Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diversiteit hoe nu verder

211 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diversiteit hoe nu verder

  1. 1. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org verder aan de slag... Hoe gaan we aan de slag met verschillen in de kerk? Een plaatselijke kerk kan het gesprek over de onderlinge verschillen – en de verschillen tussen gemeentes onderling – alleen goed voeren wanneer de verschillen in kaart gebracht worden en van een zorgvuldige analyse worden voorzien. Het Praktijkcentrum heeft hiervoor een eigen analyse-instrument ontworpen, dat vrij gemakkelijk door de plaatselijke gemeente kan worden gebruikt. Dit instrument ziet er als volgt uit: Het bestaat uit een enquête die online of schriftelijk kan worden ingevuld. Wanneer tenminste 35 procent van de gemeenteleden deze vragen invult, kunnen de resultaten door het PC worden verwerkt en van een eerste analyse worden voorzien. Deze resultaten en de eerste analyse worden aan de kerkenraad aangeboden. Daarbij is er het aanbod van het Praktijkcentrum om bij het verdere proces betrokken te worden, mocht de kerkenraad hieraan behoefte hebben. Maar ook zonder onze betrokkenheid kan een kerkenraad of gemeente met de resultaten aan de slag. De kerkenraad kan een eigen programma ontwikkelen of gebruik maken van enkele mogelijkheden die wij aanbieden. Kortom, wij bieden u: • een eenvoudige enquête voor de hele gemeente; • waarbij de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de enquête bij de plaatselijke gemeente ligt; • de verwerking, met een eerste analyse van de resultaten, door het Praktijkcentrum wordt uitgevoerd; • en er diverse mogelijkheden wordt aangereikt voor het verder uitwerken van de resultaten in de plaatselijke situatie.
  2. 2. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.2 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org Mogelijkheden: • Samen in gesprek: een gesprekscursus over het delen van geloof in verscheidenheid; • Jong en Oud: een werkmap met ideeën voor het geloofsgesprek tussen verschillende generaties in de gemeente; • Bijbelstudie: een uitgebreide Bijbelstudie rond het thema ‘diversiteit’; • Jongerenavond: zes stappen voor één of meer avonden rond het thema ‘diversiteit’; • Inpakken en weggeven: werkmap met Bijbelstudies en bezinning over samen missionair kerk-zijn. Vorm: • Gemeenteavond: programma en werkvormen rond het thema ‘diversiteit’ • Bezinningsavond kerkenraad / stuurgroep onder leiding van medewerker Praktijkcentrum • Spreker jongerenavond / gemeenteavond / … • Trajectbegeleiding: advies, coaching, sparringpartner etc. • Inzet op maat

×