ROAD SHOW- Ustka, 24.10.2012 r.; Smołdzino, 25.10.2012 r.          „Morska energetyka           wiatro...
Prezentacja „Morska energetyka wiatrowa”      Mariusza Wójcika z Grupy Doradczej SMDI        została zaprezen...
Morska Energetyka WiatrowaRoad Show – część 1             24-25.10.2012 r.                  ...
•  szczegółowe analizy dotyczące uwarunkowań rynkowych morskiej  energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce,•  prowadzenie pr...
Partner merytoryczny dla:Przewodnik po procedurach lokalizacyjnych i   Wytyczne w zakresieśrodowiskowych dla farm wiatr...
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
EUROPA                   ►1 503 turbin wiatrowych działających w Europie                ...
Prognoza przyrostu mocy zainstalowanych w MFW       w Europie do roku 2020          Decyzje        ...
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
• Zmiana źródeł energii z konwencjonalnych na odnawialne• Ograniczona ilość atrakcyjnych lokalizacji dla farm lądowych• ...
Decyzje             lokalizacyjne            Szkolenia                  Doradzt...
Decyzje          lokalizacyjne         SzkoleniaMFW będą zlokalizowane minimum 21 km od brzegu (12 mil ...
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
Morska energetyka wiatrowa generuje popyt  na specjalistyczne usługi stoczniowe:  Budowa specjalistycznych jednostek  ...
Morska energetyka wiatrowa: generuje popyt na specjalistyczne usługi  portowo-składowe   1-2% kosztów budowy morskich...
Wpływ sektora MFW na rynek pracyNiemcy     6.900 zatrudnionych w sektorze w 2010     8.600 zatrudnionych w sektorz...
150 mln EUR/rok – szacunkowa aktualna wartość zamówień dlaenergetyki wiatrowej w sektorze stoczniowym (eksport)700 mln EUR...
•  porty (obsługa transportu urządzeń, ich budowy i serwisu);•  magazyny (logistyka dostaw urządzeń – fundamenty, elemen...
►Za wydanie PSZW pobierana jest opłata w wysokości 1% wartości planowanego przedsięwzięcia (około 10 – 15 mln PLN):  ►10%...
Studium rozwoju rynku przygotowane przezRoland Berger Strategy Consultants• Tradycje przetwórstwa stali• Konkurencyjny poz...
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
• Kiedyś centrum przemysłu stoczniowego oraz rybołówstwa.• W latach 90-tych pracę utraciło ok. 3500 pracowników stoczni or...
Szkolenia
SzkoleniaJednostka typu jack-up III generacji do budowy morskich farm wiatrowych;               Doradztwo  ...
SzkoleniaPlatforma transformatorowa dla morskiej farmy wiatrowej Walney II (Wlk. Brytania)                D...
SzkoleniaPlatforma transformatorowa dla morskiej farmy wiatrowej Lillgrund (Szwecja)         zrealizowana przez Mo...
Szacunkowy aktualny poziomwartość zamówień dla energetykiwiatrowej w sektorze stoczniowym(eksport) Szkolenia
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
• Produkcja kabli – układanie  Kable do 100 km bezpośrednio na statek     i wadze do 7000 ton• Instalacja na dnie z...
POZWOLENIE LOKALIZACYJNE            POZWOLENIE LOKALIZACYJNE            DLA KABLA ––WYŁĄCZNA    ...
• MEW w Europie rozwija się bardzo dynamicznie, a Polska ma ogromny potencjał by wpisać się w ten sektor• Polska może prz...
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia      Doradztwo      strategiczne
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia       Doradztwo       strategiczne
planowania – podczas wykonywania analiz przedrelizacyjnych,realizacji,eksploatacjilikwidacji farmy.Pojawienie się posz...
Oddziaływania związane z realizacją badań: emisja hałasu (jednostki pływające i latające) zaburzenie osadów dna morsk...
 Oddziaływania na etapie przygotowawczym   Budowa podzespołów (fundamenty, elektrownie)   Transport podzespołów do po...
emisja hałasu,emisja zanieczyszczeń do powietrza,wytwarzanie odpadów komunalnych przez osoby zajmujące się instalacją/m...
Elektrownie wiatrowe  Wyłączenie akwenu z użytkowania  Ryzyko kolizji jednostek pływających i latających  Ryzyko ko...
 Oddziaływania na etapie likwidacji   deinstalacja elektrowni   deinstalacja fundamentów   deinstalacja kabli   D...
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia
BEF (Baltic Environmental Forum)BERR (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, obecnie BISDepartment for...
Środowiska abiotycznego           Środowiska biotycznegoBudowa geologiczna dna morskiego i     Organizmy be...
Mapa siedlisk wykonana napodstawie zdjęć sonarowych inagrań wideoocena oddziaływania
Kamera wideo – dnopiaszczyste           Kamera wideo – dno piaszczyste           pokryte do 25% żwirem...
Wizualizacja 3D zestawionych danych badańgeofizycznych           Źródło: GEMS International nv
• Hydrodynamika         • Hydrochemia         • Badania meteorologicznePławy pomiarowe
Modelowa mapa hałasu podczas instalacjistalowych fundamentów palowych
Wizualizacja oddziaływania MFW na krajobraz (MFW w odległości 30 km od brzegu)                      ...
Celem przeprowadzanych badań jest określenie jakościekologicznej rejonu inwestycji:identyfikacja gatunków znajdujących si...
• Pobór prób ze statku• Włoki połowowe• Obserwacje nurkowe / zdalne urządzenia nagrywające  Kamera wideo – dno piaszczys...
• Połowy za pomocą sieci lub włoków połowowych
• Obserwacje ze statków• Rejestracja akustyczna• Obserwacje z wykorzystaniem radarów:          Zdjęcie z obserwa...
• Obserwacje lotnicze  • Rejestracje akustyczneWerner Piper – www.dhigroup.com
Decyzje lokalizacyjneSzkolenia
Interesy wielu grup do pogodzenia:•Obszary chronione•Tereny łowiskowe•Turystyka•Trasy żeglugowe•Istniejąca infrastruktura•...
1. Dopiero po wykonaniu pełnej kampanii pomiarowej można w  pełni ocenić skalę oddziaływania MFW na środowisko oraz  okr...
 „Morska energetyka wiatrowa” - seminarium popularnonaukowe (24-25.10.2012), Mariusz Wój
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

