Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P0033 oppimistehtävä 1a yhteenveto

289 views

Published on

Yhteenveto Optimakeskusteluista

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

P0033 oppimistehtävä 1a yhteenveto

  1. 1. P0033 kehittämistyön perusteet Oppimistehtävä 1a yhteenveto optimakeskusteluista 3.2.2011 Maija-Leena Kukkonen Tekijä
  2. 2. Oppimistehtävä 1a/ Kehittämispohjainen oppiminen yhteenveto 3.2.12011 Poimintoja optimakeskusteluista: <ul><li>Kehittämispohjainen oppiminen (LbD) näyttäytyy </li></ul><ul><li>keskusteluissa moninaisena, kuten sen imagoon kuuluukin! </li></ul><ul><li>Open kommentti: LbD toteutuu todellakin hyvin monenkirjavasti. Vaikka oppimisprosessi </li></ul><ul><li>noudattelee LbD:lle tyypillistä tapaa ja LbD-lle tyypilliset elementit ovat läsnä, niin </li></ul><ul><li>toteutus voi sisältää monia erilaisia oppimismenetelmiä. </li></ul><ul><li>Jotkut olivat tutustuneet LbD –toimintamalliin aikaisemmin, mutta </li></ul><ul><li>suurimmalle osalle keskustelijoista malli on uusi tuttavuus </li></ul><ul><li>LbD –toimintamallia pidettiin innostavana, rajattomana ja monia </li></ul><ul><li>mahdollisuuksia tarjoavana toimintamallina ”…Jollain tapaa jo nyt on työntekoon tullut ”syvyyttä” vaikka koulua käyty vasta pari viikkoa” …” antaa opiskelijalle avarakatseisemman mahdollisuuden toteuttaa itseään opiskelijana.” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Oli ilo todeta, että niin monet teistä suhtautuvat avoimesti LbD- </li></ul><ul><li>toimintamalliin. Itse uskon pedagogina vahvasti LbD –toimintamalliin oppimisen edistäjänä. </li></ul><ul><li>Vaikka mikään malli ei sinänsä tuo yksin ”autuutta”, ellei sitä käyttävät sitoudu </li></ul><ul><li>työskentelyyn oppiakseen. LbD.ssä on sellaisia elementtejä, jotka tukevat syvällisempää </li></ul><ul><li>oppimista > pysyviä tuloksia </li></ul><ul><li>Opiskelijan omasta vastuusta oppimisessa keskusteltiin </li></ul><ul><li>…” pedagoginen malli tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta on tietenkin täysin opiskelijasta itsestään kiinni osaako mahdollisuudet hyödyntää”. </li></ul><ul><li> …” Haluan kuitenkin uskoa, että meistä tulee siinä mielessäkin ammattilaisia, että osaamme tehdä projekteja, jotka oikeasti vaikuttavat hoitotyöhön ja sen kehitykseen…” </li></ul><ul><li>…” mutta entäpä ne, joilla ei ole tai ei kehity oppimista edistäviä tekijöitä/kyky </li></ul><ul><li>itseohjautuvuuteen...” </li></ul><ul><li>…” epäilyttää, onko LbD sopiva kaikenlaisille oppijoille…” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Vastuunotto ja itseohjautuvuus eivät ole </li></ul><ul><li>itsestäänselvyyksiä. Lbd –toimintamallina ei sovellu suoraan kaikille, mutta siinä </li></ul><ul><li>tarvittavia oppimisen taitoja voi opiskella, niitäkin.   Toisaalta ohjauksen määrää ja laatua </li></ul><ul><li>voi kohdentaa tarpeen mukaan LbD –toimintamallissakin . </li></ul><ul><li>  </li></ul>02/04/11 Laurea-ammattikorkeakoulu
  3. 3. Oppimistehtävä 1a/ Kehittämispohjainen oppiminen yhteenveto 3.2.12011 <ul><li>Työelämäläheisyyttä pidettiin hyvänä ja onnistuneena asiana LbD – </li></ul><ul><li>toimintamallissa …”työelämä lähtöisyys ja kehitettävyys on hyvä juttu, asioita joita oppikirjoista ei vain voi oppia…” </li></ul><ul><li>”… teorian ja käytännön yhdistyminen helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista. Teoriaopinnot koetaan usein &quot;tylsinä&quot;, LbD- malli tuo varmaankin mielekkyyttä näihin osioihin.” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Savolainen viisaus: ei lukemalla uimmaan opi, vetteen sitä on mäntävä” </li></ul><ul><li>LbD voi tuntua (joskus) työläänä, se vaatii osallistumista oikeasti ja ponnisteluja. </li></ul><ul><li>Tiimityön merkitys, yhdessä oppiminen ja toisilta oppiminen nähtiin LbD:n </li></ul><ul><li>etuina </li></ul><ul><li>…” tiimityöskentelyssä oppivat muutkin kuin opiskelijat” </li></ul><ul><li>”… Meillä tulee olemaan uusin tieto ja kun se yhdistetään &quot;vanhojen&quot; konkareiden taitoon, saadaan varmasti hyviä tuloksia!” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Asiantuntijaksi kasvetaan asiantuntijayhteisöissä, osallistumalla, </li></ul><ul><li>toimimalla, jakamalla, kuuntelemalla, keskustelemalla ja vain olemalla (imemällä itseensä </li></ul><ul><li>vaikutteita ympäröivästä yhteisöstä) </li></ul><ul><li>  </li></ul>02/04/11 Laurea-ammattikorkeakoulu
