Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja zzl 1

1,169 views

Published on

Anna Szulga

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja zzl 1

 1. 1. Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” 16.04.2015 r. DATA
 2. 2.  okres realizacji: 01.11.2013 r.– 31.07.2015 r.  projekt realizowany w partnerstwie z Human Partner Sp. z o.o.  wartość projektu 1.254.602,40 zł  wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika 8.425,50 zł Podstawowe informacje
 3. 3. Kadra zarządzająca z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży medycznej z terenu: • województwa dolnośląskiego – 75 firm • województwa łódzkiego – 20 firm • województwa opolskiego – 5 firm W tym: • 73 mikroprzedsiębiorstwa • 22 małe przedsiębiorstwa • 5 średnich przedsiębiorstw Do kogo kierowany jest projekt
 4. 4. Cele projektu Poprawa adaptacyjności 100 MMŚP branży medycznej z woj. dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego poprzez wdrożenie w firmach standardów ZZL  Określenie potrzeb 100 MMŚP z branży medycznej w zakresie strategicznego ZZL  Przygotowanie 100 MMŚP z branży medycznej do wdrożenia rozwiązań z zakresu strategicznego ZZL  Upowszechnienie wśród 300 MMŚP branży medycznej działających na terenie kraju wypracowanych w ramach projektu standardów ZZL
 5. 5. • Reklama w prasie branżowej (Rynek Zdrowia, Medium) oraz na portalach internetowych (Rynek Zdrowia, Dolnośląska Izba Lekarska, Opolska Izba Zdrowia, Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych) • Reklama w Radio Opole, Radio Wrocław i Ram, Radio Złote przeboje
 6. 6. Przeprowadzenie analizy potrzeb wśród 100 MMŚP z branży medycznej
 7. 7. Przeprowadzenie 10 edycji dwudniowych warsztatów w Świeradowie Zdrój z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 8. 8. Obecnie realizowane zadania  wdrożenie standardów ZZL (usługa doradztwa oraz coachingu)  opracowanie i wysyłka katalogu upowszechniającego dobre praktyki  realizacja filmu promującego rozwiązania wypracowane w ramach projektu  zorganizowanie konferencji upowszechniającej we Wrocławiu  audyt projektu
 9. 9. Konferencja upowszechniająca Zapraszamy na konferencję upowszechniającą wypracowane rezultaty projektu 23 maja 2015 (sobota) w Hotelu Scandic we Wrocławiu Rejestracja rozpocznie się o 9.30 Temat konferencji: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej”
 10. 10. Dziękuję za uwagę

×