„Morska energetyka wiatrowa” - seminarium popularnonaukowe (24-25.10.2012), Mariusz Wój

5,463 views

Published on

Prezentacja „Morska energetyka wiatrowa” Mariusza Wójcika z Grupy Doradczej SMDI została zaprezentowana podczas seminarium popularnonaukowego w Ustce (24.10.2012r.) i Smołdzinie (25.10.2012r.).

Wydarzenie zostało zorganizowane przez dwóch partnerów projektu SB OFF.E.R (South Baltic Offshore Wind Energy Regions) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): POMCERT z Polski oraz DTU Wind Energy z Danii.

Seminarium poprowadzili:
- Aleksandra Jędrzejewska, Agnieszka Miszewska, Henryk Zemsta (POMCERT, PL),
- Mariusz Wójcik (Grupa Doradcza SMDI, PL)
- Witold Skrzypiński (DTU Wind Energy, DK).

Pozostałe prezentacje z tego wydarzenia są również dostępne na SlideShare.

Published in: Education
 • Be the first to comment

„Morska energetyka wiatrowa” - seminarium popularnonaukowe (24-25.10.2012), Mariusz Wój

 1. 1. ROAD SHOW- Ustka, 24.10.2012 r.; Smołdzino, 25.10.2012 r. „Morska energetyka wiatrowa” - seminarium popularnonaukowe
 2. 2. Prezentacja „Morska energetyka wiatrowa” Mariusza Wójcika z Grupy Doradczej SMDI została zaprezentowana podczas seminarium popularnonaukowego w Ustce (24.10.2012r.) i Smołdzinie (25.10.2012r.).Wydarzenie zostało zorganizowane przez dwóch partnerów projektu SB OFF.E.R (South Baltic Offshore Wind Energy Regions) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): POMCERT z Polski oraz DTU Wind Energy z Danii.
 3. 3. Morska Energetyka WiatrowaRoad Show – część 1 24-25.10.2012 r. 3
 4. 4. • szczegółowe analizy dotyczące uwarunkowań rynkowych morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce,• prowadzenie procedur lokalizacyjnych dla morskiej farmy wiatrowej (MFW) i infrastruktury przyłączeniowej (części morskiej i lądowej),• prowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko dla MFW i infrastruktury przyłączeniowej (części morskiej i lądowej) (OOŚ),• przygotowanie, uzgodnienie z krajowymi organami administracji oraz koordynacja badań środowiska morskiego na potrzeby procedury OOŚ,• wybór wykonawców (m.in. wykonawcy badań środowiska, pomiarów wiatru i analiz wietrzności, doradcy techniczni) oraz negocjacje umów,• pomoc w znalezieniu partnerów na rynku MFW w Polsce, 4
 5. 5. Partner merytoryczny dla:Przewodnik po procedurach lokalizacyjnych i Wytyczne w zakresieśrodowiskowych dla farm wiatrowych na polskich prognozowania oddziaływań naobszarach morskich środowisko farm wiatrowych 5
 6. 6. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 7. 7. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 8. 8. EUROPA ►1 503 turbin wiatrowych działających w Europie ►4 336 MW - łączna moc MFW w Europie ►56 farm wiatrowych w 10 krajach ►532 MW nowych mocy w I połowie 2012 r. ►13 projektów w fazie przygotowawczej o łącznej mocy 3 762 MW POLSKA ►13 wydanych pozwoleń lokalizacyjnych Decyzje lokalizacyjne PERSPEKTYWA ROZWOJU W POLSCE ►200 MW do roku 2018Zainstalowane MFW Szkolenia ►900 MW do roku 2020 ►2 300 MW do roku 2025 Doradztwo ►5 000 - 6 000 MW do roku 2030 strategiczne
 9. 9. Prognoza przyrostu mocy zainstalowanych w MFW w Europie do roku 2020 Decyzje lokalizacyjne Szkolenia Doradztwo strategiczne Źródło: EWEA, 2010
