Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BH Potrosac I

798 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BH Potrosac I

  1. 1. Intervju: Univerzalna Uvozimo Ljubica prava od igle do Čolović potrošača lokomotiveMAJ 2011 Broj 1 Bi ramo j ef tinije!
  2. 2. Sadržaj:4. jeinije Biramo Pogleda na analizu o kvalitetu ivota 7. 10 osnovnih naela polike zate potroaa 6. Intervju: LJUBICA OLOVI, zamjenik Ombudsmana za zatu potroaa BiH Glas potroaa mora se u Izdavač: Portal Media Group Umjesto uvoda Dosadilo Vam je da Vas dijele po kojekakvim kriterijumima. Po jednima ste penznioner, student ili zaposlen (sve ređe), drugi Vas gledaju kao samohranog roditelja ili porodicu sa petoro i više djece, Izvršni urednik projekta treći Vas ocjenjuju po stepenu obrazovanja, a samo rijetko ili gotovo nikad ste Vi zapravo ljudi od Radovan Kovačević krvi i mesa. Ali sve Vas osim biologije veže i još jedna zajednička osobina, svi ste Vi potrošači. I upravo zato nemoguće puno analiza Vas je razmatralo i pokušavali su da Vas odrede po raznim pitanjima. Kakvu kafu volite, koliko ste revnosni u plaćanju komunalnih usluga, koja Vam je omil- Redakcija: jena boja, da li vraćate kredite na vrijeme i koliko ste fleskibilni na povećanje cijena...Sve te infor- Nada Omerović macije imaju samo jednu jedinu svrhu da nekome, bilo državi, bilo privatnoj kompaniji, uvećaju Dario Jungić profit. Ivana Lalić A koju korist Vi imate od toga? I jednim i drugim su puna usta lijepih riječi o Vama, cijenjeni potrošaču. Država se pobrinula da e-mail: Vas svrsta i u jedan od svojih zakona. Možda niste znali, ali mi imamo Zakon o zaštiti potrošača bhpotrosac@portalmedia.ba Bosne i Hercegovine u kojem, između ostalog, piše: „Ako potrošač nakon mjesec dana otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, osim vraćenog plaćenog iznosa iz stava (1) tačka b) ovog člana, potrošaču pripadaju i kamate po stopama poslovne banke tr- Gra čka priprema govca za oročene štedne uloge na tri mjeseca, od dana kupovine do dana isplate.“ Nevena Mirnić Zakon obiluje formulacijama koje, u poređenju sa realnošću, graniče sa utopijom. Adresa: A koju Vi korist imate od toga? Zakonski je propisano da su nosioci zaštite prava potrošača, između ostalih, i nevladine organi- Meše Selimovića 55/II zacije. Postoji registrоvаno nekoliko desetina asocijacija ili udruženja potrošača. Samo u RS Vlada 78000 Banja Luka za njihov rad iz godine u godinu iz budžeta izdvaja 100.000 KM. marketing@portalmedia.ba A koju korist Vi imate od toga? “BH potrošač” neće štititi Vaše interese, cijenjeni Potrošaču. Najbolje ih, kao i u većini stvari, www.portalmedia.ba možete sami zaštititi. Mi ćemo samo pokušati da Vas kvalitetno informišemo. Besplatno! Kontakt telefon: 063/527-277 Na naš e-mail bhpotrosac@portalmedia.ba možete poslati Vaše prijedloge, sugestije i “potrošačka zapažanja”.2 | BHPotroa
  3. 3. ALARMANTNO Uvozimo od igle do lokomotive Kako pokazuju podaci BiH uvozi najrazličitiju robu, a među stotinama hiljada artikala koji pređu granice iz inostranstva stiže čak i lišće, grane, golubovi, ruže, čekinje domaćih ili divljih svinja, te ljudska kosa. Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, tokom prošle godine u BiH je uvezeno čak 122.035 kilograma lišća, grana i ostalih dijelova bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka, te trave. Na spisku neobične robe koja stiže iz uvoza su i ručna sita i rešeta, dugmad i kopčice, zmije i igle, priplodni ma- garci koji, iako se ne uvoze svake godine, ipak stižu na domaće tržište po potrebi i iz raznih zemalja. FBiH Uskoro u trgovačkim centrima više domaćih proizvoda Prema Zakonu o unutrašnjoj trgovini uskoro bi se na policama mnogih trgovačkih centara trebali naći domaći proizvodi u omjeru 50 odsto. Iako se još uvijek precizno ne može govoriti koji su to proizvodi postoje naznake da će to biti mlijeko, mliječni proizvodi, tjestenine, dže- movi, meso, konzervirano voće i povrće... U Federalnom ministarstvu trgovine su istakli kako će biti izrađen prijedlog prema kojem prehrambeni proizvodi će u omjeru 50 odsto biti zastupljeni u trgovačkim centrima.U maju novi talasposkupljenjaNakon talasa poskupljenja koji je građane BiH zahvatio čim su dočekaliNovu godinu, već početkom ovog mjeseca moguće su više cijene goriva,mesa, konditorskih proizvoda, kućne hemije, tjestenine, začina i ostalog.Ranije su mesoprerađivači rekli da će nove cijene biti više za oko 20odsto, dok na aši ističu da će doći do korekcija cijena goriva. Isto tako,nakon najava proizvođača konditorskih proizvoda, cijene slatkiša biće stručnjaci ističu da će to sasvim sigurno doći i do nas s obzirom na toviše za oko pet odsto. U zemljama okruženja cijene kućne hemije, da smo usko vezani i da glavnu riječ u BiH vode trgovinski lanci izodnosno praška za veš, toalet-papira itd. više su za oko deset odsto, a okruženja.Potrošači u RS ne znaju porijeklo mesaZbog nepostojanja zakonskih akata koji bi nema nikakvog pravilnika i zato što je kod nasobavezali trgovce da istaknu deklaracije na ova oblast potpuno neuređena, ovdje se jede sve,uvoznom mesu, potrošači u RS jedu meso sum- bez obzira na to da li je ispravno ili ne“, kazao jenjivog kvaliteta, najčešće iz Argentine i Brazila, Usorac. On je istakao da deklaracije na mesua domaći proizvođači trpe veliku štetu, rekao je kod nas uopšte ne postoje i da se ne zna iz kojepredsjednik Udruženja poljoprivrednih države ono dolazi. „Nema nikakve evidencije,proizvođača i stočara RS Vladimir Usorac. „To je jednostavno smo prepušteni da jedemo šta namveliki problem i za proizvođače i za potrošače. U se nudi, pa šta bude. Stalno upućujemo inicija-BiH se uvozi meso iz Brazila i Argentine, gdje se tive da se naši pravilnici pooštre. Ne tražimo daživotinje hrane genetski modifikovanom hra- budu ništa oštriji od onih u EU već, jednostavnonom, a uvozi se i meso kojem je istekao rok i treba reći šta može da se uvozi, a šta ne“, na-koje ne bi smjelo da se upotrebljava. Zato što glasio je Usorac. BHPotroa | 3
  4. 4. Pogled na Analizu o kvalitetu života Biramo je inije!!!Predstavljati statistike po-datke o kvalitetu ivota naovim prostorima je u naj-manju ruku nelogino.Kome treba procenat ilibroj da bi mu ukazao daloe ivi? Mada, ima i onihkoji i ne osjeaju krizu.Barem tako pokazuje sta-tistikaU istraživanju koje je agencija “Prime commu-nications” iz Banjaluke uradila za potrebeprvog broja „BH potrošača“, čak 57% građanaRepublike Srpske je u ovim proljetnim mjesec-ima imalo manja primanja, a 87% je osjetiloposljedice krize. Imajući u vidu ionakoizuzetno negativan odnos prosječne plate ipotrošačke korpe (1:2), jedino pitanje možemopostaviti: Od čega ljudi žive?Od 601 ispitanika najveći broj je onih kojiimaju mjesečna primanja do 500 KM. Premaovom istraživanju, za nekoaga bi moglo biti iz-nenađujuće, baš ova grupa je najmanje osjetilakrizu. Ako je neko navikao da živi sa 500KMmjesečno, za njega i ne postoji nova kriza,moglo bi se zaključiti.Građani sa primanjima od 500 do 1000 KM suse u procentu od 94% izjasnili da osjećaju neg-ativne posljedice krize.OPING U KRIZIOdlazak u