Życie Uczelni 06.2011

3,226 views

Published on

Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Życie Uczelni 06.2011

 1. 1. 116 Na terenie kampusu pojawił się nowy, ciekawy architektonicznie element:mostek łączący brzegi zrewitalizowanego po latach stawu, zaprojektowany przez studentów architektury z Politechniki Łódzkiej.
 2. 2. Życie Uczelni 2/2011 1/2011 266. rocznica powstania PŁ WYDARZENIA W czasie uroczystego posiedzenia Senatu świętowano kolejny jubileusz Politechniki Łódz-kiej, wmurowano kamień węgielny pod „Fabrykę Inżynierów XXI wieku” oraz podpisano umo-wę w sprawie międzyuczelnianego kierunku Chemia budowlana (więcej str. 4-6). Przemówienie 66. rocznica powstania PŁ ............. 4JM Rektora str. 7-10. Jesteśmy 8. uczelnią w kraju ........ 6 Przemówienie JM Rektora prof. Stanisława Bieleckiego ......... 7 Minister gospodarki w Politechnice Łódzkiej ................ 11 Wiceprezydent z PŁ ....................... 11 Najnowocześniejsza infrastruktura edukacyjna ........... 12 Profesor Andrzej Ajdukiewicz – doktor honoris causa PŁ ........... 13 Uroczyste promocje ...................... 16 Szanse rozwojowe dla Łodzi i regionu .......................... 17 ChińczycyProfesor Andrzej Ajdukiewicz – doktor honoris causa PŁ w Politechnice Łódzkiej ................ 20 Uroczystość nadania tytułu i godności doktora honoris causa prof. Andrzejowi Ajdukiewi- Innowacyjne kształcenie .............. 21czowi wybitnemu naukowcowi w dziedzinie konstrukcji betonowych i sprężonych zgromadzi- Innowacyjny projekt e-matura .. 22ła bardzo liczne grono specjalistów z polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych Nominacje profesorskie ............... 23i branżowych oraz stowarzyszeń producentów i firm projektowych. (więcej str. 13-15) Konkurs dla najlepszych programistów .................................. 24 Dowód osobisty dla wydziału .... 25 Inwestuj w siebie – nie czekaj .... 26 Łódzkie Eureka ................................ 27 Aktywna współpraca z Ukrainą . 28 Najlepszy bibliotekarz w Łodzi .. 29 Nasza absolwentka w CERN ....... 30 PAN nagrodził młodych ................ 31 Nagrodzone doktoraty ................. 32 Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków ................................ 33 Absolwenci należą do uczelni – uczelnia do absolwentów ........ 35 3rd IFE PARTY ................................... 37Szanse rozwojowe dla Łodzi i regionu Po raz czwarty Dzień otwarty W spotkaniu poświęconym realizacji strategii europejskich: Smart Specialisation oraz Inno- tylko dla dziewczyn ....................... 38vation Union wzięły m.in. udział władze województwa i miasta. Politechnika Łódzka przedsta- Francuskie odznaczeniewiła ważne dla dalszego rozwoju miasta i regionu innowacyjne projekty oraz inicjatywy. (więcej dla prof. Krzysztofastr. 17-19) Pawłowskiego .................................. 40 Politechnika „w trasie” ................... 40 Mecz Mastersów w Politechnice Łódzkiej ................ 41 Wspólne muzykowanie ................ 42 KONFERENCJE Tempus Workshop ......................... 43 Problemy ochrony środowiska ...................... 44
 3. 3. 3 Życie Uczelni 2/2011 1/2011Ramy i kwalifikacje Konkurs dla najlepszych programistów– co to oznacza Zespół CodeRaiders z Politechniki Łódzkiej i ich projekt LifeCircle+ zmierzą się w Stanachdla studenta? ................................... 45 Zjednoczonych w światowym finale Imagine Cup konkursu technologicznego dla studentów organizowanego przez Microsoft. (więcej str. 24)Sekretarz GeneralnySlow Food Internationalz wizytąw Politechnice Łódzkiej ................ 46Letnia Szkoła w zimie .................... 47Odzież – Twój łyk inspiracji ......... 48 STUDENCICentrum WspółpracyPolsko-Ukraińskiej .......................... 49Była sobie wyobraźnia .................. 49Najpiękniejsze 2011 ...................... 50Chcą się dokształcać ...................... 51Sejmik Doktorantów Inwestuj w siebie – nie czekajw nowym składzie .......................... 52 W czasie XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki Politechnika Łódzka zorganizowała prawie 100Piotrkowska jak Tamiza ................ 53 wykładów i imprez. (więcej str. 26). Także – „Łódzkie Eureka” (str. 27), „3rd IFE PARTY” (str. 37), „Odzież – Twój łyk inspiracji” (str. 48)Drzwi OtwarteŁodzi Akademickiej ........................ 53BSH otwarte dla studentów ........ 54Akademickie Targi Pracy .............. 55Szybka jazda w kampusie ........... 56Sukces Adama Kszczota ............... 56 ROZMAITOŚCIPodróż wąskotorówką .................. 57Z innej perspektywy ...................... 57plakaty>tyczkowski>1980-2010 ...................................... 58Srebro Zjazd Stowarzyszenia Wychowankówdla tenisistek stołowych ............... 58 IV Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej wybrał nowe władzeSilni w trójboju siłowym .............. 59 na lata 2011-2015. Prezes przedstawił zrealizowane już działania i plany na przyszłość. OsobomW Galerii zasłużonym dla Stowarzyszenia nadano godność Członka Honorowego. (więcej str. 33-34)„krótko i węzłowato...” ................... 59Tablice pamiątkowew Politechnice Łódzkiej ................ 60Wystawyw Galerii B16 .................................... 61AkademickieMistrzostwa Świataw przełajach ..................................... 62PŁ wspieramłodych artystów .......................... 62Fotografiew „Galerii Politechnika” ................. 62Wicemistrzowie curlingu ............. 63Przełaje w parku .............................. 63
 4. 4. Życie Uczelni 2/2011 4W czasie uroczystego posiedzenia Senatu świętowano kolejny jubile-usz Politechniki Łódzkiej, wmurowano kamień węgielny pod „Fabry-kę Inżynierów XXI wieku” oraz podpisano umowę w sprawie między-uczelnianego kierunku Chemia budowlana.66. rocznica powstania PŁ Świętowanie 66. rocznicy powstania Politechniki niki Łódzkiej” otrzymało aż 67 osób, które w szczegól-Łódzkiej rozpoczęto w audytorium im. Sołtana. Rek- ny sposób przyczyniły się do jej rozwoju, w tym 35tor prof. Stanisław Bielecki przywitał serdecznie wielu spoza naszej uczelni.gości, którzy tego dnia odwiedzili naszą uczelnię. Byli Dla 9 absolwentów naszej uczelni był to dzień wy-to przedstawiciele władz miasta i województwa, po- jątkowy. Jako najlepsi otrzymali nagrody, przy czymsłowie, rektorzy innych uczelni z Łodzi i Polski, osoby jedna z nich została wręczona w tym roku po razreprezentujące współpracujące z nami organizacje pierwszy.i firmy, a także liczne grono pracowników zasłużonych Nagrodę Stowarzyszenia Wychowanków Politechnikidla PŁ oraz studentów. Łódzkiej dla najlepszego absolwenta PŁ otrzymał mgr W tradycyjnym jubileuszowym przemówieniu inż. Paweł Adamowicz z Wydziału Fizyki Technicznej,Rektor mówił o dokonaniach uczelni, m.in. o pozycji Informatyki i Matematyki Stosowanej, a wyróżnienie:Politechniki Łódzkiej w rankingach medialnych, kate- mgr inż. Milena Kabza z Wydziału Organizacji i Zarzą-goryzacji MNiSW i popularności naszej uczelni wśród dzania.kandydatów na studia. Mówił o nowych formach Nagrodę Crawforda