Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wordle

277 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wordle

  1. 1. Wordle serveix per fer "núvols de paraules" del text que tu vulguis.A lentrada hi ha 8 pestanyes per visitar:1)La primera és la de "home", en la qual texplica en que es basa aquesta pàgina i algunsexemples2)La segona que hi ha és la de "create" primer et surt un requadre on pots posar lesparaules que tu vulguis i quants més cops hi surti més gran serà. Quan has acabat deposar les paraules, cliques un botó que posa "go" i set formen.Un cop tens format el dibuix a dalt de tot et surten 5 títols:El primer és "edit" en el qual pots canviar el color del fondo.El segon és "language" i pots triar la llengua.EL tercer és "Font" que pots triar el tipus de lletra que tagrada mésEl cinquè és "Layout" pots triar si el vols posar horitzontal, vertical...I per últim el "colour" que pots triar el color.
  2. 2. 3)LA tercera que hi ha és la "Gallery" que pots visitar els projectes de laltra gent.4)La quarta són els crèdits en el qual sexplica qui ha creat la pàgina.
  3. 3. 5) El cinquè és el “news” en el qual hi ha el blog del wordle. 6) El sisè és el “forum” allà on et pots unir altres grups.7)El setè és el “FAQ” allà pots canviar didioma i si no saps com funciona alguna cosa allàho pots mirar.
  4. 4. 8) La vuitena és “advanced” en el qual pots fer títols molt més avançats.

×