Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
kwetsbaarheid         moeilijk     tegenslag risico  hollen kiezen     frustratie           ...
Workshop Planproces en gedragDe mens als sleutel tot succesir. Agnes Franzen  Assistant professor TU Delftdrs. Eva Boude...
Programma  Even voorstellen  Doel van de workshop:   Op interactieve wijze stilstaan bij het belang van    samenwe...
Even voorstellen: Agnes Franzen Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft  Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG...
Even voorstellen: Eva Boudewijn Motion Consult brengt teams in beweging!  Kernactiviteit: teambegeleiding en teamcoaching...
De rol van samenwerking en vertrouwen in       gebiedsontwikkeling         Verschuivingen in de waardeketen...
Burger                      Consument                        Individueel  ...
Probleem         Projectbenadering     Procesbenadering     Er is een probleem:     Er zijn problee...
Niveaus van sturing  Opdrachtgeverschap   Governance   Organisatie   Projectniveau  Verbinden en schakelen tuss...
Kenmerken „gebiedsontwikkeling in een         andere realiteit‟  Omkering planproces  Open planproces in arena ...
Wat maakt een effectief samenwerkingsverband?  Een helder gezamenlijk doel / belang  Een vertrouwensrelatie waarin rui...
Teams worden effectief naarmate ze zich         ontwikkelen                       Normen  ...
Hoe de ontwikkeling te versnellen?  Als team bewust en actief werken aan de ontwikkeling:   Samenwerking / teameffecti...
In gesprek over dilemma‟s 1. Collectief belang versus individueel belang 2. Zekerheid versus flexibiliteit 3. Lange versus...
Afsluiting  Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de workshop?  Wat vonden jullie van de workshop?Motion Consult   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sessie f motion consult en tu delft

1,028 views

Published on

Congres: Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessie f motion consult en tu delft