za najlepszą pracę dyplomowąkształcenia, o działaniach na rzecz rozwoju regionu napisaną w języku angielskim otrzymały dwie osoby:i promocji szkolnictwa wyższego, a także przypomniał mgr inż. Witold Grymin z Wydziału Budownictwa, Ar-najnowsze, będące obecnie w toku, inwestycje. Na chitektury i Ochrony Środowiska za pracę napisanązakończenie prof. Stanisław Bielecki powiedział – Za pod opieką dr hab. Dariusza Gawina, prof. PŁ oraz mgrmało dziś czasu poświęciłem studentom. Obiecuję nad- inż. Dorota Anna Kwaśny z Wydziału Biotechnologiirobić to w wystąpieniu z okazji inauguracji roku akade- i Nauk o Żywności za pracę, której opiekunem był drmickiego. Mamy najlepszych studentów. Przekonacie inż. Jacek Polak.się o tym Państwo za chwilę, kiedy przejdziemy do części Nagroda im. Currana-Wernera dla najlepszego ab- Dr inż. Rafałzwiązanej z wręczeniem nagród i odznaczeń. solwenta Wydziału Mechanicznego trafiła do mgr. inż. Kruszyński, (Pełny tekst przemówienia drukujemy na stronach Adriana Orłowskiego. już trzykrotny7-10) Nagrodę im. profesora Osmana Achmatowicza za laureat Nagrody JMR Jak zawsze wiele ciepłych słów padło z usta Wo- najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną dla autorajewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, która po- na Wydziale Chemicznym wręczono mgr inż. Annie najlepszychwiedziała, że jest dumna z sukcesów Politechniki. Jak publikacjipodkreśliła studenci przyswajają sobie tu wiedzę, ale naukowychprzede wszystkim uczą się jak ją później wykorzystać foto: Jacek Szabelaw dalszym rozwoju osobistym i zawodowym. Prze-wodniczący Rady Miejskiej nawiązał do ogromnej roliuczelni w zdobywaniu przez młodych ludzi wiedzyi rozwijaniu ich kreatywności, które są kapitałem nacałe życie. Z kolei wiceprezydent Arkadiusz Banaszekwyraził satysfakcję, że nauka i kształcenie współgrająw Politechnice z przedsiębiorczością i biznesem. Nagrody i odznaczenia W części uroczystości poświęconej wręczeniu od-znaczeń i nagród wyróżniono wiele osób, każde z wy-mienionych nazwisk audytorium przyjmowało gorą-cymi brawami. 7 osobom wręczono Medale KomisjiEdukacji Narodowej. Odznakę „Zasłużony dla Politech-
 5. 5. 5 Życie Uczelni 2/2011Antos za pracę wykonaną pod opieką dr inż. Grażyny węgielnego pod inwestycję „Fabryka Inżynierów XXILeszczyńskiej. wieku – budowa nowoczesnego obiektu dydaktycz- Po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. prof. Włady- no-laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Po-sława Kuczyńskiego za najlepszą pracę magisterską na litechniki Łódzkiej” współfinansowaną przez Uniękierunku Budownictwo. Otrzymały ją dwie osoby: mgr Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Roz-inż. Joanna Boryca, która wykonała pracę pod opieką woju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktu-dr inż. Renaty Kotyni i mgr inż. Piotr Stępień za pracę, ra i Środowisko. – XIII Oś Priorytetowa, działanie 13.1której opiekunem był dr inż. Marcin Wieczorek. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Nagroda KLUBU 500-Łódź za najlepszą pracę dyplo- Akt erekcyjny obok JM Rektora PŁ podpisali wszy-mową na Wydziale Organizacji i Zarządzania została scy najdostojniejsi goście obecni na uroczystości: Ar-przyznana mgr inż. Ewelinie Matusiak za pracę napi- cybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek, Wo-saną pod naukową opieką dr. inż. Marcina Wieczorka. jewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Łodzi Nagrodę im. Profesora Mieczysława Serwińskiego Rektor Witold Stępień, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Infor-za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Inżynierii prof. Stanisław macji dr Olaf Gajl, dziekan Wydziału Mechanicznego BieleckiProcesowej i Ochrony Środowiska otrzymał mgr inż. rozpoczął prof. Bogdan Kruszyński, koordynator projektu prof.Marcin Gałamon, którego opiekunem był dr hab. inż. wmurowanie Piotr Kula oraz Andrzej Tomczyk dyrektor oddziału fir-Czesław Kuncewicz. Aktu Erekcyjnego my Strabag prowadzącej budowę. Z kolei najlepszą pracę doktorską na Wydziale In- foto: Jacek Szabelażynierii Procesowej i Ochrony Środowiska wyróżnionoNagrodą firmy Bayer Technology Services – otrzymał jądr inż. Robert Adamski, który pracę wykonał pod kie-runkiem dr. hab. inż. Zdzisława Pakowskiego, prof. PŁ. Po raz trzeci zostały też wręczone Nagrody JM Rek-tora PŁ. Za najwyższą liczbę cytowań nagrodzono ex aequoprof. Stanisława Ledakowicza, dziekana Wydziału In-żynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz dr. hab.inż. Dariusza Gawina, prof. PŁ, dziekana Wydziału Bu-downictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Nagrodę dla autora najlepszych publikacji nauko-wych ponownie, czyli po raz trzeci, otrzymał dr inż.Rafał Kruszyński z Wydziału Chemicznego. Za najbardziej wartościowe wdrożenie nagrodzonozespół naukowy pod kierunkiem prof. Ireneusza Zbi-cińskiego w składzie: dr inż. Paweł Wawrzyniak, mgrinż. Zdzisław Bartczak, mgr inż. Marek Podyma, mgr Arcybiskup Metropolita Łódzki poświęcił kamieńinż. Julia Rabaeva, mgr inż. Maciej Jaskulski, mgr inż. węgielny, po czym wspólnym wysiłkiem wszystkichAndrzej Polańczyk (Wydział Inżynierii Procesowej osób podpisanych na Akcie Erekcyjnym tubę, w któ-i Ochrony Środowiska). rą Akt ten został schowany wmurowano w specjalny Nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publi- otwór, dla pamięci następnych pokoleń o tym waż-kacji przyznano mgr. inż. Przemysławowi Rytczakowi nym dla uczelni, regionu i kraju wydarzeniu.z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Posiedzenie Senatu transmitowane było na żywo Podpisanie umowy dotyczącejdo sieci Internet przez Centrum Multimedialne PŁ. Chemii budowlanejUroczystość w audytorium zakończyła pieśń Gaude- Nieopodal, na zielonym terenie w pobliżu Bibliote-amus w wykonaniu Chóru Akademickiego PŁ pod dy- ki Chemicznej trzej rektorzy: prof. Stanisław Bieleckirekcją Jerzego Rachubińskiego. rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Antoni Tajduś rektor Dwa kolejne wydarzenia odbyły się przy pięknej Akademii Górniczo-Hutniczej i prof. Henryk Krawczykpogodzie na powietrzu. rektor Politechniki Gdańskiej podpisali umowę w spra- wie międzyuczelnianego kierunku studiów Chemia Wmurowanie kamienia węgielnego budowlana. Pomysł na uruchomienie tego kierunku narodził się na Wydziale Chemicznym PŁ w wyniku Senat i goście Politechniki mieli wyjątkową okazję, rozmów i dyskusji z przedstawicielami polskiego prze-aby wejść na normalnie niedostępny plac budowy.Tam odbyła się uroczystość wmurowania kamienia  c.d. str. 6