  4. 4. Oppimistehtävä 1a/ Kehittämispohjainen oppiminen yhteenveto 3.2.12011 <ul><li>LbD –toimintamallissa opitaan kehittämishankkeissa >tämä koettiin hyvänä, mutta myös epäilyjä herättävänä </li></ul><ul><li>…” pääsen johonkin projektiin mukaan ja näen myös miten sillä saadaan asioita kehittymään…” </li></ul><ul><li>…” kuinka innokkaasti työelämässä ollaan valmiita lähtemään mukaan kehittämishankkeisiin? Ja kuinka helposti käytäntöjä oikeasti lähdetään muuttamaan?” </li></ul><ul><li>Laurean opiskelija suorittaakin valtaosan opinnoistaan aidoissa työelämän kehittämishankkeissa&quot; Tämä on suoraan kopioitu intran sivuilta. Haluaisin tietää mitä tuo käytännössä tarkoittaa…” </li></ul><ul><li>”… Koetaanko opiskelijan kehittämistehtävät pakkotehtäviksi, joihin oikeasti ei halut osallistua. Minkälaiset ja minkä tyyliset tehtävät kiinostavat myös työelämän ohjaajia…” </li></ul><ul><li>Open kommentti: Usein kehittämisideat ja toiveet kehittämisestä tulevat Laureaan </li></ul><ul><li>suoraan työelämästä. Jokaisessa organisaatiossa on nykyään paineita työn kehittämiseksi. </li></ul><ul><li>Yhteiset kehittämisprojektit/hankkeet neuvotellaan ja suunnitellaan aina yhdessä </li></ul><ul><li>kumppaneiden kanssa. Tämä on LbD:n henki. Se tuo paljon haasteita kaikille osa puolille > </li></ul><ul><li>yhteisen ymmärryksen löytäminen vaatii neuvottelua ja keskustelua. Aidoissa, työelämän </li></ul><ul><li>kehittämishankkeissa suoritetut opintopistemäärät vaihtelevat Laurean eri yksiköissä, </li></ul><ul><li>mutta kaikissa yksiköissä niiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen. </li></ul><ul><li>Tässä siis poimintoja keskusteluistanne. </li></ul><ul><li>Toivon, että keskustelu jatkuu aiheesta! </li></ul><ul><li>Terv. Maija-Leena </li></ul><ul><li>  </li></ul>02/04/11 Laurea-ammattikorkeakoulu
  5. 5. Oppimistehtävä 1a/ Kehittämispohjainen oppiminen yhteenveto 3.2.12011 <ul><li>LbD –toimintamalli / perinteinen opetus   -vertailua </li></ul><ul><li>”… pelkään valmistuvien hoitajien perustaitojen jäävän tällaisen oppimismallin myötä heikoiksi…” ”…opinnoissa on tärkeää pitää kiinni myös perinteisemmästä opetuksesta.” </li></ul><ul><li>”… onko Lbd paras oppimismalli juuri sairaanhoitaja opintoihin ? ” </li></ul><ul><li>”… LbD:tä ei toivon mukaan ole viety tai viedä liian pitkälle, jolloin pahimmassa tapauksessa meiltä jää puuttumaan tärkeää tietoa.” </li></ul><ul><li>Open kommentti: LbD –toimintamalli voi sisältää oppimisprosessin eri vaiheissa hyvinkin </li></ul><ul><li>perinteistä oppimista. Esim. jos perinteisellä opetuksella tarkoitetaan esim. luento- </li></ul><ul><li>opetusta, hyvä luento puolustaa aina paikkaansa. Luennon on oltava ajatuksia </li></ul><ul><li>suuntaava ja herättävä, ollakseen hyvä. Silloin se aktivoi oppijaa ja hänen ajatteluaan, </li></ul><ul><li>eikä jätä ”kylmäksi”. LbD ei sulje mitään oppimisen menetelmää pois! Jos taas </li></ul><ul><li>perinteisellä opetuksella tarkoitetaan ns. käden taitojen opettamista, Laureassa on </li></ul><ul><li>käytössä hyvin perinteikkäät ”työpajat”, joissa harjoitellaan keskeisiä hoitamisen </li></ul><ul><li>taitoja (kädentaidot, toiminta). Huomion arvoista tässä on myös harjoittelun opintopisteet </li></ul><ul><li>(määrä) ops:ssa! </li></ul><ul><li>Oppiminen LbD -toimintamallissa </li></ul><ul><li>”… oppiminen vaatii opiskelijalta todellista paneutumista aiheeseen. Tämän tekee kuitenkin mielenkiintoiseksi se, että aiheeseen voi usein valita oman lähestymistavan ja aiheesta voi tulla erittäin mielenkiintoinen!” </li></ul><ul><li>”… Uskon, että tässä vaaditaan opiskelijalta tavallista voimakkaampaa sitoutumista oppimiseen ja omien osaamisalueiden ja kiinnostuksen kohteiden hahmottamista…” </li></ul>02/04/11 Laurea-ammattikorkeakoulu

×