Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Notiuni de prevenire a incendiilor -Ghid

1,651 views

Published on

Notiuni de prevenire a incendiilor

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Notiuni de prevenire a incendiilor -Ghid

 1. 1. Capitolul I  Organizarea prevenirii si stingerii incendiilor in obiective si localitati  pag.3  Capitolul II  Parametrii pentru aprecierea pericolului de incendiu  pag.6  Capitolul III  Reguli generale de prevenire a incendiilor  pag.12  1.Generalitati  pag.12  2.Reguli obligatorii  pag.12  Capitolul IV  Gaze industriale cu pericol de incendiu  pag.16  1.Hidrogen  pag.16  2.Oxigen  pag.17  3.Metan  pag.19  4.Acetilena  pag.20  5.Amoniac  pag.22  6.Clor  pag.22  7.Gaze petroliere lichefiate  pag.23  Capitolul V  Prevenirea incendiilor la exploatari petroliere  pag.24  1.Sonde in exploatare  pag.24  2.Parcuri de separatoare  pag.25  3.Statii de dezbenzinare  pag.26  Capitolul VI  Procese chimice cu pericol de incendiu  pag.27  A.Procese de descompunere termica  pag.27  1.Generalitati  pag.27  2.Fabricarea acetilenei  pag.29  3.Piroliza hidrocarburilor  pag.30  B.Procese de oxidare  pag.32  1.Generalitati  pag.32  2.Fabricarea etilenoxidului  pag.34  3.Fabricarea acizilor grasi  pag.35  4.Fabricarea alocoolului etilic sintetic  pag.35  5.Fabricarea acrilonitrilului  pag.37  6.Fabricarea stirenului  pag.38  C.Procese de hidrogenare  pag.39  D.Procese de hidroformilare  pag.40  E.Procese de clorurare  pag.41  1.Generalitati  pag.41  2.Fabricarea clorurii de vinil  pag.42  3.Fabricarea glicerinei sintetice  pag.43  4.Fabricarea hexacloranului  pag.43  F.Procese de polimerizare  pag.44  1.Generalitati  pag.44  2.Polimerizarea etilenei  pag.45  3.Polimerizarea stirenului  pag.46  4.Polimerizarea acetatului de vinil  pag.47  5.Polimerizarea clorurii de vinil  pag.48  G.Procese de dezalchilare  pag.48  H.Procese de aditie la acetilena  pag.48  1.Generalitati  pag.48  2.Fabricarea acrilonitrilului din acetilena  pag.49  3.Obtinerea clorurii de vinil  pag.50  Capitolul VII  Prevenirea incendiilor in industria energetica  pag.50  1.Instalatii de alimentare cu combustibil  pag.50  2.Sala cazalor  pag.54  3.Sala masinilor  pag.55  4.Statii electrice (posturi de transformare)  pag.57  5.Gospodarii de cabluri electrice  pag.  Capitolul VIII  Prevenirea incendiilor in uzine siderurgice si metalurgice  pag.61  A.Uzine siderurgice  pag.61  1.Furnale si instalatii aferente  pag.61  2.Otelarii  pag.64  3.Laminoare  pag.65  B.Uzine metalurgice  pag.65  1.Turnatorii  pag.65  2.Ateliere de forja si tratamente termice  pag.66  3.Sudura si taierea metalului  pag.68  4.Statii de compresare  pag.70  5.Vopsitorii  pag.71
 2. 2. 6.Uscatorii  pag.74  Capitolul IX  Prevenirea incendiilor la fabricarea si folosirea pulberilor metalice  pag.75  1.Combustibilitatea metalelor  pag.75  2.Pulberea (praful) de aluminiu  pag.76  3.Pulberea (praful) de magneziu  pag.78  4.Pulberea (praful) de titan  pag.79  5.Pulberea (praful) de zinc  pag.80  6.Pulberea (praful) de nichel  pag.81  7.Pulberea (praful) de fier  pag.81  8.Pulberea (praful) de uraniu  pag.82  9.Pulberea (praful) de cupru  pag.83  Capitolul X  Prevenirea incendiilor in industria petroliera  pag.83  A.Proprietatile fizico­chimice ale produselor petroliere  pag.83  B.Rafinarii de petrol  pag.84  1.Desalinarea electrica a titeiului  pag.84  2.Distilarea primara a titeiului  pag.84  3.Cracarea termica si catalitica  pag.86  4.Reformarea catalitica  pag.86  5.Rafinarea selectiva a uleiurilor  pag.87  6.Deparafinarea uleiurilor si desuleierea parafinei  pag.87  7.Bitumul  pag.88  C.Depozitarea produselor petroliere  pag.88  1.Depozitarea produselor lichide inflamabile  pag.88  2.Depozitarea gazelor lichefiate  pag.92  D.Rampe de incarcare descarcare  pag.94  1.Rampe de cale ferata  pag.94  2.Incarcarea in autocisterne  pag.95  E.Transportul produselor petroliere pe conducte  pag.95  Capitolul XI  Prevenirea incendiilor in industria chimica  pag.95  A.Materiale colorante  pag.95  1.Intermediari  pag.95  2.Coloranti azotici  pag.96  3.Coloranti de sulf  pag.97  4.Conditionarea colorantilor  pag.97  B.Lacuri si vopsele  pag.97  1.Materii prime si auxiliare  pag.97  2.Vopsele  pag.98  3.Lacuri  pag.98  C.Cauciucuri sintetice  pag.98  1.Monomeri  pag.98  2.Polimeri  pag.99  D.Materiale plastice  pag.100  1.Prelucrarea materialelor plastice  pag.100  2.Polistirenul expandat  pag.100  3.Spume poliuretanice  pag.101  Capitolul XII  Prevenirea incendiilor in industria de prelucrare a lemnului  pag.101  1.Generalitati  pag.101  2.Fabrici de cherestea  pag.102  3.Sectii de prelucrarea mecanica a lemnului  pag.103  4.Fabrici de faina de lemn  pag.105  5.Fabrici de placi fibrolemnoase si placi aglomerate  pag.106  6.Fabrici de mobila  pag.108  7.Sectii de melaminare si emailare  pag.110  Capitolul XIII  Prevenirea incendiilor in industria usoara  pag.111  A.Filaturi  pag.111  1.Filaturi de bumbac  pag.111  2.Sectii de tesatorie  pag.113  B.Fabrici de incaltaminte  pag.114  1.Incaltaminte de piele  pag.114  2.Incaltaminte de cauciuc  pag.116  C.Articole de cauciuc (cauciucate)  pag.117  D.Sectii de fabricare a sticlei  pag.119  E.Magazine comerciale  pag.120  Capitolul XIV  Prevenirea incendiilor in industria alimentara  pag.124
 3. 3. 1.Mori sistematice  pag.124  2.Fabrici de amidon  pag.124  3.Fabrici de spirt  pag.125  4.Fabrici de zahar  pag.126  5.Fabrici de ulei  pag.128  6.Instalatii frigorifice  pag.130  Capitolul XV  Prevenirea incendiilor in transporturi  pag.132  1.Garaje  pag.132  2.Nave de marfa  pag.133  3.Transportul pe calea ferata si auto  pag.135  4.Porturi maritime si fluviale  pag.136  5.Aeroporturi  pag.138  Capitolul XVI  Prevenirea incendiilor in tehnica nucleara  pag.139  1.Izotopii radioactivi  pag.139  2.Transportul substantelor radioactive  pag.141  Capitolul XVII  Prevenirea incendiilor la institutiile de cultura,cladiri inalte si spitale  pag.142  1.Cinematografe si depozite de filme  pag.142  2.Teatre  pag.144  3.Cladiri inalte  pag.146  4.Spitale  pag.147  Capitolul XVIII  Prevenirea incendiilor in agricultura  pag.148  1.Lanuri  pag.148  2.Masini agricole  pag.148  3.Depozite de cereale  pag.150  4.Depozite de furaje  pag.151  5.Ferme zootehnice  pag.152  Capitolul I  Organizarea prevenirii si stingerii incendiilor in obiective si localitati  Apararea  avutiei  nationale  impotriva  incendiilor  constituie  o  indatorire  patriotica  a  tuturor  cetatenilor  patriei  noastre,fiecare avand obligatia de a respecta cu strictete masurile de prevenire a incendiilor,in sectorul sau de activitate.  Viata oamenilor,valorile materiale si spirituale ale societati trebuie pazite de furia flacarilor .  De la inceput trebuie intales a esential in indeplinirea  obligatiilor ce revin organizatiilor  socealiste, celorlaltepersoane  juridice, precum si tuturor oamenilor muncii pe linia apararii impotriva incendiilor,este activitatea de prevenire. Acest scop il  urmareste  cu  prisosinta  continutul    Decretului  nr.  232/1974,privind  prevenirea  si  stingerea  incendiilor  republicat  in  anul  1978,care  creaza  de  astfel  cadrul  juridic  corespunzator  pentru  desfasurarea  intregii  activitati  de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor in Romania.  Potrivit  prevederilor  Decretului  nr.232/1974  „Persoanele  fizice  raspund  de  respectarea  masurilor  de  prevenire  a  incendiilor si au obligatia,atunci cand iau cunostinta de existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau in caz de  incendii sa anunte de indata pompierii si sa intervina la stingerea incendiilor.Aducerea la indeplinirea acestor obligatii de catre  toti cetatenii  vor  face  imposibila  existenta  multor  neregului in  obiective  si localtati,care  de  multe  ori  duc  la  producerea  de  insemnate pagube materiale economiei nationale si bunurilor personale ale cetatenilor.  In aceasta directie,un rol deosebit revine comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.La baza constituirii  lor trebuie sa stea anumite principii si cerinte stabilite sa duca la imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere de catre cei  chemati sa o desfasoare.Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se infiinteaza in toate centralele industriale si  unitatile  asimilate  acestora,trusturile,grupurile  de  santiere,inteprinderile,santierele,spatiilr  de  utilaj,transport  si  bazele  de  aprovizionare  si  desfacere,precum  si  la  localitati  de  care  conducatorii  organizatiilor  socialiste  respective  si  de  comitetele  executive sau birourile executive ale consiliilor populare.  Cand  nevoile  impun,comisiile  tehnice  de  prevenire  si  stingerea  incendiilor  se  pot  constitui  si  in  alte  organizatii  economice si institutii de stat,insa cu acordul unitatilor militare de pompieri.  In principiu,din randul comisiilor tehnice se recomanda sa  faca parte cadre de conducere specialisti si tehnicieni cu  experienta,care prin functiile si cunostiintele lor,au posibilitatea sa contribuie efectiv la rezolvarea problemelor pe care le ridica  prevenirea  si  stingerea  incendiilor  in  obiectivul  sau  localitatea  respectiva.Pentru  un  obiectiv  industrial  este  indicat  ca  din  comisia tehnica sa  faca parte sefii  serviciilor (programare,pregatire si urmarile  a  productiei,planificare­dezvoltare,organizare  ,productia  si  protectia  muncii,aprovizionarea,transporturi,depozite,contabilitate  etc.)  si  sectiile  de  baza  (mecano­energetic  ,productie).