 6. 6. Życie Uczelni 2/2011 6  c.d. ze str. 5 66. rocznica powstania PŁ miczny PŁ. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów na stu- dia stacjonarne pierwszego stop- nia. Nadzór nad organizacją i prze- biegiem kształcenia sprawować będzie Rada Programowa składają- ca się z przedstawicieli poszczegól- nych uczelni oraz przemysłu. Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macie- rzystej przez pierwsze cztery seme- stry według jednakowych planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozo- stałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich).mysłu budowlanego. W krótkich dzić nowy, unikatowy kierunek Na ostatni, VII semestr studenciwystąpieniach trzej rektorzy zgod- studiów. Zgodnie z podpisanym wrócą do swojej macierzystej uczel-nie podkreślili, że jest to pionier- porozumieniem studia będą pro- ni. Dyplom ukończenia studiówski w  Polsce projekt edukacyjny, wadzone przez Wydział Chemiczny będzie wydawany przez uczelnię,który przewiduje, że trzy uczelnie PG, Wydział Inżynierii Materiałowej która rekrutowała studenta.techniczne będą wspólnie prowa- i Ceramiki AGH oraz Wydział Che- n Ewa ChojnackaW 12. rankingu „Rzeczpospolitej” i miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”Politechnika Łódzka jest nadal 4. uczelnią techniczną w Polsce!Jesteśmy 8. uczelnią w kraju 19 maja w Warszawie zostały mia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ukowy i prestiż wśród naukowcówogłoszone wyniki rankingu, w uro- (88,11 pkt.). Nasza różnica do AGH zostały również dobrze ocenione.czystościach uczestniczył rektor jest niestety nadal duża. Podczas tegorocznych uroczy-PŁ prof. Stanisław Bielecki, który Wszystkie uczelnie biorące stości jubileuszowych z okazji 66.wrócił bardzo zadowolony. W ogól- udział w rankingu są oceniane rocznicy istnienia uczelni rektornym rankingu uczelni publicznych, według następujących kryteriów: prof. Stanisław Bielecki podzię-wśród 90 uczelni awansowaliśmy prestiżu, potencjału naukowego, kował wszystkim pracownikomo jedno miejsce, zajmujemy obec- efektywności naukowej, innowa- uczelni podkreślając, że wysokanie 8. pozycję, wśród najlepszych cyjności, warunków studiowania pozycja w rankingach to efekt pra-uczelni w Polsce. Zostaliśmy najwy- i  stopnia umiędzynarodowienia cy całej społeczności Politechnikiżej ocenieni ze wszystkich łódzkich studiów. Prestiż określają praco- Łódzkiej. Pogratulował też obecne-uczelni. dawcy, profesorowie innych uczel- mu na uroczystościach rektorowi W rankingu uczelni technicz- ni, olimpijczycy i pozycja w rankin- AGH prof. Antoniemu Tajdusiowinych, już od pięciu lat, utrzymuje- gach światowych. A potencjał to trzeciej pozycji w rankingu uczelnimy czwarte miejsce .W ocenie kapi- m.in. uprawnienia do nadawania technicznych, jednocześnie doda-tuły zdobyliśmy ogółem 68,55 pkt. stopni naukowych i  liczba profe- jąc, że zamierzamy konkurowaćWyprzedzają nas Politechnika sorów. Mocne strony Politechniki z  krakowską uczelnią o zajęcieWarszawska (100 pkt.), Politechni- Łódzkiej to umiędzynarodowienie miejsca na podium.ka Wrocławska (88,76 pkt.) i Akade- oraz innowacyjność. Potencjał na- n Małgorzata Trocha
 7. 7. 7 Życie Uczelni 2/2011 Przemówienie JM Rektora prof. Stanisława Bieleckiego Szanowni Państwo, mija 66 lat Dzisiejsze święto Uczelni jest studenci pragną studiować, bo od momentu powołania Politech- okazją do podsumowania dotych- wiedzą, że jest gwarantem dobrej, niki Łódzkiej. Przez wszystkie te czasowych osiągnięć, oraz do na- pełnej sukcesu przyszłości. lata Uczelnia rozwijała się, kształ- kreślenia dalszych kierunków jej towała umysły i zdolności wielu rozwoju. Z pełnym przeświadcze- absolwentów, pomagała im w wy- niem mogę stwierdzić, że Politech- Osiągnięcia borze życiowej drogi i wspierała na nika Łódzka jest uczelnią o znacze- rankingowe ścieżce rozwoju. niu międzynarodowym, na której Ministerstwo Nauki i Szkol- nictwa Wyższego podsumowa- Rektor PŁ prof. Stanisław ło rekrutację na studia w roku Bielecki akademickim 2010/2011. Po raz pierwszy od lat wśród tegorocz-foto: Jacek Szabela nych maturzystów politechniki okazały się najpopularniejsze. Li- stę najbardziej obleganych pol- skich uczelni otwierają trzy po- litechniki: Warszawska, Gdańska i Łódzka. Za nimi jest Uniwersytet Warszawski. W tegorocznym rankingu „Per- spektyw” i „Rzeczypospolitej” Po- litechnika Łódzka kolejny raz od- notowała awans w zestawieniu ogólnym. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół aka- demickich w Polsce. Zostaliśmy sklasyfikowani na 8. miejscu. Wśród uczelni technicznych utrzymaliśmy 4. pozycję. Politechnika w liczbach Na sukcesy Politechniki pracu- je blisko 20000 studentów, ponad 3000 pracowników, w tym 1500 nauczycieli akademickich. Chciał- bym podkreślić, że istnieje bardzo wiele mierników tego sukcesu, któ- re można będzie znaleźć w spra- wozdaniu za rok 2010. Jesteśmy bardzo dumni z osią- gnięć Politechniki, a zarazem stara-  c.d. str. 8
 8. 8. Życie Uczelni 2/2011 8 c.d. ze str. 7 my się, aby Uczelnia ciągle się roz- tytuł profesora uzyskało w PŁ 6 w  skali krajowej i międzynarodo- wijała, poprawiając swoją pozycję. osób, nadano 17 stopni nauko- wej. Sukces zobowiązuje i stawia wych doktora habilitowanego i 77 W 2010 r. uruchomiliśmy trzy ciągle nowe wyzwania. Sprosta- stopni naukowych doktora. Kadra nowe kierunki w ramach trzech nie im jest tym trudniejsze im naukowa stanowi znaczący kapi- nowych jednostek studiów mię- bardziej zmienia się otaczająca tał i zaplecze nie tylko dla rozwoju dzywydziałowych, którymi są: Ko- nas rzeczywistość, a zmiany nie uczelni, ale także regionu i kraju. legium Gospodarki Przestrzennej, zawsze napawają optymizmem. W minionym roku pracownicy Kolegium Logistyki oraz Kolegium Myślę tutaj o niżu demograficz- Politechniki Łódzkiej zdobyli wiele Towaroznawstwa. W minionym nym, wzrosła konkurencja i zmie- wyróżnień i odznaczeń. Są wśród roku podjęliśmy również starania niły się zasady przyznawania pro- nich nagrody krajowe, zagraniczne, w  sprawie utworzenia między- jektów badawczych. Choć liczba niektóre unikatowe i bardzo pre- uczelnianego, unikatowego kie- projektów badawczych spadła, stiżowe. Niemniej wszystkie z nich runku chemia budowlana. Dziś to jednak ich wartość wzrosła. zostały przyznane w uznaniu wy- będą Państwo świadkami finału Moją rolą jest troska o przyszłość, jątkowych osiągnięć, często fun- tych prac, zostanie bowiem pod- a co za tym idzie krytyczna ocena damentalnych dla danej dziedziny pisana umowa pomiędzy AGH, Po- przyczyniająca się do konstruktyw- nauki. litechniką Gdańską i Politechniką nych rozwiązań i wspólnego do- Łódzką. bra. Rok budżetowy zakończył się W rozstrzygnięciu MNiSW kon- dodatnim wynikiem finansowym. Nowe kursu na realizację kierunków za- Na realizację projektów z funduszy formy kształcenia mawianych wśród 39 projektów strukturalnych w 2010 r. wydaliśmy zakwalifikowanych do finansowa- 60 mln złotych. Przedstawiając działalność nia, znalazły się dwa zgłoszone uczelni chciałbym państwu po- przez naszą uczelnię: Matematyka kazać nowe formy kształcenia. na Wydziale Fizyki Technicznej, In- Kategoryzacja formatyki i Matematyki Stosowa- W październiku br. wchodzi w życie w Politechnice nej oraz Wzornictwo na Wydziale nowelizacja ustawy Prawo o szkol- Łódzkiej Technologii Materiałowych i Wzor- nictwie wyższym. Strategiczne cele reformy szkolnictwa wyższe- nictwa Tekstyliów. Inną formą klasyfikacji jest ka- go i kariery akademickiej przewi- Ponadto od kilku miesięcy w Po- tegoryzacja jednostek naukowych. dują likwidację obowiązujących litechnice