Sessie G Multiple Business Case_Gert-Joost Peek

1,626 views

Published on

Multiple business cases: vastgoedontwikkeling gekoppeld aan bijvoorbeeld duurzame energie, ICT of mobiliteit.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
442
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie G Multiple Business Case_Gert-Joost Peek

 1. 1. De  Multiple   Business  Case  Naar  Gebiedsontwikkeling   3.0       F a k t o n   F i n a n c i ë l e   V a s t g o e d r e g i s s e u r s    17    februari  2011  
 2. 2. P r e s e n t a t i e     G e r t -­‐ J o o s t   P e e k  P l e n a i r e   d i s c u s s i e   o . l . v.   L a r s   R o m p e l b e r g :    -­‐   R a a m w e r k  -­‐   G e b i e d s o n t w i k k e l i n g   1 . 0  -­‐   G e b i e d s o n t w i k k e l i n g   2 . 0  -­‐   G e b i e d s o n t w i k k e l i n g   3 . 0                    
 3. 3. De  Multiple   Business  Case  Naar  Gebiedsontwikkeling   3.0       d r .   i r .   G e r t -­‐ J o o s t   P e e k   M R I C S   K n o w l e d g e   m a n a g e r   F a k t o n    17    februari  2011  
 4. 4. Raamwerk  
 5. 5. Naar  een  raamwerk   Gebiedsontwikkeling  is  inhoudelijk  en  procesmatig  complex     Gebiedsontwikkeling  is  de  mal  van  projectontwikkeling:     Het  gaat  om  het  creëren  van  een  kader  van  randvoorwaarden  voor  individuele   gebouwontwikkelingen  en  andere  projecten,  zodat  een  integraal  gebied  kan   ontstaan     Inhoudelijk  is  gebiedontwikkeling  gericht  op  het  bereiken  van  samenhang     Om  deze  samenhang  te  kunnen  bereiken,  is  samenwerking  tussen  vele   betrokken  partijen  noodzakelijk  ©   5  
 6. 6. Naar  een  raamwerk   Gebiedsontwikkeling     is  de  mal     van  projectontwikkeling  ©   6  
 7. 7. Project-­‐  versus  gebiedsontwikkeling   Projectontwikkeling  is   Gebiedsontwikkeling  is   succesvol  wanneer  het   succesvol  wanneer  een   project  is  ontwikkeld  binnen   blijvende  overeenstemming   het  vastgesteld  tijd  en  geld   is  ontstaan  over  de   budget  en  voldoet  aan  het   randvoorwaarden   programma  van  eisen   waarbinnen  projecten     kunnen  worden  ontwikkeld   Kerncompetentie  van   Kern  competentie  van   projectontwikkeling  is   gebiedsontwikkeling  is   beheersen  via   sturen  via   projectmanagement   procesmanagement       Resultaten  van  gebiedsontwikkeling  vertalen  zich  in  termen  van:                         consensus,  commitment,  toestemming  en  gedogen      ©   7  
 8. 8. Van  project -­‐  naar  gebiedsontwikkeling   Disciplines:   Vergunningen             Publiek-­‐private                   samenwerking   Aankoop  bouwkavel             Grondverwerving  en  -­‐               bestemming   Financiering                 Financiële  regie  en                 risicomanagement     Architectonisch  ontwerp         Stedenbouwkundig                 ontwerp  en  realisatie   Marketing             Branding  ©   8  
 9. 9. Raamwerk   Initiatief   Haalbaarheid   Realisatie   Exploitatie   Publiek-­‐privaat   (samenwerking)   Grond   (verwerving/bestemming)     Financiën   (financiële  regie/risk  management)     Ontwerp   (stedenbouwkundig  ontwerp)   Imago   (branding)    ©   9  
 10. 10. Overzicht  Exploitatie   Initiatief   Haalbaarheid   Realisatie   Exploitatie   Gebiedsontwikkeling  1.0  Gebiedsontwikkeling  2.0  Gebiedsontwikkeling3.0   ©   10  
