Successfully reported this slideshow.
Private & Business Clients  1.    Finansowanie inwestycji-wybrane strukturySposoby finansowania inwestycjiZaciągnięci...
Private & Business ClientsFaktoring samorządowy to rodzaj działalności finansowej polegającej nawykupie nie przeterminowan...
Private & Business Clients  2.     Faktoring samorządowy to faktoring bez regresu (pełny) dla dostawców towarów i u...
Private & Business ClientsPrzedmiotem wykupu są wierzytelności:• z odroczonym terminem płatności,• istniejące i niewymagal...
Private & Business Clients Strony transakcji          Nabywanie wierzytelnoś ci wynikają cych z        ...
Private & Business ClientsStrony transakcji   GMINA                  Wykonawca1. Organizuje przetarg n...
Private & Business Clients           Produkty dlaKORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FAKTORINGU SAMORZĄDOWEGO Korzyści dla Gm...
Private & Business Clients     Kontakt:     RESIDENT Q     Gdańsk     Jerzy T. Żbikowski     tel. +48 ...
Private & Business Clients     Kontakt:     RESIDENT Q     Gdańsk     Jerzy T. Żbikowski     tel. +48 ...
Faktoring sam dla klientów 07 01-2013r.-altered
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Faktoring sam dla klientów 07 01-2013r.-altered

439 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Faktoring sam dla klientów 07 01-2013r.-altered

 1. 1. Private & Business Clients 1. Finansowanie inwestycji-wybrane strukturySposoby finansowania inwestycjiZaciągnięcie długu przez budżet (kredyt bankowy, emisja obligacji) Najtańszy sposób finansowania Zaangażowanie wskaźników długu i jego obsługiŚrodki własne budżetu w formie wydatków majątkowych Ograniczona nadwyżka operacyjna nie pozwala na szybką realizację/sfinansowanie inwestycjiŚrodki własne budżetu w formie wydatków bieżących Struktura quasi koncesyjna Wykup wierzytelności JST wg uzgodnionego harmonogramu płatności za usługi/dostawy (faktoring samorządowy)· · page 2
 2. 2. Private & Business ClientsFaktoring samorządowy to rodzaj działalności finansowej polegającej nawykupie nie przeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnychim od Jednostek Samorządu Terytorialnego z tytułu dostaw towarów i/lubusług, wynikających z realizowanych kontraktów/przetargów połączony zfinansowaniem oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.Faktorzy dostarczają przedsiębiorstwom współpracującym z JST środkifinansowe pod fakturę/faktury płatne w określonej przyszłości, odnoszącesię do realizacji inwestycji wynikającej z długoletnich programówinwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją przetargu ogłoszonego narealizację danego projektu. Przedsiębiorstwa standardowo uzyskują 100%wartości wystawionych faktur po zrealizowaniu etapu inwestycji iudokumentowaniu bezsporności wierzytelności, poprzez przedstawienieuzgodnionej dokumentacji· · page 3
 3. 3. Private & Business Clients 2. Faktoring samorządowy to faktoring bez regresu (pełny) dla dostawców towarów i usług działających na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jednostki Samorządu Terytorialnego rozumiane są jako:  gminy oraz związki międzygminne w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  powiaty oraz związki powiatów w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  województwa w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tj. Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.),  miasta na prawach powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tj. Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póżn. zm.)· · page 4
 4. 4. Private & Business ClientsPrzedmiotem wykupu są wierzytelności:• z odroczonym terminem płatności,• istniejące i niewymagalne,• bezsporne, co do istnienia, wysokości i terminu płatności,• co, do których nie istnieją ograniczenia zbywalności wynikające z przepisów prawa, zastrzeżeń umownych lub właściwości zobowiązania,• z terminem zapłaty standardowo nie dłuższym niż 5 lat (istniejemożliwość wydłużenia terminu zapłaty max. do 15 lat)• których płatnikiem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego zgodna z powyższą definicją.· · page 5
 5. 5. Private & Business Clients Strony transakcji Nabywanie wierzytelnoś ci wynikają cych z długoletnich programów inwestycyjnych GMINA Wykonanie inwestycji budowlanej dla Gminy Faktura VAT odbiorca : JST 20 % - płatne 2013Dokonaniepłatności z 20 % - płatne 2014faktury na rzecz 30 % - płatne 2015banku 10% -płatne 2016 10 % - płatne 2017 20 % - płatne 2018 Wykonawca Zapłata za fakturę 100 % jej wartości · · page 6
 6. 6. Private & Business ClientsStrony transakcji GMINA Wykonawca1. Organizuje przetarg na realizację 1. Przystępuje i wygrywa przetarg usługi bądź zakup towarów 2. Zwraca się do Banku o weryfikację na2. Weryfikuje zdolność klienta do podstawie wstępnych dokumentów wykonania kontraktu przetargowych3. Zabezpiecza środki konieczne na 3. Podpisuje kontrakt z gminą na realizację inwestycji zgodnie z zapisami przetargu zapłatę za pracę 4. Podpisuje umowę z bankiem na4. Sprawdza przebieg realizacji robót i finansowanie wierzytelności JST potwierdza etap bądź zakończenie (zakłada rachunek i potwierdza cesję) realizacji 5. Po zakończeniu robót bądź po5. Potwierdza zgodę na zbycie zakończeniu etapu prac, wystawia wierzytelności na rzecz DB PBC S.A. fakturę zgodnie z zapisami umowy z6. Płaci zgodnie z harmonogramem bankiem zapłaty za wierzytelność 6. Przedkłada fakturę w DB PBC S.A. zgodnie z umową i otrzymuje pieniądze, płaci koszty związane z umową.· · page 7
 7. 7. Private & Business Clients Produkty dlaKORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z FAKTORINGU SAMORZĄDOWEGO Korzyści dla Gminy : JST a) Pozyskanie finansowania jest kwestią wykonawcy, b) Ryzyko transakcyjne dla Gminy nie zmienia się c) Elastyczne kształtowanie terminów spłat, d) Możliwość zarezerwowania wolnych limitów zadłużenia na inne cele , e) Utrzymywanie zdolności kredytowej, Korzyści dla Wykonawcy: a) Wykonawca otrzymuje bieżące finansowanie swoich należności z tytułu wykonanych robót, b) Wykonawca nie zaciąga kredytu i tym samym utrzymuje zdolność kredytową, c) Nabycie faktury będzie zależne od sytuacji finansowej Gminy a nie sytuacji finansowej samego wykonawcy · · page 8
 8. 8. Private & Business Clients Kontakt: RESIDENT Q Gdańsk Jerzy T. Żbikowski tel. +48 660-221-172 e-mail: sekretariat@resident-q.pl· · page 9
 9. 9. Private & Business Clients Kontakt: RESIDENT Q Gdańsk Jerzy T. Żbikowski tel. +48 660-221-172 e-mail: sekretariat@resident-q.pl· · page 9

×