Łódzkiej realizowany W Politechnice Łódzkiej ocenie obecnie sztywnych standardów jest projekt „Wirtualny Kampus PŁ”, podlegają wszystkie wydziały oraz kształcenia, skupienie się na jako- zwany w skrócie „WIKAMP”. Jego Instytut Papiernictwa i Poligrafii. ści kształcenia oraz zniesienie wy- głównym, ale nie jedynym celem Spośród 10 jednostek 6 ma ka- mogu zatwierdzania regulaminów jest stworzenie w naszej uczelni tegorię A – najwyższą, pozostałe studiów i statutów uczelni przez elektronicznego systemu, służące- kategorię – B. Jest to najlepszy ministra. Chciałbym tu podkreślić, go wspieraniu i prowadzeniu zajęć wynik jaki dotychczas uzyskaliśmy że jako uczelnia akademicka nie w systemie kształcenia na odle- w ministerialnej parametryzacji. mieliśmy takiego ograniczenia. głość. Widać zatem w jak dobrej kondycji Rozpoczęliśmy przebudowę pro- naukowej są wydziały naszej uczel- gramu studiów w oparciu o efekty ni. Mam nadzieję, że w następnych kształcenia i ramy kwalifikacji. Se- Publiczne Liceum latach wyniki kategoryzacji, mimo, nat PŁ podjął uchwałę w sprawie Ogólnokształcące że już dobre, ulegną dalszej popra- Wewnętrznego Systemu Zapew- w PŁ wie. nienia Jakości Kształcenia kładącą nacisk na: wspomaganie rozwoju W 2010 r. pierwsi maturzyści kadry w zakresie dydaktyki, kształ- opuścili mury Publicznego Liceum Badania towanie projakościowych postaw, Ogólnokształcącego PŁ. Liceum i kształcenie kadry współpracę z przedsiębiorstwami udanie zadebiutowało w prestiżo- w celu dostosowania oferty kształ- wym rankingu szkół ponadgimna- Jednym z głównych zadań cenia, zrównoważoną poziomą zjalnych dziennika „Rzeczpospolita” uczelni, obok prowadzenia badań i  pionową mobilność studentów, i magazynu „Perspektywy”. Nasze naukowych, jest kształcenie i pro- podnoszenie atrakcyjności i kon- LO PŁ znalazło się na 28. miejscu mocja kadry naukowej. W 2010  r. kurencyjności oferty dydaktycznej w zestawieniu 400 najlepszych
 9. 9. 9 Życie Uczelni 2/2011liceów w Polsce oraz na drugim trum Bio- i Nanotechnolgii oraz Celem tej ostatniej wizyty byłomiejscu w regionie łódzkim. Centrum Sportu. Proponowane przedstawienie koncepcji zało- przez Uczelnię kierunki rozwoju żeń podpisanej 5 kwietnia 2011 r. były szeroko dyskutowane i wzbu- przez Prezydenta RP Bronisława Politechnika dziły wielkie zainteresowanie Komorowskiego nowelizacji usta- na rzecz Władz Miasta i Regionu. wy Prawo o szkolnictwie wyższym. rozwoju regionu Działalność ECRC ma na celu Chciałbym podkreślić, że gości opracowanie nowych technologii z  naszego ministerstwa witamy Politechnika Łódzka ciągle pozyskania energii oraz wymianę zawsze ze szczególną otwartościąrozszerza zakres działań na rzecz dobrych praktyk w zakresie naj- i radością. 6 maja bieżącego rokurozwoju regionu i promocji szkol- nowszych rozwiązań technolo- po raz trzeci gościliśmy w progachnictwa wyższego. Nieustannie gicznych w dziedzinie energetyki. naszej Uczelni Pana Premiera Wal-przypominamy o konieczności no- Uczelnia jest pomysłodawcą i jed- demara Pawlaka. Wykład otwartywej odpowiadającej XXI wiekowi nym ze znaczących partnerów do dla pracowników i studentów Poli-formie integracji łódzkich uczelni. współtworzenia konsorcjum. Uzy- techniki Łódzkiej stał się już trady- Jesteśmy obecni w projekcie skano akceptację wielu wybitnych cją i stałym punktem pobytu Pana„Łódź Akademicka”, którego celem profesorów z kraju i z zagranicy, Premiera w Łodzi. W 2010 r. odwie-jest promocja Łodzi jako ośrodka gotowych do rozpoczęcia działal- dzili nas również przedstawicieleakademickiego, jesteśmy również ności w ramach ECRC. świata finansów: prof. Leszek Bal-sygnatariuszami umowy z tym Tworząc Centrum CETRANS, cerowicz i prof. Marek Belka.związanej podpisanej w dniu 9 lu- chcemy brać udział w nowocze- Z nie mniejszą radością i szacun-tego bieżącego roku. Współpra- snych badaniach naukowych kiem wspominam wizyty i spotka-ca miasta i uczelni ma dotyczyć: w zakresie Transportu Szynowego, nia w gronie przedstawicieli władzpoprawy jakości kształcenia, roz- zapewniając zarazem możliwości miasta i województwa. Region jestwoju międzynarodowych kontak- wszechstronnego i wnikliwego ba- tą płaszczyzną, gdzie współpracatów w  ramach badań naukowych, dania jego nietechnicznych aspek- powinna być jak najbardziej ścisławzmacniania związków nauki tów, od ekonomiki – poprzez bez- i owocna. Mam nadzieję, że nadalz  biznesem, włączenia kierunków pieczeństwo – do ekologii. równie często będą Państwo od-kształcenia do strategii gospo- W tej sprawie 15 listopada wiedzać naszą uczelnię, a my bę-darczej miasta oraz intensyfikacji 2010 r. podpisany został List inten- dziemy dostarczać powodów dowspółpracy szkół artystycznych cyjny z Marszałkiem Województwa tych wizyt, czego dowodem i przy-z życiem kulturalnym Łodzi, moni- Łódzkiego, Ministrem Infrastruktu- kładem jest również dzisiejsze spo-toringu procesów zachodzących ry, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A tkanie.na rynku pracy oraz sytuacji absol-wentów, a także wspólnych działańpromocyjnych. Goście w PŁ W kierunku biznesu W czasie specjalnie w tymcelu zorganizowanego spotkania Miniony rok obfitował również Wychodząc naprzeciw rozwija-przedstawiono Władzom Miasta w odwiedziny znakomitych gości. jącej się tendencji związanej z sze-i Regionu potencjał Politechniki Szczególnym gościem Politechniki roko pojętą współpracą z biznesemŁódzkiej oraz nowe kierunki roz- Łódzkiej był Pan prof. Jerzy Buzek, podpisaliśmy kilka kluczowychwoju i obszary współpracy w regio- który 4 czerwca ubiegłego roku zo- porozumień i umów mających nanie, widziane z perspektywy Uczel- stał włączony do grona naszej spo- celu nawiązanie silnych kontaktówni, a mogące się stać elementami łeczności akademickiej otrzymując z przedsiębiorstwami. Mają onerealizacji strategii UE „Innovation tytuł i godność doktora honoris służyć zachęcaniu zagranicznychUnion” oraz „Smart Specialization causa PŁ. Miło mi również odnoto- inwestorów do lokowania kapitałuof Regions”. Omawiano problemy wać, że kilkakrotnie gościły u nas w Łodzi i regionie, a także pozwa-związane z następującymi projek- najwyższe władze MNISW – Pani lać na szybsze wdrażanie innowa-tami: Uniwersytet Centralnej Pol- Minister prof. Barbara Kudrycka cyjnych rozwiązań w gospodarce,ski, Łódzkie – globalne centrum oraz Pan Minister prof. nadzw. dr nauce i edukacji.energetyczno-klimatyczne (ECRC), hab. med. Maciej Banach. W ostat-Europejski multimodalny węzeł nich dniach miało miejsce rów-komunikacyjny i logistyczny - Cen- nież spotkanie z Panem Ministremtrum CETRANS, Europejskie Cen- prof. Zbigniewem Marciniakiem.  c.d. str. 10
