Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ucenje na daljinmu kao deo nove paradigme razvoja.1.okt

448 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ucenje na daljinmu kao deo nove paradigme razvoja.1.okt

 1. 1. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Učenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja privrede i društva
 2. 2. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Učenje u kontekstu globalnog okruženja i digitalne tehnologije Ključna obeležja okruženja: <ul><ul><li>K onstanta promene </li></ul></ul><ul><ul><li>B rzina </li></ul></ul><ul><ul><li>I nformacije i znanje kao resursi </li></ul></ul><ul><ul><li>Informacije i znanje postaju ključni resursi svake organizacije i svake ekonomije </li></ul></ul>
 3. 3. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Globalna konkurencija se suštinski razlikuje od tradicionalne -- u vremenu globalne ekonomije - hiperkonkurencija. -- prednost „prvog pokretača “ (first move r) To je stanje rapidno eskalirajuće konkurencije zasnovane na pozicioniranju -- cena-kvalitet -- kreira novi „know-how “
 4. 4. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Svaka ekonomija suštinski se zasniva na stvaranju i primeni novih znanja. Znanje je u osnovi društvenog progresa. U novoj ekonomiji , EKONOMIJI ZNANJA, menja se način stvaranja vrednosti u k ompanijama . U svim industrijama konkurentnost sve više zavisi od načina na koji ljudi prikupljaju, organizuju i komercijalizuju svoj know how.
 5. 5. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Od organizacije se zahteva da pronađe novi, inovativni proizvod, drugačiji od ostalih, takav kojiće sadržati novu ideju, koncept, znanje Preduzeća, ako hoće da ostanu konkurentna i u budućnosti, moraju da budu u stanju da predvide trendove tržišnih kretanja i u budućnosti, a ne da ostanu „zaglavljena“ u sadašnjosti Ići ispred promena u grani, kreirati promene Da bi bila konkurentnija, preduzeća treba da budu drugačija, a ne bolja
 6. 6. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Ključne reči su inovacija i različitost Stalno rastuća potreba za inovacijama i različitošću dovela je do stvaranja nove vrste globalne konkurencije i potrebe neprekidnog obrazovanja kadrova
 7. 7. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Vladaju ć e paradigme konkurentnosti <ul><ul><li>1. P roizvodnja </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Potrošnja - Marketing i PR </li></ul></ul><ul><li>3. Ljudski resursi </li></ul><ul><ul><ul><li>Timovi za postizanje vrhunskih rezultata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Executives, executive teams, executive coaching </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Long Life Learning – celoživotno učenje – u čenje na daljinu. Vezano je za naročito za obrazovanje starijih. Počeci iz tzv. Dopisnih škola. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja <ul><li>Uticaj na visoko obrazovanje </li></ul><ul><li>Nova tehnologija </li></ul><ul><li>H iperkonkurentnost i trku za inovativnošću i novim znanjima </li></ul><ul><li>D ostupnost znanja </li></ul><ul><li>P omeranje fokusa ka odraslima </li></ul><ul><li>Prema Adult Learning Theory u 1990 . godini više od 75% populacije je bilo starije od 16 godina (Merriam & Caffarela, 1999). </li></ul><ul><li>Zaokret od društva u čijem su centru mladi ka društvu u čijem su centru odrasli ima poseban značaj za visoko obrazovanje, i naročito za institucije visokog obrazovanja koje obezbeđuju on line nastavu. </li></ul>
 9. 9. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja <ul><li>Nove tehnologije obezbeđuju gubljenje prostornih granica. Dovode do obrazovanje odraslih. Oni mogu da uče od kuće, popodne, posle posla, sa bilo kog mesta i od bilo koga. Dovode do buma obrazovanja na daljinu </li></ul><ul><li>-- P oja va akademskih programa za odrasl e </li></ul><ul><li>-- R azvoj učenja na daljinu </li></ul><ul><li>P otrebom za više obrazovnih mogućnosti , bez povećanja budžeta . Mnoge obrazovne institucije reagovale su na to razvojem obrazovanja na daljinu. </li></ul>Učenje na daljinu - rezultat promena, globalizacije i novih tehnologija
 10. 10. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja <ul><li>Učenje na daljinu je </li></ul><ul><li>Rešenje potreba za stalno novim znanjem </li></ul><ul><li>Rešenje globalnih trendova stalnih promena i hiper konkurencije </li></ul><ul><li>Pr o izvod potreba obrazovanja u vremenu stalnih inovacija </li></ul><ul><li>Deo nove paradigme razvoja kroz znanje koje se stalno razvija i ne poznaje granice </li></ul><ul><li>Rešenje izazova budžetskih limitiranosti </li></ul><ul><li>Rešenje potreba nastalih stalnom promenom tehnologije i potpomognuto tom istom tehnologijom </li></ul>