 4. 4. La constituirea comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie avut in vedere faptul ca in componenta ei  sa intre toti acei factori care pot sa­si aduca contributia la ridicarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe o treapta  superioara.Ca presedinte al comisiei tehnice este indicat sa  fie directorul adjunct tehnic  si de productie (inginerul sef),iar ca  secretar,o persoana competenta,de regula un inginer principal.  Comisia  tehnica de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor,potrivit actelor  normative  in  vigoare  are  urmatoarele  obligatii principale:  1) Intocmeste planul de  aparare impotriva  incendiilor  al organizatiei socialiste  din cadrul careia  functioneaza.Acest  document trebuie conceput si realizat cu multa atentie pentru a constitui un document de organizare a activitatii de prevenire si  stingere a incendiilor,cu mare eficienta.  In principiu un asemenea plan cuprinde doua parti principale:  Prima  parte  se  refera,in  esenta  la  prevenirea  incendiilor  si  cuprinde:  dispozitia  (in  cazul  localitatilor  decizia  de  constituire  a  comisiei  tehnice  de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor;  obligatiile  comisiei  tehnice  si  metodologia  de  lucru;  masurile de aparare impotriva incendiilor specifice obiectivului (localitatii) respective.  In cadrul „obligatiilor comisiilor tehnice” este recomandanbil ca,in functie de specificul obiectivului si localitatii sa se  individualizeze pentru fiecare specialist din comisia tehnica sarcinile principale pe care trebuie sa le aduca la indeplinire,strans  legate de activitatea lor profesionala si care sa asigure inlaturarea pericolului si cauzelor de incendii.  Ca „masuri de aparare impotriva incendiilor”,ce se includ in planul de aparare se pot cita activitati ca:  ­ organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locul de munca,care va fi tratata separat,avand o mare impotanta in  asigurarea securitatii obiectivelor impotriva incendiilor;  ­ inlaturarea cauzelor de incendiu la instalatiile tehnologice,instalatiile electrice,de ventilatie si incalzire,de descarcare  a electricitatii statice ca si la cladirile de productie,de depozitare sau cu alte destinatii;  ­  desfasurarea  de  activitati  instructiv  ­  educative  care  sa  duca  la  prevenirea  incendiilor,ca  expuneri,instructaje  ,fotomontaje,filme,articole la presa uzinala sau de specialitate etc.;  ­  pregatirea  temeinica  a  formatiei  civile  de  pompieri  in  raport  de  specificul  fiecarui  obiectiv,pe  baza  planurilor  tematice elaborate de  fiecare minister tutelar.Se  va pune accentul pe teme  cu  continut  tehnic,privind prevenirea si stingerea  incendiilor  pe  instructaje,exercitii  si  aplicatii  de  prevenire,formatiile  avand  obligatie  regulamentara  controlul  respectarii  de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor  la  unitatile  militare  socialiste  in  cadrul  carora  functioneaza  si  luarea  de  masuri  pentru  inlaturarea operativa a neregulilor constatate;  ­ stabilirea necesarului,procurarea si asigurarea intretinerii in stare de functionare a mijloacelor tehnice de prevenire si  stingere  a  incendiilor.La  obiectivele  industriale  se  va  urmari  buna  functionare    a  instalatiilor  automate  si  manuale  de  semnalizare  a  incendiilor  de  stingere,  a  mijloacelor  initiale  de  interventie,existenta  in  cantitati  suficiente  a  substantelor  de  stingere  (apa,spumant,bioxid  de  carbon,pulberi  stingatoare  etc.).Formatia  trebuie  sa  aiba  in  dotare  masini  si  utilaje  corespunzatoare,in permanenta stare de functionare,echipament de protectie etc.  Cea de a doua parte a planului de aparare se referea la problema de stingerea incendiilor si cuprinde:  ­ dispozitia (decizia) de organizare si incadrare a formatiei civile de pompieri;  ­  ipotezele  de  stingere  pentru  formatia  civila  de  pompieri  (la  obiectivele  unde  exista  un  intocmit  plan  unic  de  interventie,din aceasta  se extrag ipotezele stabilite pentru formatia care se completeaza cu altele,in scopul asigurarii in bune  conditii a primei interventii.  De  asemenea,se  vor  elabora  ipoteze  pentru  caz  de  avarie  in  situatii  complexe  (incendii,calamitati  naturale  sau  catastrofe),precum si pentru doua incendii izbucnite simultan pe teritoriul organizatiei socialiste.  In  cadrul  ipotezelor  de  stingere  se  vor  include  formatiile  si  obiectivele  care  intervin  in  sprijin  in  cazul  unui  incendiu,fortele  cu  care  se  coopereaza  (formatii  de  garzi  patriotice,formatii  civile  de  ALA,detasamente  de  pregatire  a  tineretului),modul de alarmare a formatiei proprii si a celor ce urmeaza a fi chemate in sprijin.  De  asemenea,se  va  elabora  si  include,planul  de  evacuare  a  oamenilor  si  bunurilor  materiale.Planul  de  aparare  impotriva incendiilor se intocmeste anual si se complecteaza ori de cate ori este nevoie,in special dupa controalele executate de  comisiile tehnice sau de organele militare de pompieri.  2)  Dau  indicatii  sau  stabilesc  pe  baza  propunerilor  sefilor  de  ateliere,de  sectii,depozite,indatoririle  personalului  in  domeniul prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca.De fapt aceasta obligatie revine conducatorilor organizatiilor  socialiste si a celorlalte persoane juridice.Masurile care le vor stabili trebuie sa asigure aplicarea regulilor regimului general si  specifice  de  prevenire,la  toate  locurile  de  munca,la  masini,la  utilaje,aparate,instalatii,procese  tehnologice,precum  si  prima  interventie la stingerea oricaror inceputuri de incendii,de catre personalul existente.  Tinand seama de marea importanta a asigurarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca si a  eficientei ei in asigurarea securitatii impotriva incendiilor,este necesar sa se dea cateva date mai pe larg,cu privire la aceasta  organizare.  In  aceasta  idee  serviciul  de  munca  se  asigura  de  fiecare  muncitor,tehnician,inginer  si  functionar,conform  instructiunilor elaborate pentru prevenirea  incendiilor pentru fiecare  obiectiv in parte.In schimburile in care in unitate  nu se  lucreaza  sau  se  lucreaza  cu  personal  redus,serviciul  permanent  se  asigura  de  catre  personalul  muncitor  (ofiterul)  de  serviciu,stabilit  de  catre  conducerea  obiectivului.Aceste  instructiuni  intocmite  de  comisia  tehnica  pentru  locurile  de  munca,trebuie sa cuprinda: masuri de prevenire si stingere a incendiilor de ordin general (regim general),care trebuie respectate  pe  intreg  teritoriul obiectivului; masuri  de  prevenire  si  stingere  specifice  locului de  munca  respectiv.Aceste  instructiuni  se  semneaza  de  presedintele  comisiei  tehnice  si  se  aproba  de  conducatorul  unitatii,dupa  care  se  afiseaza  in  sectii,ateliere,depozite,laboratoare etc.  Desigur,punerea  lor  in practica  duce  la  inlaturarea  cauzelor de  incendiu,la  desfasurarea  unei  interventii  prompte  si  eficace in cazul in care incendiul totusi se produce.Pentru aceasta se impune ca fiecarui muncitor sa i se faca,in acest scop,o
 5. 5. pregatire corespunzatoare,inca de la angajare.Aceasta trebuie sa constea in instruirea asupra regulilor generale de prevenire si  stingere  a  incendiilor  si  a  celor  specifice  sectiei  atelierului  in  care  muncitorii  sau  personalul  muncitor  isi  vor  desfasura  activitatea.Instructajul se face de catre presedintele comisiei tehnice  sau de un alt membru al acesteia.Periodic,insa,cel putin  odata  pe  luna,sefii  de  sectie,ateliere  sau  depozite,continua  pregatirea  personalului  muncitor  din  subordine,in  care  scop  organizeaza instructaje in cadrul carora se vor prelucra reguli generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor ,se vor  efectua exercitii practice de folosire a mijloacelor initiale existente in dotare (stingatoare,galeti,lopeti etc.).  Pentru a se  asigura  interventia in bune conditii in cazul izbucnirii unei eventual  incendiu,se vor organiza echipe de  prima interventie,(persoanele se nominalizeaza) pe schimburi care constau in: un sef de echipa (seful locului de munca) si un  numar de membrii.  Aceasta echipa are urmatoarele sarcini: anunta formatia civila de pompieri si sefii ierarhici,in caz de incendiu; conduce  operatiunile de stingere (seful echipei); salveaza persoanele aflate in pericol si evacueaza bunurile materiale; intrerupe instalatia  electrica,de ventilatie si de transport pneumatic; actioneaza energic pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit la locul  de munca cu mijloace din dotare; ia masuri de securitatea personalului si de protectie a masinilor si echipamentelor impotriva  incendiilor.Tuturor membrilor echipei de prima interventie li se repartizeaza nominal sarcini concrete,cu privire la desfasurarea  actiunii de stingere.Pe timpul programului de lucru,membrii echipei supravegheaza atent ca toti angajatii sa respecte regulile de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor  la  locul  de  munca.De  asemenea,verifica  existenta  si  starea  de  functionare  a  utilajelor  si  mijloacelor de stingere a incendiilor,posibilitatile de acces la acestea, precum si caile de evacuare.  Dintre  membri  echipei  de  rezerva  se  numesc  si  responsabili  c  u  anuntarea  incendiilor.Acestea  urmaresc  zilnic  la  inceperea programuluide lucru,prezenta membrilor echipei de stingere si comunica sefului de echipa numele celor absenti.  Numarul  membrilor  echipei  de  prima  interventie  pe  locul  de  munca  se  stabileste  in  functie  de  marimea  sectiei,atelierului respectiv si de cantitatea mijloacelor de stingere.  Pentru incaperi si cladiri cu multe persoane si bunuri materiale valoroase,se intocmesc planuri de evacuare care trebuie  sa    cuprinda:caile  de  acces  si  de  evacuare  (pentru  persoanelor  si  bunuri);locurile  stabilitepentru  evacuarea  persoanelor  si  depozitarea  materialelor  evacuate:  ordinea  evacuarii;  mijloacele  si  utilajele  precum  si  personalul  care  se  foloseste  in  acest  scop,persoana (persoanele) care conduce actiunea de salvare si evacuare.  Planul de evacuare se aduce periodic la cunostinta personalului.  