F. Eiland van Schalkwijk  HoutenSPELREGELKAART VOOR FLEXIBEL PLANNEN• Wieger Apperloosenior adviseur AT Osborne en Projec...
Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol “Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter ...
Opzet parallelsessie• Introductie• Een beeld van het eiland.• Structuurvisie, beoordelingskader en beoordelingsprotocol• ...
Eiland van Schalkwijk
Transferium A27         Hollandse waterlinie
Schalkwijk             Amsterdam RijnkanaalHollandse waterlinie
RecreatieBoomgaarden
Eiland van Schalkwijk       Gemeente Houten         Amsterdam RijnkanaalTull en ‘t Waal          ...
Eiland en omgeving
Eiland en omgeving
Urgentie:    Waarom een Structuurvisie?•  Behouden en versterken landschappelijke  kwaliteit en economische structuu...
Opbouw instrumentarium•  Structuurvisie Eiland van Schalkwijik•  Beoordelingskader•  Beoordelingsprotocol•  Bestemming...
Intermezzo: Wanneer kwam de provincie in beeld?• Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans / 2009)• S...
Structuurvisie:• Landschappelijk Casco vastgelegd:  – Kernkwaliteit landschap en ruimtelijke structuur zijn vastgelegd.• ...
Ambitie en beoordelingskader:People         Planet          ProfitSociale samenhang   Landschap   ...
Functies• Landbouw:  – de belangrijkste drager en beheerder van het landschap;  – verbrede landbouw als motor;  – proef...
Uitwerking per deelgebied:
Ontwikkelingsrichting:bijv: Komgronden ten noorden van Schalkwijk:        Functie   Gebruik        Plek ...
Uitdaging aan ondernemers:           Doet u mee? Gezocht: (Re)creatieve ondernemers die iets toe kunnen voegen ...
Beoordelingskader:• Landschappelijk casco;• Duurzaamheidskader;     Identiek aan structuurvisie• Ontwikkelingsrichtin...
Voorbeeld stap 4:   Ruimtelijke vertrekpunten
Business caseBusiness case …………..                       Business case …………...            ...
Positie gemeente• Gemeente regisseert, faciliteert en beoordeelt initiatieven van derden.• Geen gemeentelijke investering...
Experiment voor provincie:???????????????????????????????????• Alles is voortschrijdend inzicht;• PRS en PRV: Op het eilan...
Beoordelingsprotocol• Samenwerking publieke sector – Gemeente, Provincie, HDSR.• Eén loket, integrale beoordeling en beg...
Publiek             Privaat(Gem / Prov / HDSR)       (Ondernemers, samenwerkingen)           ...
Raamplan Eiland van Schalkwijk
Eiland van Schalkwijk    wateropgaven
Inzet waterschapDuurzaamheidRobuustheidInspelen op onzekerhedenDraagvlakLandschap en belevingSamenwerking met andere parti...
Watersystemen, lokaal
Raamplan Eiland van SchalkwijkWatergebiedsplanMaar:  Verder kijken dan de horizon van 10 jaar  (klimaatopgave)  Oplossi...
Varianten in oplossing
Ruimtelijke samenwerkingSamen optrekken met de gemeente en provincie Participatie in structuurvisie via de wateragenda A...
Kijk ook eens opwww.destichtserijnlanden.nl
Dilemma’s• Beoordelen en begeleiden gaat dat wel samen;• Wordt 1 + 1 wel 3; Realiseren we de ambitie?• ??• ??
Verslag en presentaties:     hét platform voor gebiedsontwikkeling
PartnersStichting Kennis Gebiedsontwikkeling   Ministerie van Infrastructuur en Milieu,    TU Delft, de Alliantie, ...
