Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja zfs

1,126 views

Published on

Magdalena Frydrych

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacja zfs

  1. 1. Zakładowe Fundusze Szkoleniowe Lokomotywą Rozwoju MMŚP Branży Medycznej Listopad 2013 – Luty 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. 2. 80 osób skorzystało ze szkoleń nt. zakładowych funduszu szkoleniowych 2014 rok 65 przychodni założyło zakładowe fundusze szkoleniowe dla 70 przychodni przygotowano diagnozy oraz plany szkoleniowe
  3. 3. PROJEKT Ile pieniędzy wydaliśmy w 2014 r.? Budżet projektu: 1 557 117,63zł Rok 2014: 1 471 451,05zł
  4. 4. 1 2 3 SZKOLENIA 441 szkoleń 1682 przeszkolonych pracowników 65 przychodni otrzymało wsparcie finansowe
  5. 5. PRAKTYKA Najbardziej popularne szkolenia Profesjonalna obsługa pacjenta USG Wykonywanie i interpretacja EKG Zarządzanie placówką medyczną Opieka długoterminowa nad pacjentem Zarządzanie placówką medyczną
  6. 6. SZKOLENIA
  7. 7. Dziękuje za uwagę
  8. 8. Dziękuje za uwagę

×