nabavku osnovnih životnih namir-nica, većina potrošača je prilagodila novimuslovima života. Čak polovina građana RS jesastav potrošačke korpe izmjenila i sadakupuju je inije proizvode. Nedavno objavljenipodaci Republičkog zavoda za statistiku Re-publike Srpske za mjesec mart pokazuju da susamo cijene hrane porasle za 7% u odnosu nacijene u 2010. Primjetan je i trend da seproizvođači prehrambenih proizvoda služe imetodom smanjenja gramaža, a cijena artiklaostaje ista.Kombinacija ovih faktora: povećanje cijena,smanjenje gramaže i smanjenje prihoda pri-4 | BHPotroa
  5. 5. morava potrošače da reaguju, a jedino štomogu da primjene je promjena navika -kupovina je inijih zamjenskih artikala. Utome im „pomažu“ veliki trgovački lanci kojina tržište plasiraju svoje robne marke.Iako se u najvećoj mjeri pri pomenu rasta ci-jena komuniciraju prehrambeni artikli,ponekad ostane nezapaženo povećanje cijenapratećih ili komunalnih usluga. Recimo,samo u Banjaluci je u toku prvog kvartaladošlo do povećanja cijena vodosnadbijevanjaza oko 40%, a grijanja više od 10% i toobračunavajući retroaktivno za kompletnugrijnu sezonu.Većina stavki koje obrađuje i Republičkizavod za statistiku RS je zabilježila rast ci-jena.U našem istraživanju jeftine namirnice bi-raju ispitanici i srednje klasifikacije, čiji pri-hodi u domaćinstvu se kreću od 500 do1000KM mjesečno. Njih 53,5% je već odustalo odkupovine standardnih artikala. Ova grupaprednjači i u štednji pri kupovini obuće iodjeće, ali i pri trošenju u večernjim Izvor: www.rzs.rs.baizlascima. Kategorija ispitanika sa priman-jima preko 1000KM ima namjeru najviše da O FEDERACIJI BIH U SLJEDEEM BROJU dati više podataka o tome kakva je situacija uštedi pri izboru mjesta za godišnji odmor, ali “BH potrošač” je u ovom tekstu pokušao da u drugom bh. entitetu. Mada, sa velikom sig-i pri trošenju novca na dodatnu edukaciju i približi kvalitet života i potrošačku sliku u urnošću možemo tvrditi da se ne razlikujeslobodne aktivnosti. Republici Srpskoj. U sljedećem broju ćemo puno. Savez sindikata Republike Srpske: U RS potrošačka korpa za mart 1.800 KM Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu hrane i bezalkoholnih pića u martu u odnosu četvoročlana porodica u Republici Srpskoj u porodicu u Republici Srpskoj u martu je koš- na februar u Republici Srpskoj porasle su za martu izdvajala je za nabavku prehrane, tala 1.800 KM, što je više za 13 KM u odnosu 1,6 %, te prevoza za 1,9 %. Iz toga je jasno da 669,25 KM ili 37,18 odsto vrijednosti na februarsku, dok je prosječna isplaćena nam životni standard iz mjeseca u mjesec sindikalne potrošačke korpe, te za stanovanje neto plata za mart od 807 KM pokrivala svega stalno opada”, navodi se u saopštenju Saveza i komunalne usluge 541,91 KM ili 30,1% 44,83% potrošačke korpe. „Potrošačke cijene sindikata Republike Srpske. Najviše novca potrošačke korpe. BHPotroa| 5
  6. 6. LJUBICA ČOLOVIĆ, zamjenik Ombudsmana za zaštitu potrošača BiHGlas potrošača mora se čuti“Statistika je pokazala da prosječna evropska porodica za hranu izdvoji 16%, dok u BiH taj udio iznosi preko50% ukupnih prihoda”Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača Na šta se potrošači najčešće žale?BiH, u okviru obaveza i ovlaštenja koje su joj Najveći broj žalbi odnosio se na sektordodijeljene Zakonom o zaštiti potrošača radi ekonomskih usluga od općeg interesa i sektorna stvaranju okruženja u kojem se paralelno s finansijskih usluga. Ekonomske usluge suprocesom liberalizacije i otvaranja tržišta, definirane kao usluge koje ispunjavaju os-odvija