Spelregelkaart voor flexibel plannen
Spelregelkaart voor flexibel plannen
Spelregelkaart voor flexibel plannen
Spelregelkaart voor flexibel plannen
Spelregelkaart voor flexibel plannen
Spelregelkaart voor flexibel plannen
Spelregelkaart voor flexibel plannen
Spelregelkaart voor flexibel plannen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Spelregelkaart voor flexibel plannen

1,152 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spelregelkaart voor flexibel plannen

 1. 1. F. Eiland van Schalkwijk  HoutenSPELREGELKAART VOOR FLEXIBEL PLANNEN• Wieger Apperloosenior adviseur AT Osborne en Projectleider Eiland van Schalkwijk• Guus Beugelinkhoogheemraad Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden• Annelies Camping beleidsmedewerker Ruimte Provincie Utrecht
 2. 2. Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol “Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en leefbare dorpen”
 3. 3. Opzet parallelsessie• Introductie• Een beeld van het eiland.• Structuurvisie, beoordelingskader en beoordelingsprotocol• Rol Provincie – “experimenteerstatus”• Rol HDSR - wateragenda• Discussie
 4. 4. Eiland van Schalkwijk
 5. 5. Transferium A27 Hollandse waterlinie
 6. 6. Schalkwijk Amsterdam RijnkanaalHollandse waterlinie
 7. 7. RecreatieBoomgaarden
 8. 8. Eiland van Schalkwijk Gemeente Houten Amsterdam RijnkanaalTull en ‘t Waal Schalkwijk Rivier de Lek Wijk bij Duurstede Culemborg
 9. 9. Eiland en omgeving
 10. 10. Eiland en omgeving
 11. 11. Urgentie: Waarom een Structuurvisie?• Behouden en versterken landschappelijke kwaliteit en economische structuur.• Stagnatie en impasse opheffen; – Planologisch duidelijkheid verschaffen. – Beweging in de grondmarkt krijgen;• Behoefte integrale aanpak (initiatieven & plannen)
 12. 12. Opbouw instrumentarium• Structuurvisie Eiland van Schalkwijik• Beoordelingskader• Beoordelingsprotocol• Bestemmingsplan• Beeldkwaliteitplan?• Aangescherpt beoordelingskader?
 13. 13. Intermezzo: Wanneer kwam de provincie in beeld?• Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans / 2009)• Samenwerkingsagenda (begin 2008)?????????????????????????????????????????????• Structuurvisie: provincie denkt intensief mee met de gemeente• December 2009 – Intentieverklaring B+W / GS• December 2010 – Koersdocument B+W / GS (10 pijlers)
 14. 14. Structuurvisie:• Landschappelijk Casco vastgelegd: – Kernkwaliteit landschap en ruimtelijke structuur zijn vastgelegd.• Duurzame ambitie gedefinieerd (PPP).• Hoofd- en nevenfuncties benoemd (per deelgebied)• Business-case-benadering (realisatie & beheer): – Private partijen zijn aan zet; – Initiatieven vereisen een sluitende businesscase.• Beoordelingskader voor initiatieven: – Beoordeling business-cases op PPP – Bij positieve beoordeling volgt planologische medewerking
 15. 15. Ambitie en beoordelingskader:People Planet ProfitSociale samenhang Landschap Economische structuur en identiteitCultureel erfgoed en Natuur Ruimtelijke vestigings- kunst voorwaardenWoon - en Oppervlakte- en Grond en hulpstoffen leefomgeving grondwaterParticipatie Bodem KennisOnderwijs Lucht ArbeidGezondheid Delfstoffen/reductie Kapitaalgoederen fossiele brandstoffen Telos-indeling PPP
 16. 16. Functies• Landbouw: – de belangrijkste drager en beheerder van het landschap; – verbrede landbouw als motor; – proeftuin duurzaamheid.• Recreatie: – Gericht op beleving landschap, cultuurhistorie, natuur, e.d. – Nieuwe Hollandse Waterlinie is de drager van het recreatief profiel;• Woningbouw: – gericht op lokale woningbehoefte (leefbaarheid); – ter ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan realisatie visie.• Infrastructuur; – Bestaande infrastructuur en verbindingen voor gemotoriseerd verkeer; – Toevoegen recreatieve infra voor langzaam ongemotoriseerd verkeer (wandel, fiets, kano, paard, etc.) – Upgraden Kanaaldijk-zuid is een ambitie bij toename verkeer
 17. 17. Uitwerking per deelgebied:
 18. 18. Ontwikkelingsrichting:bijv: Komgronden ten noorden van Schalkwijk: Functie Gebruik Plek Hoofd Landbouw veeteelt, fruitteelt Functie Neven Recreatie Kleinschalig aanbod Oostelijk functies extensief Routes voor deel & langzaam verkeer Groene poort Energie Productie biomassa, Langs ARK Windenergie
 19. 19. Uitdaging aan ondernemers: Doet u mee? Gezocht: (Re)creatieve ondernemers die iets toe kunnen voegen aan: Wie durft? Ontwikkeling van dag- (pleisterplaatsen/horeca) en verblijfsrecreatie Ondernemers die gaan voor: (bed- en breakfast, kamperen bij de boer en recreatiewoningen) ; Zichtbaar maken van cultuurhistorie (archeologie en NHW) ; Duurzame en innovatieve landbouw Educatie en bezoekerspunten gekoppeld aan NHW, landschap, Productie van duurzame energie landbouw, natuur, water; Recreatieve routes Productie van duurzame energie (gewassen en mest, zonder verstoring landschap) Ontwikkeling van kleinschalige detailhandel: fietsverhuur, kanoverhuur, verkoop van streekproducten; Een duurzame recreatieve publiekstrekkende functie. Bent u die (re)creatieve ondernemer die wil investeren in: Ontwikkeling van dag- (pleisterplaatsen/horeca) en verblijfsrecreatie (bed- en breakfast, kamperen bij de boer en recreatiewoningen) ; Beleefbaar maken van cultuurhistorie (ontstaansgeschiedenis en historie van het Eiland) ; Herontwikkeling Wapen van Schalkwijk tot (boven)lokaal transferium met recreatieve bestemming Ontwikkeling van kleinschalige detailhandel: fietsverhuur, kanoverhuur, verkoop van streekproducten.
