Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polityka Senioralna a Podstawowa Opieka Zdrowotna - Jacek Krajewski

1,347 views

Published on

Polityka Senioralna a Podstawowa Opieka Zdrowotna - Jacek Krajewski Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polityka Senioralna a Podstawowa Opieka Zdrowotna - Jacek Krajewski

 1. 1. Polityka Senioralna a Podstawowa Opieka Zdrowotna Jacek Krajewski Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie Wrocław 19 listopad 2013r.
 2. 2. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 2
 3. 3. Prognozy demograficzne
 4. 4. Starzenie demograficzne Polski
 5. 5. Dane Demograficzne
 6. 6. Modele wzajemnych zależności
 7. 7. Potrzeby ludzi starych
 8. 8. Polityka senioralna
 9. 9. Polityka senioralna
 10. 10. Polityka Senioralna
 11. 11. Polityka Senioralna
 12. 12. Polityka Senioralna
 13. 13. Polityka Senioralna
 14. 14. Polityka Senioralna
 15. 15. Polityka Senioralna
 16. 16. Polityka Senioralna
 17. 17. Polityka Senioralna
 18. 18. Polityka Senioralna
 19. 19. Definicja COG Całościowa Ocena Geriatryczna COG jest wielowymiarowym, interdyscyplinarnym i zintegrowanym procesem diagnostycznym służącym do określenia problemów zdrowotnych i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funkcjonalnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych
 20. 20. Cele COG Planowanie terapii Planowanie rehabilitacji Planowanie opieki długoterminowej Koordynacja celów wyznaczonych przez świadczeniodawców (eliminacja konfliktów) Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów
 21. 21. Etapy podejścia geriatrycznego
 22. 22. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 23. 23. Podstawowa Opieka Zdrowotna Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą zdrowym i chorym kompleksowe i skoordynowane świadczenia zdrowotne w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, ukierunkowane na zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne rozpoznanie i leczenie oraz pielęgnację. Składają się na nią ogólna opieka lekarska i pielęgniarsko-położnicza.
 24. 24. Interdyscyplinarny Zespół Praktyków POZ Lekarz geriatra i/lub POZ Pielęgniarka POZ Fizjoterapeuta Psycholog Opiekun medyczny, Terapeuta środowiskowy Pracownik socjalny
 25. 25. Interdyscyplinarny Zespół Praktyków POZ W razie potrzeby Zespół może być rozszerzony o: Logopedę Dietetyka Farmaceutę Kapelana
 26. 26. Rola lekarza POZ Działania prewencyjne i zapobiegawcze Doradztwo prozdrowotne Regularne kontrole stanu zdrowia i sprawności Szczepienia przeciw grypie i pneumokokom Badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń poznawczych lub depresji
 27. 27. Rola lekarza POZ Działania medyczne uwzględniające specyfikę kliniczną starszych pacjentów Poprawa umiejętności diagnozowania Prowadzenie złożonych stanów chorobowych wobec zmienionej biologii starszego organizmu, nietypowej i niewyraźnej symptomatologii chorób i większej wrażliwości na stosowane leki i ryzyko zespołów jatrogennych
 28. 28. Rola lekarza POZ Działania medyczne uwzględniające specyfikę kliniczną starszych pacjentów Dotyczy to zwłaszcza tzw. chorób zależnych od wieku jak otępienie. majaczenie i depresja. Choroby te nakładają się najczęściej na wcześniej występujące problemy medyczne: Choroby narządu ruchu, kardiologiczne, pulmonologiczne, nefrologiczne, endokrynologiczne,
 29. 29. Rola Lekarza POZ Działania medyczne uwzględniające specyfikę kliniczną starszych pacjentów Schorzenia te łącznie z upośledzeniem widzenia, słyszenia, mobilności kontroli zwieraczy i innymi dysfunkcjami zagrażają zniedołężnieniem , zwiększają ryzyko upadków i rozwoju spirali komplikacji, włącznie z odleżynami.
 30. 30. Rola Lekarza POZ Logistyka Związana z organizacją interdyscyplinarnego współdziałania dostępnych w systemie opieki zdrowotnej praktyków, umiejętność kierowania zespołem, delegowania zadań wypływających z COG członkom zespołu oraz elastycznego reagowania na kolejne priorytety zdrowotne i środowiskowoopiekuńcze
 31. 31. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 31
 32. 32. Literatura 1. 2. 3. Kurs doskonalący dla lekarzy POZ z zakresu opieki geriatrycznej. Materiały dydaktyczne. CMKP. Warszawa 2012r. Pomocnicze materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń z zakresu opieki geriatrycznej. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Dr hab. Barbary Bień i dr n. med. Katarzyny Broczek. Warszawa 2012r. Organizacja i zasady kontraktowania podstawowej opieki zdrowotnej. Stanowisko Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

×