RamírezSeminario Biología Molecular Manuela Álvarez Ramírez
Seminario Biología Molecular Manuela Álvarez Ramírez
 
SCIENTIFIC APPROACH OF DIET IN MASANUMASIKA GARBINI PARICHARYA – FOR A HEALTH...
SCIENTIFIC APPROACH OF DIET IN MASANUMASIKA GARBINI PARICHARYA – FOR A HEALTH...SCIENTIFIC APPROACH OF DIET IN MASANUMASIKA GARBINI PARICHARYA – FOR A HEALTH...
SCIENTIFIC APPROACH OF DIET IN MASANUMASIKA GARBINI PARICHARYA – FOR A HEALTH...
 
Malaria Disease.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Malaria Disease.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajMalaria Disease.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Malaria Disease.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
 
PTERYGIUM ,clinical picture and its management.pptx
PTERYGIUM ,clinical picture and its management.pptxPTERYGIUM ,clinical picture and its management.pptx
PTERYGIUM ,clinical picture and its management.pptx
 
SEMINARIO VIH BIOLOGIA MOLECULAR PDF.pdf
SEMINARIO VIH BIOLOGIA MOLECULAR PDF.pdfSEMINARIO VIH BIOLOGIA MOLECULAR PDF.pdf
SEMINARIO VIH BIOLOGIA MOLECULAR PDF.pdf
 
USG,CT AND MR IMAGING OF HEPATIC MASS LESIONS.
USG,CT AND MR IMAGING OF HEPATIC MASS LESIONS.USG,CT AND MR IMAGING OF HEPATIC MASS LESIONS.
USG,CT AND MR IMAGING OF HEPATIC MASS LESIONS.
 
KOSHTA CONCEPT IN AYURVEDA BY VIJAY R K
KOSHTA CONCEPT IN AYURVEDA BY VIJAY R KKOSHTA CONCEPT IN AYURVEDA BY VIJAY R K
KOSHTA CONCEPT IN AYURVEDA BY VIJAY R K
 
Bedside Utility of Liaoning Score a Non-Invasive As Predictor of Esophageal V...
Bedside Utility of Liaoning Score a Non-Invasive As Predictor of Esophageal V...Bedside Utility of Liaoning Score a Non-Invasive As Predictor of Esophageal V...
Bedside Utility of Liaoning Score a Non-Invasive As Predictor of Esophageal V...
 
Measles.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Measles.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, PrayagrajMeasles.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
Measles.pptx Department of Physiotherapy, SHUATS, Prayagraj
 