 20. 20. Beoordelingskader:• Landschappelijk casco;• Duurzaamheidskader; Identiek aan structuurvisie• Ontwikkelingsrichting;+• Ruimtelijke vertrekpunten;• Business-case.
 21. 21. Voorbeeld stap 4: Ruimtelijke vertrekpunten
 22. 22. Business caseBusiness case ………….. Business case …………... FINANCIEËN MAATSCHAPPELIJK EFFECT Investering (DB) Lokaal § € § € § € § € § € § € § € § € § € § € SCHAALNIVEAU § € § € TIJD Voortgezette exploitatie en restwaarde (MORE) Nationaal § € § € § € § € § € § € § € § € § € § € § € § € D F O R M B E
 23. 23. Positie gemeente• Gemeente regisseert, faciliteert en beoordeelt initiatieven van derden.• Geen gemeentelijke investeringen: – m.u.v. de bijdrage aan NHW; – m.u.v. personele inzet; – Gemeente neemt geen grondposities in.• Gemeente is flexibel, maar zonder vrijbrief te geven
 24. 24. Experiment voor provincie:???????????????????????????????????• Alles is voortschrijdend inzicht;• PRS en PRV: Op het eiland doen we het anders!• Artikel 4.1: experimenteerstatus: (koersdocument is bijlage)• 2012 / 2013 Beoordelingsprotocol• Monitoren, evalueren en herijken
 25. 25. Beoordelingsprotocol• Samenwerking publieke sector – Gemeente, Provincie, HDSR.• Eén loket, integrale beoordeling en begeleiding;• Groeiend bestuurlijk commitment;• Snelheid en duidelijkheid naar de ondernemers.
 26. 26. Publiek Privaat(Gem / Prov / HDSR) (Ondernemers, samenwerkingen) Tijd Initiatief 1 Initiatief 2 Initiatief 3 Bestemmingsplan Intake Intake Intake StructuurvisieBeoordelingskader Account Beleidskaders houders VO VO VO overleg Vergunningen Wettelijke kaders DO DO DO
 27. 27. Raamplan Eiland van Schalkwijk
 28. 28. Eiland van Schalkwijk wateropgaven
 29. 29. Inzet waterschapDuurzaamheidRobuustheidInspelen op onzekerhedenDraagvlakLandschap en belevingSamenwerking met andere partijen
 30. 30. Watersystemen, lokaal
 31. 31. Raamplan Eiland van SchalkwijkWatergebiedsplanMaar: Verder kijken dan de horizon van 10 jaar (klimaatopgave) Oplossingen zoeken die duurzaam zijn (niet alleen maar harder pompen) Op ruimtelijke aspecten aansluiten en sturing geven aan de ruimtelijke invulling in de omgevingEn: - Peilbesluiten ‘up-to-date’Dus: Raamplan
 32. 32. Varianten in oplossing
 33. 33. Ruimtelijke samenwerkingSamen optrekken met de gemeente en provincie Participatie in structuurvisie via de wateragenda Accounthoudersoverleg met gemeente en provincie voor begeleiding van projecten Afspraken vastleggenSamenwerken met bewoners/gebruikers Betrokken bij huiskamergesprekken Beheerders centraal in proces Inspraakavonden, interactieve site, klankbordgroep Direct contact met initiatiefnemers
 34. 34. Kijk ook eens opwww.destichtserijnlanden.nl
 35. 35. Dilemma’s• Beoordelen en begeleiden gaat dat wel samen;• Wordt 1 + 1 wel 3; Realiseren we de ambitie?• ??• ??
 36. 36. Verslag en presentaties: hét platform voor gebiedsontwikkeling
 37. 37. PartnersStichting Kennis Gebiedsontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TU Delft, de Alliantie, AM, Amvest, Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam, Dienst Landelijk Gebied, Heijmans Ontwikkeling, NS Poort, Provincie Noord-Brabant,Provincie Noord-Holland, Bouwfonds Ontwikkeling, Schiphol Area Development Company (SADC), Synchroon en Ymere Kring van Adviseurs Movares, Stibbe, Deloitte, Akro Consult, Brink Groep, Buck Consultants, INBO, Berenschot

×