Printre sarcinile echipei de stingere se mai poate nota si aceea a controlului periodic al stingatoarelor de incendii si al  altor mijloace initiale de stingere.De asemenea,acolo unde nu exista  instalatii de stingere,urmareste si participa la verificarea  functionarii acestora,precum si a legaturilor si transmisiunilor destinate alarmarii,in caz de incendiu.  La buna desfasurare a  activitatilor cuprinse  in organizarea  prevenirii si stingerii incendiilor  pe  locul de  munca pot  contribui si actiunile de propaganda si agitatie ca: articole la gazeta de perete,luarea de atitudini impotriva persoanelor care nu  respecta regulile de prevenire si stingere,proiectii de filme si diafilme,conferinte cu tematica de prevenire si stingere etc.  Acolo  unde  exista  formatii  civile  de  pompieri,la  respectarea  regulilor  de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor  o  contributie de seama o poate aduce serviciul de rond,cazre are ca scop: descoperirea la timp a deficientelor din sectie si de pe  teritoriul obiectivului si luarea masurilor necesare pentru lichidarea obiectivului si luarea masurilor necesare pentru lichidarea  acestora,inscrierea neregulilor intr­un caiet de constatari si aducerea acestora la cunostiinta sefilor de sectii,sefului formatiei  (sefului de tura) si comisiei tehnice.  3) Controleaza,ori de cate ori este nevoie modul cum aplica normele,normativele si masurile de prevenire si stingere  ale  incendiilor,actioneaza  pentru  inlaturarea  imediata  a  cauzelor  de  incendii  si  a  neajunsurilor  constatate  si  face  propuneri  conducerii  obiectivului  pentru  remedierea  dificultatilor,a  caror  rezolvare  depaseste  posibilitatile  sale.De  asemenea,urmaresc  daca in cadrul temelor de proiectare se respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor,verifica ca pe timpul executarii  lucrarilor noi,extinderilor si modernizarilor se tine seama de documentatia tehnica de specialitate.O grija deosebita trebuie sa  acorde  executarii  de  calitate  a  reparatiilor  si reviizilor  utilajelor  si  instalatiilor tehnologice  pentru  inlaturarea  pericolelor de  incendiu si cauzelor de incendiu.In obiectivele in care se fabrica produse cu pericol ridicat de incendiu,contribuie la elaborarea  prescriptiilor  de  folosire  a  acestora.Pe  linia  progresului  tehnic,la  obiectivele  mari  si  cu  posibilitate  de  cercetare,propun  introducerea  in  planul de  cercetare  a  unor teme  de  prevenire  si stingere  a  incendiilor,care  sa  duca  la  imbunatatirea  acestei  activitati si se preocupa de realizarea cu posibilitati proprii de inovatii,care aplicate sa duca la inlaturarea cauzelor de incendii.  4) Verifica modul de intretinere si functionare a instalatiilor de semnalizare si stingere a incendiilor.Pentru asigurarea  unor conditii optime de functionare a instalatiilor de semnalizare,comisia tehnica trebuie sa desemneze personal competent si cu  calificare corespunzatoare,care sa participe,alaturi de executant la lucrarile de montare si punere in functiune,personal care apoi  sa preia,prin atributiuni de serviciu sub indrumarea si controlul comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor,sarcina  executarii,verificarii,intretinerii si explorarii instalatiilor,iar la nevoie sa cunoasca localizarile defectelor si modul de inlaturare a  acestora.  Membrii comisiilor tehnice au datoria sa actioneze energic,pentru asigurarea in bune conditii a instalatiilor de protectie  impotriva incendiilor,cum sunt cele de semnalizare si stingere,de alimentare cu apa,de captare a sarcinilor electrice precum si  altor  instalatii  si  dispozitive  folosite  in  acelasi  scop  (trape  pentru  evacuarea  gazelor  fierbinti,a  fumului,mecanisme  de  autoinchidere a usilor antifoc etc.).Pentru cresterea eficientei actiunilor intreprinse in aceasta linie,membrii comisiei tehnice pot  fi  organizati  pe  colective  din  care  fac  parte  si  alte  persoane  care  isi  aduc  contributia  la  cresterea  securitatii  impotriva  incendiilor.Un  astfel  de  colectiv,pe  langa  asigurarea  a  unei  bune  functionari  a  instalatiilor  de  semnalizare  si  stingere  a  incendiilor ar putea sa isi aduca aportul si la realizarea unor instalatii,care sa asigure securitatea impotriva incendiilor in toate  sectiile de productie cu pericol ridicat de incendiu si explozie.  5) Asigura lunar pregatirea tehnica si instruirea formatiilor civile de pompieri.Pentru realizarea unei bune pregatiri a  formatiilor  civile  de  pompieri,comisiile  tehnice  au  obligatia  sa  asigure:  prezenta  la  instructie  a  tuturor  pompierilor  civili  incadrati pe functii prevazute pentru pompieri si a celor cu activitate obsteasca; participarea unor specialisti din componenta
 6. 6. comisiiei tehnice din obiectivul respectiv la sedintele de pregatire a formatiunilor si predarea de catre acestia a unor teme cu  subiecte tehnice privind prevenirea si stingerea incendiilor.De felul cum comisia tehnica se va preocupa de pregatirea formatiei  civile de pompieri,de interesul depus in predarea temelor de specialitate va depinde calitatea activitatii pe care o va desfasura  formatia obiectivului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.  6) Actioneaza pentru inlaturarea oricarui pericol de incendiu la repunerea in functiune a instalatiilor de protectie si a  celor auxiliare afectate de calamitati naturale sau catastrofe,la remedierea defectiunilor ivite la instalatiile de alarmare,prevenire  si stingere a incendiilor.  *  **  Structura  comisiilor  tehnice  de  prevenire  a  incendiilor de  pe  langa  comitetele  sau  birourile  executive  a  consiliilor  populare municipale,orasenesti si comunale,trebuie sa cuprinda persoane care prin competenta si atributiile lor pot sa indrume  si sa  cotroleze aplicarea normelor pe intreg  teritoriul administrativ al localitatii respective.Din asemenea organisme pot face  parte: secretarul comitetului executiv (presedinte),directorii  caminelor,ai  scolilor  si gradinitelor de  copii,sefii  formatinilor de  pompieri din satele de centru si din cele apartinatoare comunei sau orasului.2­3 reprezentanti ai comitetelor de cetateni.  Aceste  comisii  tehnice  intocmesc  planuri  de  aparare  impotriva  incendiilor,indruma,coordoneaza  si  controleaza  aplicarea  normelor,normativelor  si  masurilor  de  prevenire  a  incendiilor  si  fac  propuneri  comitetelor  si  birourilor  executive  pentru inlaturarea cauzelor de incendiu.  Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor de la consiliile populare judetene sunt formate din: secretarul  comitetului executiv (presedinte),sefii sectoarelor,directorul intreprinderii de industrie locala,presedintele comitetului du cultura  si  educatie  sociala,inspectorul  sef  al  inspectoratului  scolar,seful  inspectoratului  silvic,presedintele  uniunilor  judetene  ale  cooperatiei mestesugarilor si cooperatiei de comnsum,specialisti si reprezentantii altor organe de directionare ce­si pot aduce  contributia  la  apararea  impotriva  incendiilor.Aceste  comisii  au  urmatoarele  indatoriri:  indruma,controleaza  activitatea  comisiilor  tehnice  comunale,orasenesti,municipale  si  comunale,sprijina  organele  subordonate  in  luarea  unor  masuri  ce  le  depasesc  posibilitatea,realizeaza  pe  plan  judetean  sau  central  o  serie  de  mijloace  de  propaganda  impotriva  incendiilor,analizeaza  stadiul prevenirii si  stingerii  incendiilor in localitatile din raza  judetului si stabilesc  masuri eficace in  scopul inlaturarii lipsurilor semnalate,asigura mijloace  si  instalatiile  de  prevenire  si stingere  a  incendiilor si se  preocupa de  limitarea propagarii incendiilor prin o serie de masuri in cadrul elaborarii planului de arhitectura si sistematizare a localitatilor.  *  **  Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa aduca o contributie de seama la apararea obiectivelor  economice si a altor organizatii impotriva incendiilor.Ele trebuie sa isi perfectioneze permanent sistemul de lucru si sa aranjeze  plenar membrii sai pentru a­si indeplini sarcinile ce le revin.  Capitolul II  Parametrii pentru aprecierea pericolului de incendiu  a.Pericolul  de  incendiu.In  obiectivele  industriale,institutii,cladiri  de  locuit,instalatii  tehnologice  si  ori  unde  se  depoziteaza,se manipuleaza si se folosesc  materiale si substante combustibile exista pericol de incendiu.Aceasta se datoreste  faptului ca materialele si substantele au inmagazinat un anumit potential caloric (sarcina termica).Daca in acelasi spatiu sau in  imprejurimi exista sau isi fac aparitia vreo sursa de aprindere,pericolul de incendiu este iminent.Acesta se produce atunci cand  exista o corelatie in timp si in spatiu a unor conditii specifice.De fapt este o trecere a energiei unei surse de aprindere asupra  materialului sau substantei combustibile (potentialul de incendiu),ceea ce are ca urmare „pregatirea si activarea energiei pana se  formeaza sistemul inflamabil.Dintr­un astfel de sistem inafara substantei combustibile face parte si oxigenul din aer.  In  conditiile  progresului  de  astazi,sursele  de  aprindere  sunt  prezente  aproape  pretutindeni  si  daca  incendiile  nu  izbucnesc in mare numar,aceasta se datoreste  faptului ca sursele nu se gasesc  in corelatie necesara de timp si spatiu,fata de  potentialul de incendiu,pentru a declansa un incendiu.  Rolul de seama in inlaturarea acestui fenomen il au masurile de prevenire a incendiilor.  In activitatea practica este necesar sa se aprecieze cat mai exact pericolul de incendiu pentru a se putea lua cele  mai eficiente masuri de prevenire,care au ca scop principal:  ­ mentinerea la un nivel redus a probabilitatii de izbucnire a unui incendiu;  ­ oprirea propagarii rapide a unui eventual incendiu,respectiv producerea de pagube minime.  Hotararea aspupra naturii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor este cateodata,greu de luat.Uneori se pune  problema daca este necesar si economic acceptabil ca pericolul de incendiu sa fie redus substantial prin masuri constructive si  de exploatare (de exemplu: peretii antifoc,mod de depozitare etc.),alteori trebuie stabilita si necesitatea unor instalatii automate  de semnalizare si stingere.  Se pune problema de a gasi metode cu ajutorul carora sa se aprecieze pericolul de incendiu deci de a se determina prin  calcul marimi care sa contribuie la luarea unor masuri corecte.Pe plan modial sunt deja initiate  cateva metode de stabilire  a  pericolului de incendiu.