 11. 11. Overzicht   Publiek  grondbezit   Publiek   (Icoon)  1.0   Publiek   ontwikkelbedrijf   Landmarks  /  iconen   ontwikkelbedrijf   Icoon   Consessie   Grondopties   Privaat  grondbezit   Privaat  grondbezit  2.0   Mix  met  onderwijs   en  cultuur   Value  Capture   Finance   Mix  met  onderwijs   Privaat   ontwikkelbedrijf   Mix  met  onderwijs   en  cultuur   en  cultuur   (Duurzame)   Special   Duurzame  energie  3.0   energievoorziening   Metrolijn   Waterkeringen   infrastructures  plan     voorziening   ESCo  /  MUSCo  ©   11  
 12. 12. Naar  gebiedsontwikkeling  3.0  
 13. 13. Voor  de  crisis   Actoren   Markt  &     Gebieden   middelen  ©   13  
 14. 14. Gebiedsontwikkeling   1.0   Initiatief   Haalbaarheid   Realisatie   Exploitatie   Publiek-­‐privaat   (samenwerking)   Grond   (verwerving/bestemming)     Financiën   (financiële  regie/risk  management)     Ontwerp   (stedenbouwkundig  ontwerp)   Imago   (branding)    ©   14  
 15. 15. Gebiedsontwikkeling   1.0   Initiatief   Haalbaarheid   Realisatie   Publiek-­‐privaat   Verstandshuwelijk  gemeente  en  bekende  grote   (samenwerking)   ontwikkelaars  tot  en  met  realisatiefase   Grond   Alle  gronden  verwerven  met  inzet  planologisch   instrumentatrium   (verwerving/bestemming)     Financiën   GREX:  Grote  voorinvesteringen  en  lange  doorlooptijd;   diepe  badkuip   (financiële  regie/risk  management)     Ontwerp   Integraal  plan  in  de  vorm  van  een  meer  of  minder   uitgewerkt  eindbeeld     (stedenbouwkundig  ontwerp)   Imago   Landmarks  en  iconen   (branding)      ©   15  
 16. 16.   Hamburg   HafenCity     155  ha.     10  kilometer  waterfront   Voegt  40%  toe  aan  binnenstad   >  2,25  miljoen  m2  kantoren   5.800  woningen  voor    12.000   inwoners   45.000  arbeidsplaatsen   Gastronomie,  cultuur,  leisure,   parken,  pleinen  en  promenades   ©   16  16  Real  Estate  
 17. 17.   G ro n d ver wer v i n g :  p u b l i ek  ( s i t u at i e  2 0 0 7 )   Free  and  Hanseatic  City  Hamburg     (spec.  asset   city  and  port     Restricted  areas:  8.100  m²   Deutsche  Bahn:  90.900  m²   Federal  areas:  9.300  m²   Private  ownership:  7.200  m²   ©   17  17  Real  Estate  
 18. 18.   Branding:   Landmarks  en  iconen    ©   18  
 19. 19.   Überseequartier   8.5  hectare  site  right  in  the  centre  of   7 , 9   h a .  i n   h e t   h a r t   v a n   H a fe n C i t y   HafenCity  (=  85.000  m 2 )   6 6 . 0 0 0  m 2   o u td o o r   w i n ke l -­‐   e n   c u l i n a i r   c e n t r u m   Mix  of  apartments,  offices,  shops,  hotel,   M i x   v a n   a p p a r te m e n te n ,   terminal,  science  centre   ka n t o re n ,  h o te l ,   c r u i s e   te r m i n a l ,   s c i e n c e   c e n t re   Total  of  275.000  m 2     1 . 0 0 0  b e w o n e rs ;   7 . 0 0 0   w e r ke rs ;   3 0 . 0 0 0     5 0 . 0 0 0   b e zo e ke rs / d a g   Total  development  value  appr.    950  mio     To ta a l  2 7 5 . 0 0 0   m 2   To ta l e  i n v e s te r i n g  + / -­‐     9 5 0   m i o     ©   19  19  Real  Estate  
 20. 20.   Überseequartier    ©   20  
 21. 21.     P u b l i ek -­‐ p ri va at :  co n c es s i e     2003:  tweetraps  aanbestedingsproces     2005:  grondverkoop  van  Hafencity  aan  joint   venture  Überseequartier  Beteiligungs  GmbH:     SNS  Property  Finance  **       43,33  %     ING  Real  Estate  Development  Germany     28,33  %     Groß  +  Partner           28,33  %     **of  which  Bouwfonds  MAB  Development     10,00%  ©   21  
 22. 22. Oops!    ©   22  
 23. 23. Huidige  stand   van  zaken   Actoren   Markt  &     Gebieden   middelen  ©   23  
 24. 24. Gebiedsontwikkeling   2.0   Initiatief   Haalbaarheid   Realisatie   Exploitatie   Publiek-­‐privaat   (samenwerking)   Grond   (verwerving/bestemming)     Financiën   (financiële  regie/risk  management)     Ontwerp   (stedenbouwkundig  ontwerp)   Imago   (branding)    ©   24  
