Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Financial Plan: Definities (NL)

387 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Financial Plan: Definities (NL)

 1. 1. Tips for a good Business Plan: Weekly Schedule NEXT PAGE Financial Plan Profit & Loss # Date Topic 0 15-Mar Announcement 1 22-Mar Introduction 2 29-Mar Structure Business Plan 3 05-Apr Mission-Vision 4 12-Apr Goals - Values 5 19-Apr Good examples Mission-Vision 6 26-Apr Bad examples Mission-Vision 7 03-May Good examples Values 8 10-May Team 9 17-May Market Analysis: Market & Trends 10 24-May Market Analysis: Target Group 11 31-May Market Analysis: Competition 12 07-Jun Market Analysis: Suppliers + examples 13 14-Jun SWOT analysis 14 21-Jun SWOT analysis: Examples 15 28-Jun Marketingmix 16 05-Jul Marketingmix: Promotion - Top 10 on Twitter 17 22-Aug Financial Plan: Content + Assumptions 18 29-Aug Financial Plan: Definities (NL) 19 05-Sep Action Plan 20 12-Sep Variance analysis
 2. 2. Financial Plan: Profit & Loss NEXT PAGE Financial Plan Definities
 3. 3. I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde Vaste Activa D. Andere Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten A. Handelsgoederen 1. Inkopen 2. Voorraadwijzigingen B. Diensten en Diverse Goederen C. Bezoldigingen en Sociale Lasten D. Afschrijvingen E. Waardeverminderingen F. Voorzieningen risico’s en kosten G. Andere Bedrijfskosten Financial Plan: Profit & Loss - Definities NEXT PAGE Financial Plan Definities
 4. 4. I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet Omzet = Prijs x Aantal  Wat is MarktPrijs?  Hoger/Lager dan MP?  Prijs aanvaard?  Indexatie?  Afhankelijk van Prijs?  Wat is marktaandeel?  Wat is Ambitie? NEXT PAGE Financial Plan Definities Financial Plan: Profit & Loss - Definities
 5. 5. 5 II. Bedrijfskosten A. Handelsgoederen 1. Inkopen 2. Voorraadwijzigingen B. Diensten en Diverse Goederen C. Bezoldigingen en Sociale Lasten D. Afschrijvingen E. Waardeverminderingen F. Voorzieningen risico’s en kosten G. Andere Bedrijfskosten NEXT PAGE Financial Plan Definities Financial Plan: Profit & Loss - Definities
 6. 6. 6 A. Handelsgoederen, grond – en hulpstoffen Voorraad = Eindwaarde - Beginwaarde 1. Inkopen 2. Voorraadwijzigingen Inkopen = Prijs x Aantal  Wat is Prijs Leveranciers?  Duurste/Goedkoopste?  Indexatie?  Afhankelijk van Geschatte Omzet  Stockrotatie? 60 II. Bedrijfskosten NEXT PAGE Financial Plan Definities Financial Plan: Profit & Loss - Definities
 7. 7. 7 III. Bedrijfswinst (Verlies) A. Bedrijfsopbrengsten B. (Bedrijfskosten) Bedrijfsopbrengsten - Bedrijfskosten Bedrijfswinst Omzet / Verkopen - Inkopen / Kostprijs Verkopen Bruto Winst NEXT PAGE Financial Plan Definities Financial Plan: Profit & Loss - Definities
 8. 8. XIII.Te bestemmen Winst/Verlies van het Boekjaar Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening Bedrijfsopbrengsten - Bedrijfskosten Bedrijfswinst + Financiële Opbrengsten - Financiële Kosten Bedrijfswinst + Uitzonderlijke Opbrengsten - Uitzonderlijke Kosten Winst voor Belastingen - Belastingen Winst van het boekjaar - Belastingvrije Reserves Te Bestemmen Winst van het boekjaar Courant Resultaat EBIT EBT NEXT PAGE Financial Plan Definities
 9. 9. 9 Brutowinst Omzet Brutowinstmarge = * 100 (Omzet – Kostprijs Omzet) Omzet * 100 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening Omzet Operationele winstmarge = * 100 Netto Winst Omzet Netto winstmarge = * 100 NEXT PAGE Financial Plan Definities Financial Plan: Profit & Loss - Definities
 10. 10. 10 (Omzet – Variabele Kosten) Omzet Contributiemarge = * 100 Vaste en Variabele Kosten A. Variabele Kosten  Kosten die mee stijgen/dalen veranderen als de productie/omzet stijgt/daalt  Grondstoffen B. Vaste/Constante Kosten  Kosten die NIET mee stijgen/dalen veranderen als de productie/omzet stijgt/daalt  Huurlasten  Telefoon  Personeel ? NEXT PAGE Financial Plan Definities Financial Plan: Profit & Loss - Definities
 11. 11. 11  Voorbeeld  Omzet  Variabele Kosten  Vaste Kosten 1.000 € 600 € 150 €  Contributiemarge = (1.000 – 600) 1.000 * 100 = 40% Vaste Kosten Contributiemarge Break – Even Point =  Break – Even Point = 150 40% = 375 € 375 € Omzet nodig om je Vaste Kosten te dekken ! NEXT PAGE Financial Plan Definities Financial Plan: Profit & Loss - Definities
 12. 12. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TY Omzet 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000 Variabele kosten -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -600 Contributiemarge 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 400 vaste kosten -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -150 Winst 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 250 Cumulatief 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Omzet 83 167 250 333 417 500 583 667 750 833 917 1.000 CM 33 67 100 133 167 200 233 267 300 333 367 400 VK -13 -25 -38 -50 -63 -75 -88 -100 -113 -125 -138 -150 Winst 21 42 63 83 104 125 146 167 188 208 229 250 Break – Even Point NEXT PAGE Financial Plan Definities Financial Plan: Profit & Loss - Definities

×