Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business Plan: Financieel Plan - Begrippen

1,611 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business Plan: Financieel Plan - Begrippen

 1. 1. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Schema onderwerpen Business Plan<br />Next page<br />“Financieel Plan: Winst/ Verlies” <br />
 2. 2. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies<br />May 6<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 3. 3. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br />Bedrijfsopbrengsten<br />Omzet<br />Voorraadwijzigingen<br />Geproduceerde Vaste Activa<br />Andere Bedrijfsopbrengsten<br />Bedrijfskosten<br />Handelsgoederen<br />Inkopen<br />Voorraadwijzigingen<br />Diensten en Diverse Goederen<br />Bezoldigingen en Sociale Lasten<br />Afschrijvingen<br />Waardeverminderingen<br />Voorzieningen risico’s en kosten<br />Andere Bedrijfskosten<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 4. 4. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br />Bedrijfsopbrengsten<br />Omzet<br />Omzet = Prijs x Aantal<br /><ul><li>Wat is MarktPrijs?
 5. 5. Hoger/Lager dan MP?
 6. 6. Prijs aanvaard?
 7. 7. Indexatie?
 8. 8. Afhankelijk van Prijs?
 9. 9. Wat is marktaandeel?
 10. 10. Wat is Ambitie?</li></ul>Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 11. 11. 5<br />Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br />Bedrijfskosten<br />Handelsgoederen<br />Inkopen<br />Voorraadwijzigingen<br />Diensten en Diverse Goederen<br />Bezoldigingen en Sociale Lasten<br />Afschrijvingen<br />Waardeverminderingen<br />Voorzieningen risico’s en kosten<br />Andere Bedrijfskosten<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 12. 12. 6<br />Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br />Bedrijfskosten<br />Handelsgoederen, grond – en hulpstoffen<br />60<br />Inkopen<br />Voorraadwijzigingen<br />Inkopen = Prijs x Aantal<br /><ul><li>Wat is Prijs Leveranciers?
 13. 13. Duurste/Goedkoopste?
 14. 14. Indexatie?
 15. 15. Afhankelijk van Geschatte Omzet
 16. 16. Stockrotatie?</li></ul>Voorraad = Eindwaarde - Beginwaarde<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 17. 17. 7<br />Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br />Bedrijfswinst (Verlies)<br />Bedrijfsopbrengsten<br />(Bedrijfskosten)<br />Bedrijfsopbrengsten<br />Omzet / Verkopen<br />- Bedrijfskosten<br />- Inkopen / Kostprijs Verkopen<br />Bedrijfswinst<br />Bruto Winst<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 18. 18. Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Te bestemmen Winst/Verlies van het Boekjaar<br />May 6<br />Bedrijfsopbrengsten<br />- Bedrijfskosten<br />Courant Resultaat<br />EBIT<br />Bedrijfswinst<br />+ Financiële Opbrengsten<br />- Financiële Kosten<br />Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening<br />Bedrijfswinst<br />+ Uitzonderlijke Opbrengsten<br />- Uitzonderlijke Kosten<br />Winst voor Belastingen<br />EBT<br />- Belastingen<br />Winst van het boekjaar<br />- Belastingvrije Reserves<br />Te Bestemmen Winst van het boekjaar<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 19. 19. 9<br />Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br />Brutowinst<br />(Omzet – Kostprijs Omzet)<br />Brutowinstmarge = <br />* 100<br />* 100<br />Omzet<br />Omzet<br />Resultaat gewone bedrijfsuitoefening<br />Operationele winstmarge = <br />* 100<br />Omzet<br />Netto Winst<br />Netto winstmarge = <br />* 100<br />Omzet<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 20. 20. 10<br />Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br />(Omzet – Variabele Kosten)<br />Contributiemarge = <br />* 100<br />Omzet<br />Vaste en Variabele Kosten<br />Variabele Kosten<br /><ul><li> Kosten die mee stijgen/dalen veranderen als de productie/omzet stijgt/daalt
 21. 21. Grondstoffen</li></ul>Vaste/Constante Kosten<br /><ul><li> Kosten die NIET mee stijgen/dalen veranderen als de productie/omzet stijgt/daalt
 22. 22. Huurlasten
 23. 23. Telefoon
 24. 24. Personeel ?</li></ul>Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />
 25. 25. 11<br />Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br /><ul><li> Voorbeeld
 26. 26. Omzet</li></ul>1.000 €<br /><ul><li> Variabele Kosten</li></ul> 600 €<br /><ul><li> Vaste Kosten</li></ul> 150 €<br />(1.000 – 600)<br /><ul><li>Contributiemarge =</li></ul>* 100<br />= 40%<br />1.000<br />Vaste Kosten<br />Break – Even Point = <br />Contributiemarge<br />150<br /><ul><li>Break – Even Point =</li></ul>= 375 €<br />40%<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />375 € Omzet nodig om je Vaste Kosten te dekken !<br />
 27. 27. 12<br />Precipio<br />®<br />Finance Management<br />Financieel Plan: Winst/Verlies begrippen<br />May 6<br />Break – Even Point<br />Next Page<br />“Financieel Plan: Winst/Verlies”<br />

×