Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie%20 friso%20de%20zeeuw

758 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie%20 friso%20de%20zeeuw

 1. 1. Congres Omgevingswet culturele revolutie of juridisch gekkenhuis? prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling 12-09-2012 1Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
 2. 2. Mega-operatie• Vergelijkbaar met: herziening van het Burgerlijk Wetboek• Nieuwe Wro, Wabo en Crisis- en herstelwet (Chw) zijn hiermee vergeleken kleine jongens 2
 3. 3. Wat is daar voor nodig?1. politiek engagement (vergelijk Chw)2. uitmuntende wetgevingsploeg3. wisselwerking met de praktijk4. politiek en maatschappelijk draagvlakde combinatie van deze vier pittige eisen maakt deoperatie uitdagend maar ook kwetsbaar 3
 4. 4. Hoe kijken de betrokkenen te velde er tegen aan?• 1/3 is voor: - ’’huidige systeem is te gecompliceerd geworden; punaises poetsen helpt niet meer” - ’’ik ben voor indien de door mij ervaren knelpunten worden opgelost’’• 1/3 is tegen: - met steeds weer nieuwe wetgeving (Wro, Wabo, Chw) wordt het een juridisch gekkenhuis - de knelpunten zitten niet in de wet zelf, maar in de gemankeerde toepassing ervan - los alleen de echte knelpunten op• 1/3 heeft nog geen mening en weet er nauwelijks van; ’’zalig zijn de onwetenden’’
 5. 5. Huiswerk voor de komende fase• Verduidelijk hoe de wet knelpunten aanpakt die overheden, burgers en bedrijven ervaren zie onder meer komend onderzoek VNG en knelpuntenlijst van de Adviescommissie Wonen• En wacht niet met de aanpak van knelpunten op de nieuwe complete wet• Laat zien hoe de wet in de praktijk kan gaan werken; doe de botsproef zie de botsproeven van Gelderland en Overijssel op dit symposium• Blijf tegelijkertijd het principiële discours voeren over: bestuurscultuur, ”risicoloze samenleving”, steeds weer nieuwe wetgeving; bescherming versus ontwikkeling 5
 6. 6. Toespitsing op gebiedsontwikkeling:Mijn agenda:• vergroting afwegingsruimte• bestemmingsplan weg?• meerwaarde programma?En natuurlijk: verlicht de onderzoekslast en maakeen gegevensautoriteit 6
 7. 7. Meer afwegingsruimte en flexibiliteitPlanbureau voor de Leefomgeving:’’ Probleem zit meer in restrictiviteit van het omgevingsrechtdan in complexiteit’’Ministerie legt echter nadruk op de strijd tegen complexiteitvoorbeeld Wet geluidhinder:procedure hogere waarde is vrijwel altijd nodig inbinnenstedelijke situaties;met elke keer weer complexe verkeersprognoses en 7drie-dimensionele geluidsmodellen
 8. 8. Principiële discussie met praktische vertaling• principiële discussie: - pech moet weg en risicoloze samenleving - onderscheid tussen hinder en veiligheid (welk gemeentebestuur durft tegen brandweeradvies in te gaan?)• twee kwesties: - durven we de afwegingsruimte echt te vergroten? - en zo ja: hoe regelen we dat eenvoudig?• dit thema hoort óók op de Europese politieke agenda
 9. 9. A4 naar Den Haag: nu al drie rijstroken, maar dan wel 8005-03-2012 | Zuid-Holland | persberichtWeggebruikers op de A4 worden extra gewezen op de aangepaste snelheid van 80 km/uur.A4: wegverbreding Burgerveen - LeidenMet het beschikbaar komen van het weggedeelte richting Den Haag is de verbreding van de A4 tussen Leiderdorp en 9
 10. 10. Het kan wel: plattelandswoningPlattelandswoning (burgerwoning in agrarischeomgeving) als icoon:- agrarische hinder toegestaan- de bewoner weet het; klagen is zinloos- door Tweede Kamer zelf aangekaart 10
 11. 11. Eerste Kamer stemt in met plattelandswoningNaar nu blijkt, heeft de Eerste Kamer al op 12 juli ingestemd metde introductie van de plattelandswoning. 11
 12. 12. Bestemmingsplan weg?• meerwaarde verplichte verordening (nog) niet aangetoond; inhoudelijke bedenkingen en transitie is ingrijpend• regeling bestemmingsplan vergt wel aanpassing: - ’’economische uitvoerbaarheid’’ - tien jaren termijn - mate van globaliteit• daarnaast: ruim baan voor project-besluitvorming is ook intentie van de wet 12
 13. 13. Waarom ’’programma’’ als 6e instrument?• Het programma: nu een van 6 basis-instrumenten• Programma is soms nodig en nuttig; maar ook complex en duur• Regel niet meer dan nodig is: Kies voor grootste gemene deler en niet voor kleinste gemene veelvoud 13
 14. 14. Sterkte /zwakte ”Eenvoudig beter”• sterk zijn: - stevige ambitie - politieke gedrevenheid• nog zwak: - robuustheid nieuwe instrumenten - afwegingsruimte - de duivel schuilt in gedetailleerde amvb’s
 15. 15. Slot• Ambitie van dit symposium: zowel kennisoverdracht als impuls voor en sturing van het wetgevingsproces• Benut die mogelijkheid: deze mega-operatie is het waard! 15

×