Study Visit Project in Malaysia Brunei and Singapore

347 views

Published on

Study Visit Project in MalaysiaBruneiandSingapore

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 โดยเริ่มแรกเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงในภูมิภาค ต้านภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ จุดประสงค์ทางการเมืองเป็นหลัก เริ่มด้วย 5 ประเทศผู้ก่อตั้ง ( ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ) ต่อมาบรูไนเข้าร่วม จากนั้น เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาจึงเข้าร่วมตามลำดับ
 • อาเซียน เป็นมิตร เพื่อนบ้าน และคู่ค้าที่ใกล้ชิดไทยที่สุด ไทยพึ่งพาการค้าโลกในระดับสูง – การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 63.2 % ของ GDP ( ปี 2549) สินค้าออกของไทย ในตลาดโลกคิดเป็น 1.1% ส่งออกลำดับที่ 25 มูลค่า 110,110 ล้านเหรียญฯ ( ข้อมูล WTO ปี 2006 )
 • ก่อนที่จะเริ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า หลังจาก AFTA การส่งออกไทยไปอาเซียน ขยายตัวในอัตราสูงกว่าการนำเข้าจากอาเซียน ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด
 • ปัจจุบัน ตลาดอาเซียน มีความสำคัญต่อไทยมากที่สุด โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 12.4 % ในปี 2534 เป็น 21.3 % ในปี 2550 อาเซียน เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่าการค้ารวม อาเซียนคิดเป็นร้อยละ 19.8 % ส่งออกของไทย เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 21.3 % นำเข้าของไทย เป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 18.1% ( ญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง )
 • ในช่วงแรกหลังจากก่อตั้งอาเซียนมิได้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น เริ่มต้นจริงจังเมื่อเริ่มเขตการค้าเสรี อาฟต้า และอาเซียนเริ่มเห็นความสำคัญของการเปิดเสรีการค้าภาคบริการโดยการเริ่ม AFAS ในด้านสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้มีการค้ากันมากขึ้น ได้ริเริ่ม AICO ( กลไก : บริษัทเอกชนสองบริษัทขึ้นไปในประเทศสมาชิกสองประเทศขึ้นไป ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนการนำเข้าซึ่งกันและกัน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานในแต่ละประเทศ จะได้รับอัตราภาษีศูนย์ ) ได้มีการเริ่มเขตการลงทุนอาเซียนเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนจากนอกเขตเข้ามาลงทุนในอาเซียน
 • ประชาคมอาเซียน มีกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยสามเสาหลัก สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีพิมพ์เขียว AEC ซึ่งเป็นแผนงานการดำเนินการของอาเซียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (2015) เทียบกับพิมพ์เขียวของบ้าน ซึ่งกำหนดว่าในบ้านจะมีห้องนอนกี่ห้อง ห้องน้ำกี่ห้อง มีหน้าต่างที่ไหน ห้องครัวอยู่ตรงไหน ฯลฯ พิมพ์เขียว AEC ก็เช่นเดียวกัน คือ กำหนดว่าอาเซียนจะเป็นอย่างไรเมื่อกลายเป็น AEC มีภาคผนวกเป็น ตารางดำเนินการ ซึ่งระบุกรอบเวลาว่า อาเซียนจะต้องทำอะไร อย่างไร ในแต่ละด้าน ในแต่ละช่วงระยะเวลา ไปจนถึงปี 2558
 • พิมพ์เขียว AEC กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการสำหรับการเป็น AEC การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การลดช่องว่างความแตกต่างของระดับการพัฒนาในอาเซียน การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก จะพูดในรายละเอียดเป็นลำดับ ต่อไป
 • การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม อาเซียนจะร่วมกันมุ่งดำเนินการให้เกิด การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี โดยการลดและยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าระหว่างกัน ให้หมดสิ้นในปี 2553 (2010) ( CLMV ในปี 2558 ) และยกเลิก NTBs ( ข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี ) เป็นลำดับไปจนหมดสิ้นในปี 2553 ( และ 2558 สำหรับ CLMV) การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี โดยการเปิดเสรีให้นักธุรกิจอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการเป็นสัดส่วนสูงขึ้นเป็นลำดับ เช่น สำหรับสาขาที่เป็นสาขาเร่งรัด ( ITC การบิน ท่องเที่ยว สุขภาพ ) สามารถถือหุ้นได้ 51% ในปี 2551 ( สิ้นปีนี้ ) และ 70% ในปี 2553 สาขาโลจิสติกส์ 70% ในปี 2556 และสาขาอื่นๆที่เหลือ 70% ในปี 2558 การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี ให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติกับนักลงทุนอาเซียน เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ( ไม่เกี่ยวกับแรงงานไร้ฝีมือ ) เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น ( เนื่องจากเห็นว่าแต่ละประเทศคงต้องมีสิทธิในการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศ การเปิดเสรีทั้งหมดจึงเป็นไปได้ยาก จึงตั้งเป้าเพียง “เสรียิ่งขึ้น”กว่าปัจจุบัน PIS : Priority Integration Sectors มีสินค้า 9 รายการ ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ ยานยนต์ อิเลคทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการ สุขภาพ ( ในส่วนของบริการ ) ท่องเที่ยว การบิน และลอจิสติกส์
 • การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน โดยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งได้มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว และให้มีความร่วมมือกันยิ่งขึ้น
 • การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างอาเซียนเดิม 6 ประเทศ กับ CLMV ซึ่งตามเข้าเป็นสมาชิกภายหลัง และยังมีระดับการพัฒนาที่ช้ากว่าประเทศอาเซียนเดิม ดำเนินการโดยผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆเพื่อช่วยเหลือ CLMV เช่น Technical Assistance ต่างๆ ภายใต้ IAI (Initatives for ASEAN Integration) นอกจากนั้น ยังมุ่งลดความแตกต่างระหว่างบริษัทใหญ่ กับ SMEs ในของแต่ละประเทศด้วย โดยการพัฒนา SMEs
 • การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก แต่ละประเทศควรปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจให้ไปในแนวทางเดียวกัน สร้างเครือข่ายการผลิตและจำหน่ายในภูมิภาคอาเซียน และมุ่งหาประโยชน์จากการทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค ปัจจุบันได้ทำแล้วกับ จีน ( สินค้า บริการ เริ่มใช้แล้ว กำลังเจรจาเรื่องการลงทุน ) อินเดีย ( อยู่ระหว่างเจรจา กำลังใกล้จบ อาจเสร็จภายในก่อนประชุม AEM สค . ปีนี้ ) อียู ( ได้มีการหารือมาแล้ว 5 รอบ เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็น ความต้องการซึ่งกันและกัน ยังไม่ได้เข้าการเจรจา ตั้งเป้าหมายให้เสร็จใน 2-3 ปี ) ญี่ปุ่น เกาหลี และ CER หลังจากนี้ ผอ . สำนักเอเชีย คุณอรุณี จะกล่าวในรายละเอียดของแต่ละ FTA ต่อไป
 • ประโยชน์ เมื่อเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน จะทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่มีประชากร 560 ล้านคน จะได้ประโยชน์จาก economy of scale ในการผลิต การมีเครือข่ายการผลิต การ Outsource เพื่อใช้ประดยชน์สาขาที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากร วัตถุดิบที่มีอยู่ ในประเทศสมาชิกอาเซียน จะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจในการเข้ามาตั้งฐานการผลิต หรือลงทุนในเขตอาเซียน รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากการเป็น gateway ไปสู่ประเทศคู่ภาคี FTA อื่นๆ
