Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urban biogas 2012-02-08-altered

233 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Urban biogas 2012-02-08-altered

  1. 1. Opcje utylizacji bioodpadów miejskich Wysypisko Spalarnia Śmieci Kompostowanie Kompostowanie Fermentacja przydomowe Przemysłowe anaerobowa- Dyrektywa 98/31/EC + wykorzystanie + zyskuje popularność + często redukcja do 35% zawartej energii wykorzystywane + wysoka wydajność stanu z 95r. + wysoce wartościowy rozwiązanie energetyczna - “ciepło odpadowe” produkt końcowy:- wartość często nie jest zamknięty obieg + wartościowy produkt + wartościowy energetyczna gazu wykorzystywane substratu końcowy: zamknięty produkt końcowy: wysypiskowego jest obieg substratu zamknięty obieg niska - wykorzystanie + brak złożonego substratu substratu nie jest łańcucha dostaw - brak wydajności- wykorzystanie możliwe energetycznej substratu nie jest - brak wydajności - wysokie koszty energetycznej możliwe inwestycji w zakład - nie każdy odpad - konieczność domowy jest odpowiedni centralizacji lokalizacji wydłuża szlaki - wykluczone na dostawcze terenach miejskich 2
  2. 2. Tło: Utylizacja odpadów w Europie100%90%80%70%60%50% Composting40% Recycling30% Combustion20% Landfill10% 0% Źródło: EUROSTAT, 2009 3
  3. 3. Zarys Projektu• Cel: wsparcie idei pozyskiwania biometanu z odpadów miejskich w celu wtłoczenia go do sieci dystrybucyjnej lub wykorzystania jako paliwa w transporcie miejskim• Finansowanie IEE – 85%• Łączny budżet 1,2 mln EUR• Miasta celowe: – Abrantes – Graz Gdynia – Valmiera – Zagrzeb 4
  4. 4. Członkowie Projektu• WIP – Renewable Energies, Niemcy• Fraunhofer IWES Institute, Niemcy• Polskie Stowarzyszenie Biogazu, Polska• Podkarpacka Agencja Energetyczna, Polska• Energy Institute Hrvoje Požar, Chorwacja• Miasto Zagrzeb (Zagrebački Holding), Chorwacja• IrRADIARE, Portugalia• Gmina miejska Abrantes, Portugalia• EKODOMA, Łotwa• North Vidzeme Waste Management Company, Łotwa• Graz Energy Agency, Austria 5
  5. 5. Ogniwa projektu Gospodarka Odpadami Produkcja Biogazu Oczyszczanie Biogazu Produkcja Biometanu siećdystrybucyjnaSubstytut gazu Paliwo naturalnego Transportowe 6
  6. 6. Planowane WynikiPlanowane wyniki:• 3 koncepcje dotyczące: – gospodarki odpadami, – produkcji biogazu – produkcji biometanu i jego wykorzystania• wstępne studium wykonalności• pakiet umów/porozumień biznesowych dla przedsięwzięć „biometan ze śmieci” 7
  7. 7. Wybrane DziałaniaGłówne działania:• Łącznie 14 spotkań grup roboczych aby wypracować koncepcje dla poszczególnych ogniw projektu• 2 seminaria dla przedstawicieli samorządów, n.t. gospodarki odpadami, produkcji biogazu i biometanu• Spotkanie firm „biogazowych” z decydentami w celu informacji o dostępnych technologiach• konsultacje z ekspertami krajowymi na temat wykorzystania biometanu• 9 lokalnych oraz międzynarodowych „eventów” promujących ideę „biometan ze śmieci” 8
  8. 8. KontaktPolskie Stowarzyszenie BiogazuMichał Surowiecmichal.surowiec@pba.org.plwww.pba.org.plwww.urbanbiogas.eu 9

×