 7. 7. Forta  de  distrugere  a  unui  incendiu  actioneaza  in  doua  directii:  asupra  cladirii  si  aspupra  continutului  acestuia.Pericolul pentru cladiri consta in distrugerea elementelor de constructii.Gradul de distrugere este determinat de doi  factori care actioneaza in sens opus si anume: intensitatea si durata incendiului pe de o parte si capacitatea de rezistenta a  constructiei pe de alta.  Pericolul continutului se refera la distrugerea bunurilor materiale in cladiri.  Cele doua categorii de pericole au legatura intre  ele,intrucat pe de­o parte distrugerea unei cladiri are drept efect,de  regula,si  distrugerea  continutului  acestuia,iar  pe  de  alta  parte  sarcina  termica  constituie,deseori,pericolul  principal  pentru  cladire.Cu toate acestea,cele doua pericole pot exista independent unul de  altul.Astfel,poate sa existe un pericol mare pentru  cladire,fara un pericol apreciabil al continutului sau poate sa ajunga la o paguba apreciabila a continutului cu mult inainte ca  pericolul sa ameninte cladirea.  Din cele aratate rezulta ca pericolul total nu poate  fi indicat printr­o singura valoare numerica.Deci,trebuie stabilite  valori pentru pericolul cladirii si valori pentru pericolul continutului.Pentru aceasta este necesara cunoasterea marimii a o serie  de  indici care sa intre  cu valoarea respectiva  in unele  relatii matematice,ce nu fac  obiectivul  acestui capitol.Totusi se poate  rezuma ca,la baza stabilirii pericolului de incendiu trebuie sa stea,pe de o parte factori importanti care determina producerea si  dezvoltarea  incendiului,iar  pe  de  alta  parte,factori  ce  trebuie  sa  determine  prevenirea  incendiilor,exprimati  in  aceasta  prin  anumite marimi.  Produsul dintre factorii de pericol reda pericolul de incendiu potential,in timp ce produsul marimilor care micsoreaza  acest pericol exprima valoarea efectiva de protectie.  Pericolul de incendiu = Pericol potential  .  Masurile de protectie  Pentru stabilirea pericolului de incendiu potential se va tine seama de:  ­ sarcina termica;  ­ conditiile de vizibilitate si posibilitatea cresterii pagubelor datorita degajarii fumului;  ­ marimea compartimentelor de incendiu in functie de posibilitatea de evacuare a cladirii si ventilarea incaperilor;  ­ inaltimea incaperii,respectiv a cladirii;  ­ eventualitatea cresterii pagubelor datorita degajarii de gaze de ardere cu actiune coroziva;  ­ aglomerare de valori (materiale etc.) pe unitatea de suprafata.  Cu ajutorul factorilor de pericol trebuie sa se stabileasca atat gradul de pericol pentru constructii si oamenii,determinat  de  incendiu,cat  si  marimea  pagubelor  care  se  produc  datorita  efectelor  secundare  ale  incendiului,ca  de  exemplu  actiunea  fumului,a gazelor de ardere cu actiune coroziva si aglomerarea de valori.  Dintre masurile de protectie fac parte:  ­ masurile normale (regulile generale si specifice de prevenire a incendiilor);  ­ masurile speciale (instalatii semnalizare,mijloace de legatura cu unitatile de interventie,dotarea pompierilor,instalatii  automate de stingere etc.)  ­ asigurarea unei anumite rezistente la foc a cladirilor.  In general,calculul pericolului de incediu trebuie sa tina seama de 2 factori principali:  ­ sarcina termica calculata intr­un anumit mod;  ­ rezistenta la foc a cladirilor,apreciata si interpretata cu toate implicatiile.  Sarcina termica  SQ  constituie primul si cel mai important parametru al pericolului de incendiu.Ea reprezinta  cantitatea  de  caldura  pe  care  o  poate  degaja  prin  combustie  completa  totalitatea  materialelor  combustibile,fixe  si  mobile,existente in spatiul afectat de incendiu.  Densitatea sarcinii termice se determina prin raportul sarcinii termice la suprafata spatiului afectat de incendiu  (suprafata compartimentului de incendiu),conform relatiei:  n S  Qi ×Mi  Qs = SQ =  t =1  [MJ/m²];  As  As  SQ – sarcina termica,in MJ;  Qi – puterea calorica inferioara a materialelor de acelasi fel in MJ/kg;  Mi – masa totala a materialelor combustibile de acelasi fel,in kg;  As – aria sectiunii orizontale a spatiului afectat (compartimentul de incendiu),in m².  Pentru a se lua in consideratie influenta ventilatiei si a configuratiei incaperii,in ultimul timp se foloseste o alta relatie  de calcul a sarcinii termice:  q = S (GH) ÖAtAf  At – suprafata totala a peretilor inconjuratori,in m²;
 8. 8. Af – suprafata ferestrelor.  Rezistenta la foc a elementelor de constructie este o notiune actualmente deja destul de precisa si susceptibila de a fi  masurata,mai  mult  insa  datorita  cercetarilor  efectuate  in  acest domeniu  este  posibil  sa  fie  calculata.Aceasta  este  definita  si  masurata in comformitate cu numeroase norme nationale,existand chiar o norma internationala.Totusi,pentru ca rezistenta la foc  sa constituie un element de baza in asigurarea securitatii impotriva incendiilor in constructii ar trebui ca ea sa fie imbunatatita.  In prezent,notiunea de rezistenta la foc se bazeaza pe 3 elemente (criterii): stabilitatea,izolatie termica si etanseitate la  flacari.Ar trebui sa se tina seama si de un al 4­lea element,etanseitatea  la  fum,incluzandu­se in afara fumului provenit de la  focar  si  pe  cel  succeptibil  de  a  fi  produs  de  insusi  elementele  de  constructie  pe  fata  neexpusa  la  actiunea  incendiului.Desigur,trebuie stabilita tentatia de a impune pentru rezistenta la foc valori anormale in detrimetrul economic.Unii  specialisti  din  strainatate  sustin  ca  o  rezistenta  la  foc  de  2  h  este  deja  ridicata.S­ar  intelege  ca  este  nevoie  de  o  limita  consecintele unui incendiu pana la interventia pentru stingere si nu de a „inchide” incendiul pana la arderea tuturor materialelor  combustibile,adica de a se lichida de la sine.  Aprecierea pericolului de incendiu al substantelor si materialelor  combustibile este probabila numai daca se  determina  (cunosc) o serie  de  parametrii  ca:  ·  grupa  de  combustibilitate ·  indici  de  combustibilitate ·  temperatura  de  imflamabilitate ·  temperatura  de  aprindere ·  temperatura  de  autoinflamare ·  tendinta  spre  autoaprindere ·  temperatura  de  autoincalzire ·  temperatura  de  ardere  mocnita ·  intervalul  de  explozie ·  limitele  de  aprindere  ale  vaporilor ·  concentratia  minima de stingere a incendiului · continutul minim de oxigen pentru explozie · viteza de ardere · substanta de stingere cea  mai adecvata ·  b.Grupe de combustibilitate.Prin combustibilitate se  intelege proprietatea pe care  o  au unele  corpuri de a arde  in  prezenta oxigenului sau a aerului.  Clasificarea materialelor din punct de vedere al combustibilitatii se face in functie de capacitatea acestora de a  se  aprinde  si de a arde in  continuare degajand caldura care  contribuie  la dezvoltarea incendiului.Din acest punct de  vedere exista trei grupe de combustibilitate:  1) Incombustibile sunt considerate acele materiale care sub influenta focului sau a temperaturilor ridicate,nu se aprind  ,nu ard mocnit,nu se carbonizeaza (de exemplu: nisipul,betonul,zgura,mortarul,sticla etc.).  2)  Combustibile  sunt  materialele  care  sub actiunea  focului sau  a  temperaturilor  inalte  se  aprind,ard  mocnit  sau  se  carbonizeaza.  Materialele combustibile se clasifica la randul lor in functie de posibilitatile de a fi aprinse usor sau greu si de  capacitatea lor de a contribui la dezvoltarea incendiului in patru clase astfel:  ­ clasa C1  – practic neinflamabile;  ­ clasa C2  – dificil imflamabile;  ­ clasa C3 – mediu imflamabil;  ­ clasa C4  – usor imflamabile.  3)  Materialele  din  clasele  C1  si  C2,denumite  in  ansamblu  „greu  combustibile”  sunt  caracterizate  si  prin  faptul  ca  arderea,mocnirea  sau  carbonizarea  au  loc  numai  in  cazul  existentei  unei  surse  exterioare  de  foc  sau  de  temperatura  inalta,incetand  dupa  indepartarea  acestora.Incadrarea  materialelor  combustibile  in  una  din  clasele  C1  –  C4  se  face  pe  baza  incercarilor specifice,efectuate in laboratoarele autorizate in acest sens.  c.Indicele de combustibilitate (tabelul 1).Aceasta este o marime adimensionala,care exprima raportul intre cantitatea  de caldura degajata de materialul care arde si cantitatea de energie termica a sursei de aprindere.Se determina in laborator prin  metoda calorimetrica.  Tabelul 1  Clasificarea substantelor si materialelor dupa indicele de combustibilitate  Indicele de combustibilitate  Grupa de combustibilitate  Pana la 0,1  Intre 01,­0,5  Intre 0,5­2,1  Peste 2,1  Imcombustibile  Greu combustibile  Greu inflamabile  Combustibile  Pentru stabilirea gradului de combustibilitate,in ultimul timp pe plan modial,se foloseste si metoda indicelul de oxigen  (continutul de oxigen al mediului in care monstra continua sa arda independent).  d.Temperatura de inflamabilitate.Aceasta este temperatura minima la care vaporii unui lichid combustibil formeaza  aerul,deasupra acestuia,un amestec de o anumita concentratie,care sa­l aprinda in contact cu o sursa de aprindere (flacara,corp  incandescent,scantei electrice,scantei mecanice etc.).  Temperatura de inflamabilitate constituie un parametru de baza,care poate fi folosit cu operativitate pentru indicarea cu  aproximatie a conditiilor de temperatura in care o substanta combustibila prezinta pericol de incendiu.Aceasta temperatura se ia  in  considerare  la  clasificarea  proceselor  tehnologice,a  incaperilor  si  instalatiilor  dupa  gradul de  incendiu,in  conformitate  cu  normele in vigoare.  e.Temperatura  de  aprindere.Substantele  si  materialele  combustibile  se  aprind  la  temperaturi  diferite.Prin  temperatura de  aprindere se  intelege temperatura cea mai  mica  la care o substanta aflata  in prezenta aerului sau  oxigenului
 9. 9. trebuie  incalzita pentru a se aprinde si a arde in continuare,de la sine,fara  incalzire ulterioara.Temperatura de aprindere este  caracteristica numai substantelor si materialelor combustibile.  f.Temperatura de autoinflamare.Autoinflamarea se produce in conditiile existentei unei anumite cantitati de vapori  si a realizarii temperaturii de inflamabilitate.Prin temperatura de autoinflamare se intelege temperatura minima pana la care este  necesar sa se incalzeasca o substanta combustibila pentru a produce aprinderea amestecului de vapori­aer,fara a veni in contact  direct cu o sursa de aprindere.  g.Tendinta de autoaprindere.Acest fenomen se constata la o serie de substanta si materiale combustibile,care sunt  supuse  mai  intai  unei  autoincalziri,ca  urmare  a  unor  procese  chimice  sau  biologice  petrecute  in  insasi  masa  substantelor  organice.Procesul  de  autoincalzire  daca  nu  este  intrerupt,trece  in  autoaprindere.Natura  reactiilor  defineste  si  natura  autoaprinderilor din acest punct de vedere se deosebesc: autoaprinderi de natura chimica,fizico­chimica si biologica.  Tendinta  de  autoaprindere  termica  se  caracterizeaza  prin  temperatura  de  autoincalzire  si  prin  variatia  temperaturii  mediului in care se produce fenomenul.  h.Intervalul  de  explozie  (limitele  de  explozie).Vaporii  si  gazele  combustibile  pot  forma  cu  aerul  amestecuri  explozive care se aprind numai daca au o anumita concentratie.  Concentratia minima a gazelor,vaporilor sau a prafurilor combustibile,in aer,la care se produce explozia se numeste  limita inferioara de explozie.  Concentratia maxima a gazelor,vaporilor sau a prafului in aer,la care aprinderea sau explozia nu mai este posibila se  defineste ca limita superioara de explozie.  Sub  limita  inferioara  de  explozie,amestecul  nu  poate  sa  arda  si nici  sa  produca  o  explozie  din  cauza  excesului de  aer,amestecul  fiind  prea  sarac  (contine  prea  putina  substanta  combustibila  pentru  intretinerea  arderii).In  realitate,energia  rezultata din arderea unei particule se dispenseaza inainte de a putea activa o alta particula de substanta combustibila pentru  propagarea arderii.  Peste  limita  superioara  de  explozie,arderea  si  explozia  nu  pot  avea  loc  datorita  lipsei  de  aer,amestecul  fiind  prea  bogat.Oxigenul disponibil se consuma in aer in cursul arderii unei particule,nemaifiind suficient timp pentru intretinerea arderii  particulei celei mai apropiate.Produsele de ardere care inconjoara particula aprinsa sting flacara.  Explozia  amestecului  de  gaze,vapori  sau  praf  cu  aerul  sunt  posibile  numai  intre  limitele  inferioara  si  superioara  ,determinand in acest caz intervalul de explozie.  Limitele de explozie ale unui amestec exploziv se pot calcula cu formula lui Le Chatelier:  100  L =______________     ;  a + b + c  +…n  A   B   C       N  L – concentratia ,in %;  a,b,c,…n – continutul,in % de volum al fiecarui component din amestecul considerat;  A,B,C,…N – limitele inferioare sau superioare de explozie ale componentelor din amestecul considerat.  Experimentarile ca si constatarile practice au demostrat ca,odata cu cresterea temperaturii peste cea normala (20°C)  intervalul de explozie se mareste.  Temperatura mediului inconjurator exercita o influenta mai mare asupra celei inferioare.  Pentru a se determina limitele de explozie in conditiile cresterii temperaturii (peste cea normala) se pot folosi  relatiile de mai jos:  Linf.t=Linf.20 – Linf.20 x 10 × t­20  ;  100  100  Lsup. 20 + Lsup.20 x 15 × t­20  ;  100          100  Linf.t,Lsup.t – limitele inferioare si superioare la temperatura t;  Linf.20 ; Lsup – limitele inferioare si superioara la temperatura de 20°C;  t – temperatura la care a ajuns amestecul,adica temperatura data.  Valorile de aprindere sau de explozie se folosesc la calculul concentratiei admisibile de vapori sau gaze in interiorul  aparatelor tehnologice cu pericol de explozie a instalatiilor de ventilatie,precum si la determinarea concentratiei maxime  admisibile pentru prevenirea exploziei de vapori,gaze si praf combustibil in spatii inchise.  i.Energia minima de aprindere.Aceasta se defineste ca marime minima a energiei unei scantei electrice sau  mecanice,suficienta pentru aprinderea unui amestec de gaze­aer,vapori­aer sau praf cu aerul,la o anumita concentratie (cea care  se aprinde mai usor).  Cunoasterea energiei minime de aprindere ajuta la clasificarea diferentelor medii explozive,precum si la alegerea  parametrilor echipamentului electric de protectia impotriva scanteilor.