 1. 1. kwetsbaarheid moeilijk tegenslag risico hollen kiezen frustratie beslissen stilmoeilijk hollen angst frustratie groeien vooruit doorzetten samen stap voor stap kwetsbaarheiddoorzetten groeien risico leren steun het onbekendevooruit lef doen anders ontdekkendoenmoed bewust stil staan het onbekende ontdekken leren lefomweg stap voor stap tegenslagdoorzetten kiezenanders belonen kleur steun inspannen kleur moed overwinningdoen bewust inspannen belonen trotstrotsbeslissen succes kleur kiezen beslissen succes resultaat eng?rust trots resultaat? tevredenheid overwinning rust tevredenheid genieten vieren overzicht overzicht genieten vieren
 2. 2. Workshop Planproces en gedragDe mens als sleutel tot succesir. Agnes Franzen Assistant professor TU Delftdrs. Eva Boudewijn Partner/ consultant Motion Consult17 februari 2011
 3. 3. Programma  Even voorstellen  Doel van de workshop:  Op interactieve wijze stilstaan bij het belang van samenwerking  Verkennen van dilemma‟s en leren van elkaars ervaringen  De rol van samenwerking en vertrouwen in gebiedsontwikkeling  In gesprek over dilemma‟s  AfsluitingMotion Consult Workshop Panproces en gedrag 17 februari 2011 3
 4. 4. Even voorstellen: Agnes Franzen Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft  Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) goed opdrachtgeverschap publiek – privaat  Onderzoekslijn: sturing en procesontwerp  Onderwijs in Bachelor, Master, MCD (post-academisch) en (in company) cursussen  Platform www.gebiedsontwikkeling.nu Onderzoek  Handreiking duurzaamheid, i.s.m. H2Ruimte  Sturen op Waarde, gemeente Rotterdam  Duurzame gebiedsontwikkeling Rijswijk-ZuidMotion Consult Workshop Panproces en gedrag 17 februari 2011 4
 5. 5. Even voorstellen: Eva Boudewijn Motion Consult brengt teams in beweging!  Kernactiviteit: teambegeleiding en teamcoaching gericht op het vergroten van de teameffectiviteit van (project)teams in de bouw  Mediation  College “Teamwork in Design and Building Projects” aan TU/e  Workshops, games en voorlichting  Publicaties: Ervaring in gebiedsontwikkeling:  Gebiedsgame Ooijen-Wanssum  Teambegeleiding Stationsgebied Utrecht  Teambegeleiding TU Delft Midden  Teambegeleiding Geerpark Heusden  Teambegeleiding Poptahof DelftMotion Consult Workshop Panproces en gedrag 17 februari 2011 5
 6. 6. De rol van samenwerking en vertrouwen in gebiedsontwikkeling Verschuivingen in de waardeketenMotion Consult
 7. 7. Burger Consument Individueel Overheid Private Partijen Publiek bedrijfsniveau Maatschappelijke organisaties collectief Bron: Franzen/Vos, netwerkanalyse openbare ruimte onderdeel van Pleidooi voor deMotion Consult openbare ruimte, VROM, LNV, OCenW (2002).
 8. 8. Probleem Projectbenadering Procesbenadering Er is een probleem: Er zijn probleempercepties: die inhoudelijke analyse moeten worden beïnvloed Wat is de juiste Wie zijn probleemeigenaren, wat probleemdefinitie? is hun „ commitment power‟? Probleem preciseren en Probleem breed formuleren, afbakenen Naming and framing Agendeer probleem wanneer Wacht op de window of het zich voor doet opportunity Bron: de Bruin et.alMotion Consult
 9. 9. Niveaus van sturing  Opdrachtgeverschap  Governance  Organisatie  Projectniveau  Verbinden en schakelen tussen  Inhoud  Proces  RelatiesMotion Consult
 10. 10. Kenmerken „gebiedsontwikkeling in een andere realiteit‟  Omkering planproces  Open planproces in arena  Coalities van partijen  „Master developer‟ / „General contracter‟  Starten vanuit relaties i.p.v. contracten  Openheid over drijfveren  Gezamenlijke probleemstelling en zoektocht naar oplossingsrichtingen  Gezamenlijk procesontwerp met beslismomenten  Samenwerking cruciaalMotion Consult
 11. 11. Wat maakt een effectief samenwerkingsverband?  Een helder gezamenlijk doel / belang  Een vertrouwensrelatie waarin ruimte is voor een open dialoog over de echte kwesties, voor kwetsbaarheid en elkaar aanspreken  Helderheid over ieders rol en verantwoordelijkheid  Een goed gedefinieerd en beheerst proces  De vaardigheid om als team Groepstaak Gezamenlijk verschillen te overbruggen / doel teameffectiviteit conflicten op te lossen  De vaardigheid om als team Teaminteractie Proces goed om te gaan met en -dynamiek stakeholders en ontwikkelingen buiten het team Motion Consult Workshop Panproces en gedrag 17 februari 2011 11
 12. 12. Teams worden effectief naarmate ze zich ontwikkelen Normen Rollen, strategie Performing (wie en hoe) Teamdoelen Norming (wat) Storming Forming Model: Bruce TuckmanMotion Consult Workshop Panproces en gedrag 17 februari 2011 12
 13. 13. Hoe de ontwikkeling te versnellen?  Als team bewust en actief werken aan de ontwikkeling:  Samenwerking / teameffectiviteit als cruciale succesfactor beschouwen  Als team goed starten (team kick off)  Heldere gezamenlijke doelen formuleren, als ook teamontwikkelingsdoelen  Anticiperen op lastige situaties (simulaties)  Begeleiding / hulp zoeken om de eerste verschillen te overbruggen  Reflectie op de samenwerking organiseren, periodiek en het liefst in de praktijk  Energie blijven steken in het goed houden van de samenwerking, in gesprek blijven met elkaarMotion Consult Workshop Panproces en gedrag 17 februari 2011 13
 14. 14. In gesprek over dilemma‟s 1. Collectief belang versus individueel belang 2. Zekerheid versus flexibiliteit 3. Lange versus korte termijn 4. Nieuw versus oud 5. Politiek versus expertiseMotion Consult Workshop Panproces en gedrag 17 februari 2011 14
 15. 15. Afsluiting  Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de workshop?  Wat vonden jullie van de workshop?Motion Consult Workshop Panproces en gedrag 17 februari 2011 15

×