 • นอกจากนั้น อาเซียนจะกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญ เนื่องจากจะไม่มีอุปสรรคภาษีไม่ใช่ภาษในการนำเข้าวัตถุดิบ เมื่อหาซื้อวัตถุดิบได้ถูกลง ต้นทุนการผลิตจะต่ำลง และเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ทำให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดของแต่ละปัจจัยการผลิตในแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างเต็มที่ เลือกไปตั้งโรงงานผลิตในประเทศที่มีวัตถุดิบ หรือแรงงานถูก หรือนำเข้าเทคโนโลยีจากประเทศที่มีระดับเทคโนโลยีสูงกว่า หรือเข้าไปตั้งเป็นฐานการผลิตในประเทศที่มีความได้เปรียบในแง่โลจิสติกส์ หรือมี Infrastructure ดีกว่า ฯลฯ
 • นอกจากนั้น การรวมตัวกันของสิบประเทศย่อมสร้างกำลังต่อรอง โดยเฉพาะในเวทีเจรจาพหุภาคีเช่น WTO
 • ประเด็นสำคัญอีกประการคือ ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกับอาเซียนไปทำ FTA กับประเทศอื่นๆ ทำไมต้องทำเช่นนี้ ทั้งๆที่ไทยมี FTA ทวิภาคีกับหลายประเทศแล้ว เช่น TAFTA ( ไทย ออสเตรเลีย ) TNZCEP ( ไทย นิวซีแลนด์ ) JTEPA ( ไทย ญี่ปุ่น ) เหตุผลคือ FTA อาเซียนกับคู่เจรจา จะมีสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA เพิ่มเติมกว่าของทวิภาคี หรือ / และ ประโยชน์จากการใช้แหล่งกำเนิดสินค้าสะสม เมื่อมองจากประเทศคู่ค้า ย่อมมองอาเซียนอย่างน่าสนใจที่จะมาทำ FTA ด้วย ด้วยขนาดของตลาดและความเสรีของการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตในระหว่างอาเซียน
 • ยกตัวอย่างเช่น มีสินค้าที่มีการนำเข้าวัตถุดิบ เช่น ผ้าจากมาเลเซีย นำไปปักในกัมพูชาซึ่งมีค่าแรงต่ำกว่า นำเข้าส่วนที่เป็นคอปกลูกไม้ถุกจากฟิลิปปินส์ หรือกระดุมจากเวียดนาม แล้วเข้ามาผลิตเป็นเสื้อในไทย เดิมสินค้าดังกล่าวอาจไม่ได้รับว่ามีถิ่นกำเนิดของไทย ซึ่งอาจไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษภายใต้ FTA กับออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ได้ แต่หากใช้ประโยชน์จาก FTA ของอาเซียนกับออสเตรเลีย สินค้าตัวนี้จะส่งไปออสเตรเลียได้ ด้วยการใช้แหล่งกำเนิดสินค้าสะสมในอาเซียน เป็นต้น
 • Study Visit Project in Malaysia Brunei and Singapore

  1. 1. 1อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC : ASEAN Economic CommunityAECกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  2. 2. 2หัวข้อการนำาเสนอ1. แนะนำาอาเซียนระโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2. อาเซียน -- จากอดีตสู่ปัจจุบัน3. การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  3. 3. 3แนะนำาอาเซียนAEC
  4. 4. 4อาเซียน ASEANปี2510ปี2510ปี2510ปี2510ปี 2510ปี2527อาเซียน 6ปี2540ปี2542ปี2540ปี2538สมาชิกใหม่CLMV• ก่อตั้งเมื่อปี 2510(1967) ครบรอบ 40 ปีเมื่อปีที่แล้ว (2550)• –จุดประสงค์เริ่มแรก สร้างความมั่นคง เพื่อต้านภัยคุกคามคอมมิวนิสต์สมาชิก และปีที่เข้าเป็นสมาชิก
  5. 5. 5ม ไทยต้องเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซ กระแสโลกาภิวัตน์ที่ฝืนไม่ได้ไทยพึ่งพาการค้าโลกในระดับสูงต้องปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัตน์ จึงจะอยู่รอด การเจรจารอบโดฮาไม่คืบหน้ามีแนวโน้มมุ่งการทำาFTA – ทวิภาคีหรือ ภูมิภาค ใกล้ชิดไทยที่สุด ทั้งทางภูมิศาสตร์การเมือง และเศรษฐกิจถ้าไทยอยู่นิ่ง = ถอยหลัง