 10. 10. j.Continutul minim de oxigen pentru explozie (ardere): Se defineste ca concentratia minima de oxigen in amestecul  de aer,in care s­a introdus un agent de diluare,sub care nu este posibila inflamarea amestecurilor acestora cu gaze,vaporii,sau  pulberi combustibile si deci nici propagarea arderii in intregul volum.  Marimea continutului minim de oxigen pentru explozie se foloseste la calcularea regimurilor sigure de functionare a  aparatelor si conductelor in cadrul unor instalatii tehnologice,precum si la proiectarea sistemelor si instalatiilor pentru inhibitia  exploziilor si stingerea incendiilor.  Concentratia de oxigen fara pericol de explozie se poate calcula din relatia:  Cneex = 1,2 Cex – 4,2  Cneex – concentratia neexploziva de oxigen in amestecul aer­agent de diluare,in % volum;  Cex – continutul minim de oxigen pentru explozie,in % volum.  Relatia este valabila pentru Cex > 3,5 % volum.  k.Indicele de oxigen (tabelul 2).Este continutul de oxigen al mediului in care un material combustibil continua sa arda  fara a mai fi supus actiunii sursei de aprindere.  Valoarea indicelui de oxigen se calculeaza cu relatia:  n=  100 x O2  ;  O2+N2  O2 ­  proportia de oxigen (raportul volumetric al oxigenului);  N2 – proportia de azot in amestecul de gaze (raportul volumetric al azotului).  Indicele de oxigen pentru cateva materiale si substante combustibile  Natura materialului si substantei combustibile  Valoarea indicelui de oxigen [% volum]  Polietilena  Poliester  Policlorura de vinil  Poliuretan  Tesatura (20% nailon 80% lana)  Bumbac  Acetona  Toluen  Petrol  16,9  19,5  44,9  16,3  22,5  18,3  15,3  15,9  14,9  Materialele al carui indice de oxigen este mai mic de 21 ard mai usor in aer decat cele care au indicele de oxigen mai  mare ca 21. Indicele de oxigen al materialelor naturale se afla cuprins intre 20­30,iar al celor sintetice intre 15­95.Materialele  minerale sub forma de pulbere sau fibre au indicele de oxigen mai mare decat al materialelor din care au provenit.  1.Viteza de ardere (tabelul 3).Este cantitatea de combustibil care se consuma prin ardere in unitatea de timp.  Viteza de ardere a corpurilor solide,lichide si gazoase este diferita si depinde de: cantitea de oxigen care participa la  ardere,sarcina termica a materialului combustibil; suprafata specifica a particulelor solide in raport cu volumul acestora; gradul  de umiditate; natura si proprietatile materialului combustibil; conditiile meteorologice etc.  In cazul incendiilor,intensitatea acestora se defineste prin viteza de ardere specifica,exprimata prin cantitatea de  combustibil care arde in unitatea de timp pe unitatea de suprafata in zona de ardere.  Tabelul 3.  Valori obiective pentru viteza de ardere specifica a principalelor materiale combustibile  Viteza de ardere Natura materialelor si substantelor  combustibile  Greutatea [kg min ­1  ]  Liniara [mm min ­1  ]  Lemn (grinzi,mobila)  0,65­0,90  ­  Hartie afanata  0,48  ­  Cauciuc natural  0,80  ­  Cauciuc sintetic  0,53  ­  Pelicula de celuloid  70,00  ­  plexiglas  0,96  ­  Stive de lemne taiate in aer liber  6,70  ­  Polistiren  0,86`  ­  Textolit  0,40  ­
 11. 11. Bumbac afanat  0,24  ­  Celuloza afanata  0,40  ­  Carti pe rafturi de lemn  0.33  ­  Turba in stive (umiditate 40%)  0,18  ­  Acetona  2,63  3,3  Benzina  2,7­3,2  3,8­4,5  Eter dietilic  3,60  5,0  Petrol  2,90  2,6  Pacura  2,10  2,2  Titei  1,20  1,6  Alcool etilic  1,6­2,0  2,0­2,6  Daca se cunosc masa combustibila specifica (masa de combustibil si viteza specifica de ardere se poate determina  durata aproximativa de ardere libera.Aceasta are o mare importanta practica la elaborarea masurilor operative corespunzatoare  pentru cercetarea si combatarea incendiilor.  m.Viteza de incalzire a lichidului (tabelul 4).Este determinata de viteza de crestere a grosimii stratului de lichid,in  caz ca aceasta arde pe o suprafata libera,a carei temperaturi este egala cu temperatura de fierbere a lichidului.  Viteza de incalzire se foloseste in calcule care se refera la stingerea incendiilor de lichidare,depozitare in rezervoare.  Tabelul 4  Vitezele de incalzire a catorva lichide combustibile  Natura lichidului combustibil  Diametrul rezervorului [cm]  Viteza de incalzire [mm/min]  Acetona  Benzina auto  Titei  Titei usor fara umiditate  Titei cu umiditate 25%  Pacura  80 80­260  130  70 56 130  10 8­9  4,6­5,4  6,0­15,0  4,0  1,8­4,0  Datele din tabelul 4 sunt orientative,la rezevoare cu diametre mari vitezele de incalzire sunt mult mai mari.  n.Presiunea maxima de explozie.Presiunea maxima de explozie care s­ar produce,in caz ca n­ar exista un schimb de  caldura intre produsele de ardere si peretii instalatiei,poate fi calculata cunoscand concentratia,compozitia substantelor  respective,starea initiala a sistemului si calitatea substantelor volatile (cazul prafurilor).  In urma exploziilor amestecurilor de praf aer,de vapori si gaze cu aer,care se produc in cladirile industriale inchise,iau  nastere presiuni destul de mari.  Calculele efectuate arata ca in urma exploziei unui amestec stoechiometric de praf­aer intr­o camera cu volum  constant,cand combustibilul si oxigenul ar actiona in intregime,presiunea maxima de explozie ar fi 1­15 at.Marimea presiunii  maxime a exploziei se foloseste in calculele rezistentei la explozie a aparatajelor pentru gaze,vapori si produse pulverulente  combustibile,in calculele supapelor de siguranta si ale membranelor de explozie ale carcaselor echipamentului electric protejat  la explozie. In tabelul 5 sunt cuprinse cateva date in legatura cu presiunile care se pot inregistra in urma exploziei unor amestecuri  de praf­aer. Tabelul 5  Presiunile de explozie pentru cateva amestecuri de praf­aer  Natura prafului  Concentratia [kg/m 3  ]  Presiunea de explozie [kg/m 2  ]  Aluminiu  0,025  25000  Faina de lemn  0,040  25000  Zahar  0,030  22000  Zirconiu  0,040  17000  Sulf  0,035  12000  Aceste presiuni sunt capabile sa distruga cladirile,marimea distrugerii depinzand de efectul distrugator al presiunii.  Cu cat efectul presiunii dureaza mai putin in umra unei explozii,cu atat distrugerea este mai redusa.In general  distrugerea integrala a cladirilor se produce la o presiune de 0,5 at,iar degradarea partial a avanului si spargerea integrala a  geamurilor are loc la o presiune de 0,1 at.
 12. 12. Dupa unele date din literatura de specialitate elementele de constructie ale cladirilor rezista  fara degaradari apreciabile  la presiunea dinamica de 0,15 at.Aceasta inseamna ca daca presiunea la explozia amestecurilor este pana la 0,15 at,elementele  de constructie ale cladirilor actuale de gradul II rezistenta la foc nu vor fi distruse.  Timpul de actionare a sarcini dinamice se considera egal cu timpul de explozie (ardere).Dupa unele date experimentale  acest timp variaza de la sutimi de secunda (amestec de hidrogen­aer),pana la zecimi de secunda.De exemplu,viteza de ardere a  amestecurilor gaz combustibile­aer se considera egala cu 0,1­0,2 s,iar a amestecurilor praf­aer de 0,5 s.  o.Caracterul reactiei intre substantele care ard si mijlocul de stingere (apa si spuma).Apa sub forma de jeturi  compacte sau pulverizate,spuma mecanica si chimica sunt cele mai raspandite substante de stingere a incendiilor.Totusi ele nu  pot fi folosite in toate cazurile.La contactul intre apa si spuma si unele substante care ard,se poate produce efervescenta si  aruncarea lichidului in exterior.Unele reactii chimice se desfasoara violent si maresc intensitatea arderii,putandu­se produce si  explozii.In alte cazuri folosirea apei si spumei nu prezinta pericol,dar nu este eficienta.Pentru fiecare material si substanta  combustibila trebuie sa se stabileasca cea mai eficienta substanta de stingere.  Capitolul III  REGULI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR  1.Generalitati  Inlaturarea pericolului de incendiu din intreprinderi,institutii si localitati,implica,in primul rand descoperirea si  eliminarea din timp a tuturor cauzelor de incendiu si in al doilea rand,respectarea cu strictete a regulilor si masurilor de  prevenire a incendiilor.Realizarea acestor cerinte inseamna nu numai desfasurarea in intreprinderi si institutii a unei activitati  normale,continue ci si contributia la intarirea economiei nationale,evitandu­se astfel orice pagube materiale sau pierderi de vieti  omenesti.  De aici rezulta,ca fiecare om al muncii,fiecare cetatean trebuie sa­si duca contributia la apararea bunurilor obstesti  impotriva incendiilor.  Pentru acesta,la locul de munca,la locuinta fiecaruia precum si in orice imprejurare,este necesar sa se respecte o serie  de reguli,care duc la inlaturarea pericolului de incendiu.Aceste reguli trebuie cunoscute si respectate in mod  obligatoriu,indiferent de natura obiectivului,a institutiei sau a localitatii.  Desigur,inafara acestor reguli generale mai trebuie respectate o serie de masuri tehnice de prevenire si stingere a  incendiilor specifice fiecarui proces tehnologic in parte,institutii,localitati,toate avad ca scop inlaturarea pericolului de incendiu,  2.Reguli obligatorii  a.Intretinerea incintei obiectivului.Pe teritoriul intreprinderii cat si in sectiile de productie trebuie sa existe tot timpul  curatenie si ordine desavarsita.Deseurile care rezulta pe timpul desfasurarii procesului de productie: talas,rumegus,sipci de  lemn,puzderii,coji de floarea soarelui,hartii,cartoane etc. trebuie evacuate sistematic,pe terenuri destinate in acest scop.Aschiile  metalice,materiale de sters imbibate cu ulei trebuie pastrate in locuri special amenajate.  Pentru a se asigura accesul liber la cladiri si constructii,intervalele dintre acestea nu se vor folosi pentru depozitarea  materialelor,utilajelor,ambalajelor etc.  Pe teritoriul intreprinderilor cu pericol de explozie sau cu pericol accentuat de incendii se intrezice folosirea  locomitivelor care functioneaza cu combustibil solid,neechipate cu dispozitive de captare a scinteilor.Aceeasi restrictie se  impune si pe teritoriul intreprinderilor,sectiilor localitatilor care au cladiri cu acoperisuri combustibile.La intrarea pe asemenea  teritorii se aseaza semne distinctive pentru atragerea atentiei.  Caile de acces necesare circulatiei pe teritorul intreprinderilor si la grupurile de cladiri social­administrative,se vor  intretine astfel incat sa fie asigurata in permanenta posibilitatea interventiilor formatiilor si subunitatilor de pompieri.In orice  anotimp,atat ziua cat si noaptea.  In caz de inchidere a unor portiuni de drumuri de acces,in scopul repararii lor ,trebuie instiintata formatia si  subunitatea de pomperi.In perioada executarii repartitiei drumurilor,in locurile respective,este necesar sa se puna indicatoare  pentru ocolire sau sa se execute treceri temporare peste sectoarele de drumuri in reparatie,la tonajul masinilor de stingere  prevazute pentru interventie.  Trecerile pentru vehicule si oameni peste linia ferata interna trebuie sa fie intotdeauna libera petru circulatia masinilor  de stingere.Pe teritoriul obiectivelor cu pericol de explozie si incendiu,precum si in locurile de pastrare si prelucrare a  materialelor combustibile folosirea focului deschis este interzisa in afara celui necesar pentru procesul tehnologic respectiv.  In sectoarele din incinta intreprinderii,unde este posibila acumularea de vapori sau gaze combustibile,circulatia  autovehiculelor,motocicletelor si altor mijloace de transport trebuie interzisa..In acest sens se afiseaza inscriptii corespunzatoare  sau indicatoare.  Fumatul pe teritoriul sau in incaperile sectiilor de productie cu pericol de explize sau incendiu este admis numai in  mocurile stabilite de conducere si special amenajate (prevazute cu posibilitati pentru stingerea tigarilor,chibritelor),fara pericol  de incendiu .  Utilizarea focului deschis la dezghetarea instalatiilor,conductelor,aparatelor de orice fel,in care circula substante  combustibile este interzisa.In acest scop se pot utiliza: nisipul fierbinte,apa calda,aburul sau alte mijloace,care nu prezinta  pericol de incendiu.
