Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja działań Związku Pracodawców Ochorny Zdrowia Dolnego Śląska

861 views

Published on

Prezentacja Wiktora Wolfsona podczas konferencji „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja działań Związku Pracodawców Ochorny Zdrowia Dolnego Śląska

 1. 1. III Konferencja „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” Wrocław, 19 LISTOPADA 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. 2. Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją zrzeszającą pracodawców branży ochrony zdrowia, działającą od prawie 10 lat. Pod opieką naszych członków znajduje się ponad 500 tysięcy Dolnoślązaków (POZ i AOS). Jesteśmy członkiem Porozumienia Zielonogórskiego Od grudnia 2012r. należymy do Konfederacji Lewiatan.
 3. 3. Jakie są nasze cele? 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych. 2. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych szkoleniowych oraz integracyjnych na rzecz zrzeszonych podmiotów. 3. Aktywne kształtowanie otoczenie prawnego, zmierzające do zapewnienia stabilności i przewidywalności świadczenia usług zdrowotnych w Polsce.
 4. 4. Obszary działania: 5. Stała oferta dla Członków 4. 1. Projekty unijne Proces tworzenia prawa PAKIET KORZYŚCI 3. Poszukiwanie Innowacyjnych rozwiązań 2. Dialog społeczny
 5. 5. 1. Proces tworzenia prawa: I. II. III. IV. V. Udział w bieżącym opiniowaniu aktów prawnych. Orzeczenia Sadu Administracyjnego. aktualnie rozpatrywane są przez Sąd Administracyjny skargi dotyczące konkursu AOS z pozytywnym rezultatem w postaci wyroków sądowych. Komentarz zaktualizowany do pism do Najwyższej Izby Kontroli. efektem jest raport NIK w znacznej mierze potwierdzający przedstawione przez nas zarzuty wobec nieprawidłowości postępowania konkursowego. Opinie prawne i eksperckie dotyczące wad i barier prawnych funkcjonowania systemu. Od 19.11. 2013r. mamy przedstawiciela w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
 6. 6. 2. Dialog społeczny:
 7. 7. 3. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej: W 2013 r. powołaliśmy ,którego zadaniem jest: Wspieranie i ułatwianie współpracy między nauką i przedsiębiorcami w branży medycznej. Kreowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu rozwój medycyny, nowych innowacyjnych metod terapii, pomoc we wdrażaniu nowych technologii. Wykorzystanie synergii wynikającej ze współdziałania różnych sektor i branż. Pozyskaliśmy ponad 100 tys. PLN na rozwój Klastra.
 8. 8. 4. Projekty unijne: Realizujemy projekty unijne, umożliwiające podnoszenie kompetencji personelu oraz dotyczące transferu innowacji z jednostek naukowych do dolnośląskich przedsiębiorstw. Łączna kwota pozyskanych środków - 4,5 mln PLN. 1. 2. 3. 4. Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” Projekt PN - Jednostki naukowe + przedsiębiorcy = rozwój współpracy w zakresie genetyki na dolnym Śląsku. Projekt Zakładowe Fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMŚP branży Medycznej. Projekt Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów Zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej.
 9. 9. Projekt Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” 3 konferencje w miesiącach: czerwiec, wrzesień, listopad 2013. 5 dwudniowych szkoleń w okresie: czerwiec - sierpień 2013. Badania przeprowadzone metodą FGI oraz IDI w terminie lipiec listopad 2013. Strategia - opracowanie planu rozwoju ZPOZDŚ na najbliższe lata. Raport na temat barier i wad prawnych systemu ochrony zdrowia.
 10. 10. 5. Stała oferta dla Członków: PORADY PRAWNE: zapewniamy bezpłatną specjalistyczną obsługę prawną, wspieramy w prowadzeniu rokowań z płatnikiem. GRUPA ZAKUPOWA: zapewniamy możliwości obniżenia kosztów zakupów sprzętu, produktów medycznych, usług laboratoryjnych przez system zakupów grupowych. STRONA WWW: przez portal www.pracodawcyzdrowia.pl dostarczamy aktualnych informacji z branży. GAZETA POROZMAWIAJMY O ZDROWIU: Współtworzymy magazyn dla pacjentów Porozmawiajmy o Zdrowiu dystrybuowany bezpłatnie w placówkach medycznych firm członkowskich.
 11. 11. Nasze zamierzenia Konsolidacja podmiotów medycznych przez informatyzacje: Rozpoczęte działania oraz zamierzenia. Aktywne wspieranie integracji placówek medycznych przez wykorzystanie informatyzacji do: – obsługi ubezpieczeń zdrowotnych, – modernizacji procesów zarządzania, – standaryzacji obsługi pacjenta.
 12. 12. Jakie są nasze cele na lata 2014-2016? 20141. Zwiększenie liczebności i integracji ZPOZDŚ wokół wspólnych celów. 2. Udział ZPOZDŚ jako reprezentanta środowiska w dialogu społecznym oraz uzyskanie realnego wpływu na proces modernizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. 3. Pozyskiwanie środków w ramach perspektywy 2014-2020 na potrzeby edukacji i rozwoju przedsiębiorczości członków. 4. Rozszerzenie zakresu wsparcia prawnego i organizacyjnego w bieżącej działalności członków. 5. Konsolidacja Placówek medycznych w celu zwiększenia ich efektywności i bezpieczeństwa wobec nadchodzących zmian w ochronie zdrowia.
 13. 13. Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska jesteśmy po to aby tworzyć stabilny system ochrony zdrowia.
 14. 14. Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

×