 25. 25. Gebiedsontwikkeling   2.0   Exploitatie   Initiatief   Haalbaarheid   Realisatie  Publiek-­‐privaat   Gemeente  faciliteert  lokale  en  kleinschalige  initiatieven  (samenwerking)   (bv.  zelfrealisatie,  CPO)  Grond   Beperkte  strategische  verwervingen,  aandacht  voor  (verwerving/bestemming)     tijdelijke  functies  Financiën   GREX-­‐TEX:  Beperkte  voorinvesteringen  en  lange   doorlooptijd  (financiële  regie/risk  management)    Ontwerp   Integrale  visie,  aparte  (particuliere)  uitwerking   deelplannen  (stedenbouwkundig  ontwerp)  Imago   Incubators,  bottom-­‐up  (vanuit  de  exploitatie)  (branding)       ©   25  
 26. 26.   Publiek-­‐privaat:  Keuze  per  schaalniveau   Urban  Governance  /  Publieke  taak   Master-developer Taak: Infrastructuur 155 ha Private Taak: Private Taak: kleinschalige ontwikkelingen grootschalige mixed-use ontwikkeling (Überseequartier) ©   26  26  Real  Estate  
 27. 27.   Stedelijkheid  via  mix  woonvormen     Mixture  of  Development  Approaches  and  Residential  Concepts   investor / property developer owner occupier community (rental  /  freehold,  medium  price  level)   (freehold)   investor / property developer private owners joint venture (freehold,  medium  price  level)   (rental  or  freehold)   investor / property developer residential building cooperatives (freehold,  upmarket)   (rental)   living concept for seniors office (freehold  /  rental,  upmarket)         27   ©    Real  Estate  27  
 28. 28.   Pre-­‐sale  PPS:  Grondopties   Exclusieve  optie  voor   een  private  ontwikkelaar  voor   een   beperkte  periode,  onder  de  volgende  voor waarden:   Vaste  prijs  (  per  m²  BVO)   Maximum  periode  1.5  jaar   Grondverkoop  na  ontwerpcompetitie  en  bouwvergunning   Betaling  en  start  bouw  4  weken  na  koopcontract     Voordelen:   Verscheidenheid  en  kwaliteit   Coördinatie  van  investeringen  in  de  tijd     Gaat  free-­‐riders  tegen   Risico-­‐  en  kostenreductie  voor  private  ontwikkelaars   Vergroten  van  investeringspotentieel  ©   28  
 29. 29. Dalmannkai ,   Sandtorkai    ©   29  
 30. 30.     2 2 @ B a rc e l o n a   e l  d i st r i c te   d e  l a   i n n o va c i ó      ©   30  
 31. 31.       1 8 6 0 -­‐ 1 9 6 0 :  Po b l en o u      ©   31  
 32. 32.     1 9 6 0 -­‐ 1 9 9 0 :  Po b l en o u   L eeg sta n d   en   ver l o ed er i n g    ©   32  
 33. 33.     1 9 8 6  -­‐   1 9 9 2 :  Zo m e rs p e l e n   Re p a rat i e  ku st  e n  O l y m p i s c h  d o r p    ©   33  
 34. 34.  ©   34  
 35. 35.     A nt wo o rd  o p  d e  ken n i s eco n o m i e     Energy   MedTech ICT Design Media € €©   35  
 36. 36.     F i n a n c i ë l e  reg i e :  Va l u e   C a pt u re   F i n a n c e     3 SOCIAL HOUSING - @ ACTIVITIES - 2-            Build  ability:  m²  of  ceiling/m²  of    land   URBAN INDUSTRIAL PRODUCTIVE ACTIVITIES ACTIVITIES 0 CODE 22a 22a CLAVE CODE 22@ CLAVE 22@   PRIVATE BENEFITS PUBLIC BENEFITS More productive uses: Free cession of land: 22a 22@ 10% for 7@ facilities 10% for social housing Higher density: 10% for green areas 2 2,2 / 2,7 Eventual opening of streets Leadind edge Financing a part of the Special infrastructures Infrastructure Plan    ©   36  