 13. 13. Lucrul cu focul la conductele cu lichide combustibile este permis numai dupa ce acestea au fost golite de produsul  respectiv si s­au inlaturat gazele ramase,prin aburire sau insuflare cu gaz iner.  Executarea temporara a unor lucrari cu foc deschis (sudura,taierea metalelor etc.),in locuri in care exista pericol de  incendiu se poate face numai pe baza unui „permis de lucru cu foc”.Lucrarile,pentru care trebuie eliberat permis,de lucru cu  focul sunt: sudura,taierea metalelor cu acetilena sau gaze,lipitul cu ajutorul flacarii,lucrarile de forja,cele de cazangerie etc.,care  pot provoca scantei.  Distrugerea diverselor deseuri combustibile rezultate din procesul de productie se poate face numai in locuri special  amenajate (crematorii).  Manevrarea vagoanelor c.f..,uzinele normale sau cu ecartament ingust,pe teritoriul obiectivelor sau depozitelor cu  pericol de incendiu,se va face numai cu locomotive care nu pot provoca incendii (cu acumulatoare de abur,Diesel,cu tobe de  esapament prevazute cu dispozitive de captare a scanteilor.Folosirea in asemenea obiective a locomotivelor obisnuite se poate  face numai cu conditia limitarii accesului lor la distanta fata de locurile periculoase,incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau  explozie.  Mijloacele de transport auto care circula in locuri cu pericol de incendiu,vor fi prevazute cu tobe de esapament,avand  dispozitive de retinere a scanteii.  Electrocarele care se folosesc in locuri cu pericol de incendiu sau explozie vor avea partea electrica protejata  corespunzator mediului in care lucreaza si nu vor avea prezenta defectiuni.  In locurile unde exista pericol de incendiu si explozie este interzisa folosirea sculelor din metale feroase,si folosirea de  catre persoanele ce au acces in asemenea locuri,a incaltamintei cu cuie,blacheuri,potcoavelor,execuate din materiale care pot  produce scantei prin lovire sau frecare (intre ele sau cu partile metalice ori din beton ale constructiilor si instalatiilor.  Folosirea flacarii deschise pentru iluminat (lumanari,chibrituri,faclii,lampi sau alte asemenea surse) in  magazii,depozite precum si in alt loc unde exista pericol de incendiu este interzisa.  Focurile,facute in curti,pe strazi,in camp,si in general in aer liber,nu trebuie lasate fara supraveghere.La plecarea  persoanelor care le­au supravegheat focurile se sting.Pe timp de vant,focurile deschise sunt intezise.Cenusa si zgura,evacuate  din cuptoare si din focarele sobelor,nu trebuie aruncate la intamplare,ci in locuri (gropi) destinate special pentru acest scop;  dupa depozitare se sting cu apa.  b.Intretinerea cladirilor si incaperilor.Toate cladirile si incaperile tehnologice,de servicii,de depozitare si  auxiliare,trebuie intretinute permanent in stare de curatenie.  Coridoarele,scarile,accesele,iesirile din sectiile de fabricatie,incaperile din pod etc. se vor intretine permanent  neadmitandu­se folosirea lor pentru depozitarea diverselor materiale,utilaje,materii prime finite etc.Pe timp de noapte se vor  ilumina,in caz de necesitate pentru a se asigura circulatia in conditii lipsite de pericol.  In caz de pericol toate usile trebuie sa se deschida liber (la incaperile aglomerate,in directia iesirii din cladire) si sa  asigure posibilitatea evacuarii fara riscuri a persoanelor din interior.  In casele scarilor se interzice sa se amenajeze incaperi de lucru,de depozitare sau cu o alta destinatie,sa se monteze  conducte industriale de gaze,de lichide combustibile,sa se amenajeze iesiri din casa ascensoarelor de materiale,precum si sa se  instaleze utilaje sau obiecte,care sa incomodeze circulatia oamenilor.  In incaperile de la subsol si demisol in cladirile tehnologice si administrative se interzice folosirea si pastrarea  explozivililor,buteliilor cu gaze sub presiune,celuloidului,filmului,maselor plastice si altor materiale cu pericol mare de  incendiu.  Lampile pentru iluminat sau gatit,care consuma lichide combustibile,fiarele de calcat,resourile,radiatoarele  electrice,plitele electrice (afara de cele automate) sau sobele nu trebuie folosite in stare defecta si nici nu se lasa  nesupravegheate,pe timpul folosirii lor.  Golurile din peretii antifoc si din plansee trebuie prevazute cu dispozitive de protectie contra propagarii incendiului si  a produselor arderii (usi antifoc,perdele de apa,clapete etc.).  Daca obstacolele antifoc sunt traversate de diferite conducte,interspatiile dintre acestea si elementele de constructie ale  obstacolelor  (pe intraga lor grosime) trebuie astupate etans cu material incombustibil.  Instalatiile de protectie contra incendiilor si de evacuare a fumului in cladirile cu un numar mare de niveluri trebuie sa  fie permanent in buna stare de functionare.Incaperile si utilajele tehnologice trebuie curatite periodic de praf si de alte deseuri  combustibile. · In cladirile in care se desfasoara procese tehnologice si in cele administrative,se interzic: · asezarea pe caile de  evacuare a utilajelor tehnologice,a mobilei,dulapurilor si a altor obiecte; · curatirea incaperilor cu benzina; · lasarea dupa  terminarea lucrului a focului in sobe sau a aparatelor de incalzit in prize (resouri,ceainice electrice etc.)  Depozitarea in magazii,dependinte sau in locuinte a unor cantitati de lichide combustibile peste cele prevazute de  norme este interzisa.  c.Instalatiile electrice.In intreprinderi si institutii sunt obligatorii si efectuarea la timp,conform normelor in vigoare,a  reviziilor si reparatiilora,atat a instalatiilor,cat si a echipamentului si aparaturii electrice.  Izolatia cablurilor si conductoarelor,sigurantele,conexiunile,prizele de pamant si regimul de functionare a  electromotoarelor trebuie verificate de catre electricieni calificati,atat prin revizie la exterior cat si cu ajutorul aparatelor.  In locuri cu pericol de explozie sau de incendiu se vor folosi numai utilaje,aparate si alte echipamente electrice,de  constructie speciala (dupa caz,etanse la praf,de tip sigur contra exploziilor).In astfel de incaperi nu trebuie sa existe doze de  derivatie.  La instalatiile electrice din incaperi cu mediu uscat,rezistenta izolatiei se verifica odata pe an,iar din incaperi cu mediu  umed sau cu vapori corozivi , cel putin de doua ori pe an.  La tablourile de distributie trebuie folosite numai sigurante calibrate.
