Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ODRŽIVA PROIZVODNJA   HRANE  Dr Jasna Mastilović, naučni savetnik INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE        ...
DEFINICIJA   Održiva proizvodnja i potrošnja predstavljaju       korišćenje dobara i usluga koje      zadovo...
Savremeno poimanje održive proizvodnje Održiva proizvodnja je kreiranje roba i usluga uz primenu procesa i sistema koji: ...
NJIVA                   PRERADA   TRŽIŠTE    POTROŠAČ               FARMAALTERNATI...
Ratarska           proizvodnja                          PREHRAMBENI          ...
LANAC PEKARSKE PROIZVODNJE -OTPADPoljoprivreda            Voda               Proizvodnja     ...
LANAC PEKARSKE PROIZVODNJE  BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIHPoljoprivreda            Voda           ...
LANAC PEKARSKE PROIZVODNJE     BEZBEDNOST I JAVNO ZDRAVLJEPoljoprivreda            Voda          ...
ZAKONSKI OKVIR ODRŽIVE PROIZVODNJE  Zakon o bezbednosti hrane         Zakon o radu       Zakon o bezbedno...
INTEGRISANI SISTEMI UPRAVLJANJA  ODRŽIVOM PROIZVODNJOM      ISO 22000 (HACCP)ISO 9001       OHSAS 18001   ...
ZAŠTO ODRŽIVA PROIZVODNJA SVEST O POTREBI I OBAVEZI DA SAČUVAMO  ZAPOSLENE  ŽIVOTNU SREDINU  DRUŠTVO ZA BUDUĆA VRE...
10 PRINCIPA ODRŽIVE PROIZVODNJE           CHECK LISTA    Proizvodi i pakovanja su dizajnirani da budu bezbedn...
EKONOMSKA ODRŽIVOST ? UVREŽEN STAV  IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE SISTEMA   ODRŽIVE PROIZVODNJE ZAHTEVAJU ZNAČAJNE INV...
ASPEKTI EKONOMSKE ODRŽIVOSTI  POJEDINAČNI PROIZVOD  PROIZVODNI ASORTIMAN  LANAC PROIZVODNJE
ODRŽIVOST POJEDINAČNIH PROIZVODA          Integrisani sistem održive proizvodnje Sirovine            ...
ODRŽIVOST PROIZVODNOG ASORTIMANA    DOPRINOS SVAKOG OD PROIZVODA     STVARANJU PROFITA     GENERISANJU GUBIT...
ODRŽIVOST LANCA PROIZVODNJE             ?                        ?           ...
TEHNOLOG U PROIZVODNJI HRANE     UPRAVLJA EKONOMSKIM ASPEKTIMA POSLOVANJA                      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Održiva proizvodnja hrane

1,229 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Održiva proizvodnja hrane

