Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laite esittelykokeilu

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Laite esittelykokeilu

  1. 1. Laite-esittely Lihanjalostus Elintarvike/Lapin ammattiopisto Jänkätien toimipisteen laitteistot www.lao.fi
  2. 2. Kokeilu Kokeilussa SlideShare-diaesityksen laatiminen hyödyntäen hyperlinkityksiä muihin verkkomateriaaleihin/muissa jakopalveluissa: - Issuu: Laitekortti pdf-muodossa Wiki/Wikispaces: Laitekortti pdf-muodossa SlideShare: Diasarja/eri käyttäjä www.lao.fi
  3. 3. Kokeilun laatija: Seija Knuutila - iPOROtiedotushanke - 20.2.2014 www.lao.fi
  4. 4. Kolloidimylly/Issuu-jakelu www.lao.fi
  5. 5. Kolloidimyllyn osat/SlideShare-jakelu www.lao.fi
  6. 6. Maaseerauslaite/wiki-jakelu www.lao.fi

×