Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4. kvartal 2014
2015-02-13
2
Oversigt – resultat
PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
SEK mio. Q4 2014 Q4 2013  2014 2013 
Nettoomsætning 10.600 10....
4. kvartal 2014
3
 Uændrede markedstendenser:
− Julens e-handel satte rekord, pakkemængderne stiger
− Fortsat fald i brev...
Behov for fortsat omstillingsarbejde
for at øge indtjeningsevnen
4
NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN
 Nettoomsætning SEK 10.6...
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1Q´12 2Q´12 3Q´12 4Q´12 1Q´13 2Q´13 3Q´13 4Q´13 1Q´14 2Q´14 3Q'14 4Q´14
Sverige, A-post S...
Mail & Communication:
Fortsatte omstillingsbehov i takt med faldende brevmængder
6
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1.000
2.000
3.0...
Logistics:
Fokus på øget salg og omkostningseffektivitet
7
-2
-1
0
1
2
3
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Q4
2013
Q1
2014
Q...
PostNord Strålfors:
Vurdering af eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors
8
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0
100
200
300
4...
10.528
SEK mio.
11.107
SEK mio.
9
Omkostningsudvikling
* Ekskl. omstruktureringsomkostninger
KONCERNENS DRIFTSOMKOSTNINGER...
10
Udvikling i pengestrøm
PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
+465
+825
+35
-170
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
FFO Æ...
11
Nettogæld
SEK mio.
31. dec.
2014
30. sept.
2014
Rentebærende forpligtelser -5.384 -5.521
Pensioner* -1.223 -701
I alt -...
12
Kreditprofil
Kredit
Samlet værdi
SEK mia.
Udnyttet
værdi
SEK mia.
Revolverende kreditfacilitet
med forfald i 2017, SEK
...
Område Nøgletal 2014 Mål
Lønsomhed Forrentning af
operativ kapital
3,1% 10,5%
Kapitalstruktur Nettogældsæt-
ningsgrad
46% ...
14
Disclaimer
This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securi...
15
postnord.com
Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10
Per Mossberg, Kommunikationsdirektør, +46 10 436 39 15
Susanne Anderss...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regnskabsmeddelelse 2014

2,063 views

Published on

Året var præget af implementering af strategi, ny organisation og omkostningseffektiviseringer