 10. 10. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 11. 11. • Zmiana źródeł energii z konwencjonalnych na odnawialne• Ograniczona ilość atrakcyjnych lokalizacji dla farm lądowych• Wiatry morskie są stabilniejsze i mocniejsze - ogromny potencjał energetyczny Decyzje lokalizacyjne• Możliwość stosowania większych turbin i morskich farm Szkolenia• Mniejsze oddziaływanie wizualne Doradztwo strategiczne
 12. 12. Decyzje lokalizacyjne Szkolenia Doradztwo► Uwzględniając ubytki mocy oraz planowane inwestycje w nowe moce w poszczególnych strategiczne źródłach, generacja MFW o mocy 6-7 GW mieści się w granicach zapotrzebowania na moc w systemie w perspektywie lat 2020-2030.
 13. 13. Decyzje lokalizacyjne SzkoleniaMFW będą zlokalizowane minimum 21 km od brzegu (12 mil morskich)
 14. 14. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 15. 15. Morska energetyka wiatrowa generuje popyt na specjalistyczne usługi stoczniowe: Budowa specjalistycznych jednostek do transportu, montażu i serwisu MEW  Zapotrzebowanie rynku europejskiego: 20-30 dużych statków i ok. 100 jednostek serwisowych różnych typów  Koszt budowy jednostki do montażu MEW wynosi 100 – 200 mln EUR Budowa konstrukcji wsporczych, fundamentów, Decyzje lokalizacyjne wież, platform transformatorowych, itp.  średnioroczne zapotrzebowanie europejskiego rynku offshore do 2020: ok. 1000-1500 szt. Szkolenia Doradztwo strategiczne
 16. 16. Morska energetyka wiatrowa: generuje popyt na specjalistyczne usługi portowo-składowe 1-2% kosztów budowy morskich elektrowni wiatrowych stanowią usługi portowe (20-50 tys. EUR/MW) rewitalizuje i rozwija ośrodki portowo-stoczniowe i regiony nadmorskie przykłady: Bremerhaven (250 mln EUR inwestycji Szkolenia bezpośrednich), Cuxhaven, Rostock
 17. 17. Wpływ sektora MFW na rynek pracyNiemcy 6.900 zatrudnionych w sektorze w 2010 8.600 zatrudnionych w sektorze w 2011Wielka Brytania (North-East England) 6.000 zatrudnionych w sektorze w 2011 2.000 – spodziewany dalszy wzrost po wprowadzeniu nowego prawa Szkolenia
 18. 18. 150 mln EUR/rok – szacunkowa aktualna wartość zamówień dlaenergetyki wiatrowej w sektorze stoczniowym (eksport)700 mln EUR/rok – prognozowana wartość zamówieńdla polskiej morskiej energetyki wiatrowej w latach 2018-20255.000 - 9.000 – prognozowana liczba nowych miejsc pracyw sektorze morskiej energetyki wiatrowejw Polsce (2018-2025) Szkolenia
 19. 19. • porty (obsługa transportu urządzeń, ich budowy i serwisu);• magazyny (logistyka dostaw urządzeń – fundamenty, elementy wież, turbiny, śmigła);• stocznie (największy deficyt na rynku występuje w sektorze konstrukcji statków do budowy i obsługi MFW)• usługi inżynieryjne, konstruktorskie, logistyczne, serwisowe, konsultingowe;• kable (do budowy jednej MFW potrzeba nawet do kilkuset km przewodów);• urządzenia i podzespoły morskich elektrowni (już dziś polskie firmy realizują tego typu zlecenia dla zachodnich kontrahentów);• nauka (środowiskowe analizy przedrealizacyjne i monitoringi porealizacyjne, rozwój technologii energetycznych, budowlanych i konstruktorskich);• edukacja (programy szkoleń dla pracowników firm budowlanych, serwisowych i obsługowych);• TURYSTYKA (morskie farmy wiatrowe stanowią atrakcję turystyczną o dużym potencjale usługowym)• BAZY SERWISOWE (każda farma wymaga regularnego serwisu. Idealnie nadają się do Szkolenia tego mniejsze porty zlokalizowane blisko morskich farm wiatrowych)