  6. 6. 6ความสำาคัญของอาเซียนต่อไทยการค้าของไทยกับอาเซียน05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007ปีมูลค่า(ล้านเหรียญสรอ.)การส่งออกไทยไปอาเซียน การนำาเข้าไทยจากอาเซียนการส่งออกไปอาเซียน และ การนำาเข้าจากอาเซียนขยายตัวมาโดยตลอด27,155 US$33,429 US$
  7. 7. 7นอกจากนั้น อาเซียนได้กลายเป็นตลาดส่งออกสำาคัญที่สุดของไทยสัดส่วนตลาดอาเซียนได้ขยายตัวจาก12.4% เป็น 21.3%ความสำาคัญของอาเซียนต่อไปีพ.ศ.2534(ค.ศ.1991)ก่อนการตั้ง AFTAอื่นๆ26.5%ญี่ปุ่น18.1%สหรัฐอเมริกา21.3%สหภาพยุโรป21.7%ลาว0.3%กัมพูชา0.0%ฟิลิปปินส์0.4%เวียดนาม0.1%อินโดนีเซีย0.8%พม่า0.2%บรูไน0.1%มาเลเซีย2.4%สิงคโปร์8.2%ASEAN12.4%ปีพ.ศ.2550/ค.ศ.2007อินโดนีเซีย3.1%ญี่ปุ่น11.9%อื่นๆ40.2%สหรัฐอเมริกา12.6%สหภาพยุโรป14.0%กัมพูชา0.9%ลาว0.9%พม่า0.6%บรูไน0.1%ASEAN21.3 %สิงคโปร์6.3%มาเลเซีย5.1% ฟิลิปปินส์1.9%เวียดนาม2.5%
  8. 8. 8 Regional Bloc ที่สำำคัญ นอกเหนือจำกอำเซียนAsia - CER (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)Europe - EU ( 27 ประเทศ)- LAIA (Latin AmericaIntegration 12 ประเทศ)South America - MERCOSUR (MercadoComun del Sur 4 ประเทศ)North America - NAFTA (NorthAmerica Free Trade Agreement)Africa - SACU (South AfricaCustoms Union)ต่ำงเร่งทำำ FTA คู่ค้ำ-คู่แข่งของไทย ล้วนดำำเนินนโยบำยกำรค้ำเชิงรุกสินค้ำไทยเสียเปรียบในตลำดที่ประเทศคู่แข่งมี FTA อยู่อำเซียนเองก็ต้องแข่งกับ อินเดีย จีนเพื่อดึงกำรลงทุน
  9. 9. 9อำเซียน -- จำกอดีตถึงปัจจุบัน --AEC
  10. 10. 101. เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA)2. กรอบควำมตกลงด้ำนกำรค้ำบริกำร (AFAS)4. เขตกำรลงทุนอำเซียน (AIA). ควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมของอำเซียน (AICOควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจของอำเซียนที่สำำคัญเท่ำที่ผ่ำนมำ• ลงนำม (โดย นรม.อำนันท์ ปันยำรชุน) ปี2535 เริ่มใช้ 2536• ลงนำม (โดย นรม.อำำนวย วีรวรรณ) ปี 2538เริ่มใช้ 2539• ลงนำม (โดย นรม.ศุภชัย พำนิชย์ภักดิ์) เริ่มใช้ปี 2541• เริ่มใช้ ปี 2539
  11. 11. 11มุ่งสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)2546 ผู้นำำอำเซียน ลงนำมในปฏิญญำบำหลี (Bali Concord II)“ ”แสดงเจตนำรมณ์กำรนำำอำเซียนไปสู่ ประชำคมอำเซียน (ASEAN Comนปี 2020 (2563)มำ ปี 2550 ผู้นำำอำเซียนลงนำมในปฏิญญำเซบู “เร่งรัดกำรเป็น ปรเซียน”ให้เร็วขึ้น เป็นปี 2015 (2558)รัฐมนตรีเศรษฐกิจอำเซียนลงนำมรับรอง AEC Blueprint แผนงำนำคมเศรษฐกิจอำเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC)ฤศจิกำยน 2550 “ผู้นำำอำเซียนลงนำมใน ปฎิญญำว่ำด้วยแผนงำนก”ชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เพื่อยืนยันเจตนำรมณ์ร่วมกันดำำเนินกำรใหกำำหนดในปี 2558
  12. 12. 12อำเซียนในมิติใหม่-- กำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน --AEC
  13. 13. 13ประชำคมอำเซียนปี 2558 (2015)ตำรำงดำำเนินกำรStrategicSchedule•พิมพ์เขียวAEC•AECBlueprintประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)ประชำคมสังคม-วัฒนธรรมอำเซียน(ASCC)ประชำคมควำมมั่นคงอำเซียน (ASC)
  14. 14. 14เป้ำหมำย AEC1. เป็นตลำดและฐำนกำรผลิตร่วมมุ่งดำำเนินกำรให้เกิด…….เคลื่อนย้ำยสินค้ำเสรี เคลื่อนย้ำยบริกำรอย่ำงเสเคลื่อนย้ำยกำรลงทุนอย่ำงเสลื่อนย้ำยแรงงำนมีฝีมืออย่ำงเสรีเคลื่อนย้ำยเงินทุนอย่ำงเสรีมำกขึ้นAECแผนงำนสำำคัญภำยใต้ AEC Blueprint