 10. 10. Życie Uczelni 2/2011 10 c.d. ze str. 9 Przemówienie JM Rektora prof. Stanisława Bieleckiego Fundusze w konkursie projektu studentki na- Fabryka Inżynierów XXI w. strukturalne szej uczelni. Już za dwa lata studenci Wy- Kończąc swoje wystąpienie działu Mechanicznego PŁ będą się Miniony rok działalności Poli- chciałbym nawiązać do naszych 5 kształcić w pięknym, nowoczesnym techniki Łódzkiej to kolejny rok sztandarowych obecnie inwestycji: i znakomicie wyposażonym budyn- działań podejmowanych w celu Centrum Technologii Infor- ku. Zaprojektowany gmach będzie maksymalnego wykorzystania matycznych wspierać będzie miał pięć kondygnacji oraz 8,5 tys. środków europejskich i krajowych kształcenie w zakresie tworzenia m kw. powierzchni dydaktycznej. na wykonanie głównych zadań i  wykorzystywania technologii in- Złoży się na nią 9 laboratoriów naukowych, dydaktycznych i in- formatycznych w różnych obsza- technologicznych, 9 dydaktycznych frastrukturalnych naszej uczelni. rach wykształcenia technicznego i 4 pomiarowe, 5 auli wykładowych, W  ramach Programu Operacyj- realizowanego przez Politechnikę 8 sal seminaryjnych, 26 pracowni nego Kapitał Ludzki Politechnika Łódzką. dydaktycznych i dydaktyczno-la- Łódzka w 2010 r. podpisała pięć Europejskie Centrum Bio i Na- boratoryjnych, 5 pracowni infor- nowych umów o dofinansowanie. notechnologii jest tworzone przez matycznych oraz 3 sale technologii Fundusze pozyskiwane z projek- Politechnikę Łódzką jako nowator- informatyczno-komunikacyjnych, tów strukturalnych w zasadniczy skie centrum w skali kraju, oparte przeznaczone do pracy własnej stu- sposób przyczyniają się do rozwo- na najlepszych europejskich wzor- dentów. Projekt nosi nazwę „Fabry- ju Uczelni. cach. Centrum będzie prowadzić ka inżynierów XXI wieku”, bo jego prace zgodne z priorytetami ba- głównym celem jest stworzenie jak dawczymi Programu Ramowego najkorzystniejszych warunków do Nowe inwestycje UE i propagować nowe rozwią- kształcenia inżynierów, jakich po- zania w regionie. Celem centrum trzebuje nowoczesny, szybko mo- jest integracja badań z zakresu dernizujący się przemysł. Miniony rok obfitował również biotechnologii, nanomateriałów w działania o charakterze rozwo- i  nanotechnologii. Projekt ten zo- jowym. Wiązały się one z rozbudo- stał zakwalifikowany do Indyka- Zakończenie wą zaplecza dydaktycznego oraz tywnego Wykazu Indywidualnych rewitalizacją budynków należą- Projektów Kluczowych dla Regio- cych do Uczelni. Sekcja Rekrutacji Za mało dziś czasu poświęciłem nalnego Programu Operacyjnego studentom. Obiecuję nadrobić to i Sekcja Dyplomów PŁ mają nową WŁ. siedzibę w pięknie odnowionej w wystąpieniu z okazji inauguracji Dom studencki nr 1 dzięki uzy- roku akademickiego. Mamy naj- willi z 1912 r. Z myślą o studentach skanym przez uczelnię środkom niepełnosprawnych w kampusie lepszych studentów. Przekonacie finansowym zostanie istotnie się o tym Państwo za chwilę, kiedy A naszej uczelni pojawił się spe- przebudowany i zmodernizowany. cjalnie zaprojektowany budynek przejdziemy do części związanej Wybudowany w 1963 r. akademik z wręczeniem nagród i odznaczeń. Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będzie po remoncie stanowił naj- PŁ. Wyremontowany został także Nie mniej ciepłe słowo chciał- nowocześniejszą bazę noclegową bym skierować również do wszyst- budynek tzw. wozowni przy rek- na terenie Osiedla Akademickiego toracie. Ponadto, dzięki wspólnej kich nagrodzonych odznaczonych Politechniki Łódzkiej. Jeżeli wszyst- i zasłużonych, jawnych i ukrytych inicjatywie władz uczelni i studen- ko przebiegnie zgodnie z planami, tów został zrewitalizowany teren autorów wymienionych tu licznych pod koniec 2011 r. do dyspozycji sukcesów. Za każdym z nich stoi zielony w kampusie B: pomiędzy mieszkańców oddanych zostanie budynkiem Instytutu Architektury jeden lub wielu twórców, którym 107 pokoi. należą się gratulacje i serdeczne i  Urbanistyki, Budynkiem Trzech Centrum Sportu to nowoczesny Wydziałów oraz Dziekanatem podziękowania. Pragnę również obiekt sportowy z pływalnią olim- podziękować wszystkim naszym Wydziału Inżynierii Procesowej pijską, halą sportowo-widowisko- i  Ochrony Środowiska. Realizacja, pracownikom, bez których dobrej wą i centrum sportów wspinaczko- i rzetelnej pracy nie byłoby tych która odtworzyła pierwotny stan wych. Kompleks będzie służył całej tego obszaru i wzbogaciła prze- wszystkich powodów do zadowo- społeczności akademickiej Łodzi, lenia. A Święto Politechniki jest jak strzeń publiczną kampusu, po- sportowcom oraz mieszkańcom wstała na bazie wyłonionego najlepszą ku temu okazją. miasta. n
 11. 11. 11 Życie Uczelni 2/2011Minister gospodarki w Politechnice Łódzkiej 6 maja 2011 r. naszą uczelnię odwiedził wicepre-mier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Gościapowitał rektor prof. Stanisław Bielecki, a w spotkaniuw rektoracie uczestniczyli także przedstawiciele władzmiasta i województwa. Następnie goście i gospodarze udali się do auli im.prof. Jerzego Rachwalskiego na Wydziale Organizacjii Zarządzenia PŁ, gdzie wicepremier Waldemar Paw-lak przedstawił aktualne problemy związane z polskągospodarką oraz miejscem Polski w Europie. W trakciekrótkiego wykładu omówił wpływ kryzysu gospodar-czego na sytuację w Polsce, zestawiając tendencjegospodarcze na świecie i w kraju. Poruszył kwestięuwarunkowań społecznych po okresie transformacjiw  Polsce oraz przedstawił prognozy dotyczące pro- Wicepremierowidukcji energii cieplnej i elektrycznej. Zwrócił uwagę nowej generacji z tekstronicznym systemem monito- Pawlakowina prognozowany wzrost udziału energii odnawialnej, rowania parametrów fizjologicznych. Projekt, który pokazano ubranie strażackiegazu ziemnego, a także energii nuklearnej przy zacho- powstał na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Infor- nowej generacjiwaniu odpowiedniego bezpieczeństwa. matyki i Automatyki, niezwykle spodobał się naszemu zaprojektowane Podejmowane tematy spotkały się z dużym zainte- gościowi, dla którego tematyka straży pożarnej jest w PŁresowaniem obecnych na sali, wśród których była licz- szczególnie bliska z uwagi na jego zaangażowanie foto: Jacek Szabelana reprezentacja studentów. w  działalność Związku Ochotniczych Straży Pożar- Niespodzianką dla premiera Pawlaka na zakończe- nych.nie spotkania była prezentacja ubrania strażackiego n Anna Boczkowska Prorektor ds. studenckich Politechniki Łódzkiej dr hab. Wojciech Wolf, prof. nadzw. został wiceprezydentem międzynarodowej fundacji European University Foundation – Campus Europae. Wiceprezydent z PŁ W Luksemburgu w dniu 10 marca 2011 roku odbył się studiów drugiego stopnia. Podczas pobytów studenci zjazd rady nadzorczej międzynarodowej fundacji Euro- powinni poznać przynajmniej w stopniu podstawo- pean University Foundation – Campus Europae, do któ- wym języki krajów, do których wyjechali. Jak podkreśla rej należą rektorzy wszystkich uczelni uczestniczących dr inż. Marcin Janicki koordynujący projekt wymiany CE w programie. Zjazd jednomyślnie dokonał wyboru pro- w PŁ, liczba studentów wyjeżdżających z PŁ w ramach rektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej dr hab. Woj- programu znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch ciecha Wolfa, prof. nadzw. na wiceprezydenta fundacji. lat i wynosiła w ubiegłym roku 24, a obecnie 23 studen- Politechnika Łódzka przystąpiła do projektu wy- tów, co świadczy o dużej popularności programu. miany studentów – Campus Europae (CE) w 2006 r. Początkowo wymiana ograniczona była jedynie do Jest to program mobilności rozwijany pod patrona- dwóch kierunków studiów: elektronika i  telekomu- tem Rządu Luksemburskiego promujący ideę zjedno- nikacja oraz informatyka. Na ostatnim zebraniu part- czonej Europy. W Campus Europae uczestniczy 20 uni- nerów z uczelni technicznych należących do CE, ktróre wersytetów z 16 różnych europejskich państw. Polskę odbyło się w dniach 8-9 kwietnia br. na naszej uczelni reprezentują dwie łódzkie uczelnie: Politechnika Łódz- – mówi dr inż. Marcin Janicki – podjęto decyzję o roz- ka i Uniwersytet Łódzki. szerzeniu wymiany o nowe kierunki, m.in. architekturę, Jest to program wyjątkowy, bowiem w czasie całego mechanikę i zarządzanie. Należy zatem spodziewać się toku studiów umożliwia spędzenie dwóch lat w dwóch w nadchodzących latach dalszego wzrostu liczby stu- różnych kulturowo i językowo państwach europejskich. dentów wyjeżdżających w ramach programu. Pierwszy rok powinien być zrealizowany w czasie pierw- szego cyklu kształcenia, drugi zaś w czasie odbywania n Ewa Chojnacka