 11. 11. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Programi na daljinu -- svetski trend – deo najbrže rastućeg tržišta obrazovanja, obrazovanja odraslih : Visokoškolske ustanove u svetu suočile su se sa izazovom da obezbede mogućnosti za učenje koje su visokog kvaliteta u vreme zaokreta tržišnih uslova i malo sredstava. Odgovorile su razvijanjem programa na daljinu i primenom tehnoloških inovacija u oblasti najbrže rastućeg tržišta visokog obrazovanja – Obrazovanja odraslih
 12. 12. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Učenje na daljinu i uspešnost Lični razvoj i obrazovanje koje nikada ne prestaje deo su svakog procesa uspeha. Učenje na daljinu je alat kojim je moguće ići u korak sa neophodnošću stalnog menjanja i ličnog razvoja. To je alat za lični razvoj, inovativnost, uspeh Ovo važi ne samo u današnjoj globalnoj ekonomiji nego na univerzalnom planu. Šema uspeha ( Drašković, 2010) pokazuje elemente uspeha, među kojima: inovacija (pionirski poduhvat), ličnost pojedinca i njegov razvoj.
 13. 13. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja
 14. 14. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Obrazovanje na daljinu postaje deo procesa uspeha! pojačavajući paradigmu znanja kao osnovnog resursa koje se mora stalno umnožavati pribavljati, organizovati, razvijati i pojačavati konkurentnost ljudskog resursa Izum telefona i faksa obezbedio je vremensku brzinu. Sada novi sistemi komunikacije mogu da se upotrebe da se i prostorne razdaljine eliminišu: da svi učesnici budu virtuelno u jednom prostoru u realnom vremenu .
 15. 15. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja Obrazovanje na daljinu u osnovi podrazumeva da su učenik i učitelj fizički udaljeni, odnosno ne komuniciraju licem u lice, a tehnologije kao što su glas, video, podaci, štampa, koriste se da bi se taj jaz premostio. Ovaj vid obrazovanja daje šansu ne samo starijima da se fakultetski obrazuju nego i svima drugima koji su ograničeni vremenom ili fizički da prisustvuju predavanjima.
 16. 16. TEHNOLOGIJA UČENJA NA DALJINU: Četiri osnovne kategorije Korišćenje glasa - telefon, audio konferencije, kratko talasni radio,(radio i trake kao pasivni audio alati) Korišćenje slika – slajdovi, film, video traka, a u realnom vremenu audio konferencija u kombinaciji sa slajdovima ili filmom –webinari sa jednosmernim ili dvosmernim videom i dvosmernim audiom Korišćenje podataka-Računari obuhvataju : Prezentaciju lekcija, organizaciju nastave i praćenje rezultata studenata i njihovog napretka,prenos instrukcija (nastave). U realnom vremenu to su konferencijska veza i razne web aplikacije-webinari, a ovde spadaju i elektronska pošta i faks. Korišćenje štampanog materijala – osnovni element programa obrazovanja na daljinu iz koga su proistekli svi ostali elementi. Ima ih u obliku: udžbenika, priručnika, radnih sveski, studija slučaja itd. Najbolji rezultati su kombinacijom medijuma .
 17. 17. Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja <ul><ul><li>Efikasnost učenja na daljinu </li></ul></ul><ul><ul><li>Istraživanja koja su upoređivala učenje na daljinu i klasično učenje kako bi se odgovorilo na pitanje da li studenti koji uče na daljinu nauče isto kao i studenti koji uče tradicionalnim metodom licem u lice, pokazala su da je učenje na daljinu isto toliko efikasno kada metodi i tehnologije koje se koriste odgovaraju procesu nastave, kada postoji interakcija između studenata kao i povratna informacija predavača (Moore & Thompson, 1990; Verduin & Clark, 1991). </li></ul></ul>
 18. 18. Zašto je nastava na daljinu uspešna ? Dobre prakse učenja na daljinu su u osnovi identične dobrim praksama klasičnog učenja i „ oni faktori koji utiču na dobru nastavu mogu biti univerzalni u različitim okruženjima ” (Wilkes & Burnham, 1991). Učenici stiču više znanja na kursu kada predavač pravilno koristi tehnologiju , održava kontakt očima sa kamerom , ponavlja pitanja i ima smisao za humor (Egan, et al., 1991). ! Obrazovanje na daljinu i njegove tehnologije zahtevaju opširnije planiranje i pripremu , (Schlosser & Anderson, 1994
 19. 19. <ul><li>Zašto su studenti koji uče na daljinu uspešni? </li></ul><ul><li>Studenti koji uče na daljinu dobrovoljno traže dodatno obrazovanje i stariji su.Istraživanja ukazuju da mnogi faktori određuju uspešnost učenja bilo da su studenti prisutni ili uče na daljinu. Ovi faktori uključuju : </li></ul><ul><li>Spremnost da se odgovori na zahteve predavača </li></ul><ul><li>Zapo slenje u oblasti u kojoj se akademsk i nadograđuju </li></ul><ul><li>obrazovanjem na daljinu ( (Ross & Powell, 1990). </li></ul><ul><li>Prethodno završena visoka stručna sprema (Bernt & Bugbee, 1993). </li></ul><ul><li>Mnogo ozbiljniji stav prema nastavi </li></ul>
 20. 20. Uspeh je vezan sa Stalnim promenama Inovativnođšću-pionirskim poduhvatima Načinom na koji se znanje prikuplja, organizuje i komercijalizuje Korišćenjem novih tehnologija Razvojem ljudskih resursa Alat -- obrazovanje na daljinu! Ono je odgovor na izazov nove paradigme i novog okruženja! To je izazov za Srbiju i svaku drugo društvo i privredu!
 21. 21. www.poslovnovodjstvo.com Dr Slavka Drašković U čenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja privrede i društva

×