Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zakładowe fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMŚP branży medycznej

996 views

Published on

Prezentacja projektu "Zakładowe fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMŚP branży medycznej"

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zakładowe fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMŚP branży medycznej

  1. 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. 2. Projek t „ZAKŁADOWE FUNDUSZE SZKOLENIOWE LOKOMOTYWĄ ROZWOJU MMŚP BRANŻY MEDYCZNEJ” realizowany jest przez ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA DOLNEGO ŚLĄSKA ORAZ FIRMĘ „DOBRY PROJEKT”
  3. 3. CELEM PROJEKTU jest udzielenie wsparcia siedemdziesięciu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom branży medycznej poprzez: diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników i przedsiębiorstw oraz wypracowanie planów szkoleniowych zapoznanie 80 osób (w tym 50 kobiet, 30 mężczyzn) kadry zarządzającej z zasadami tworzenia Zakładowych Funduszy Szkoleniowych wypracowanie zasad współpracy partnera społecznego i przedsiębiorstwa poprzez stworzenie podstaw prawnych dokapitalizowania Zakładowych Funduszy Szkoleniowych – instrumentu dzięki któremu możliwym będzie systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie partnera społecznego w organizacji procesu szkoleniowego utrzymanie Zakładowego Funduszu Szkoleniowego przez okres 2 lat od zakończenia udziału w projekcie
  4. 4. . wsparcie w postaci 15 000,00 zł (przy wkładzie własnym w wysokości 15%) na dofinansowanie szkoleń diagnoza potrzeb szkoleniowych dla Ciebie i Twoich pracowników podnoszenie kwalifikacji pracowników KORZYŚCI dla Twojej firmy dokapitalizowanie Zakładowego Funduszu Szkoleniowego, który powstanie w Twojej firmie wypracowanie planów szkoleniowych oraz stworzenie Regulaminów Zakładowych Funduszy Szkoleniowych pomoc i edukacja w zakresie tworzenia Zakładowych Funduszy Szkoleniowych
  5. 5. . WSTĘPNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ styczeń – luty 2014 r. spotkania rekrutacyjne w 5 miejscowościach Dolnego Śląska PODPISANIE I UMOWY styczeń – marzec 2014 r. kompleksowe diagnozy potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach/wypracowanie planów szkoleniowych luty – kwiecień 2014 r. szkolenia z zakresu tworzenia i funkcjonowania w przedsiębiorstwie zakładowych funduszy szkoleniowych oraz warsztaty dotyczące wypracowania zasad współpracy partnera społecznego z przedsiębiorstwem luty – kwiecień 2014 r. opracowanie Regulaminów zakładowych funduszy szkoleniowych w przedsiębiorstwach PODPISANIE II UMOWY marzec – kwiecień 2014 r. dokapitalizowanie zakładowych funduszy szkoleniowych
  6. 6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×