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regnskabsmeddelelse 2014

 1. 1. 4. kvartal 2014 2015-02-13
 2. 2. 2 Oversigt – resultat PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014 SEK mio. Q4 2014 Q4 2013  2014 2013  Nettoomsætning 10.600 10.638 0% 39.950 39.533 1% EBITDA 520 621 -16% 2.198 2.310 -5% Justeret EBIT 1) 440 344 28% 861 826 4% EBIT -70 180 351 662 -47% Resultat før skat -86 121 245 454 -46% Periodens resultat -80 31 176 306 -42% Pengestrøm fra driftsaktiviteter 1.290 1.645 -22% 670 1.657 -60% Nettogæld 3.672 1.624 3.672 1.624 Tallene for 2013 er korrigeret på grund af ændret rapportering fra et datterselskab 1) Justeret for ekstraordinære poster, primært omstruktureringsomkostninger og en kapitalgevinst. Få flere oplysninger i regnskabsmeddelelsen
 3. 3. 4. kvartal 2014 3  Uændrede markedstendenser: − Julens e-handel satte rekord, pakkemængderne stiger − Fortsat fald i brevmængderne − Hård konkurrence på logistikmarkedet  Besparelsesprogram inden for administration: − Årlig besparelse på ca. SEK 500 mio. − Hensættelser på SEK 696 mio. belastede resultatet − Knap 800 medarbejdere i administrationen berørt  Der blev frasolgt ejendomme inden for rammerne af kapitaleffektiviseringsprogrammet: − Kapitalgevinst på SEK 366 mio. (0 mio.) − Positiv påvirkning af pengestrømmen  Vurdering af eventuelt frasalg af Strålfors PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
 4. 4. Behov for fortsat omstillingsarbejde for at øge indtjeningsevnen 4 NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætning SEK 10.600 mio. (10.638mio.) – Nettoomsætningen faldt med 2% ekskl. valutakurser – Faldende brevmængder og fortsat hård konkurrence i logistikvirksomheden  Justeret EBIT SEK 440 mio. (344 mio.), 4,1 (3,2)%, ekskl. ekstraordinære poster – Lavere omkostningsniveau takket være besparelsesprogram – øgede pakkemængder gav ekstra relaterede omkostninger – Der er brug for yderligere tiltag i takt med de faldende brevmængder  Rapporteret EBIT SEK -70 mio. (180 mio.), -0,6 (1,7)% PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014 -1 0 1 2 3 4 5 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, %
 5. 5. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1Q´12 2Q´12 3Q´12 4Q´12 1Q´13 2Q´13 3Q´13 4Q´13 1Q´14 2Q´14 3Q'14 4Q´14 Sverige, A-post Sverige, B-post Danmark, A-post Danmark, B-post og C-post Markedsudvikling 5  Brevmængderne faldt samlet med 8% sammenlignet med 4. kvartal 2013 – 17% i Danmark – 6% i Sverige  Pakkemængderne steg med 12% sammenlignet med 4. kvartal 2013 – Julehandlen satte rekord – E-handelsrelaterede B2C-pakker steg med 17% 0 5 10 15 20 25 1Q´12 2Q´12 3Q´12 4Q´12 1Q´13 2Q´13 3Q´13 4Q´13 1Q´14 2Q´14 3Q'14 4Q'14 Sverige Danmark BREVE, MIO. ENHEDER PAKKER, MIO. ENHEDER PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
 6. 6. Mail & Communication: Fortsatte omstillingsbehov i takt med faldende brevmængder 6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 5% ekskl. valutakurseffekter – Brevmængderne faldt i alt med 8%  Justeret EBIT på SEK 382 mio. (276 mio.), 5,8 (4,1)% – Positivt påvirket af gennemførte personaleeffektiviseringer – Fortsatte omstillingsbehov i takt med faldende mængder  Rapporteret EBIT på SEK 246 mio. (276 mio.), 3,7 (4,1)% PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
 7. 7. Logistics: Fokus på øget salg og omkostningseffektivitet 7 -2 -1 0 1 2 3 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 4% ekskl. valuta og erhvervelser – Pakkemængderne steg i alt med 12% – Kombination af nye kundeaftaler og større volumener – Markedet præges af fortsat hård konkurrence  Justeret EBIT på SEK -2 mio. (-15 mio.), 0,0 (-0,3)% – Faldende omkostningsniveau pga. besparelsesprogram – Øgede pakkemængder gav ekstra relaterede omkostninger – Positiv nettoeffekt på omkostningsniveau  Rapporteret EBIT på SEK -66 mio. (-15 mio.), -1,5 (-0,3)% PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
 8. 8. PostNord Strålfors: Vurdering af eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors 8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen uændret ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter – Øget omsætning inden for standardiserede printløsninger – Faldende omsætning på de områder, der er mest udsat for digital konkurrence  Justeret EBIT på SEK 29 mio. (10 mio.), 4,1 (1,5)% – Positivt påvirket af besparelsesprogram – Justeret for allokeringer af koncernfælles omkostninger  Rapporteret EBIT på SEK -35 mio. (10 mio.), -5,1 (1,5)% PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
 9. 9. 10.528 SEK mio. 11.107 SEK mio. 9 Omkostningsudvikling * Ekskl. omstruktureringsomkostninger KONCERNENS DRIFTSOMKOSTNINGER, SEK MIO.KONCERNENS OMKOSTNINGSUDVIKLING PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Personaleomkostninger* Transportomkostninger Andre omkostninger og af- og nedskrivninger* Omstruktureringsomkostninger * Inkl. omkostningsinflation -1% 5% 0% +2%
 10. 10. 10 Udvikling i pengestrøm PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014 +465 +825 +35 -170 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 FFO Ændring i driftskapital Investeringer Finansiering PENGESTRØM I 4. KVARTAL 2014, SEK MIO.  Periodens pengestrøm udgjorde SEK 1.155 mio.  Positiv ændring i driftskapitalen – Reducerede driftstilgodehavender – Øgede driftsforpligtelser  Salg af ejendomme  Nyt lån fra Svensk Exportkredit på SEK 200 mio.  Tilbagebetalt virksomhedscertifikater på SEK 400 mio.
 11. 11. 11 Nettogæld SEK mio. 31. dec. 2014 30. sept. 2014 Rentebærende forpligtelser -5.384 -5.521 Pensioner* -1.223 -701 I alt -6.607 -6.222 Finansielle tilgodehavender 1.092 1.341 Likvide midler 1.843 684 Nettogæld -3.672 -4.197 Nettogæld/EBITDA, g. 1,7 1,8 Nettogældsætningsgrad, % 46 48 Finansielt beredskab 3.843 2.684 * Inkl. aktiver tilknyttet pensionsordninger NETTOGÆLD PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014  Nettogæld reduceret med SEK 525 mio. i 4. kvartal til SEK 3.672 mio. – Positiv pengestrøm fra driftsaktiviteter – Salg af ejendomme – Negativt påvirket af omregning af pensionsforpligtelser på grund af en faldende diskonteringsrente  Finansielt beredskab på SEK 3.843 mio., heraf likvide midler på SEK 1.843 mio.
 12. 12. 12 Kreditprofil Kredit Samlet værdi SEK mia. Udnyttet værdi SEK mia. Revolverende kreditfacilitet med forfald i 2017, SEK 2,0 0 Virksomhedscertifikater, SEK 3,0 0,2 Kreditforeninger 1,5 1,5 MTN-program, SEK 6,0 3,5 I alt udnyttet pr. 31. dec. 2014 5,2 Kreditter med kort forfaldstid 0,8 FORFALDSSTRUKTUR, 31. DECEMBER 2014, SEK MIO.OVERSIGT, KREDITTER, 31. DECEMBER 2014 PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2015 2016 2017 2018 2019 2020- Virksomhedscertifikater Kassekredit Kreditforeninger MTN En ikke-udnyttet revolverende kredit (RCF) på SEK 2,0 mia. er tilgængelig med forfald i 2017
 13. 13. Område Nøgletal 2014 Mål Lønsomhed Forrentning af operativ kapital 3,1% 10,5% Kapitalstruktur Nettogældsæt- ningsgrad 46% 10-50% Udbyttepolitik Udbytte 2014: Forslag om ingen udbytte 2013: SEK 129 mio. (40%) blev udbetalt i april 2014 40-60% af årets resultat (normværdi 50%) Finansielle mål 13  Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år  De opdaterede finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen 2014 PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
 14. 14. 14 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014
 15. 15. 15 postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektør, +46 10 436 39 15 Susanne Andersson, Chef for Investor Relations, +46 10 436 20 86 PostNord AB (publ), 4. kvartal 2014

×