 14. 14. Tablourile generale de distributie se recomanda a fi permanent inchise cu cheia,accesul fiind permis numai  electricienilor de serviciu si organelor de control si verificare.  Conectarea la reteaua electrica a diferitilor consumatori de curent ca: motoare electrice,aparate electrice,lampi pentru  iluminat etc.,se face numai cu aprobarea energeticianului sef sau a persoanelor care raspund de exploatarea instalatiilor  electrice.  Innadirea conductoarelor electrice de cupru se face numai prin rasucire si lipire,dupa care se izoleaza cu banda  izolanta.  Folosirea abajurelor din hartie sau din alte materiale combustibile la lampile de iluminat este interzisa.Echipamentul  electric si aparatele de constructie etansa (de tip inchis etc.),trebuie supuse unui control sistematic,in ceea ce priveste  etanseitatea,starea garniturilor etc.  Motoarele electrice trifazice,care prezinta defectiuni in functionare,de exemplu motorul in doua faze,vor fi oprite.  Aparatele si echipamentul electric in stare defecta se vor deconecta imediat de la reteaua electrica.  Folosirea instalatiilor electrice provizorii nu este admisa,cu exceptia alimentarii cu energie electrica in locurile unde se  executa reparatii.  Toate instalatiile electrice trebuie protejate cu aparate de protectie contra curentilor de scurtcircuit si a altor regimuri  de functionare anormala,care pot sa duca la declansarea incendiilor.  Pozarea conductoarelor si cablurilor prin depozite si a altor regimuri de functionare anormala,care pot sa duca la  declasarea incendiilor.  Pozarea conductoarelor si cablurilor prin depozite si incaperi de productie pentru consumatori aflata in afara acestora  nu este admisa.  Folosirea intrerupatoarelor,comutatoarelor,prizelor,dozelor in stare defecta sau cu capace sparte,incomplete ,este  interzisa.  Aparatele si echipamentul electric in stare defecta se va deconecta imediat de la reteaua electrica.  Atarnarea conductoarelor electrice,atingerea intre ele sau cu elemente de constructie ale incaperii sau cu diverse  obiecte,trebuie inlaturate.  Corpurile de iluminat nu trebuie suspendate de conductoarele care le alimenteaza.Ele se vor fixa de plafon cu carlige  sau de perete,prin console.  Tragerea conductoarelor si a corpurilor de iluminat,precum si folosirea lor la agatarea hainelor,pachetelor etc.,nu sunt  admise.  Componentele metalice ale aparaturii electrice trebuie legate la pamant iar sectiunea conductoarelor de legare la  pamant trebuie sa fie corespunzatoare.  Exploatarea instalatiilor cu elemente metalice nelegate la pamant  sau cu instalatii de punere la pamant  incomplete,defecte sau necorespunzatoare este interzisa.  Pentru iluminat in zonele cu atmosfera exploziva se pot utiliza lampi cu acumulatoare cu tensiunea  de 2,5­6 V in  constructie speciala.La astfel de zone este interzisa folosirea lampilor portative de tip obisnuit.  Instalatiile electrice de iluminat,forta sau de curenti slabi trebuie revizuite periodic.O astfel de revizie trebuie sa  cuprinda controlul tablourilor de distributie,sigurantele,starea condesatoarelor,existenta dozelor,prizelor,intrerupatoarelor  ,corpurilor de iluminat,starea conexiunilor,legarea la pamant etc.Revizia completa a instalatiilor se va face cel putin o data pe  an si numai de personal calificat.  d.Sisteme de incalzire.Sobele fara acumulare de caldura (metalice) trebuie amplasate la o distanta de minimum 1,00  m fata de elementele combustibile ale cladirii si la 0,70 m de cele greu combustibile.In fata focarului se va pastra o distanta de  1,25 m de peretele combustibil.In incaperile cu pardoseala combustibila sobele metalice trebuie sa aiba inaltimea picioarelor de  minimum 0,25 m.Sub soba,pardoseala se va proteja impotriva caldurii,iar in jurul ei pe o distanta de 0,25 m si in fata focarului  de 0,50 m,printr­un strat de caramida gros de 6 cm cu mortar de argila sau printr­un strat de azbest acoperit cu tabla metalica.In  cazul cand picioarele sunt mai scurte de 0,25 m,ele se aseaza pe un postament din 4 randuri de caramida pe lat.Burlanele se vor  racorda numai la cosuri executate din zidarie sau elemente prefabricate.Racordarea lor la canale de ventilatie este interzisa.  In incaperi,burlanele cu o lungime mai mare de 10,00 m si cu mai mult de 3 coturi,nu sunt admise.Scoaterea burlanelor  prin ferestre sau pe sub streasina,fara a fi izolate de elementele combustibile ale cladirii este interzisa.Burlanele se izoleaza pe o  distanta de 0,40 m in jurul locului de trecere,imbracandu­se la exterior cu un strat gros de 5 cm din vata de sticla sau  azbest,tencuit; intre fata lor exterioara si elementele combustibile se lasa o distanta de cel putin 15 cm.  Inainte de inceperea sezonului de incalzit,toate sobele trebuie verificate si reparate,neadmitandu­se folosirea lor in  stare defecta.  Cosurile pentru evacuarea fumului si gazelor nearse se verifica,se intretin si se curata in mod corespunzator.Cosurile  de metal nu trebuie sa treaca prin tavanele si acoperisurile combustibile ale cladirilor,iar cele de zid trebuie tencuite foarte  bine.Ele nu trebuie sa prezinte fisuri pe toata lungimea lor in special pe portiunea din pod,unde se varuiesc.Cosurile din zid,cele  fabricate din beton armat sau cele de tip termofor trebuie sa fie bine izolate fata de elementele combustibile ale planseelor  (tavanelor) si acoperisurilor.La cosurile din zid,izolarea fata de elementele combustibile se asigura prin ingrosarea zidariei de  caramida cu 25 cm.Intre elementele combustibile ale plasneelor si aceasta ingrosare se va executa o izolatie de circa 2 cm din  azbest sau pasla imbibata cu argila.  Intre fata exterioara a cosurilor de zidarie si elementele combustibile ale acoperisurilui (sarpanta,astereala,invelitoare)  ,distanta nu trebuie sa fie mai mica de 10 cm.  Cosurile de fum vor fi prevazute cu usite pentru curatire,care in pod trebuie sa fie duble,bine etansate si la o distanta de  minimum 1,20 m fata de elementele combustibile ale acoperisului.
 15. 15. Sobele si cosurile de fum inainte de utilizare vor fi curatate si puse in stare perfecta de functionare.Cosurile,burlanele  si canalele de fum se vor curata de fum la interval de maximum doua luni de functionare.  Pe timpul incalzirii cu „sobe” alimentate cu combustibil solid – lemne sau carbune – se interzic: · aprinderea  focului cu benzina sau alte lichide combustibile; · depozitarea lemnelor,carbunilor sau alte materiale combustibile pe sobe sau  in jurul lor; · functionarea sobelor cu usitele de alimentare deschise; · depozitarea cenusei in alte locuri decat cele special  amenajate; · nesupravegherea sobelor,incalzirea lor excesiva sau functionarea fara intrerupere; · folosirea lemnelor mai mari  decat lungimea focarului.  Alimentarea cu lemne a sobelor din incaperile de productie si administrative,in depozite etc.,se face numai de personal  numit in acest scop,iar incalzirea sobelor se opreste cu cel putin 2 ore inainte de terminarea lucrului.  Incalzirea cu carbuni a sobelor,care nu sunt in prealabil adaptate pentru acest combustibil,nu este admisa.  Focul in sobele cu gaze se va aprinde si se va stinge numai de catre personalul insarcinat special si instruit in acest  scop.  In cazul folosirii sobelor alimentate cu gaze,robinetele de admisie a gazelor se vor deschide numai dupa apropierea  flacarii de arzator si verificarea prealabila a tirajului sobei prin deschiderea usitei cenusarului.  Aprinderea si stingerea focului se va executa numai de catre personalul instruit in acest scop.  Folosirea gazelor in sobele nereglate si a caror etanseitate nu este asigurata este interzisa.Daca se constata un miros de  gaze,inainte de a se aprinde focul,se aeriseste incaperea respectiva,se depisteaza si inlatura defectele care au provocat scaparile  de gaze.  Efectuarea lucrarilor de motaj,reparatii,revizii sau modificarilor in instalatia de gaze de catre personalul  neautorizat,este interzisa.  Pe timpul transportarii si manipularilor buteliilor de gaze lichefiate trebuie luate toate masurile de protectie impotriva  izbirii,caderii sau loviturilor.Recipientele (buteliile) se folosesc numai cu garniturile de etansare in buna stare (nedeteriorate),cu  furtunul de cauciuc fara porozitati si nelargit la capete si numai cu regulator de presiune in stare de functionare.Recipientele  (buteliile) pentru gaze lichefiate nu trebuie asezate in incaperi cu surse de incalzire cu flacara deschisa,in dormitoare sau bai si  nici sub actiunea directa a razelor solare.In incaperile cu incalzire centrala se aseaza la o distanta de cel putin 1 m de sursele de  incalzire izolate termic si cel putin 2 m de cele neizolate (radiatoare,conducte de transport etc.).Buteliile pentru gaze lichefiate  nu se incalzesc cu apa calda,cu flacara deschisa si nici nu se folosesc in alta pozitie decat cea verticala.Instalatiile de gaze  naturale si lichefiate nu se folosesc in stare defecta sau nesupravegheata.  In cazul folosirii butelilor de gaze combustibile,lichefiate se interzic: · folosirea de butelii defeecte sau  improvizate; · amplasarea buteliilor in apropierea surselor care radiaza caldura; · activitatea scurgerii gazului lichefiat in  butelie,prin agitarea sau incalzirea acesteia; · racordarea buteliei,la mijloace de incalzire,direct,fara reductoare de presiune; ·  utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzator,uzat sau in stare defecta; · folosirea furtunurilor executate din materiale  plastice.  Instalatiile de incalzire centrala (abur,apa calda sau supraincalzita) trebuie sa nu depaseasca temperatura de regim.  In sectiile de productie in care se degaja praf combustibil,corpurile de incalzire vor fi netede si din tevi dispuse in plan  vertical,vopsite astlfe incat praful sa poata fi observat.Depunerile de praf pe radiatoare si conductele vor fi curatate ori de cate  ori se constata prezenta lui.Conductele instalatiei de incalzire centrala nu vor trece prin canale si spatii inchise,in care pot apare  substante care prezinta pericol de explozie.  La trecerea prin pereti si plansee combustibile,conductele vor fi introduse in tuburi de protectie si vor fi izolate cu  materiale incombustibile sau cu azbest.  Conductele,aerotermele,bateriile si celelalte corpuri de incalzire vor fi curatate de depunerile de praf combustibil si  scame,cel putin odata pe saptamana.  Existenta unor surse de gaze sau de praf combustibil precum si executarea de lucrari cu foc deschis in apropierea  prizelor de aer este interzisa.  In jurul bateriilor de incalzire sau a aerotermelor nu este admisa pastarea de lichide si materiale combustibile si mici  butelii cu gaze sub presiune.  Intre corpurile de incalzire,conductele neizolate ale instalatiilor centrale de incalzire si materialele solide combustibile  invecinate (lemn,hartie,textile,elemente de constructie etc.) este necesar sa se asigure o distanta minima de 0,35 m pentru agenti  de incalzire cu temperatura mai mare de 150°C,si de 0,10 m pentru agentii de incalzire cu temperatura intre 95 si 150°C.  Pastrarea si depozitarea de materiale si substante combustibile pe conductele si corpurile de incalzire,indiferent de  temperatura agentului termic sunt interzise.  e.Instalatii de verificare si transport pneumatic.Unificarea instalatiilor de ventilatie intr­un sistem central se admite  numai atunci cand substantele evacuate prezinta un grad similar de pericol de incendiu sau de explozie si numai daca amestecul  mecanic sau combinatia lor chimica nu poate provoca o aprindere sau o explozie.In caz contrar sunt necesare sisteme  independente de ventilatie.  In sectiile deosebit de periculoase unde functionarea instaltiei de ventilatie este strans legata de procesul tehnologic se  vor instala dispozitive,care,in caz de incendiu,sa opreasca automat functionarea ventilatorilor si sa conecteze un sistem de  semnalizare.Functionarea utilajelor tehnologice in incaperi cu pericol de incendiu si explozie este interzisa in cazul cand  filtrele,dispozitivele de aspiratie si captare a prafului din cadrul instalatiilor de ventilatie,prezinta defectiuni.  Gurile de aspiratie locale ale instalatiilor de ventilatie destinate evacuarii substantelor cu pericol de incendiu si  explozie trebuie protejate cu panouri de protectie sau cu dispozitive magnetice de separare.