Ekangaveera rasa

 • 1. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 1 Welcome
 • 2. Ekangaveera rasa TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 2 HOD Dr. SHANKAR GOWDA, M.D (Ayu), PROFESSOR AND HOD (PG), DEPT OF P.G STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA, TGAMC, BALLARI. GUIDE Dr. RAVI R. CHAVAN, M.D (Ayu) ASSOCIATE PROFESSOR, DEPT OF P.G STUDIES IN RS & BK TGAMC, BALLARI. Presented by Dr.Priyanka B. Patil 1st year PG Dept of RS & BK TGAMC Ballari.
 • 3. Introduction • It’s a one of famous & most used formulation explained in Brihat rasaraja sundara vatavyadi. As name only suggests it is used in ekanga vata rogas e.g pakshaghata, ardita etc (can be co relate with Neuromuscular disorders).mainly vata pradhana and vatakapha pradhana vikruti TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 3
 • 4. references • Brihat rasaraja sundara – vata rogadhikara (AFI) • Brihat nighantu ratnakara – vata rogadhikara • Rasendra sambhava – vata rogadhikara • Ayurveda oushadha guna dharma shastra - vata rogadhikara TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 4
 • 5. shloka vÉÑ®Ç aÉlkÉÇ qÉëÑiÉÇ xÉÔiÉÇMüÉliÉÇ uÉlaÉlcÉ lÉÉaÉMüqÉç | iÉÉqÉëÇ cÉÉpÉëÇ qÉëÑiÉÇ iÉÏक्ष्णं lÉÉaÉUÇ qÉËUcÉÇ MühÉÉqÉç|| xÉuÉïqÉãMü§ÉxÉlcÉÔhrÉïpÉÉuÉrÉãiÉç ̧ÉÈmÉëÑjÉMç mÉëÑjÉMç | uÉUÉurÉÉãwÉMüÌlÉaÉÑïlQûÏuÉÌ»ûमार् क वüeÉæÈSìuÉæÈ|| ÍvÉaÉëÑMÑüwOûSìuÉãhÉÉÌmÉiÉiÉÉã kÉɧrÉÉ SìuÉãhÉ cÉ| ÌuÉwÉqÉÑwOèrÉÉMïüWûÉOæû¶ÉAÉSìïMüxrÉ UxÉæxiÉjÉÉ || UxÉxcÉæMüÉlaÉuÉÏUÉãxÉÉæxÉÑÍxÉ®Éã UxÉराट्ç pÉuÉãiÉç | AkÉÉïlaÉÇ ग्रुkÉëxÉÏÇuÉÉÌmÉÌuɵÉcÉÏÇAuÉबाWÒûMüqÉç|| xÉuÉÉïlÉçuÉÉiÉÉqÉrÉÉlÉç WûÎliÉxÉirÉqÉç xÉirÉÇ lÉ xÉqvÉrÉÈ | TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 5
 • 6. Ingredients RASOUSHADI • शुद्धं गन्धं म्रुतं सूतं र्ान्तं वन्गंश्च नागर्म् • ताम्रं चाभ्रं म्रुतं तीक्ष्णं KASTOUSHADHI • नागरं मररचं र्णाम् BHAVANA DRAVYA • वरा urÉÉãwÉMü ÌlÉaÉÑïlQûÏ वह्ननमार् क व शशग्रु र् ु ष्ट धात्रि ÌuÉwÉ qÉÑwटट अMïü WûÉOæû आद्र्र् TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 6
 • 7. Ingredients – (Rasoushadhi ) TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 7
 • 9. Bhavana dravyas TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 9
 • 10. Bhavana dravyas TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 10
 • 11. Method of preparation Identify and take all the rasoushadhi and kastoushadhi in khalva. Mix all the ingredients homogenously. Do 3 times bhavana with each bhavana dravya. Prepare vati each of weight 1 ratti. Store in cool and dry container. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 11
 • 12. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 12 rasasindura,gandaka, kanta, naga, vanga, tamra, abra, teekshnaloha • 1 part bhasma each Trikatu • 1 part each Triphala, trikatu, nirgundi, chitrak, bringaraja, shigru, kusta, dhatri, visha, musti, arka, dhattura • 3 times bhavana with each drug
 • 13. Dose and anupana TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 13 Dose: 1 to 3 रत्ति Anupana: adraka swarasa
 • 15. Analytical TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 15 Organoleptic characters Colour – black Smell – faint Touch – fine Taste - bitter
 • 16. Quantitative estimation TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 16 Free sulphur – not more than 8.3%w/w Lead as PbO - 5.3% w/w Tin as Sn - 4.86%w/w Copper as CuO - 5.0%w/w Iron as Fe2O3 - 15.5%w/w Calcium as Ca - 1.25%w/w Sodium as Na - 1.0%w/w Potassium as K - 1.0%w/w Sulphate - 10.56% w/w Ash value - 45.0%w/w Acid insoluble ash - 16.7%w/w Volatile matter - 6.5% w/w
 • 17. Rasapanchaka of drugs DRUGS RASA GUNA VEERYA VIPAK KARMA Parada 6 rasa Snigdha Sheeta Madhura Tridoshaghna yogavahi Balya rasayana Gandhaka Madhura, Katu, Tikta Laghu, snighda Ushna Katu Vata & kaphahara Rasayana Yogavahi Loha B Tikta K M Ruksha,guru , lekhana Sheeta Madhura Tridoshaghna, balya vrushya Vanga B Tikta K L Ruksha laghu Sheeta Vata shleshmahara Naga B Madhura T Snighda Ushna Katu Kaphavatahara Vatavyadi Tamra B Tikta K M Snigdha Ushna Katu Kapha pittahara Pittasaraka Abraka B Madhura Snigdha Sheeta Madhura Tridoshagna atibalyam Maricha Katu tikta Ruksha Ushna Katu Vatakaphahara, vatavyadi Pippali Katu M T Snighda Anushna Madhura Kaphavatahara TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 17