 20. 20. ►Za wydanie PSZW pobierana jest opłata w wysokości 1% wartości planowanego przedsięwzięcia (około 10 – 15 mln PLN): ►10% pełnej kwoty opłaty w ciągu 90 dni od dnia, w którym decyzja o PSZW, stała się ostateczna, ►30% pełnej kwoty w ciągu 30 dni od dnia, w którym została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia, ►30% pełnej kwoty w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto eksploatację farmy, Szkolenia ►30% pełnej kwoty po 3 latach od dnia dokonania ostatniej wpłaty
 21. 21. Studium rozwoju rynku przygotowane przezRoland Berger Strategy Consultants• Tradycje przetwórstwa stali• Konkurencyjny poziom cen Indonezja Polska• Dostępna wykwalifikowana siła robocza Indie Kryterium ceny %• Odległość od obszarów docelowych Chiny (Morze Północne)• Dostępność terenów budowlanych Korea Południowa Niemcy• Możliwość uzyskania ulg podatkowych• Możliwość uzyskania wsparcia ze 1) środków EU Dania Szkolenia Kryterium lokalizacji 1) razem z kosztami transportu do farmy wiatrowej (Morze Północne)
 22. 22. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 23. 23. • Kiedyś centrum przemysłu stoczniowego oraz rybołówstwa.• W latach 90-tych pracę utraciło ok. 3500 pracowników stoczni oraz z powodu migracji liczba ludności spadła ze 150 000 do 115 000• Od 1997 szeroka promocja jako miejsce idealne na rozwój morskiej energetyki wiatrowej – zaplecze edukacyjne i dla gospodarki morskiej• Zainwestowano około 40 mln Euro (ze środków krajowych i UE) w rozwój zaplecza MFW w Bremerhaven - 25 mln przeznaczono na projekty infrastrukturalne i 15 mln Euro na energetykę wiatrową.• Firmy zainwestowały 250 mln Euro - AREVA Multibrid, REpower Systems, PowerBlades, co pozwoliło na utworzenie blisko 1000 miejsc pracy.• Utworzono ok. 3000 miejsc pracy• W przyszłości – budowa zaplecza logistycznego i magazynowego oraz Szkolenia przebudowa istniejącego portu
 24. 24. Szkolenia
 25. 25. SzkoleniaJednostka typu jack-up III generacji do budowy morskich farm wiatrowych; Doradztwo zrealizowana przez stocznię Crist w Gdyni (kontrakt: 200 mln EUR) strategiczne
 26. 26. SzkoleniaPlatforma transformatorowa dla morskiej farmy wiatrowej Walney II (Wlk. Brytania) Doradztwo zrealizowana przez Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. strategiczne
 27. 27. SzkoleniaPlatforma transformatorowa dla morskiej farmy wiatrowej Lillgrund (Szwecja) zrealizowana przez Mostostal Chojnice S.A.
 28. 28. Szacunkowy aktualny poziomwartość zamówień dla energetykiwiatrowej w sektorze stoczniowym(eksport) Szkolenia
 29. 29. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 30. 30. Szkolenia
 31. 31. Szkolenia
 32. 32. Szkolenia
 33. 33. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 34. 34. • Produkcja kabli – układanie Kable do 100 km bezpośrednio na statek i wadze do 7000 ton• Instalacja na dnie za pomocą pługów (rozmywających, frezujących) Zakopywanie do 3m
 35. 35. POZWOLENIE LOKALIZACYJNE POZWOLENIE LOKALIZACYJNE DLA KABLA ––WYŁĄCZNA DLA KABLA WYŁĄCZNA STREFA EKONOMICZNA STREFA EKONOMICZNA DECYZJA O DECYZJA OWARUNKI PRZYŁĄCZENIAWARUNKI PRZYŁĄCZENIA ŚRODOWISKOWYCH ŚRODOWISKOWYCH POZWOLENIE LOKALIZACYJNE UWARUNKOWANIACH UWARUNKOWANIACH POZWOLENIE LOKALIZACYJNE DLA KABLA ––MORZE DLA KABLA MORZE TERYTORIALNE TERYTORIALNE DECYZJA O DECYZJA O USTANOWIENIU USTANOWIENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO CELU PUBLICZNEGO CZ. LĄDOWA CZ. LĄDOWA POZWOLENIE NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ BUDOWĘ
