Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biogaz um gdynia_mz_kk_altered

560 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biogaz um gdynia_mz_kk_altered

 1. 1. Dr inż. Ksawery Kuligowski Mgr Marek ZiółkowskiDr inż. Andrzej Tonderski
 2. 2. MOKRADŁA I GLONY MORSKIE Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 3. 3. MOKRADŁA I GLONY MORSKIE BIOMASA Z MOKRADEŁ:POMORZE: 22 250 – 30 300 t suchej masy/ rokRegion Gdańska: 5 620 – 7 650 t suchej masy/ rok BIOMASA Z GLONÓW MORSKICH:Plaża w Sopocie: 200-800 t świeżej masy/ sezon Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 4. 4. PRZYGOTOWANIE SUBSTRATÓW Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 5. 5. TEST PRODUKCJI BIOGAZU BR 2 BR 3 BR 4 BR 1FERMENTACJA SUCHA (30-50% SM) FERMENTACJA MOKRA (< 8% SM) Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 6. 6. WYKORZYSTANIE POFERMENTU Nawóz mineralny NPK (2. miesiąc) Rośliny z mokradeł + obornik po fermentacji suchej (2. miesiąc) Glony morskie + obornik po fermentacji suchej (2. miesiąc) Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 7. 7. WNIOSKI Z EKSPERYMENTU: 430 L (mokradła)/ 140 L (glony) biogazu/ kg suchej masyorganicznej, do 2 razy mniej biogazu z suchej fermentacji, do 50% zawartości metanu w biogazie z suchej fermentacji, do 75% zawartości metanu w biogazie z mokrej fermentacji, duże ilości siarkowodoru w fermentacji suchej i mokrej glonówmorskich, poferment wykazuje podobną wydajność jak nawozy mineralne(do 800 kg suchej masy/ ha lub 4 t świeżej masy/ ha), poferment z mokradeł lepszy niż glony morskie w pierwszychmiesiącach aplikacji potem odwrotnie Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 8. 8. MODEL ZAGOSPODAROWANIA BIOMASY WODNEJ Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 9. 9. STUDIUM WYKONALNOŚCI Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 10. 10. ZAŁOŻENIALokalizacja > 1 2 3Scenariusz alternatywny v Gdański Kartuski WejherowskiA. Odpady lokalne X X X(scenariusz bazowy) obornik+lokalne obornik+lokalne obornik+lokalne mokradła mokradła mokradłaB. Odpady lokalne + odpady X X Xsopockie (Glony + obornikkoński + liście) Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 11. 11. POTENCJAŁY ENERGETYCZNE A1. Gdanski A2. Kartuski A3. Wejherowski 30 51 34 farm manure farm manure farm manure wetland wetland wetland plants plants plants 2,694 250 807 479 kW 52 kW 147 kW B1. Gdanski B2. Kartuski B3. Wejherowski 375 175 f arm manure 250 f arm manure 375 f arm manure wetland plants wetland plants wetland plants 46 Sopot algae Sopot algae Sopot algae 30 375 Sopot horse Sopot horse Sopot horse manure manure manure Sopot leav es Sopot leav es 807 Sopot leav es 51 175 46 462,694 175 34 586 kW 158 kW 254 kW Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 12. 12. FINANSE 14.0 12.0NPV [mln PLN] 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 Scenario 4.05 Payback time [years] 4.00 3.95 3.90 3.85 3.80 A1 B1 A2 B2 A3 B3 Scenario Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni
 13. 13. Dziękujemy za uwagę! Dodatkowe podziękowania dla:Agnieszka Kozak, Tadeusz Zimiński, Leonard Meyer, Mariusz Wójcik, Wojtek Winiecki, Robert Jata, Justyna Fiedorowicz Pomorski Biogaz dla Transportu, 9.01.2013, Urząd Miasta w Gdyni

×