Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biogas transpgdynia2013jh altered

573 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biogas transpgdynia2013jh altered

 1. 1. Jan Hupka1, Joanna Mioduska1, Andrzej Tonderski21/Centrum Ropy i Gazu Węzeł Innowacyjnych Technologii Politechnika Gdańska 2/Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT Seminarium: Pomorski Biogaz dla Transportu 9 stycznia 2013 r., Urząd Miasta Gdynia
 2. 2. Hydrogen Futures: Toward a Sustainable Energy System, Worldwatchpaper 157, August 2001
 3. 3. Partnerem i dostawcą paliwa gazowego CNG jest Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdaosku, która wybudowała w maju 2010 modułową stację tankowania sprężonego gazu ziemnego.Autobus MAN Lions City G A 23 z napędem CNG przed Urzędem Miasta w Gdyni Autobus Solaris Urbino 18 CNG LE (Low Entry) Źródło: Solaris Bus & Coach
 4. 4. Podstawowe źródła biogazu:• Oczyszczalnie ścieków (nadmierny osad czynny);• Składowiska odpadów komunalnych (kwatery, frakcja bio);• Zakłady przetwórstwa spożywczego (odpady);• Biogazownie rolnicze (kukurydza, gnojowica, biomasa, odpady)
 5. 5. Biogaz z przeznaczeniem dla pojazdówpowinien zawierać:• powyżej 96% metanu,• poniżej 15 g/m3 pary wodnej• poniżej 100 mg/m3 siarkowodoru
 6. 6. Porównanie właściwości biogazu i gazu ziemnego Biogaz Gaz ziemnySkład gazu [%] Metan 50 – 75 96 Etan - 2 Dwutlenek węgla 25 – 50 0,3Ciepło spalania 24,5 – 27,6 35,8 – 39,9[MJ/Nm3]Gęstość [kg/Nm3] 1,15 0,73Poziom palności 7,7 – 23 5 - 15[% gazu w powietrzu] 1 kg metanu zastępuje około 1,4 l paliwa silnikowego
 7. 7. Jak wynika z danych głównego urzędustatystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu)spośród 27 krajów Europy wytwarzającychbiogaz, 8 z nich zatłacza biometan dogazociągów:Austria, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy,Norwegia, Szwecja oraz Szwajcaria.
 8. 8. Zadania badawczo-wdrożenioweKomponowanie wsadu do fermentorów celem:• maksymalizacji wydajności metanowej,• zapobiegania pienieniu,• kontroli właściwości reologicznych,• efektywnego odwadniania osadu.Oczyszczanie biogazu (istotą jest separacja dwutlenkuwęgla) metodą:• Absorpcji;• Adsorpcji;• Separacji membranowej;• Separacji kriogenicznej.
 9. 9. Reaktor z wirującymi płynami (SFR) do separacji gazów Liquid phase inlet Gas inlet Outlet 9
 10. 10. Automatic mobile system equipped with two 600 dm3 and one 1200 dm3cylindrical tanks and several new type SFR in series or in parallel.
 11. 11. Kolumna multi-SFR do obróbki 20,000 m3/h fazy gazowej
 12. 12. In 1900, there were three candidates for the standardengine for the vehicle of the future:• electric battery-powered engines, with a 40 percent market share;• steam-powered engines, comprising another 40 percent; and• internal combustion engines running on gasoline, accounting for the remaining 20 percent.It took two decades for the ICE to establish itself asthe dominant technology. Hydrogen Futures: Toward a Sustainable Energy System, Worldwatch paper 157, August 2001
 13. 13. In the largest hydrogen fuel cell bus effort to date, Ballard issupplying 200-kilowatt modules for 30 buses through XCELLSIS, ajoint venture with Ford Motor Company and DaimlerChrysler. Thebuses will be delivered to nine European cities for transitpurposes, starting in 2002, under a program partially funded by theEuropean Union.Buses are a starting point for the Iceland hydrogen economyeffort, which will then move to passenger cars and fishingvessels, with the goal of completing the transition between 2030and 2040. Hydrogen Futures: Toward a Sustainable Energy System, Worldwatch paper 157, August 2001
 14. 14. Jakie będzie paliwo przyszłości: Metan sprężony ? Metan skroplony? Wodór sprężony? Wodór skroplony? Eter dimetylowy?
 15. 15. Inauguracja 4. edycji Studiów Podyplomowych BIOPALIWA - marzec 2013 r.Więcej informacji na stronie www.pg.gda.pl w zakładce - Studia Podyplomowe lubbezpośrednio na stronie www.technologia.gda.pl
 16. 16. Studia podyplomowe ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW I CZYSTE TECHNOLOGIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDOBYCIA ROPY I GAZU Wydział ChemicznyDwusemestralne zaoczne Studia Podyplomowe w latach 2013-2014Inauguracja 10. edycji Studiów Podyplomowych - marzec 2013 r.Program studiów obejmuje wykłady, laboratoria, seminaria i projekt.Więcej informacji na stronie www.pg.gda.pl w zakładce - Studia Podyplomowe lubbezpośrednio na stronie www.technologia.gda.pl
 17. 17. Studia podyplomowe INŻYNIERIA ROPY I GAZU Wydział Oceanotechniki i OkrętownictwaCzas trwania nauki 2 semestryTermin rozpoczęcia studiów Termin rozpoczęcia I semestru – semestr letni.Więcej informacji na stronie www.pg.gda.pl w zakładce - Studia Podyplomowe
 18. 18. Zapraszamy do współpracy i dziękuję za uwagęInnovation is the ability to see change as an opportunity - not a threat- Steven Paul "Steve" Jobs, co-founder, chairman, and CEO of Apple Inc.

×