Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business Plan: SWOT Analyse

1,299 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business Plan: SWOT Analyse

 1. 1. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Schema onderwerpen Business Plan<br />Next page<br />“SWOT analyse”<br />
 2. 2. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />SWOT Analyse - Doel<br />Apr 1<br />S<br />W<br /><ul><li> Analyse huidige status
 3. 3. Positie in de markt
 4. 4. Huidige strategie
 5. 5. Juiste koers
 6. 6.
 7. 7. Toekomststrategie bepalen
 8. 8. Middel om beslissingen te nemen
 9. 9. Planning
 10. 10. Marketing
 11. 11. Beoordelingvan de concurrentie
 12. 12. Organisatieontwikkeling
 13. 13. Productontwikkeling
 14. 14. Onderzoek
 15. 15. Teambuilding</li></ul>O<br />T<br />OPPORTUNITIES<br />Tip: - Vraagverschillendepersonenomeen SWOT tedoen – andere views<br />Next page<br />“SWOT”<br />
 16. 16. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />SWOT Analyse<br />Apr 1<br />S<br />W<br />STRENGHTS<br />WEAKNESSES<br />S+W = INTERN<br />O<br />T<br />OPPORTUNITIES<br />THREATS<br />O + T = EXTERN<br />S+O=HULPVOL<br />W+T=SCHADELIJK<br />Tip: - Maakeenonderscheidtussen interne en externefactoren<br />- Koester (investeer in) je sterktes – Ken (beheers) je zwaktes<br />Next page<br />“STRENGHTS”<br />
 17. 17. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />SWOT Analyse - STRENGHTS<br />Apr 1<br />S<br />W<br /><ul><li> USP (Unique Selling Point)
 18. 18. Competitiviteit
 19. 19. Ervaring, Kennis, Data
 20. 20. Activa, Mensen
 21. 21. Capaciteit (uitbreiding)
 22. 22. Financiëlesterkte
 23. 23. Innovatie
 24. 24. Prijs, Kwaliteit, Waarde
 25. 25. Kwalificaties, Certficaten, …
 26. 26. Lokatie
 27. 27. Processen, IT, Systemen, Communicatie
 28. 28. Cultuur, Waarden
 29. 29. Management, Opvolging
 30. 30. Marketing – bereik – distributie - bekendheid</li></ul>O<br />T<br />OPPORTUNITIES<br />Tip: - Bekijk je sterktesvanuitverschillendehoeken (intern, klant, markt)<br />- Weesrealistisch<br />Next page<br />“WEAKNESSES”<br />
 31. 31. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />SWOT Analyse - WEAKNESSES<br />Apr 1<br />S<br />W<br /><ul><li>Reputatie, Aanwezigheid, Bereik
 32. 32. Eigen gekendezwaktes
 33. 33. Competitiviteit
 34. 34. Financiëlesituatie, Cashflow
 35. 35. Continuiteit
 36. 36. Capaciteit (uitbreiding)
 37. 37. Betrouwbaarheid van data, Planning
 38. 38. Kwalificaties, Certficaten, …
 39. 39. Processen, IT, Systemen, Communicatie
 40. 40. Cultuur, Waarden
 41. 41. Management, Opvolging</li></ul>O<br />T<br />STRENGHTS<br />OPPORTUNITIES<br />Tip: - Bekijk je zwaktesvanuitverschillendehoeken (intern, klant, markt)<br /> - Weesrealistisch<br />Next page<br />“OPPORTUNITIES”<br />
 42. 42. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />SWOT Analyse - OPPORTUNITIES<br />Apr 1<br />S<br />W<br /><ul><li>Nieuwe USP’s (Unique Selling Point)
 43. 43. Marktontwikkelingen
 44. 44. Social Media
 45. 45. Global ontwikkelingen
 46. 46. Zwakkeplekkenconcurrentie
 47. 47. Trends in de sector
 48. 48. Nieuwemarkten (niche, verticaal, horizontaal)
 49. 49. Lokatie, Import/Export
 50. 50. Bedrijfs- en produktontwikkeling
 51. 51. Informatie en Onderzoek
 52. 52. Partnerships, Agenten, Distributie
 53. 53. Seizoenen, Weer, Mode</li></ul>T<br />O<br />STRENGHTS<br />Tip: - Check of je sterkteseenopportuniteitkunnenzijn<br />- Check of je zwaktes (naeliminatie) eenopportuniteitkunnenworden<br />- Doe eenPESTanalyse (Political, Economic, Socio-Cultural, Technological)<br />Next page<br />“THREATS”<br />
 54. 54. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />SWOT Analyse - THREATS<br />Apr 1<br />S<br />W<br /><ul><li>Economischevertraging
 55. 55. PolitiekeOntwikkelingen
 56. 56. JuridischeOntwikkelingen
 57. 57. IT Ontwikkelingen
 58. 58. Acties van de Concurrentie
 59. 59. Milieu
 60. 60. NieuweTechnologiën, Diensten, Concepten
 61. 61. Verlies key personeel
 62. 62. Financiële reserves
 63. 63. Seizoen, Weer</li></ul>T<br />O<br />OPPORTUNITIES<br />Tip: - Doe eenPESTanalyse (Political, Economic, Socio-Cultural, Technological)<br />Next week<br />“SWOT Voorbeeld”<br />

×