 37. 37.     F i n a n c i ë l e  reg i e:  Va l u e   C a pt u re   F i n a n c e     Wa a rd e   c re a t i e :   In  2001  verandert   Barcelona  City  Council  het  gebruik  van  115  private  bouwblokken   van  industrieel   (22a)  naar  services  (22@)   Het  vastgoed  stijgt  hiermee  in  waarde  en  er  mag  ook  nog  eens  worden  verdicht,   wat   herontwikkeling   bijzonder   lucratief  maakt   Wa a rd e   re a l i s a t i e :   +/-­‐  70%  van  het  gebied  is  tot  op  heden   herontwikkeld   Wa a rd e   va n g s t :   de  stad  beschikking   over  30%  van  de  grond   van  iedere  ontwikkeling   of  een  overeenkomend   bedrag  in  cash  (wordt  voor  ieder  geval   opnieuw  bepaald)   Tevens  ontvangt   de  stad  een  ontwikkelheffing   van   80    per  m 2  ontwikkelde   grond   Deze  grond  en  bedragen  worden  overgedragen   aan  de  publieke   onderneming   22@BCN   L o ka l e   wa a rd e   re c yc l i n g :   publieke   herinvesteringen:   grond  en  bedragen   worden  door  22@BCN  geheel  in  het   22@Barcelona   gebied  herinvesteerd   in  4.000  sociale  huurwoningen,   voorzieningen   voor  de  kenniseconomie   (incubators ,   telecommunicatie,   studentenhuisvesting   en  R+D   centres)   en  groene  ruimte  ©   37  
 38. 38. De  toekomst?   Actoren   Doelen   Markt  &     Gebieden   middelen  ©   38  
 39. 39. Multiple   Business   Case   Vastgoedontwikkeling   ICT   Energie   Vastgoedbeheer   Partijen   Gebiedsmarketing   Grondontwikkeling   Infrastructuur   Park  management   TIJD  ©   39  
 40. 40. Gebiedsontwikkeling   3.0   Initiatief   Haalbaarheid   Realisatie   Exploitatie   Publiek-­‐privaat   (samenwerking)   Grond   (verwerving/bestemming)     Financiën   (financiële  regie/risk  management)     Ontwerp   (stedenbouwkundig  ontwerp)   Imago   (branding)    ©   40  
 41. 41. Gebiedsontwikkeling   3.0   Exploitatie   Initiatief   Haalbaarheid   Realisatie   Exploitatie  Publiek-­‐privaat   Gemeente  faciliteert  /neemt  deel  in  gebied-­‐gebonden  nutsvoorzieningen  en  (samenwerking)   vernieuwende  arrangementen  (bv.  gebiedsfonds)  met  nieuwe  partijen  Grond   Tijdelijke  bestemmingen  en  inzet  van  publiek  vastgoed    (verwerving/bestemming)    Financiën   GEX:  koppelen  van  nevengeschikte  (financiële)  stromen:  energie  (elektriciteit,   gas,  warmte  en  koude),  water,  afval  en  transport  (financiële  regie/risk  management)    Ontwerp   Integrale  visie,  veel  aandacht  voor  flexibiliteit  en  robuuste  (ondergrondse)   voorzieningen  (stedenbouwkundig  ontwerp)  Imago   Duurzaam(denken  vanuit  stromen),  structurele  borging  kwaliteit,  autarkisch  (branding)       ©   41  
 42. 42.     S te d e n b o u w ku n d i g  p l a n :   S p e c i a l  I nf ra st r u c t u re s  P l a n   De  ontwikkelheffing    (80       Gebaseerd  op  de  visie    dat   per  m2)  wordt  gebruikt  voor     investeringen  in   infrastructuur  essentieel  zijn   Infrastructures     voor    de  ontwikkeling  naar   knowledge-­‐based   NEW MOBILITY PLAN PUBLIC  SPACE  RENEWAL   economy     NEW ENERGY NETWORKS SELECTIVE PNEUMATIC WASTE COLLECTION©   42   NEW HEATING AND COOLING SYSTEM UNDERGROUND TUNNELS
 43. 43. Locatie  in  Londen   27,2 ha 20 historische gebouwen en bouwwerken 1 km kade©   ©   F a k t o n   43  
 44. 44. Programma   50  nieuwe  gebouwen   10  nieuwe  publieke  ruimten   Totaal  11  ha  (40%  )  nieuwe   openbare  ruimte   Totaal    740.000  m2  BVO   Kantoren  455.000  m2  BVO   1.950  woningen             (195.000    m2  BVO)     Winkels    46.000  m2  BVO   Hotel  47.000  m2  BVO   Voorzieningen  75.000  m2   BVO     Leisure  29.000  m2  BVO  ©   ©   F a k t o n   44  
 45. 45.   District   heating   /  Combined   Heat  Power  ©   45  
 46. 46.   Energiecentrale  ©   ©   F a k t o n   46  
 47. 47.   Wind  turbines,  WKO  en  zonnepanelen  ©   47  
