Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biogas for buses pl ver2_altered

472 views

Published on

 • Be the first to comment

Biogas for buses pl ver2_altered

 1. 1. Karin Tonderski, Linköping University,Dr inż. Andrzej Tonderski, Uniwersytet Gdański - POMCERT
 2. 2. BRC Towards resource efficient biogas solutions BRC jest centrum kompetencji dla badań nad biogazem finansowanym przez Szwedzką Agencję Energetyczną, Uniwersytet Linkoping, przedsiębiorstwa prywatne i organizacje:BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 3. 3. BRC Towards resource efficient biogas solutionsZwiększająca się ilość zakładów biogazowych od~2000 r.  Najczęstsze są zakłady wykorzystujące mieszane odpady organiczne (brązowy)  Niedawno zaczęto budować zakłady na skalę rolniczą (zielony)  Kilka zakładów przemysłowych produkuje biogaz z odpadów organicznych (niebieski) BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 4. 4. BRC Towards resource efficient biogas solutionsBiogaz jako paliwo w Szwecji 2011: 1500 GWh z biogazu. Wzrost 100 GWh na rok Potencjał szacowany na 11000 GWh/rok – Ogrzewania 75 % z nawozu i pozostałości rolniczych Paliwa Energy Agency: Ekonomiczny potencjał Energii elektrycznej szacowany na 5000 GWh/rok Spalenia w pochodni Brak danych Informacje: Energigas Sverige BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 5. 5. BRC Towards resource efficient biogas solutionsGwałtowny rozwój technologii uzdatniania biogazu:przewidywane przyszłe redukcje kosztów Uzdatnianie jest bardziej kosztowne w małych instalacjach. Promuje to centralizację i powstawanie większych instalacji do produkcji biogazu jako paliwa. BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 6. 6. BRC Towards resource efficient biogas solutionsLiczba instalacji do uzdatniania biogazu wzrastaw Szwecji Płuczka wodna najczęstsza, następnie adsorpcja ciśnieniowa (PSA) i płuczka chemiczna Gaz używany w pojazdach i ten wprowadzany do sieci (SW Sweden) podlega tym samym wymaganiom Mnogość operatorów: firmy prywatne (np. E.ON), gminne zakłady energetyczne lub oczyszczalnie do nich należące BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 7. 7. BRC Towards resource efficient biogas solutionsDlaczego gminy inwestują w transport biogazowy(Informacje ze Stockholmu i Linkoping) Korzyści środowiskowe  Odnawialne źródło energii dla pojazdów  Najniższa emisja CO2 i pyłów ze wszystkich paliw transportowych na rynku  Przyczynia się do polepszenia jakości powietrza w miastach – wymóg prawny by sprostać standardom jakości środowiska  Przyczynia się do rozwoju zrównoważonej gospodarki odpadami Dodatkowo stwarzanie nowych możliwości biznesowych (wzrost zatrudnienia i wpływów podatkowych) BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 8. 8. BRC Towards resource efficient biogas solutionsDlaczego użycie biogazu rozwinęło sie wLinkoping – polityczny punkt widzenia Linköping jest jednym ze światowych liderów w użyciu biogazu jako paliwa dla pojazdów – około 6% całkowitego zużycia paliwa stanowi biogaz. Jak do tego doszło? (Helena Kock Åström, gmina Linköping) 13-01-17 8 BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 9. 9. BRC Towards resource efficient biogas solutionsIdentyfikacja problemu - rozwiązanie  1988-90 – jakość powietrza w centrum miasta była nieodpowiednia – przez np. wykorzystanie autobusów napędzanych dieslem. Pięc autobusów na biogas testuje gaz z oczyszczalni ścieków  1992 Podsumownie: czystsze powietrze, mniejszy hałas, system autobusów przyjazny środowisku, ale ... NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ GAZU DLA AUTOBUSÓW  Polityczne wsparcie i wola współpracy => Powstaje Linköping Biogas, którego właścicielami są: Tekniska Verken (Linköping spółka gminna), Stowarzyszenie Szwedzkich Rolników (by zagwarantować wykorzystanie rolnicze pofermentu), Farmek (ubojnia przemysłowa) and Convex (firma transportowa). BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 10. 10. BRC Towards resource efficient biogas solutionsWażne decyzje polityczne: 1997 – otwarcie nowej biogazowni 2001 – Wprowadzenie pierwszej stacji z możliwością tankowania biogazu w Linkoping 2004 – nowa zajezdnia biogazowa 2007 – Linköping neutralny pod względem CO2 do 2025 BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 11. 11. BRC Towards resource efficient biogas solutionsDziałania dla zwiększenia ilości pojazdów nabiogaz w gminie Linkoping  Wszystkie autobusy miejskie w Linkoping (130tys mieszk.) działają na biogaz;  Polityka transportu miejskiego zaadopotowana przez Radę Miejską ;  Wymagania paliwowe dla usług transportowych, takich jak zbieranie odpadów i przewóz osób starszych i niepełnosprawnych 13-1-9 11 BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 12. 