 • 18. Rasapanchaka TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 18 Bhavana dravya Rasa Guna Veerya Vipaka Doshgh Triphala Pancha rasa- lavn Guru, lekh sheeta,ruks Sheeta Mdhur Tridoshagna vibandhahara Trikatu Katu Laghu ,lekh Ushna Katu K V shulahara Nirgundi Katu tk Laghu ruksa ushna Katu K V shulahara vatavyadi Adraka Katu Guru Ruksh Teekshna ushna Katu K V Chitraka Katu Laghu, ruksha Ushna Katu K V shulahara Shigru Tikta Laghu ruks teekshna Ushna Katu K V shulahara Kushta Tikta K M Laghu ruks teekshna Ushna Katu K V Amalaki pancharsa(lav an) Guru ruks sheeta sheeta Mdhur Tridoshaghna pitta Arka Katu,T Laghu ruks teekshna ushna Katu K V shulahara Kupeelu Ktu T Laghu Ushna Katu K V vatavyadi
 • 19. Karma Most drugs possess qualities of • Dosha karma = Vatakapha hara • Dhatu karma = balya and rasayana( rasa dravyas) • Sroto karma = srotoshodhana (bhavana dravyas) • Roga = vatakaphapradhana vyadhi, shoola and Akshepahara As it contains the drugs which are atyanta teekshna it should be prescribed with care( suitable anupanam) in pittanubanda vatavyadi. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 19
 • 21. Probable mode of action In DHATUKSHAYA – RASAYANA BALYA property combats and NOURISHES DHATUS. In MARGAVARODA – USHNAAND TEEKSHNA LEKHANA property and VATAKAPHAHARATVA removes SANGHA. acts as VATAVYADIHARA TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 21
 • 22. Mode of action • Naga and vanga bhasma : mentioned as snayu shakti vruddikara and naadi mandala balyakara • Rasa sindoora : vital role in controlling vata ( strengthens function of motor neurons) • Abra vanga tamra rasasindoora : rasayana and balya • Bhavana dravyas : a) vedana shamaka, shothahara, sanghahara. b) increases bioavailability due to vyavayi nature of visha dravyas and deepana pachana property of others • Chitrakmoola contains alkaloid Plumbagin known as stimulant of muscle tissue and motor neuron TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 22
 • 23. Article A CLINICAL STUDY ON PAKSHAGHATA WITH COMBINATION THERAPY OF EKANGA VEERA RASA, MASHA TAILAAND SHASTIKA SHALI PINDA SWEDA. ( L. K. Sharma, G. P. Prasad, and T. Maheshwar ) Abstract : A clinical study to assess the effect of the Ekangaveera ras internally along with Masha taila abhyanga and shastika shali pinda sweda as conducted in 24 patients taken from patient department. Regional Research Institute; Ay.). Nagpur. This study'(/S mainly based on the CCRAS proforma ia« criteria. The drug regimen was also given by the council for the on plan projection of 1992-98.This study observations indicate that in between 55to 65 years of age the disease is more common. In this study42%of cases showed good response,46%of cases showed fair response,12%of cases showed poor response. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 23
 • 24. Article • Conclusion : Though all the three drugs under study are having effects in all symptoms, but by observing the results it can be presumed that Ekangaveer ras had effect at higher levels as it is considered as best vatanashak preparation. Relief in the symptoms like headache, insomnia, confusion, speech difficulty, facial paralysis, sensory changes etc. might be due to the effect of the Rasayana and vatanashaka ghataka dravyas of Ekangaveer ras like gandhak, Rasasindur, Kantaloha bhasma, Tikshana lohabhasma, Abhrak bhasma etc. • By outcome of this preliminary study proved that the selected drugs are very effective in treatment of pakshaghata. TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 24
 • 25. Market availability TGAMC Ballari Ekangaveera rasa 25 40 tab = 84 rs 40 tab = 86 60 tab = 162 10gm = 60