Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instalación e configuración dun servidor DNS mediante Ubuntu Server en VirtualBox

4,267 views

Published on

Instalación e configuración dun servidor DNS mediante Ubuntu Server en VirtualBox.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Instalación e configuración dun servidor DNS mediante Ubuntu Server en VirtualBox

 1. 1. Servidor DNS con Ubuntu Server en VirtualBoxCreamos a máquina virtual no VirtualBoxPoñemos o adaptador de rede coma BridgeInstalamos o Ubuntu Server
 2. 2. Arrincamos o Ubuntu Server por primeira vez.Nome de usuario: josePassword: abc
 3. 3. O primeiro que facemos é configurar o servidor como estático, porque agora está como DHCP.Miramos cal é a IP asignada á nosa interfaz polo sistema con ifconfig eth0que resulta ser 192.168.0.104Editamos o arquivo de configuración das interfacesOs cambios:Como nome do servidor poñemos a propia máquina, 127.0.0.1A porta de enlace é o modem ó que estamos conectados.Reiniciamos o servicio de rede:Se agora miramos a arquivo /etc/resolv.conf vemos que estase a empregar o servidor que acabamosde definir, 127.0.0.1:
 4. 4. Vou cambiar o hostnameAgora o host do server chámase servidorubuntu.É imprescindible que tamén cambio o nome no arquivo /etc/hosts127.0.1.1 é a dirección de bucle interno e debe apuntar ó noso servidor.Xa teño instalado o Bind9, o programa que nos vai facer de servidor DNS, porque na instalación doUbuntu Server elixín o paquete DNS server, e ven incluído nel.Se o quixeramos instalar, simplemente con sudo apt-get install bind9:
 5. 5. Unha vez instalado o Bind, debemos configuralo.Editamos o arquivo de configuración /etc/bind/named.conf.optionsPuxen como dous primeiro as DNS que me proveeu o meu ISP, e logo as dúas de googleEdito o arquivo /etc/bind/named.conf.localOs cambios: A primeira parte é a resolución directa. A segunda, a inversa.Agora temos que crear os dous arquivos que van ser a base de datos do servidor DNS,db.daw.net e db.192.168.0servidorubuntu. : hostname do servidorSOA: autoridade da zonaNS: servidor de nomesA: dirección de resolución directa (nomes de dominio -> direccións IPv4)@ substitúe ó nome de dominio para o cal estou configurando o DNSAgora reinicio o bind:Antes de continuar comprobo que non hai ningún erro de sintaxis no arquivos de configuración:E comprobo a zona que acabo de crear no arquivo db.daw.net:De momento OK:
 6. 6. Podo comprobar que funciona a resolución directa con dig:Probando ca meu dominio:Ou con lalin.org:En cambio se comprobo agora a resolución inversa dará erro, porque inda no creei o arquivo(db.192.168.0)
 7. 7. Agora vou crear o arquivo db.192.168.0 en /etc/bindA primeira parte é idéntica ó arquivo db.daw.netPTR : punteiro ou rexistro inverso (direccións IP -> nomes de dominio)104 : a dirección host do servidor (192.168.0.104)E comprobo a zona que acabo de crear no arquivo db.192.168.0:OKVolvo reiniciar o Bind:E agora sí debería funcionar a resolución inversaOK
 8. 8. Probamos tamén a resolución inversa ca IP de www.lalin.orgPodemos comprobar que resolve ben tamén con nslookup:a inversa:Podemos usar host para coñecer a dirección dun dominio:
 9. 9. Configuración do cliente UbuntuTan só nos queda configurar un cliente.Empregarei como cliente un Ubuntu 32bit en VirtualBox, ca tarxeta de rede en modo bridge.Este Ubunto ten modo gráfico, non como o Server;pero empregarei a consola.Primeiro configuramos a interfaz de rede eth0:Configuro a interfaz de rede do cliente como estática,con IP 192.168.0.150, máscara 255.255.255.0, porta de enlace o router, 192.168.0.1e por último a IP do servidor DNS e o dominio.Logo o arquivo de configuración resolv.confque quedaría así:Reiniciamos a redePara comprobar que efectivamente funciona, probamos lookup no cliente:e ca resolución inversa:
 10. 10. Probamos con dig:Resolución directaResolución inversa:
 11. 11. En tódolos casos aparece o noso servidor Ubuntu DNS server 192.168.0.104.¿Qué pasa se apago o servidor DNS?Resolveríase fácil simplemente poñendolle algún servidor DNS alternativo ó cliente.Imaxe final:. á esquerda o cliente ( Ubuntu 32) executando nslookup na console e co Firefox en google.es. á dereita o servidor DNS (Ubuntu Server 32 despregamento). debaixo o VirtualBox mostrando as dúas máquinas virtuais

×