 36. 36. • MEW w Europie rozwija się bardzo dynamicznie, a Polska ma ogromny potencjał by wpisać się w ten sektor• Polska może przyciągnąć znaczny kapitał zagraniczny wpływając na rozwój przemysłu oraz tworząc nowe miejsca pracy• Już dziś Polska konkuruje na rynku europejskim• Potrzebne są odpowiednie decyzje polityczo-gospodarcze i planowanie strategiczne by MEW mogła się rozwijać
 37. 37. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 38. 38. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 39. 39. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia Doradztwo strategiczne
 40. 40. planowania – podczas wykonywania analiz przedrelizacyjnych,realizacji,eksploatacjilikwidacji farmy.Pojawienie się poszczególnych oddziaływań oraz ich skala to kwestia Decyzje indywidualna dla każdego projektu, uzależniona od jego charakterystyki, w lokalizacyjne szczególności wielkości, lokalizacji, zasobów środowiska w rejonie inwestycji oraz wybranych technologii i metod prowadzenia prac. Szkolenia Doradztwo strategiczne
 41. 41. Oddziaływania związane z realizacją badań: emisja hałasu (jednostki pływające i latające) zaburzenie osadów dna morskiego (pobieranie próbek, kotwiczenie statków, odwierty) wyciek różnego rodzaju substancji z jednostek pływających (normalna eksploatacja, awarie, kolizje)  wytwarzanie odpadów przez ekipy badawcze zaburzenie krajobrazu Decyzje lokalizacyjne  Oddziaływania krótkotrwałe o zasięgu lokalnym, z wyjątkiem ewentualnych awarii Szkolenia
 42. 42.  Oddziaływania na etapie przygotowawczym  Budowa podzespołów (fundamenty, elektrownie)  Transport podzespołów do portu  Składowanie i magazynowanie podzespołów Oddziaływania na etapie transportu  Załadunek i rozładunek podzespołów na jednostki transportowe  Transport podzespołów, sprzętu i ekip budowalnych na miejsce inwestycji Oddziaływania na etapie budowy  Przygotowanie dna morskiego pod fundamenty Decyzje  Instalacja fundamentów lokalizacyjne  Instalacja elektrowni  Układanie kabli Szkolenia  Budowa infrastruktury towarzyszącej
 43. 43. emisja hałasu,emisja zanieczyszczeń do powietrza,wytwarzanie odpadów komunalnych przez osoby zajmujące się instalacją/montażemwytwarzanie odpadów (elementy poinstalacyjne),zaburzenie krajobrazu – elektrownie wiatrowe jako nowe elementy w krajobraziepogorszenie jakości wody, Decyzje lokalizacyjnezaburzenia i niszczenie siedlisk dennychzaburzenia w ruchu żeglugowego i lotniczego Szkolenia
 44. 44. Elektrownie wiatrowe  Wyłączenie akwenu z użytkowania  Ryzyko kolizji jednostek pływających i latających  Ryzyko kolizji, bariery i wypłaszania dla ptaków i nietoperzy  Oddziaływania hałasu  Oddziaływania pól elektromagnetycznych  Zaburzenia krajobrazu  Zmiany w składzie organizmów bentosowych  Zmiany w falowaniu, Decyzje prądach, pokrywie lodowej lokalizacyjne  Efekt sztucznej rafy  Bez emisyjna produkcja energii Szkolenia
 45. 45.  Oddziaływania na etapie likwidacji  deinstalacja elektrowni  deinstalacja fundamentów  deinstalacja kabli  Deinstalacja infrastruktury towarzyszącej Oddziaływania na etapie transportu  Załadunek i rozładunek podzespołów na jednostki transportowe  Transport podzespołów, sprzętu i ekip budowalnych na miejsce inwestycji Oddziaływania na etapie utylizacji Decyzje  Składowanie i magazynowanie zdeinstalowanych podzespołów lokalizacyjne  Transport podzespołów do miejsca utylizacji  utylizacja podzespołów (fundamenty, elektrownie) Szkolenia