 16. 16. In incaperile cu procese tehnologice in care instalatiile de ventilare transporta substante combustibile si  explozive,canalele de aer,conductele si filtrele mecanice precum si echipamentul instalatiilor de aspiratie din interior trebuie  puse la pamant.  In instalatiile de ventilatie,viteza de circulatie a aerului trebuie sa fie astfel mentinuta incat sa nu se formeze  concentratii explozive sau depuneri de particule in canale.  Conductele si canalele de ventilatie vor avea o etansare corespunzatoare pentru a exclude posibilitatea patrunderii in  incaperi a gazelor combustibile transportate,a prafului etc.  In incaperile in care se degaja vapori sau gaze combustibile,instalatia de ventilatie se va pune in functiune cu circa 10  min inaninte de inceperea lucrului si se va mentine circa 15 min dupa terminarea lucrului.Instalatia de ventilatie care nu poate fi  oprita din motive tehnoligce,se va mentine in functiune cu conditia sa fie supravegheata.  Utilizarea in comun a instalatiilor pentru exhaustarea prafului de materiale combustibile sau a vaporilor inflamabili cu  cele pentru evacuarea prafului de la utilajele de slefuit,polizat etc,care produc scantei,este interzisa.  La instalatiile de ventilatie si transport pneumatic,prin care se vehiculeaza substante combustibile sau  inflamabile,lucrarile cu foc deschis (sudura,lipire etc.) se vor efectua  numai dupa oprirea lor si curatirea lor de depunerile  respective.Pentru buna functionare,(fara pericol de incendiu) instalatiile de ventilatie se vor revizui si curata periodic.  Aspiratia si transportul aerului sau gazelor calde cu temperatura mai mare de 80°C prin instalatia de ventilatie sa fac  separat ,pana la evacuarea acestora in exteriorul incaperilor.  In sectiile deosebit de periculoase,instalatiile de ventilatie vor fi prevazute cu dispozitive corespunzatoare de blocare in  caz de incendiu si de semnalizare a incetatrii functionarii acestora.  In caz de infundare cu materiale combustibile nu se vor folosi rangi si unelte de fier,pentru desfundare si repunere in  functiune.  Pentru inlaturarea supraincalzirii lagarelor,releelor,motoarelor electrice,instalatia de ventilatie nu se vor  suprasolicita,iar acestea se vor revizui,curati si unge cu regularitate.  O deosebita atentie se va acorda asigurarii unei bune functionari a ventilatoarelor,luandu­se masuri pentru a nu se  produce frecari intre rotor si carcasa.  Pentru buna exploatare a instlatiilor de ventilatie este necesar sa se intocmeasca instructiuni de functionare,care trebuie  sa cuprinda: masuri de prevenire a incendiilor specifice,termenele pentru curatirea canalelor de aer,filtrelor,obturatoarelor si  ordinea de actionare,in caz de izbucnire a unui incendiu.  f.Mijloace si instalatii de stingere.Mijloace de stingere si cele din dotarea formatiilor civile de pompieri trebuie bine  intretinute si gata de functionare: ele nu vor fi folosite in alte scopuri.Hidrantii interiori vor fi in buna stare (cu furtunuri,tevi de  refulare,garnituri,asamblate.  Rezervoarele si bazinele de apa pentru incendiu vor fi tot timpul umplute cu apa,permanent intretinute,iar accesul la  ele asigurat.  Pe timp de iarna,hidrantii de incendiu exteriori,bazinele cu apa si retele de conducte,vor fi asigurate impotriva  incendiului.  Pe perioada friguroasa,stingatoarele de incendiu se vor amplasa (in masura posibilitatilor) in cele mai apropiate  incaperi incalzite (la cel mult 25­30 m).  La mijloacele de semnalizare si legatura,trebuie sa existe in permanenta access liber.  *  **  In intreprinderi si institutii pentru inlaturarea tuturor cauzelor care ar putea declansa incendii,se impune respectarea cu  o deosebita exigenta a regulilor de prevenire si stingere,prezentate in acest capitol,ele constituind un minimum de obligatii  pentru toti cetatenii,in vederea evitarii producerii fenomenului nedorit de nimeni,care este incendiul.  Capitolul IV  GAZE INDUSTRIALE CU PERICOL DE INCENDIU  1.Hidrogen  Hidrogenul prezinta un accentuat pericol de incendiu si explozie.Limitele de explozie ale amestecului hidrogen­aer  sunt foarte largi,fiind cuprinse intre 4 si 75% vol. Hidrogen in aer.Totodata,amestecurile de hidrogen­aer in proportie de 17­  60% detoneaza cu usurinta daca vin in contact cu o sursa de aprindere.In cazul detonatiei,unda se de soc este foarte  puternica,presiunea ajungand sa creasca de aproape 20 de ori in comparatie cu presiunea initiala.Daca unde de soc intalneste in  cale un obstacol,ea se poate reflecta,presiunea crescand in acest caz pana la 40 de ori.  Arderea hidrogenului in oxigen provoaca o reactie in lant,care se propaga cu viteza mare prin radicalii liberi care se  formeaza.Viteza de propagare este functie de: temperatura,presiune,proportia dintre hidrogen si oxigen,prezenta unor molecule  de gaz inert etc.  La temperatura obisnuita pentru aprinderea amestecului hidrogen­aer,este necesara o sursa de energie care sa initize  reactia in lant.Cand amestecul este de 27­30% hidrogen in aer (respectiv raportul hidrogen/oxigen este de 2/1) aprinderea poate  fi initiata de scantei electrice cu energii foarte reduse (0,020 mj).Sub actiunea cladirii,amestecurile hidrogen­aer se aprind la  temperaturi variind intre 400­580°C,functie de presiune.La presiunea atmosferica aprinderea se produce la 575°C.
 17. 17. Surse de aprindere ale amestecurilor hidrogen­aer mai pot fi unde de soc provocate de explozii sau orice obiect  puternic incalzit,ca de exemplu topirea unui conductor electric.Chiar si unele impuritati solide (cum este rugina),existente in  jeturi  puternice de hidrogen comprimat,pot fi surse de aprindere.  Avand cel mai mic volum molecular dintre toate gazele,hidrogenul se caracterizeaza printr­o mare viteza de  difuziune,ceea ce face sa poata trece cu usurinta chiar prin porii mici ai metalelor.Asigurarea unei etanseitati perfecte in  instalatiile care lucreaza cu hidrogen este absolut necesara.  Hidrogenul este cel mai usor dintre gaze (de circa 14,5 ori mai usor decat aerul).Datorita greutatii specifice mi si  gradului mare de difuziune,pericolul formarii amestecurilor explozive hidrogen­aer este intrucatva micsorat,intrucat in  atmosfera deschisa el se risipeste usor.In incaperi inchise se acumuleaza insa sub plafon.  Din punct de vedere chimic,hidrogenul avand o mare afinitate fata de carbon,se poate continua cu acest element  existent in compozitia anumitor oteluri,micsorandu­le astfel rezistenta mecanica.  a.Fabricarea hidrogenului.Hidrogenul se obtine in cantitati mari prin electroliza solutiilor apoase de clorura de  sodiu,ca produs secundar la fabricarea clorului si hidroxidului de sodiu.Industrial se mai fabrica prin reformarea metanului cu  vapori de apa sau arderea incompleta a metanului,obtinandu­se un amestec de hidrogen si oxid de carbon numit gaz de apa sau  gaz de sinteza.In instalatii mici se obtine electroliza apei sau din hidruri.In laborator,hidrogenul se prepara prin actiunea acizilor  asupra metalelor.Formarea hidrogenului pe aceasta cale poate avea loc accidental,datorita actiunii corozive a acizilor,si poate  duce la explozii.  In instalatiile de obtinere a hidrogenului prin arderea imcompleta a metanului o conditie esentiala este respectarea  raportului metan/oxigen si asigurarea unei buna amestecari a aerului.Viteza gazelor in conducta la intrarea in convertor trebuie  sa fie mai mare decat viteza de propagare a flacarii.La scadarea raportului metan/oxigen,in gazele rezultate apara oxigen  liber,ceea ce poate duce la formarea unui amestec detonant.Aparitia concentratiilor periculoase de oxigen in gaze este insotita si  de cresterea continutului de bioxid de carbon si poate fi preintampinata cu ajutorul unui dispozitiv simplu.O mica parte din gaze  se ard in fata unui fotoelement.La cresterea continutului de bioxid de carbon peste limita admisa,flacara se stinge si intra in  functiune sistemul de semnalizare.  La instalatiile de electroliza a apei se pot forma amestecuri explozive datorita impurificarii hidrogenului cu oxigen si  invers.Pentru prevenirea acestui pericol se prevad analizoare de gaz pentru determinarea continutului de oxigen in hidrogen si  de hidrogen in oxigen.Depasirea concentratiei de 0,2% volum se semnalizeaza acustic.  Inainte de efecturarea reparatiilor si in cazuri de avarie,electrolizorul trebuie deconectat din retea izolat de conductele  tehnogice si suflat cu azot pana la indepartarea completa a hidrogenului.Nu se va folosi bioxid de carbon drept gaz inert,intrucat  acesta reactioneaza cu electrolitii obisnuiti (hidroxid de sodiu sau hidroxid de potasiu) formand carbonatii respectivi.In cazuri  de incendiu se va folosi azot.In nici un caz nu se va folosi apa,instalatia fiind sub tensiune.  La obtinerea hidrogenului din hidruri metalice,se va avea in vedere ca hidrura de litiu fin maruntita absoarbe  umiditatea din aer si se autoaprinde.De aceea operatiile cu hidrura de litiu se fac numai sub atmosfera de azot.  b.Depozitarea si transportul hidrogenului.In cantitati mari,hidrogenul se deplaseaza in gazometre,umede sau uscate.  Formarea de amestecuri explozive in gazometrele umede poate avea loc in cazul conectarii gazometrului la reteaua de  conducte fara o sulfare prealabila cu gaz inert.In timpul iernii,temperatura apei in bazinul gazometrului trebuie mentinuta la  minimum 5°C,intrucat,in caz de inghet a acesteia,poate avea loc distrugerea gazometrului.  La gazometrele uscate cu piston,pericolul consta in formarea de amestecuri explozive in spatiul inchis de deasupra  pistonului,unde in timpul exploatarii poate patrunde hidrogen.Patrunderea hidrogenului in spatiul de aer se poate datora  descentrarii pistonului,ca urmare a griparii rolelor sau formarii ghetii pe peretii rezervorului.  Hidrogenul se transporta comprimat la 150 at in recipiente de otel.Pentru a evita cresterea presiunii datorita incalzirii  gazelului,recipientele se vor pastra in locuri ferite de razele solare sau surse de caldura.Exploziile pot fi favorizate de  impurificarea hidrogenului cu oxigen,de coroziunea recipientelor sau de nerespectarea regulilor de depozitare.  c.Folosirea hidrogenului.In locurile in care se lucreaza cu hidrogen,se interzice folosirea imbracamintei ce se  electrizeaza cu usurinta cum ar fi camasi si ciorapi din fire sintetice,pantofi cu talpa de cauciuc,manusi de cauciuc etc.In cazul  recipientelor cu hidrogen asezate pe carucioare cu roti de cauciuc este necesar ca inainte de folosire acestea sa fie legate la  pamant.  Este necesar a se asigura o ventilatie de 20­30 schimburi de aer pe ora cu guri de introducere a aerului proaspat in  partea de jos.In caz de incendiu stingatoarele cu bioxid de carbon sunt foarte eficace pentru stingerea unui curent de hidrgonen  aprins.  Paralel se va intrerupe curentul de gaz prin inchiderea ventilului.  In unele situatii flacara de hidrogen nu este vizibila decat atunci cand jetul de gaze aprinde alte materiale combustibile  din jur.  In cazul aprinderii hidrogenului lichid in cantitati mici in laborator,se lasa sa arda linistit pana la epuizare,intrucat  utilizarea mijloacelor de stingere poate imprastia hidrogenul aprins si ca atare extinde flacara asupra altor materiale  inflamabile.In cazul aprinderilor unor cantitati mari se folosesc ca mijloace de stingere azot lichid si abut.Un alt agent de  stingere folosit in asemnea situatii este spuma mecanica.  2.Oxigen  Oxigenul este unul din cele mai active elemente chimice; el are proprietatea de a forma extrem de usor si energic  combinatii chimice cu toate celelalte elemente.Aceste reactii care au loc in prezenta oxigenului se numesc reactii de oxidare.

×