Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
POROISÄNTÄ 
Porotalousneuvoja Anna-Leena Jänkälä
Poroisännän tehtävistä 
Paliskuntain yhdistyksen hallinnon 
koulutuksessa 
20.8.2014 
!2
Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) 
1) huolehtia paliskunnan käytännön tehtävien 
suorittamisesta; 
2) panna täytäntöön palisk...
http://youtu.be/lmGWmsJZEXk !4 
Katso video linkistä!
Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) jatkuu… 
8) suorittaa poronhoitolain 24 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettu porojen myynti t...
!6 http://youtu.be/g7eOkzFGfuQ 
Katso video linkistä!
Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) jatkuu… 
14) maksuunpanna paliskunnalle poronhoitolain nojalla 
suoritettavat maksut sekä r...
!8 
http://youtu.be/eo6W6FgftUo 
Katso video linkistä!
iPoro-hanke 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Poroisäntä

Poroisännän tehtävistä. Anna-Leena Jänkälä 20.8.2014

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Poroisäntä

 1. 1. POROISÄNTÄ Porotalousneuvoja Anna-Leena Jänkälä
 2. 2. Poroisännän tehtävistä Paliskuntain yhdistyksen hallinnon koulutuksessa 20.8.2014 !2
 3. 3. Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) 1) huolehtia paliskunnan käytännön tehtävien suorittamisesta; 2) panna täytäntöön paliskunnan hallituksen päätökset; 3) palkata paliskunnan kokouksen ja hallituksen ottamien työntekijöiden ja vuosimaksua poronhoitotöinä suorittavien lisäksi tarpeelliset työntekijät; 4) edustaa paliskuntaa; 5) valvoa paliskunnan toimihenkilöiden toimintaa; 6) valvoa järjestystä ja poronhoitolain noudattamista poronhoitotöissä; 7) päättää poronhoitolain 22 §:n 4 momentissa tarkoitetusta porojen vähentämisestä (porojen vähentäminen poronomistajan puolesta)
 4. 4. http://youtu.be/lmGWmsJZEXk !4 Katso video linkistä!
 5. 5. Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) jatkuu… 8) suorittaa poronhoitolain 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu porojen myynti tai merkitseminen (peurat) 9) ottaa vastaan poromerkin peruuttamista koskeva ilmoitus ja toimittaa se Paliskuntain yhdistykselle; 10) ilmoittaa poroerotuksista; 11) huolehtia toisen paliskunnan poroerotuksessa hänen paliskuntaansa kuuluviksi todetuista poroista ja niiden kuljettamisesta; 12) suorittaa poronhoitolain 29 §:n 3 momentissa tarkoitettu porojen myynti ja ilmoitus Paliskuntain yhdistykselle (vieropaliskunnan poro, jota ei ole erotusten jälkeen haettu) 13) ottaa vastaan porokarjan luovuttamista koskeva ilmoitus sekä ryhtyä toimenpiteisiin sen käsittelemiseksi paliskunnan hallituksessa;
 6. 6. !6 http://youtu.be/g7eOkzFGfuQ Katso video linkistä!
 7. 7. Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) jatkuu… 14) maksuunpanna paliskunnalle poronhoitolain nojalla suoritettavat maksut sekä ryhtyä lain 49 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin maksujen perimiseksi; 15) laatia paliskunnan kokoukselle ehdotus poroluetteloksi ja toimittaa vahvistetusta luettelosta jäljennös Paliskuntain yhdistykselle sekä tieto luetteloiduista, muihin paliskuntiin kuuluvista poroista näille paliskunnille; 16) laatia ehdotus paliskunnan vuosikertomukseksi ja toimittaa paliskunnan hyväksymä vuosikertomus Paliskuntain yhdistykselle; sekä 17) suorittaa ne muut paliskunnalle kuuluvat tehtävät, joita ei ole säädetty paliskunnan kokoukselle tai hallitukselle kuuluviksi.
 8. 8. !8 http://youtu.be/eo6W6FgftUo Katso video linkistä!
 9. 9. iPoro-hanke 2014

×