 46. 46. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia
 47. 47. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia
 48. 48. BEF (Baltic Environmental Forum)BERR (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, obecnie BISDepartment for Business, Innovation and Skills, UK)BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)CEFAS (Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science)COWRIE (Collaborative Offshore Wind Research Into the Environment)Danish Energy Agency Decyzje lokalizacyjneHELCOM (Helsinki Commision – ochrona Morza Bałtyckiego)OSPAR (Oslo/Paris Convention – ochrona północno-wschodniego atlantyku) SzkoleniaSwedish Environmental Protection Agency
 49. 49. Środowiska abiotycznego Środowiska biotycznegoBudowa geologiczna dna morskiego i Organizmy bentosowe (infauna,surowce mineralne epifauna, makrofitobentos)Właściwości fizyko-chemiczne osadów RybydennychWarunki hydrologiczne i Ssaki morskiehydrochemiczne PtakiWarunki meteorologiczne Decyzje NietoperzeŚrodowisko akustyczne lokalizacyjneKrajobraz SzkoleniaRyzyko kolizji statków
 50. 50. Mapa siedlisk wykonana napodstawie zdjęć sonarowych inagrań wideoocena oddziaływania
 51. 51. Kamera wideo – dnopiaszczyste Kamera wideo – dno piaszczyste pokryte do 25% żwirem i kamieniami Źródło: Danish Energy Agency
 52. 52. Wizualizacja 3D zestawionych danych badańgeofizycznych Źródło: GEMS International nv
 53. 53. • Hydrodynamika • Hydrochemia • Badania meteorologicznePławy pomiarowe
 54. 54. Modelowa mapa hałasu podczas instalacjistalowych fundamentów palowych
 55. 55. Wizualizacja oddziaływania MFW na krajobraz (MFW w odległości 30 km od brzegu) Wizualizacje – morska farma wiatrowa Anholt (Dania) Odległość ok. 20 kmOcena ryzyka kolizji jednostek pływających Mapa zagęszczenia żeglugi morskiej wokół MFW Burbo Bank (Wielka Brytania)
 56. 56. Celem przeprowadzanych badań jest określenie jakościekologicznej rejonu inwestycji:identyfikacja gatunków znajdujących się w rejonie inwestycjiokreślenie liczebności populacji poszczególnych gatunkówidentyfikacja siedliskidentyfikacja szlaków migracyjnych
 57. 57. • Pobór prób ze statku• Włoki połowowe• Obserwacje nurkowe / zdalne urządzenia nagrywające Kamera wideo – dno piaszczyste pokryte do 25% żwirem i kamieniami
 58. 58. • Połowy za pomocą sieci lub włoków połowowych
 59. 59. • Obserwacje ze statków• Rejestracja akustyczna• Obserwacje z wykorzystaniem radarów: Zdjęcie z obserwacji radarowych
 60. 60. • Obserwacje lotnicze • Rejestracje akustyczneWerner Piper – www.dhigroup.com
 61. 61. Decyzje lokalizacyjneSzkolenia
 62. 62. Interesy wielu grup do pogodzenia:•Obszary chronione•Tereny łowiskowe•Turystyka•Trasy żeglugowe•Istniejąca infrastruktura•Koncepcją zagospodarowania terenów morskich•Tereny militarne
 63. 63. 1. Dopiero po wykonaniu pełnej kampanii pomiarowej można w pełni ocenić skalę oddziaływania MFW na środowisko oraz określić środki mitygujące1. Każda inwestycja powinna być rozpatrywana indywidualnie1. Zakres badań środowiskowych jest bardzo obszerny i pokrywa wszystkie elementy środowiska1. Zakres badań został określony na podstawie uznanych międzynarodowych standardów1. Istnieje wiele grup, których interesy należy uwzględnić przy realizacji morskich farm wiatrowych

×