 1. 1. ODRŽIVA PROIZVODNJA HRANE Dr Jasna Mastilović, naučni savetnik INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE Novi Sad Pregled zahteva za dugoročno održivu proizvodnju sa ekonomskog, ekološkog, socijalnog i tehnološkog aspekta
 2. 2. DEFINICIJA Održiva proizvodnja i potrošnja predstavljaju korišćenje dobara i usluga koje zadovoljavaju osnovne potrebe i doprinose boljem kvalitetu života, minimizujući pri tome korišćenje prirodnih resursa, emisiju toksičnih materijala, otpada i zagađivača u okviru celokupnog životnog ciklusa, a sa ciljem da se ne ugroze potrebe budućih generacija. Symposium: Sustainable Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994.
 3. 3. Savremeno poimanje održive proizvodnje Održiva proizvodnja je kreiranje roba i usluga uz primenu procesa i sistema koji:  Ne zagađuju okolinu  Racionalno koriste energiju i prirodne resurse  Ekonomski održivi  Bezbedni i zdravi za  zaposlene  Društvenu zajednicu  potrošače  Socijalno i kreativno stimulativni za sve zaposlene
 4. 4. NJIVA PRERADA TRŽIŠTE POTROŠAČ FARMAALTERNATIVNI VIDOVI PRERADE PROIZVODNJA HRANE SPOREDNI OTPAD PROIZVODI
 5. 5. Ratarska proizvodnja PREHRAMBENI PROIZVODI, SIROVINE Skladištenje Prerada otpada SPOREDNI PROIZVODI,Proizvodnja SIROVINE hrane Klanica OTPAD, EFLUENTI Biogoriva i Uzgoj alternative životinja Hrana za životinje
 6. 6. LANAC PEKARSKE PROIZVODNJE -OTPADPoljoprivreda Voda Proizvodnja Proizvodnja ambalaže kvasca Mlinarstvo Pranje Produkti isparavanja,voda sa Prašina, testo mirisi ambalaže Održavanje higijene pogona Zagorele deter- materije džentimaPriprema Fermentacija Zames Pečenje Hlađenje Pakovanjesirovina i oblikovanje Zaostalo Mrve Otpadne Otpadna Otpadna vodena para, kondenzat Brašno za posipanje Produkti sagorevanja testo Neiskorišćena toplota gajbeambalaža Potrošnja Povrat proizvoda Stari Izduvni gasovi vozila Bačen Potrošnja fosilnih goriva hleb Bacanje proizvoda hleb Prodaja Distribucija
 7. 7. LANAC PEKARSKE PROIZVODNJE BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIHPoljoprivreda Voda Proizvodnja Proizvodnja ambalaže kvasca Mlinarstvo Noćni rad Pranje Organska prašina i vlaga - astma ambalaže Održavanje higijene pogona i plehovaPriprema Fermentacija Zames Pečenje Hlađenje Pakovanjesirovina i oblikovanje Ozlede od toplote Fizičke ozlede od pokretnih delova Klizave površine, padovi Povrat proizvoda Potrošnja Bacanje proizvoda Prodaja Distribucija
 8. 8. LANAC PEKARSKE PROIZVODNJE BEZBEDNOST I JAVNO ZDRAVLJEPoljoprivreda Voda Proizvodnja Proizvodnja ambalaže kvasca Mlinarstvo Pranje ambalažeMikotoksini Održavanje higijene pogona i plehova OŠTAR TEMPERATURNI TRETMANPriprema Fermentacija Zames Pečenje Hlađenje Pakovanjesirovina i oblikovanje Fizička Sekundarna Ulje od podmazivanja kontaminacija upotreba Prljave gajbe!!! Potrošnja Povrat proizvoda Prljava vozila!!! VELIKA POTROŠNJA Prljave ruke!!! Bacanje proizvoda Neupakovani Prodaja Distribucija proizvodi !!! Sekundarna upotreba
 9. 9. ZAKONSKI OKVIR ODRŽIVE PROIZVODNJE Zakon o bezbednosti hrane Zakon o radu Zakon o bezbednosti i Zakon o zaštiti zdravlju na radu potrošača Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Zakon o upravljanju otpadom Zakon o zastiti od buke u zivotnoj sredini Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti vazduha Zakon o zaštiti životne sredine
 10. 10. INTEGRISANI SISTEMI UPRAVLJANJA ODRŽIVOM PROIZVODNJOM ISO 22000 (HACCP)ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001
 11. 11. ZAŠTO ODRŽIVA PROIZVODNJA SVEST O POTREBI I OBAVEZI DA SAČUVAMO  ZAPOSLENE  ŽIVOTNU SREDINU  DRUŠTVO ZA BUDUĆA VREMENA USLOVLJENOST OSTVARENJA PRAVA NA KORIŠĆENJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA ODRŽIVOŠČU PROIZVODNJE
 12. 12. 10 PRINCIPA ODRŽIVE PROIZVODNJE CHECK LISTA  Proizvodi i pakovanja su dizajnirani da budu bezbedna i ekološki prihvatljivi tokom njihovog životnog ciklusa.  Usluge organizovane da zadovolje stvarne ljudske potrebe i promoviše jednakost i pravičnost.  Otpad i ekološki nekompatibilni nusprodukati su smanjeni, eliminisani ili reciklirani  Hemijske supstance ili fizički agenasi i uslovi koji predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu su eliminisani.  Energija i materijali su konzervirani, a oblici energije i materijala koji se koriste su najprikladniji za željene ciljeve.  Radna mesta i tehnologije su dizajnirani tako da se smanje ili eliminišu hemijske, fizičke i ergonomske opasnosti.  Rad je organizovan tako da očuva i poboljšava efikasnost i kreativnost zaposlenih.  Bezbednost i dobrobit svih zaposlenih je prioritet, kao i kontinuirani razvoj njihovih talenata i mogućnosti.  Društvene zajednice u okruženju se poštuju i čine se napori na njihovom ekonomskom, socijalnom, kulturnom i fizičkom poboljšanju.  Dugoročna ekonomska održivost preduzeća ili institucije se poboljšava.
 13. 13. EKONOMSKA ODRŽIVOST ? UVREŽEN STAV IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE SISTEMA ODRŽIVE PROIZVODNJE ZAHTEVAJU ZNAČAJNE INVESTICIJE I GENERIŠU ZNAČAJNE TROŠKOVE I STOGA IH APRIORI KATEGORIŠEMO KAO ČINIOCE KOJI UMANJUJU EKONOMSKU ODRŽIVOST POSLOVANJA POSLEDICA PITANJE EKONOSKE ODRŽIVOSTI REŠAVAMO UŠTEDAMA NA AKTIVNOSTIMA KOJE (prividno) NISU OD VITALNOG ZNAČAJA
 14. 14. ASPEKTI EKONOMSKE ODRŽIVOSTI  POJEDINAČNI PROIZVOD  PROIZVODNI ASORTIMAN  LANAC PROIZVODNJE
 15. 15. ODRŽIVOST POJEDINAČNIH PROIZVODA Integrisani sistem održive proizvodnje Sirovine Ambalaža Energija Transport Radna snaga Komercijala Održavanje Administracija vozila Održavanje Osvetljenje Menadžment Povrat FIKSNI TROŠKOVI KORIŠĆENJE KAPACITETA REŽIJSKI TROŠKOVI PROFITNA MARGINA
 16. 16. ODRŽIVOST PROIZVODNOG ASORTIMANA  DOPRINOS SVAKOG OD PROIZVODA  STVARANJU PROFITA  GENERISANJU GUBITAKA FOKUSIRANJE SPECIJALIZACIJA KLJUČNI PROIZVODI ANALIZA TRŽIŠTA
 17. 17. ODRŽIVOST LANCA PROIZVODNJE ? ? ? poljoprivreda skladište mlinMATERIJALNITOKOVI pekaraFINANSIJSKITOKOVI tržište
 18. 18. TEHNOLOG U PROIZVODNJI HRANE  UPRAVLJA EKONOMSKIM ASPEKTIMA POSLOVANJA  EKONOMISTA  UPRAVLJA DOKUMENTACIJOM  PRAVNIK  UPRAVLJA LJUDIMA  MENADŽER, PSIHOLOG  UPRAVLJA OPREMOM UPRAVLJA  MAŠINAC TEHNOLOŠKIM PROCESIMA  HEMIČAR  BIOLOG  FIZIČAR

×