 12. 12. Życie Uczelni 2/2011 12W ramach zakończonego kolejnego projektu realizowanego w ramach Regio-nalnego Programu Operacyjnego na Wydziale Mechanicznym zakupiono 131urządzeń dla potrzeb 8 laboratoriów dydaktycznych. Dzięki nim studenci Poli-techniki Łódzkiej będą mogli lepiej kształcić się na potrzeby przemysłu wykorzy-stującego najnowocześniejsze technologie.Najnowocześniejszainfrastruktura edukacyjna sumowując wypowiedź dziekana prof. Piotr Szczepaniak – prorektor ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką podkreślił, że nie bez przyczyny wydział nosi nazwę W1. Jesteście w Europie jednymi z  naj- lepszych w swojej klasie. Wydział jest nowoczesny i dynamicznie się roz- wija – to bardzo dobrze wróży. Klu- czem do dynamicznego rozwoju Wydziału są trafne analizy potrzeb rynku pracy, a także możliwości poszczególnych jednostek badaw- czych, na które zwrócił uwagę prof. Leszek Podsędkowski – koordyna- tor projektu. Wyraźnie podkreślił różnice w  realizacji programów Na Wydziale Mechanicznym prof. Bogdan Kruszyński nawią- nauczania na uczelniach technicz-odbyło się uroczyste spotkanie zując do celów projektu wynika- nych a wymaganiami stawianymizwiązane z zakończeniem projek- jących z dynamicznie zmieniają- absolwentom przez przemysł. Wła-tu: „Dostosowanie infrastruktury cego się rynku pracy, szczególnie śnie w tę lukę wpisuje się zrealizo-edukacyjnej Wydziału Mechanicz- w obszarze zatrudnialności absol- wany projekt, w  ramach któregonego Politechniki Łódzkiej do pro- wentów z tytułem inżyniera. Pod- zakupiono 131 wysoko wyspecja-gnozowanych potrzeb i oczekiwańrynku pracy województwa łódz-kiego poprzez zakup wyposażeniaprzeznaczonego do nowoczesnychmetod nauczania” realizowanegow ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Łódz-kiego na lata 2007-2013 (Oś Priory-tetowa: V – Infrastruktura Społecz-na, Działanie:V.3 – InfrastrukturaEdukacyjna). W spotkaniu dotyczącym pod-sumowania projektu wzięli udziałm.in. przedstawiciele Łódzkiej LożyBusiness Centre Club, władze PŁi Wydziału Mechanicznego, a takżedziekani innych wydziałów uczelni. Otwarcia uroczystości dokonałdziekan Wydziału Mechanicznego Goście zwiedzają nowocześnie wyposażone laboratoria foto: Jacek Szabela
 13. 13. 13 Życie Uczelni 2/2011lizowanych maszyn i  urządzeń, na Budownictwo betonowe to dziedzina wiedzy bliskoco dzień wykorzystywanych w pro- związana z praktyką. Prace inżynierów budownictwacesie nauczania. prowadzą do powstania konstrukcji bezpiecznych W drugiej części spotkania go-ście zwiedzili laboratoria wyposa- dla ludzi i dla środowiska. Takie właśnie są współcze-żone w nowoczesną aparaturę po- sne konstrukcje betonowe. Szczególnie intensywnymiarową, m.in. obrabiarki, roboty, rozwój budownictwa betonowego nastąpił w ostat-oprogramowanie komputerowe, nich 60 latach. Dziś wiemy na ich temat znaczniez których już skorzystało ponad więcej niż przed laty, potrafimy lepiej je projektować,1100 studentów Wydziału Mecha- a w dużej mierze zawdzięczamy to naukowym doko-nicznego, a także Wydziału Orga- naniom prof. Andrzeja Ajdukiewicza.nizacji i Zarządzania oraz CentrumKształcenia Międzynarodowego. Dzięki niemal 7 milionom uzy-skanym na realizację projektu moż- Profesorliwe było zakupienie najnowszejaparatury do laboratoriów. Do dyspozycji studentów odda- Andrzej Ajdukiewiczno laboratoria:• Komputerowego Wspomagania – doktor honoris causa PŁ Przygotowania Produkcji• Technik Wytwarzania  W audytorium im. A. Sołtana Salę wypełniło wielu gości. Rek-• Inżynierii Odwrotnej oraz Szyb- 16 marca 2011 r. odbyła się uro- tor prof. Stanisław Bielecki powitał kiego Prototypowania czystość nadania tytułu doktora m.in. recenzentów doktoratu, dok-• Elastycznych Systemów Wy- honoris causa prof. Andrzejowi torów honoris causa PŁ i bardzo twórczych Ajdukiewiczowi z Politechniki Ślą- licznie obecnych przedstawicieli• Nauki Programowania i Aplika- skiej. Promotorem przewodu była Politechniki Śląskiej, macierzystej cji Robotów Przemysłowych prof. Maria Kamińska z Wydziału uczelni prof. Ajdukiewicza, a tak-• Nauki Programowania Serwo- napędów i Sterowników Logicz- Laudację nych wygłosiła• Metrologii Wielkości Geome- prof. Maria Kamińska trycznych• Narzędzi i Procesu Skrawania foto: Jacek Szabela• Hydrauliki i Pneumatyki Wartość zrealizowanego projek-tu to 6  886  881 zł, z czego kwotadofinansowania z RPO WŁ wynio-sła 5 853 848 zł. Wkład własny zo-stał sfinansowany z rezerwy celo-wej budżetu Państwa.Informacje o projekcie:www.technolodzy21wieku.pl/ W realizację projektu było zaan-gażowanych ponad 40 osób głów- Budownictwa, Architektury i Inży- że politechnik: Krakowskiej, Wro-nie z Wydziału Mechanicznego, ale nierii Środowiska. Wniosek został cławskiej, Warszawskiej, Święto-tak sprawne prowadzenie projektu poparty recenzjami prof. Wojcie- krzyskiej, Zachodniopomorskiegonie byłoby możliwe gdyby nie po- cha Radomskiego z Politechniki Uniwersytetu Technologicznego,moc Władz Politechniki Łódzkiej Warszawskiej i prof. Włodzimierza Uniwersytetu Zielonogórskiego,oraz Kwestury, za co w imieniu Kiernożyckiego z Zachodniopo- Szkoły Głównej Służby Pożarniczejwłasnym oraz studentów dziękują morskiego Uniwersytetu Techno- w Warszawie oraz Uniwersyteturealizatorzy projektu. logicznego w Szczecinie oraz po- Technicznego w Dortmundzie. Bra- zytywnymi opiniami Senatów tych n Łukasz Kaczmarek uczelni.  c.d. str. 14