i proces uspostave djelotvornih mjera novne potrebe potrošača na tržištu tj. isporukuzaštite potrošača. energije vode, telekomunikacijske usluge, poš-Na pitanje “BH Potrošača” o stanju na polju za- tanske usluge i javni transport. Analizaštite potrošača Ljubica Čolović, zamjenik Оm- ukazuje da su najčešći razlozi za podnošenjebudsmana kaže: žalbi potrošača: nemogućnost pristupaZaštita potrošača u Bosni i Hercegovini ure- ekonomskim uslugama, neodgovarajućiđena je zakonima. Prije svega, Zakon o zaštiti Ljubica olovi, zamjenik Ombudsmana kvalitet pruženih usluga (loše napajanje, nere-potrošača čini opšti propis kojim su regulisana dovno pružanje usluga i dr.) nemogućnost ost-uglavnom sva pitanja od interesa za potrošače. varivanja prava na obračun usluge na osnovuZakon je u velikoj mjeri usklađen sa pravnom stvarnih isporuka očitanih na brojilustečevinom Evropske zajednice, te kao takav potrošača,pogrešno evidentiranje i terećenjepredstavlja dobru osnovu za pružanje potrošača od strane proizvođača, pružatelja potrošača za račune iz razdoblja koji ulazi usveobuhvatne i sistemske zaštite potrošača. Za usluga, trgovaca i ostalih sudionika sa strane zastaru , isključivanje sa mreže zbog neblagov-potrošača koji je “slabija” strana poslovnih ponude na tržištu BiH. remenog plaćanja računa, zatim preferiranjetransakcija izuzetno je važno da bude potpuno ugradnje zajedničkih vodomjera u objektimaupoznat sa svim propisima, kao i to da se oni Koliko žalbi ste primili? sa više stanova ili pak obračun potrošnje vodenalaze na jednom mjestu. U 2010. godini prisutan je trend porasta broja po broju osoba u domaćinstvu.Navedeni zakon je definisao osam temeljnih žalbi potrošača u odnosu na 2009. godinu, tako da Znatan broj žalbi odnosio se na oblast finansi-prava za potrošača, te garantovao njihovu za- je u 2010. godini Institucija Ombudsmana za za- jskih usluga - Sektor potrošačkih kredita. Uštitu u svim segmentima u kojem djeluje štitu potrošača u BiH zaprimila 290 pojedinačnih službenom postupanju po tim žalbamapotrošač na tržištu roba i usluga. Iako zakon i žalbi. Navedeni broj je znatno veći, jer imamo utvrđene su nepravilnosti u pogledu primjenedrugi propisi potrošačke legislative osigu- slučajeva da u jednom pojedinačnom predmetu Zakona o zaštiti potrošača u BiH od straneravaju visok stupanj zaštite prava, broj žalbi navedeno više žalitelja. Pri tom ukazujemo na komercijalnih banaka i mikrokreditnih orga-potrošača zaprimljenih u Instituciji Ombuds- činjenicu da registrirani predmeti imaju najčešće nizacija u Sektoru potrošačkih kredita. Takvamana značajan su indikator kršenja prava višestruke povrede kršenja prava. praksa je kolektivno ugrozila prava i interese potrošača, radi čega je Ombudsman u 2009. godini donio 16 Smjernica i preporuka u Sek- toru potrošačkih kredita. U 2010. godini po za- primljenim žalbama iz ove oblasti vođeni su pojedinačni postupci, što je rezultiralo donošenjem mnoštva Odluka o kršenju prava. Osim što je konstatovano kršenje prava, pred- metnim odlukama date su i određene pre- poruke za banke u cilju otklanjanja nepravilnosti i povrede prava, te preduzimanju mjera za usklađivanja poslovanja banaka sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH. Kakav je vaš stav o sve češćim poskupljen- jima životnih namirnica u BiH? I u 2011. godini nastavljen je trend posku- pljenja osnovnih prehrambenih proizvoda Takva pojava loše se odražava na interese potrošača, i ugrožava ionako nizak životni6 | BHPotroa
