Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wolontariusze w świecie online - Anna Jadwiga Orzech, blog : Internet w służbie, annajadwiga.wordpress.pl na #NGO / SZKOŁA

461 views

Published on

Wolontariusze w świecie online - Anna Jadwiga Orzech, blog : Internet w służbie, annajadwiga.wordpress.pl na #NGO /SZKOŁA

Wolontariusze w świecie online - Anna Jadwiga Orzech, blog : Internet w służbie, annajadwiga.wordpress.pl na #NGO / SZKOŁA podczas seminarrium #NGO /SZKOŁA w Oświęcimiu Więcej na: www.facebook.com/hashNGO
www.pracowniaobywatelska.pl

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wolontariusze w świecie online - Anna Jadwiga Orzech, blog : Internet w służbie, annajadwiga.wordpress.pl na #NGO / SZKOŁA

  1. 1. A N N A J A D W I G A O R Z E C H Wolontariusze w świecie online
  2. 2.  Promocja wolontariatu  Możliwość integrowania wolontariuszy  Zarządzanie wolontariuszami i współpraca z nimi  Pozyskiwanie nowych  Wolontariusz jako ambasador  E-wolontariat
  3. 3. Dziękuję za uwagę anna.jadwiga.orzech@gmail.com www.facebook.com/internetwsluzbie

×