 14. 14. Życie Uczelni 2/2011 14 c.d. ze str. 13 wami powitano także dużą grupę i naukowych awansów. Współpraca środowiska jest 9,5-krotny wzrost przedstawicieli organizacji i insty- Profesora z Katedrą i Wydziałem produkcji cementu w półwieczu tutów naukowych i branżowych, trwa do dzisiaj, i zawsze możemy 1960-2010. stowarzyszeń producentów i firm liczyć na Jego wiedzę i doświadcze- Słuchacze dowiedzieli się z wy- projektowych. W kuluarach mó- nie. Mamy nadzieję, że tak będzie kładu wielu szczegółów na temat wiono, że na uroczystości pojawił jeszcze przez wiele lat. przepisów dotyczących wymagań się „kwiat polskiego betonu”. Wykład wygłoszony przez prof. związanych z trwałością betonu, Dzisiejsza uroczystość poświęco- Ajdukiewicza był zatytułowany którymi kierują się projektanci na jest wybitnemu uczonemu, który „Konstrukcje betonowe a środowi- konstrukcji betonowych. Jak pod- od wielu lat współpracuje z  naszą sko”. Profesor przedstawił w nim kreślał prof. Ajdukiewicz, uwzględ- uczelnią – mówił rektor prof. Bie- najważniejsze dokumenty zwią- nianie w projektowaniu wpływu lecki – Profesor Andrzej Ajdukiewicz zane z projektowaniem środowi- betonu na środowisko znalazło obdarzał pracowników Politechniki skowym konstrukcji betonowych, znacznie mniejsze odbicie w do- Łódzkiej swoją wiedzą i życzliwością, w tym najnowszą, fundamental- kumentach normalizacyjnych. Po- za ten wkład w nasz rozwój chcemy ną normę wzorcową Model Code winno się przyjąć, że każdy projekt wyrazić uznanie i podziękowanie. 2010. Jak podkreślał, na relacje – obok problemów bezpieczeń- stwa, użytkowalności i trwałości – musi uwzględniać problemy śro- dowiska. Brak norm jest obecnie rekompensowany działalnością organizacji pozarządowych o mię- dzynarodowym zasięgu. Zdaniem Profesora przyszłość należy do pro- jektowania zintegrowanego, które optymalnie łączy aspekty funk- cjonalno – użytkowe oraz aspek- ty trwałości ze względami śro- dowiska. Jako przykłady takiego projektowania wskazał powstałe w  2009  r. Centrum Konferencyjne w Vancouver oraz siedzibę rządu i prezydenta w Akrze w Ghanie. Po wykładzie chór odśpiewał Gaudeamus i ta radosna pieśń zakończyła część uroczystości zaplanowaną w audytorium. Póź- niej spotkanie potoczyło się przy Prof. Andrzej Ajdukiewicz jest beton – środowisko i tym samym symbolicznej lampce wina, a od- autorytetem naukowym w dziedzi- projektowanie środowiskowe kon- czytywanie listów gratulacyjnych nie konstrukcji betonowych i sprę- strukcji betonowych składa się dla prof. Andrzeja Ajdukiewicza żonych, autorem wielu monogra- wpływ środowiska na konstruk- i  składanie życzeń oraz gratulacji fii, podręczników akademickich cje z betonu, przede wszystkim trwało jeszcze bardzo długo. Prof. i  artykułów naukowych krajowych na ich trwałość i wpływ stosowa- Andrzej Ajdukiewicz serdecznie i zagranicznych. Wychował kilka nia betonu na środowisko. W tym podziękował – Jestem dumny i czu- pokoleń inżynierów i uczonych. drugim przypadku jest to złożony ję satysfakcję z tego, że moja pomoc Jest szczególnie zasłużony dla roz- kompleks problemów. Obejmuje Politechnice Łódzkiej zaowocowało woju naszej uczelni, w Politechni- on szereg działań, począwszy od takim wyróżnieniem – i dodał żar- ce Łódzkiej w latach 1991-96 był pozyskiwanie surowców, przez tem – Tłumaczę sobie, że ci, których kierownikiem Katedry Budownic- procesy produkcji aż po ostateczną nazwisko zaczyna się na „A” mają twa Betonowego. Wprowadził nas utylizację materiałów po rozbiórce. pewne fory przy takich wyborach. na szersze wody międzynarodowej Prof. Ajdukiewicz przytoczył Wieczorem w Auli Minor odby- współpracy – podkreślała w lau- dane, z których wynika, że rocznie ła się druga, mniej formalna część dacji prof. Maria Kamińska. – Do- produkuje się na świecie 16-18 uroczystości. Rozpoczęła się ona prowadził do zdynamizowania na- miliardów ton betonu. Najbar- koncertem dedykowanym nowe- ukowej i dydaktycznej działalności dziej brzemienny w skutki dla mu doktorowi honoris causa PŁ.
 15. 15. 15 Życie Uczelni 2/2011Wystąpiło trio fletowe „Złoty śro-dek” z utworem Jean Louis Tulou istniejących konstrukcji, doprowa- Wyniki prac Profesor przed-oraz kwartet smyczkowy „Navis Qu- dziła do opracowania i wdrożenia stawił w ponad 360 publikacjachartett” z utworami Franciszka Schu- oryginalnych systemów napraw – około 1/3 z nich to prace autor-berta i Ludwiga van Beethovena. i wzmocnień konstrukcji betono- skie. Wypromował 8 doktorów,Potem, przy lampce wina i przeką- wych i drewnianych oraz wprowa- sprawował opiekę naukową nadskach, potoczyły się przyjacielskie dzenia metod recyklingu betonu 4 habilitacjami. Opiniował ponadrozmowy o charakterze bardziej wysokiej wytrzymałości. 20 wniosków o tytuł lub o stano-lub zdecydowanie mniej nauko- wisko profesora w kraju i za grani-wym, a Profesor Andrzej Ajdukie- cą, recenzował ponad 25 rozprawwicz przyjmował kolejne gratulacje doktorskich i habilitacyjnych.i życzenia dalszych sukcesów. Aktywność akademicką prof. Ajdukiewicz łączy z praktyką in- n Ewa Chojnacka żynierską. Uzyskał odpowiednie uprawnienia budowlane i status Prof. Andrzej Ajdukiewicz państwowego rzeczoznawcy bu-ukończył studia w 1961 r. na Wy- dowlanego. Był projektantemdziale Budownictwa Przemysło- i  konsultantem oraz kierował ze-wego i  Ogólnego Politechniki społami projektowymi w wieluŚląskiej. Po studiach rozpoczął biurach projektów. Ma w dorobkupracę w Katedrze Budownictwa projekty 2 domów towarowych,Betonowego PŚ. Doktorat uzyskał 100 innych obiektów, rozbudo-w 1968 r., a  tytuł naukowy profe- wę lub rekonstrukcję obiektówsora w 1989 r. Kierował w Instytu- przemysłowych oraz 750 różnychcie Konstrukcji Budowlanych PŚ ekspertyz oceniających stan kon-Zakładem Konstrukcji Sprężonych strukcji.(1974-82) i Zakładem Konstrukcji O wysokim międzynarodo-Żelbetowych (1988-94). W 1994 wym autorytecie prof. Andrzejar. zorganizował Katedrę Inżynierii Ajdukiewicza świadczy jego udziałBudowlanej, którą kierował przez w  międzynarodowych gremiach15 lat. Był prodziekanem (1976- naukowych. Jest członkiem IABSE77) i dziekanem (1977-79) Wy- (Międzynarodowe Stowarzysze-działu Budownictwa Politechniki nie Mostów i Konstrukcji Inżynier-Śląskiej. skich), ACI (Amerykański Instytut Prof. Andrzej Ajdukiewicz w la- Betonu) oraz FIB (Międzynarodowetach 1991-96 był kierownikiem Ka- Stowarzyszenie Betonu Konstruk-tedry Budownictwa Betonowego cyjnego). Jest recenzentem w cza-Politechniki Łódzkiej. sopismach o światowym zasięgu. Badania Profesora dotyczą Jako ekspert Komisji Europejskiejgłównie konstrukcji budowlanych, uczestniczył 6-krotnie w proce-przede wszystkim konstrukcji be- durze oceny europejskich progra-tonowych. Prekursorskie prace mów badawczych w Brukseli.dotyczące analizy przebicia płyt Prof. Andrzej Ajdukiewicz jestżelbetowych, podjęte przez prof. też wybitnym działaczem polskichAjdukiewicza w 1965 r., umożliwi- organizacji naukowych i technicz- foto: Jacek Szabelały wprowadzenie do praktyki bu- nych, m.in. członkiem Komitetudowlanej konstrukcji płytowo-słu- Nauki Polskiego Związku Inżynie-powych. Dzięki Jego badaniom Prof. Ajdukiewicz prowadził rów i  Techników Budownictwa,opracowano metody obliczeń 5 projektów badawczych KBN/ Komisji ds. Ochrony Powierzchnizespolonych żelbetowych szkie- MNiSW, brał też udział w 2 projek- Wyższego Urzędu Górniczego, odletów dużej rozpiętości, które tach międzynarodowych UE. Obec- 2003 r. jest przewodniczącym Sek-pozwoliły na wdrożenie systemu nie jest koordynatorem w  projek- cji Konstrukcji Betonowych Komi-budownictwa wielokondygna- cie: Maria Curie Industry – Academia tetu Inżynierii Lądowej i Wodnejcyjnych obiektów. Diagnostyka Partnerships w ramach 7. PR. Polskiej Akademii Nauk.
