LEREN omgaan met
Diversiteit In
je gemeente
praktijkcentrum voor onderzoek en
dienstverlening in de kerken
website www.pra...
leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.2
praktijkcentrum voor onderzoek en
dienstverlening in de kerken
website www...
leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.3
praktijkcentrum voor onderzoek en
dienstverlening in de kerken
website www...
leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.4
praktijkcentrum voor onderzoek en
dienstverlening in de kerken
website www...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Divers bronnenlijst

793 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Divers bronnenlijst

  1. 1. LEREN omgaan met Diversiteit In je gemeente praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org bronnenlijst Lezen, zingen en verdiepen in het thema Diversiteit? Wij hebben alvast een aantal bijbelteksten, liederen en boeken voor u op een rij gezet! Bijbelteksten • Psalm 32 • Matteüs 5,23-27 • Johannes 10,14-16 • Johannes 13, 1-20 • Johannes 17 • Romeinen 12 • Romeinen 14,1-15, (ook hf 13) • Galaten 5 en 6 • 2 Johannes 1,7-8 • Jakobus 1,22-25 • Judas (va vs.20) • Zie ook de hieronder genoemde psalmen Liederen • Diverse geloofsbelijdenissen, o.a. Gezangen 123, 179, 180 • Elly en Rikkert: ‘Hand en voet’ • Elly en Rikkert: ‘We hebben allemaal wat’ • Gezang 9: ‘Wees eerlijk, doe de mensen recht’ • Gezang 15: ‘Geloofd zijt Gij, God onze Heer’ • Gezang 38: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ • Gezang 64: ‘Vrede zij u’ • Gezang 103: ‘O, Schepper, Geest, woon in uw kerk’ • Gezang 105: ‘In vuur en vlam zet ons de Geest’ • Gezang 119: ‘De kerk van alle tijden’ • Gezang 134: ‘O grote Christus, eeuwig licht’ • Gezang 147: ‘Maak muziek voor God de Vader’ • Gezang 157: ‘Vader vol van vrees en schaamte’
  2. 2. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.2 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org • Gezang 164: ‘Jezus vol liefde, u wilt ons leiden’ • Gezang 167: ‘Samen in de naam van Jezus’ • Opwekking 194: ‘U maakt ons één’ • Opwekking 378: ‘Ik wil jou van harte dienen’ • Opwekking 520: ‘Wees mijn verlangen’ • Opwekking 687: ‘Heer, wijs mij uw weg’ • Opwekking 705: ‘Toon mijn liefde’ • Psalm 15: ‘Heer wie mag wonen in uw tent’ • Psalm 32: ‘Welzalig hij wiens zonde is vergeven’ • Psalm 34: ‘Ik zing voor God, de Heer’ • Psalm 36: ‘De zonde spreekt haar vleiend woord’ • Psalm 49: ‘Gij volken, overal ter wereld, hoort!’ • Psalm 51: ‘Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht’ • Psalm 67: ‘De Here God zij ons genadig’ • Psalm 68: ‘De Heer staat op in majesteit’ • Psalm 73: ‘Ja, God is goed voor Israël’ • Psalm 95: ‘Komt, laat ons juichen voor de Heer’ • Psalm 97: ‘De Heer alleen regeert’ • Psalm 100: ‘Juicht alle volken, prijst de Heer!’ • Psalm 101: ‘Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen’ • Psalm 127: ‘Wanneer de Heer het huis niet bouwt’ • Psalm 133: ‘Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ’t als zonen’ • Psalm 149: ‘Halleluja! Gij, volk des Heren’ Literatuur D. Deddens en M. te Velde Vrijmaking en Wederkeer De Vuurbaak, 1994 R. Effing (red.) De sociale netwerkkerk. De verbindende kracht van Facebook, You Tube, Twitter en LinkedIn. Kok, 2013 G. Gunnink Thuis in Gods huis. Over eigentijds gereformeerd zijn De Vuurbaak, 2007 G. Gunnink (red.) Vooral de liefde. Een gemeentebreed gesprek over liefdes en relaties De Vuurbaak, 2009
  3. 3. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.3 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org J. Hendriks Verlangen en vertrouwen. Het hart van gemeenteopbouw Kok, 2008 N. van Hierden en M. Bikker Kerk en dertigers 2.0 Dienstenorganisatie PKN, 2012 F.G. Immink Gestalten van geleefd geloof Praktische Theologie 29/3, 2002 40 Dagen, Feest van genade A. Kamsteeg en R. Westerbeek Buijten en Schipperheijn, 2007 H.P. Koning en A. Th. Van Deursen Delen in eenheid (GSEv-reeks 43) De Vuurbaak, 2000 R. Kuiper en W. Bouwman (red.) Vuur en Vlam. Aspecten vanhet vrijgemaakt-gereformeerde leven (reeks van 3 delen) Buijten en Schipperheijn, 1998-2004 M.A. Noorloos Leven uit de Bron. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw 6e druk Kok, 2009 H. Paul en B. Wallet Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over kerk en ethiek Boekencentrum, 2012 R. de Reuver Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit Boekencentrum, 2004 R. de Reuver Anders verder. Missionair kerk-zijn in een dynamische samenleving Ark Media, 2012
  4. 4. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.4 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org P. Schelling Mijn gelijk en ons geluk. Omgaan met verscheidenheid in de gemeente Boekencentrum, 2012 H.J.D. Smit (e.a.) Toekomst voor gereformeerde organisaties.( GSEv-reeks 31 en 33) De Vuurbaak, 1994 S. Stoppels Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in de gemeente en parochie Boekencentrum, 2009 Overig • Waarom we geloven samen doen: Filmpje Denkstof EO http://www.eo.nl/algemeen/video/-a-/ player/-mc-/s/-stream-/7050/ • Waarom ging het ook alweer?: Filmpje Back to Basics KNVB http://www.youtube.com/ watch?v=Umomu_aDQ4w • Hoe gaan we om met verschillen?: Filmpje Butterfly circus http://www.youtube.com/ watch?v=zKCx_NagIm4 • Wat betekent eenheid voor je?: Clip met het nummer ‘One’ van U2 http://www.youtube.com/ watch?v=ElxO4eKS8EY

×