  7. 7. standard BiH potrošača. Potrošači će imatisve manje novca za podmirenje drugih os-novnih potreba. Posebno ako se ima u vidu daBiH potrošači iz svog budžeta za nabavkuhrane izdvajaju mnogo više novca , negopotrošači u zemljama EU. Statistika jepokazala da prosječna evropska porodica zahranu izdvoji 16%, dok u BiH taj udio iznosipreko 50% ukupnih prihoda.Privredni subjekti (pravna i fizička lica)formiraju cijene proizvoda i roba slobodnoprema uvjetima tržišta, osim za proizvode iusluge za koje je posebnim propisom utvrđendrugačiji način formiranja.Cijene proizvoda koje spadaju u kategorijuosnovnih životnih namirnica ( brašno, ulješećer, mlijeko itd…)moraju biti kon-trolisane. Imamo Zakon o kontroli cijena,prema kojem nadležni organi u vršenju kon-trole cijena, svaki iz svoje nadležnosti pre-duzima mjere kojima se utiče na odnosponude i potražnje, kao i preduzima mjere opet se odražava loše na interese potrošača. Glas potrošača mora se čuti. U svakomza sprečavanje mopolističkog djelovanja. Potrošač nema izbora, te bez obzira što je ci- slučaju tržište treba da funkcionira na do-Zakon je dobar te treba insistirati na nje- jena visoka, mora kupiti neophodno. brobit potrošača.govoj dosljednoj primjeni. Institucija Ombudsman će pratiti pojavuPostavlja se pitanje da li su ta poskupljenja i poskupljenja osnovnih životnih namirnica, Na koje načine se može utvrditi da je ku-opravdana. Međutim, opravdanost posku- sa stanovišta provođenja efikasne politike pljeni porizvod ono što se i predstavlja dapljenja je teško dokazati, i postoji niz faktora zaštite potrošača i zaštite kolektivnih in- jeste, posebno po pitanju prehrambenihkoji utiču na tu pojavu. Prije svega odsustvo teresa potrošača, poduzimati potrebne namirnica?konkurencije, dovodi do rasta cijene, što mjere, odnosno sve što je njenoj nadležnosti. Proizvodi namijenjeni potrošačima moraju imati deklaraciju u skladu sa Zakonom, tehničkim i drugim propisima, odnosno 10 Osnovnih naela polike zate standardima, napisanu na jednom jeziku koji je u službenoj upotrebi u BiH. potroaa usklaenih sa EU Deklaracija je obavezna i mora sadržavati podatke propisane članom 23. Zakona o za- 1. Kupujte šta želite i gdje želite štiti potrošača u BiH. Podaci koji se nalaze u 2. Ako proizvod nije ispravan, deklaraciju su upravo lična karta proizvoda. vratite ga Ukoliko proizvod ne sadrže deklaraciju i 3. Visoki sigurnosni standardi potrebne podatke, trgovac čini prekršaj za za prehrambene artikle i ostale koji su propisane novčane kazne u iznosu od proizvode 2.500 do 5.500 KM. Značajno je napomenuti 4. Znati što jedete 5. Ugovori moraju biti nediskri- da zemlje EU imaju zakone da su svi minirajući (fair) i transparentni proizvodi koje kupujete sigurni po zdravlje za potrošača potrošača. Najrasprostranjenija sigurnosna 6. Ponekad potrošač može norma jeste CE. Znači uvezeni proizvodi iz promijeniti svoje mišljenje EU koji imaju oznaku CE sigurni su 7. Stvoriti uslove kako bi proizvodi za upotrebu. potrošač mogao usporediti ci- jene i ostvariti pravo na izbor Koje savjete biste dali potrošačima pri- 8. Potrošač ne smije biti pre- likom odabira namirnica koje kupuju? varen i zavaran Kupovina namirnica je riskantna. Kod 9. Potrošač mora biti zaštićen i u kupovine prehrambenih proizvoda vrijeme dok je na godišnjem potrošačima savjetujemo da obrate pažnju odmoru ili putovanjima (u na datum proizvodnje, rok trajanja, sastav i zemlji i inostranstvu) svojstva proizvoda i ostale podatke iz 10. Efikasna naknada štete u deklaracije. Potrošač treba da se informiše, prekograničnim sporovima jer dobro informisan-educiran potrošač je ujedno i zaštićen potrošač. BHPotroa| 7