12. BRC Towards resource efficient biogas solutions Czynniki sukcesu  Myślenie długoterminowe.  Wola polityczna, konsensus i zarządzanie przez plan działania Agenta21, regulacje środowiskowe, strategia klimatyczna i polityka transportu komunalnego zaadopotowane przez Radę Miasta;  Współpraca z podmiotami zewnętrznymi; 12BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 13. 13. BRC Towards resource efficient biogas solutionsPolityczny cel „Skånetrafiken” to: Wszystkieautobusy korzystają z biogazu w 2018 r. Cel ustalony przez Urząd Regionalny Skåne; Skånetrafiken to dział Urzędu Regionalnego Skåne Szacowane konsekwencje:  Zapotrzebowanie biogazu autobusów będzie 9 razy większe  Całkowita produkcja w Skåne musi zostać podwojona aby zapewnić paliwo dla autobusów  Potrzebna inwestycja 0.1 – 0.2 mld EUR w zdolność produkcją – są przewidywane prywatne inwestycje  7 % większy koszty działania autobusów BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 14. 14. BRC Towards resource efficient biogas solutionsProblemy techniczne Zanieczyszczenie olejem z układu sprężarki który spręża gaz do 300 bar o Separatory i filtry koalescera dodawane do głównego kompresora => koncentracja oleju <3 ppm (max 10 ppm) o Częstsze zmiany filtru gazowego w autobusach podczas serwisu Source: Hallgren, 2012. BalticBiogasBus BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 15. 15. BRC Towards resource efficient biogas solutionsDoświadczenia z prowadzenia autobusówbiogazowych (Sztokholm)  Zużycie wynosi 6 - 8 Nm3/10 km; 110-130 km / dzień => 66 - 100 EUR / dzień paliwa dla jednego autobusa;  Początkowe problemy z regulatorami ciśnienia itp., wynikające z braku doświadczenia zostały rozwiązane.  Stacje tankowania są drogie. Korzyść z używania biogazu do autobusów miejskich wynika z zapotrzebowania tylko jednej lub kilku centralnie umieszczonych stacji tankowania.  Utrzymanie kompresora wynosi ok. 19000 € rocznie w Sthlm (obsługa 130 autobusów).  Nowe stacje w Sztokholmie będą korzystać z powolnego wypełnienia, obecnie jeden zostaje napełniony w < 10 minut. BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 16. 16. BRC Towards resource efficient biogas solutionsDoświadczenia z prowadzenia autobusówbiogazowych (Sztokholm)..  Łatwiejsza i prostsza obsługa silników niż autobusów etanolowych, a także dłuższy odstęp pomiędzy obsługami. Koszty mniej więcej takie same.  Mycie chłodnicy, termostat i kontrola wentylatorów chłodzeniowych.  Zanieczyszczenie oleju w silniku to problem, ale przegrzanie biogazu jest największym problemem w zakresie kosztów!  Wentylatory chłodnicy w autobusach biogazowni pracują więcej niż w autobusach diesla – mogą powodować więcej hałasu.  Sporadycznie zakłócające wibracje sprężarki BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 17. 17. BRC Towards resource efficient biogas solutionsDoświadczenie ’Bergkvara Buss’ (MagnusForsberg)  Firma prowadzi 44 autobusy Mercedes zasilane metanem z sieci gazowej w Lund - zużycie wynosi 4,8 Nm3/10 km  Koszty paliwa są takie same jak dla autobusów na diesel (gaz ziemny)  Koszty usług są największym dodanym kosztem w porównianiu z autobusami na diesel  Szacowane o 10% wyższe koszty całkowite dla działania autobusów na gaz zamiast dieselu.  Zwiększona produkcja biogazu jest istotna dla przyszłego rozwoju biogazowych systemów transportu. BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 18. 18. BRC Towards resource efficient biogas solutionsSzacowane zapotrzebowanie biogazu w WschodnimRegionie Biogazu (niski scenariusz dla samochodów) Samochody Taksówki Ciężarówki Ciężarówki odpadowe Autobusy Niska produkcja Niska produkcja - zapotrzeowanie Wysoka produkcja Produkcje razem z farmami BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 19. 19. BRC Towards resource efficient biogas solutionsPerspektywy na przyszłość  Nowe źródła substratów by sprostać stale zwiększającemu się zapotrzebowaniu na biogaz – aktualnie najbardziej dostrzegalna bariera  Udoskonalone gromadzenia frakcji organicznej odpadów  Użycie płynnego biogazu do dystrubucji i wyjazdów długodystansowych (np. Lidkoping) – zmniejsza objetość do 600 razy  Zdefiniowane długoterminowe cele strategiczne na zmniejszenie emisji gazów. Dla przykładu celem Sztokholmu jest transport wolny od paliw kopalnych do 2050  Długoterminowe wyceny i reguły opodatkowania, by faworyzować środowiskowo najlepsze warianty biogazowe BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski
 20. 20. BRC Towards resource efficient biogas solutions Dziękuję !BRC 2013-01-09 www.liu.se/brc Karin Tonderski

×