  15. 15. 15Single Market andproduction baseHigh competitiveeconomic regionEquitableeconomicdevelopmentFully Integratedintoglobal economyAEC Blueprintแผนงานส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุนแรงงาน และเงินทุนที่เสรี โดยลดอุปสรรคในด้านต่างๆวัตถุประสงค์ 4 ด้านแผนงานส่งเสริมขีดความสามารถในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการแข่งขันทรัพย์สินทางปัญญาe-commerce ฯลฯ- แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก- ลดช่องว่าง/ความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่- แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลก-ปรับประสานนโยบายในระดับภูมิภาค- สร้างเครือข่ายการผลิต/จำาหน่าย15
  16. 16. 16เป้าหมาย AEC1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมมุ่งดำาเนินการให้เกิด…….เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้นAECแผนงานสำาคัญภายใต้ AEC Blueprint
  17. 17. 17เป้าหมาย AEC2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขันe-ASEAN นโยบายภาษีสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานโยบายการแข่งขันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือในด้านต่างๆAECการคุ้มครองผู้บริโภค
  18. 18. 18เป้าหมาย AEC3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคสนับสนุนการพัฒนา SMEsลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่AEC
  19. 19. 19เป้าหมาย AEC4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกจัดทำา FTA กับประเทศนอกภูมิภับประสานนโยบายเศรษฐกิจสร้างเครือข่ายการผลิต จำาหน่ายAEC ASEAN - ChinaASEAN - KoreaASEAN- JapanASEAN- IndiaASEAN- EUASEAN- US (TIFA)ASEAN- AUS/NZ
  20. 20. 20ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC
  21. 21. 21ชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2ตลาดขนาดใหญ่ ประชากรกว่า 560 ล้านคน ดึงดูดการค้าการลงทุนจากภายนอกอาเซียน Economy of Scaleยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการและก
  22. 22. 22ชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2กลุ่มที่มีความถนัดด้านเทคโนโลยีกลุ่มที่เป็นฐานการผลิตกลุ่มที่มีวัตถุดิบและแรงงาน ได้ประโยชน์จากทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียนถูกลง ต้นทุนผลิตสินค้าตำ่าลง ขีดความสามารถแข่งส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี และสถานที่ผลิตที่ได้เปเวียดนามกัมพูชา พม่าลาวสิงคโปร์มาเลเซียไทยไทย มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและลงท
  23. 23. 23ชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2เพิ่มกำาลังการต่อรอง 10 เสียง ดังกว่าเสียงเดียววร่วมในการเจรจาต่อรอง ในเวทีการค้าโลก เช่น Wผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มของอาเซียน
  24. 24. 24ชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2FTA อาเซียน-คู่เจรจานที่น่าสนใจสำาหรับประเทศอื่นๆ ที่จะทำา FTA กับอาเโยชน์ที่มากขึ้น กว่า FTA ทวิภาคีของไทยกับประเทโดยการใช้แหล่งกำาเนิดสินค้าสะสมในอาเซียนผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มของอาเซียนอาเซียน – ญี่ปุ่น AJFTAอาเซียน – เกาหลี AKFTAอาเซียน – EUอาเซียน – อินเดีย AIFTAอาเซียน – CER(ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
  25. 25. 25ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหภาพยุโรปEUเกาหลีของการทำาข้อตกลงการค้าเสรี(FTA)ร่วมกันขออาเซียนผ้ามาเลเซียกระดุมเวียดนามส่งไปปักในกัมพูชาลูกไม้ถักฟิลิปปินส์โรงงานผลิตในไทยอินเดีย
  26. 26. 26www.dtn.go.thwww.thaifta.comTel : 02 507 7246Fax : 02 547 5614ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน :

  ×