  8. 8. Izvjestan rast cijene kafeIako je kafa u BiH poskupila u februaru ove vanja uroda sirove kafe u Brazilu, najvećem sv-godine, uskoro se može očekivati novo posku- jetskom proizvođaču kafe, nakon što je usjevepljenje s obzirom na rast cijena sirove kafe na prošlog mjeseca poharala tuča, procjenjuje sesvjetskim berzama, tvrde poizvođači kafe. Ci- da bi cijena te sirovine mogla rasti i do 40jena kafe arabica u ovoj godini već je porasla odsto. Domaći proizvođači kafe tvrde da je25 odsto zbog strahovanja da potražnja pre- novo poskupljenje neminovno, ali ne mogumašuje ponudu. Takođe, zbog mogućeg smrza- reći i kada će do njega doći. Otvoren prvi narodni dućan u BiH Na inicijativu članova Udruženja potrošača iz sečna primanja manja od 500 KM ), moći Sarajeva, a na osnovu potrebe da se, zbog kupovati osnovne životne namirnice, prven- ekonomskog stanja u BiH, otvore prodavnice za stveno domaće proizvodnje, do 30% je inije. socijalno ugrožene kategorije stanovništva u ko- Mjesečna kupovina artikala količinski je jima će moći kupovati osnovne životne namir- ograničena na bazi potrošačke korpe i broja nice po nižim cijenama osnovana je prva članova u porodici. Dobavljači roba su Drvo- Potrošačka zadruga pod nazivom "Eurobih". promet i Akova Group koje su prepoznale su U njoj će građani socijalno ugroženih kate- potrebe socijalno ugroženih te odlučile po- gorija opštine Novo Sarajevo (osobe čija su mje- držati ovaj projekt.Brži postupak za dodjelu koncesija Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i koncesija, saopšteno je iz Ministarstva vodoprivrede Republike Srpske ubrzaće u poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. U narednom periodu postupak dodjele koncesija identifikaciju zemljišnih parcela biće na poljoprivredno zemljište u Srpskoj. Postu- uključeni i geometri da se ne bi dešavalo da pak dodjele koncesija ubuduće će biti sa koncesionari dobiju na upotrebu zemljište pravne strane jednostavniji i sigurniji, kako za koje nije privedeno namjeni ili ga je uzurpi- korisnike koncesija, tako i za Vladu RS i re- ralo neovlašteno lice, zbog čega je dolazilo do sorno ministarstvo. Dodjela koncesija vršiće se promjena koncesionih ugovora, uz saglasnost uz veće učešće lokalnih zajednica u pripre- Vlade RS, što je duga i komplikovana proce- manju dokumentacije potrebne za dobijanje dura, dodaje se u saopštenju.Raste broj online kupovinaViše od 30 odsto korisnika Interneta u BiH kupuje iz domaće fotelje, dok to isto radi 37kupuje u domaćim i stranim trgovinama odsto slovenskih internet korisnika. Kako zaputem Interneta, a ovaj način kupovine muškarce pretežno važi da vole izbjeći še-daleko je draži muškarcima nego ženama, tanje po trgovačkim centrima, ne iznenađujepodaci su iz posljednjeg istraživanja. Pokre- činjenica da karakteristike Internettanjem prvih servisa on-line plaćanja krajem kupovine, kao što su preglednost ponude,prošle godine u BiH, možemo svakako očeki- praktičnost i brzina, češće uvjere muške ko-vati rast broja online kupovina. Uspoređujući risnike Interneta, koji čine 61 odsto svih in-podatke BiH sa stanjem na hrvatskom i ternet kupaca, u odnosu na žene, kojih je 39slovenskom tržištu, već danas vidimo da odsto. Kada je u pitanju starosna strukturanema većih razlika, pokazalo je istraživanje među internet korisnica koji kupuju Interne-GemiusAudience. To potvrđuje i podatak da tom, čak 70 odsto je onih koji su mlađi od 34u Hrvatskoj 33 odsto svih Internet korisnika godine.8 | BHPotroa

×