 48. 48. Energy  Ser vice  Company   (ESCo)   E e n   E S C o   o f t e w e l   e e n   l o k a a l   e n e r g i e b e d r i j f   m a a k t   h e t   m o g e l i j k   d e   e n e r g i e v o o r z i e n i n g   v a n   e e n   b e p a a l d e   v e r z a m e l i n g   v a n   g e b r u i ke r s   a l s   e e n   a p a r t   g e h e e l   t e   b e s c h o u w e n   D i t   b i e d t   k a n s e n   o p   d u u r z a a m h e i d w i n s t   d o o r   d e   i n z e t   v a n   d u u r z a m e   e n e r g i e o p l o s s i n g e n   o p   e e n   s c h a a l n i v e a u   d a t   l i g t   t u s s e n   h e t   i n d i v i d u e l e   g e b o u w   e n   h e t   b e s t a a n d e   h o o f d n e t   v a n   e n e r g i e d i s t r i b u t i e n e t w e r k   D o o r   d e   e n e r g i e v o o r z i e n i n g   v a n   g e b i e d e n   o f   p o r t e f e u i l l e s   v a n   g e b o u w e n   a l s   e e n h e i d   t e   m a n a g e n  i s   w i n s t   t e   b e h a l e n ,   z o w e l   i n   t e r m e n   v a n   g e l d   a l s   v a n   m i l i e u     D e   b i j d r a g e n   v a n   e e n   E S C o   a a n   d u u r z a m e   g e b i e d s o n t w i k ke l i n g   ko m e n   v o o r t   u i t   d e   v o l g e n d e   v o o r d e l e n   d i e   d e z e   o r g a n i s a t i e v o r m   b i e d t :   1. Gezamenlijke   inkoop   2. Koppelen   van  gebruik   3. Koppelen   van  gebruik  en  productie   4. Koppelen   van  kasstromen  aan  het   gebied  (geen  split-­‐incentives,   meegroeien,   belastingvoordelen)  ©   48  
 49. 49.   Financiële  regie:  ESCo  /  MUSCo   O n d e rd e e l  va n   d e   h e ro n t w i k ke l i n g   d o o r   h e t   p r i va te   c o n s o r t i u m  va n   A rge nt ,   C o nt i n e nta l  R a i l way s  e n   D H L   i s   h e t   e n e rg i e sy ste e m  d a t  h e t   ge b i e d   ze l f   vo o r z i e t   e n   d e   m o ge l i j k h e i d  h e e f t  ko p p e l i n ge n  te   m a ke n  m e t   o m r i n ge n d e   ge b r u i ke rs     H e t   e i ge n d o m   e n   ex p l o i ta t i e  i s   i n m i d d e l s  a a n b e ste e d  a a n   I n exu s  i n   d e   vo r m   va n   e e n   ES C o   o f   b e te r   M U S C o     D e   M U S C o   i s  ve ra n t wo o rd e l i j k  vo o r   d e   vo o r z i e n i n g   va n   e l e k t r i c i te i t ,  wa te r,   a f va l wa te r,   g l a sveze l ,   ga s   e n   sta d sve r wa r m i n g  vo o r   e e n   p e r i o d e  va n   1 1   j a a r  ( d e  n o g   ve r wa c hte   b o u w t i j d )     D e   M U S C o   ve r va n gt   a l l e   t ra d i t i o n e l e  n u t s b e d r i j ve n  d o o r   é é n   e n ke l e  e n t i te i t ,   wa t  l e i d t   to t   e e n   s i m p e l e  c o n t ra c t st r u c t u u r   vo o r   h e t   p ro j e c t  e n   o p t i m a l e   s a m e n w e r k i n g    ©   49  
 50. 50. Sustainable   Development:  RE 2   Real Estate Verhoog efficiëntie (Consumptie) Sustainable Development: RE2 Verbeter Effectiviteit (Opwekking) Renewable Energy©   50  
 51. 51. What is the ULI Urban InvestmentNetwork?An independent European network The Network creates a continuousdesigned to promote and encourage dialogue between public and privateworld class investment in urban sector leaders who are seeking todevelopment. The initiative was improve their ability to collaborate ondeveloped by the Urban Land Institute urban investment. Its premise is thatin collaboration with a group of leading public-private relationships with a highcities, European Institutions and level of collaborative working provideprivate sector organisations. It is an ample opportunities to bridgeopen network that continuously investment gaps and overcome cityrecruits new members and partners. development challenges.www.urbaninvestmentnetwork.com  

×