Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Två huvudprinciper 
1. Pacta Sund Servanda - avtal skall hållas 
2. Avtalsfrihet- så länge det man avtalar om inte är olag...
Olika sätt att ingå avtal 
-Muntliga avtal 
-Skriftliga avtal 
Muntliga och skriftliga avtal samma värde men bevissvårighe...
Ett skriftligt avtal bör minst innehålla: 
-Avtalsparter (namn, personnr och organisationsnr) 
-Beskrivning av vad det är ...
Checklista innan avtal 
-Har motparten rätt att ingå avtalet? 
-Kolla upp motparten hos tex Bolagsverket & Skatteverket. 
...
Olika typer av avtal i musikbranschen 
-Artistavtal = ”Skivkontrakt” 
-Masterlicensavtal = Skivbolaget licensierar mastern...
Checklista Artistavtal 
Omfattning = Album? Singlar? Antal? Skivor? Merchandise? Liveintäkter? 
Avtalsperiod = Tidsperiod....
Intäkter: 
100 000 kr skivförsäljning/streaming 
Minus: 
30 000 kr förskott 
20 000 kr videokostnader 
30 000 kr övriga ko...
Checklista Förlagsavtal 
Generalavtal= Alla verk upphovsmannen komponerar tex under 
avtalsperioden. 
Specifika verk- Ensk...
Checklista Managementavtal 
Befogenhet/Behörighet: Vad får managern göra? 
Avtalsperiod: Hur länge? Prövoperiod? 
Option/F...
Aftonbladet 2013-09-18 
-Tvingats signa med en manager. 
-Kommissionen? 
-Efterkommission på fem år? 
-Optioner.
Sammanfattning 
Omfattning? 
Ersättning? 
Kostnader? 
Avtalsperiod? 
Rättigheter?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Avtalsrätt Din Business 18/10 2014

Avtalsrätt

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Avtalsrätt Din Business 18/10 2014

 1. 1. Två huvudprinciper 1. Pacta Sund Servanda - avtal skall hållas 2. Avtalsfrihet- så länge det man avtalar om inte är olagligt.
 2. 2. Olika sätt att ingå avtal -Muntliga avtal -Skriftliga avtal Muntliga och skriftliga avtal samma värde men bevissvårigheter vad som avtalats vid muntligt avtal!
 3. 3. Ett skriftligt avtal bör minst innehålla: -Avtalsparter (namn, personnr och organisationsnr) -Beskrivning av vad det är man avtalar om -Giltighetstid -Uppsägningsregler -Vad som händer vid tvist -Ort -Datum -Underskrift
 4. 4. Checklista innan avtal -Har motparten rätt att ingå avtalet? -Kolla upp motparten hos tex Bolagsverket & Skatteverket. -Har motparten avsett att ingå ett avtal? -Vilka har motparten arbetat med tidigare och för närvarande?
 5. 5. Olika typer av avtal i musikbranschen -Artistavtal = ”Skivkontrakt” -Masterlicensavtal = Skivbolaget licensierar mastern av artisten -Förlagsavtal = Upphovsmannen skriver över rättigheter till förlag -Producentavtal = Producentens rättigheter -Managementavtal = Manager hjälper artist/grupp med karriär -Bokningsagentavtal= Ordnar spelningar -Distributionsavtal = Distributör/ Aggregator som ska distribuera
 6. 6. Checklista Artistavtal Omfattning = Album? Singlar? Antal? Skivor? Merchandise? Liveintäkter? Avtalsperiod = Tidsperiod. Hur länge? Optioner= ”Första tjing” Antal? På vad? Påkallas när och hur? Villkor? Utgivning= När ska skivan senast ges ut? Format? Territorium= Sverige? Skandinavien? Europa? ”PPD” = Priset royaltyn beräknas på. Bestäms av skivbolaget. Royalty = Procent av de nettointäkter som kommer in. När utbetalning? Förskott = Pengar utbetalda i förväg. Ej återbetalningsskyldig. Hur ska de användas? Licensintäkter= 50/50? Streaming= Spotify? Youtube? ”Recoupa”= Kostnader som ska tjänas in innan royalty delas ut. Vad? Hur? Övriga avdrag? Ny teknik? Förpackning?
 7. 7. Intäkter: 100 000 kr skivförsäljning/streaming Minus: 30 000 kr förskott 20 000 kr videokostnader 30 000 kr övriga kostnader ---------------------------------------- Kvar 20 000 kr Artisten 15% = 3000kr Checklista Artistavtal Exempel breakeven-avtal
 8. 8. Checklista Förlagsavtal Generalavtal= Alla verk upphovsmannen komponerar tex under avtalsperioden. Specifika verk- Enskilda verk, tex ett album eller en singel. Avtalsperiod? Antal år? Life of copyright = ”För evigt” Begränsad Rättighetsperiod = Avgränsad period tex avtalstiden + 20 år Förlagsersättningen = 66,7% / 33,3% ? Synkronisering ”synkar” = Ersättning när verken sätts till rörlig bild. 50%?
 9. 9. Checklista Managementavtal Befogenhet/Behörighet: Vad får managern göra? Avtalsperiod: Hur länge? Prövoperiod? Option/Förlängning: Vem påkallar? Kommission: På vad? Hur mycket? Efterkommission: Fortsatt kommission efter att avtalet upphört
 10. 10. Aftonbladet 2013-09-18 -Tvingats signa med en manager. -Kommissionen? -Efterkommission på fem år? -Optioner.
 11. 11. Sammanfattning Omfattning? Ersättning? Kostnader? Avtalsperiod? Rättigheter?

×