Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K.Kuligowski finansowanie - MŚ/ NFOŚ/ norweskie

291 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K.Kuligowski finansowanie - MŚ/ NFOŚ/ norweskie

  1. 1. Przedstawienie wstępnych możliwości finansowania wspólnego projektu Ksawery Kuligowski, Andrzej Tonderski Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT Uniwersytet Gdański, The project is partly financed by the European Union Warszawa, 25.03.2013 European Regional Development Fund
  2. 2. NFOŚ – 20 maja 2013 r. Obszar programowy nr 3 „Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola”. KTO?Jednostki sektora finansów publicznych działające w obszarze ochrony środowiska. ILE? 3 712 487 PLN Dofinansowanie 85% The project is partly financed by the European Union Warszawa, 25.03.2013 European Regional Development Fund
  3. 3. NFOŚ – 20 maja 2013 r. NA CO?Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowaniaDo dofinansowania kwalifikują się projekty, których jednym z celów ogólnychjest:1. Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje w zakresieśrodowiska w odniesieniu do zintegrowanego planowania i kontroli;2. Poprawa informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów;3. Poprawa wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu itrendów między Państwami-Beneficjentami a innymi państwamiczłonkowskimi UE;4. Podwyższenie świadomości społecznej poprzez prowadzenie działańedukacyjnych i promujących monitoring środowiska oraz zintegrowaneplanowanie i kontrolę. The project is partly financed by the European Union Warszawa, 25.03.2013 European Regional Development Fund
  4. 4. Ramy czasoweOstateczna data kwalifikowalności wydatków 30 kwietnia 2016 Finansowanie Refundacja poniesionych kosztów, zaliczka 10% Koszta pośrednie 20% całkowitych kosztów bezpośrednich (wyłączając podwykonawstwo) Zalecany partner z Norwegii/ Islandii/ Lichtensteinu The project is partly financed by the European Union Warszawa, 25.03.2013 European Regional Development Fund

×