 16. 16. Życie Uczelni 2/2011 16Niezwykle istotne jest, aby doktorzy i doktorzy habilitowani mieli im właśnie de-dykowaną uroczystość wręczenia dyplomów, w czasie której mogą cieszyć sięsukcesem wraz z kolegami z uczelni, rodzinami i przyjaciółmi. To dzień ważnytakże dla ich opiekunów naukowych.Uroczyste promocje Posiedzenie Senatu Politechni- region, jej kadra musi się stale odna- od maja 2010 roku do dnia uroczy-ki Łódzkiej poświęcone promocji wiać i podnosić swoje kwalifikacje – stości.doktorów i doktorów habilitowa- mówił w wystąpieniu rektor prof. Każdy z 9 wydziałów Politech-nych odbyło się 18 maja 2011 r. Stanisław Bielecki. niki Łódzkiej ma uprawnieniaw audytorium im. A. Sołtana. Uro- Rektor gratulował promowa- do nadawania stopnia doktora –czystość poświęcona wyłącznie nym doktorom podjętego wysiłku w 21 dyscyplinach naukowych,promocjom doktorskim podkre- i decyzji poświęcenia się działalno- a 7 do nadawania stopnia doktoraśla znaczenie jakie ma dla Władz ści badawczej – Zawód naukowca habilitowanego – w 14 dyscypli-Uczelni kształcenie kadry nauko- cieszy się społecznym uznaniem i za- nach naukowych.wej. Otwierając posiedzenie Sena- ufaniem, a to wielka odpowiedzial- W Politechnice Łódzkiej wypro-tu rektor prof. Stanisław Bielecki ność. Nauka przynosi rozwój i dobro, mowano już 522 doktorów habili-nawiązał do słów Jana Pawła II ale źle pojmowana, niewłaściwie towanych i 3061 doktorów.z listu do młodych: wykorzystana może stać się siłą Rektor prof. Stanisław Bielecki życzył nowym doktorom i dok- torom habilitowanym dalszego rozwoju ich zawodowej kariery – Serdecznie życzę wszystkim, aby dzisiejszy dzień był zapowiedzią dalszego rozwoju ich zawodowej kariery, aby pokonywali kolej- ne szczeble naukowego awansu. Doktorom życzę, aby uzyskali jak najszybciej habilitacje, doktorom habilitowanym, aby systematycz- nie powiększając dorobek nauko- wy mogli jak najszybciej cieszyć się odebranym z rąk Prezydenta Rze- czypospolitej Polskiej tytułem na- ukowym profesora. W czasie aktu promocji rektor prof. Stanisław Bielecki wypo- „W Was jest nadzieja, ponieważ niszczycielską. Od Państwa wiedzy, wiadał formułę promoveo te adWy należycie do przyszłości, a zara- umiejętności, ale też rzetelności, ety- gradum doctoris lub promoveo tezem przyszłość do Was należy” i jak ki i wierności prawdzie zależy przy- ad gradum doctoris habilitati jed-podkreślił – Przyszłość nauki spo- szły rozwój badań, poziom kształce- nocześnie dotykając berłem ra-czywa w rękach młodych badaczy, nia i rozwój gospodarczy, przyszłość mienia nowo wypromowanegozależy od ich poznawczej pasji, de- kraju i świata. doktora.terminacji, ciekawości świata. W czasie posiedzenia Senatu Tego dnia była piękna pogoda – Aby działalność edukacyjna dyplomy doktorów habilitowanych i przygotowane na powietrzu przy-i badawcza mogła być prowadzona nauk technicznych i nauk chemicz- jęcie pozwoliło miło spędzić czasw satysfakcjonującym stopniu, aby nych wręczono 20 pracownikom po uroczystości. Młodzi naukowcyUczelnia, nasza uczelnia mogła się naukowym, a 77 osób otrzymało przyjmowali gratulacje i wraz z naj-prawidłowo rozwijać oraz skutecz- dyplomy doktorów nauk technicz- bliższymi cieszyli się tym wyjątko-nie konkurować z innymi ośrodkami nych, chemicznych, fizycznych, wym dniem.akademickimi, by mogła tworzyć matematycznych i ekonomicznych.innowacje i silnie oddziaływać na Ten rozwój kadry obejmuje okres n Ewa Chojnacka
 17. 17. 17 Życie Uczelni 2/2011Politechnika Łódzka zorganizowała sesję na temat realizacji strategii europej-skich: Smart Specialisation oraz Innovation UnionSzanse rozwojowe dla Łodzi i regionu Spotkanie poświęcone wyzwa- i jak ważne jest przejście od debaty • Zrównoważony rozwój, a więc niom, jakie stoją przed regionami nad rozwojem do etapu działania przede wszystkim wspieranieUnii Europejskiej zorganizowane dla rozwoju. nowych technologii i równocze-z inicjatywy Politechniki Łódzkiej sna troska o środowiskoodbyło się 11 marca w Sali F-10 Z perspektywy • „Włączenie społeczne” – spój-w Budynku Trzech Wydziałów. Spo- Brukseli ność gospodarcza i obniżanietkanie to miało na celu wskazanie napięć społecznychgłównych dróg doganiania przez Gości powitał rektor prof. Stani- Głównym założeniem jest włą-nasz region uciekającej w  cywili- sław Bielecki, a debatę poprowa- czenie w cykl innowacyjnychzacyjnym biegu Europy, Europa dził prorektor ds. nauki prof. Irene- przemian wszystkich regionówzaś musi doganiać najbardziej usz Zbiciński. O tym jak wygląda z uwzględnieniem ich specjalizacji.rozwinięte kraje świata. Goście se- „inteligentny rozwój regionów” Kryzys gospodarczy stał się zna-sji – wojewoda łódzki, marszałek z  perspektywy Brukseli opowie- czącą przeszkodą w realizacji pla-Województwa Łódzkiego, wicepre- dział poseł do Parlamentu Euro- nów na dalszą perspektywę, gdyżzydent miasta, przedstawiciele Za- pejskiego dr Jacek Saryusz-Wolski. w  kryzysie trudno jest wymusić narządu Województwa, radni Sejmiku Odpowiedzią na to, że „odpadamy” krajach członkowskich UE nakładyWojewódzkiego, radni Rady Miej- od czołówki światowej i europej- na cele długofalowe – jak powie-skiej w Łodzi, to osoby z racji swych skiej musi być nowa strategia do dział dr Saryusz-Wolski. Zwraca- jąc się do władz miasta europoseł zadał pytanie, czy Łódź ma szan- sę stać się ośrodkiem wiodącym w  jakiejś dziedzinie, gdyż strategii powinno być podporządkowane wykorzystanie środków unijnych. „Można być mężem stanu na skalę regionalną” – to w jakim kierunku pójdzie region łódzki zależy od od- ważnych i odpowiedzialnych decy- zji jego władz. Uniwersytet Centralnej Polski Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki zatytułował swe wystąpienie „Uniwersytet Cen- tralnej Polski kluczowym elemen- tem strategii regionu”. Szkolnictwofunkcji odpowiedzialne za losy roku 2020, strategia oparta na in- wyższe w Polsce jest rozdrobnione,naszego miasta i regionu. Politech- nowacyjności. Tu właśnie powinien uczelnie, nawet te najlepsze, zaj-nika Łódzka wychodzi od lat z sze- być wykorzystany potencjał naszej mują w międzynarodowych ran-regiem inicjatyw, które powinny uczelni, której silną stroną są zaso- kingach dalekie miejsca. Łódzkiebyć podchwycone przez władze. by pracowników. środowisko akademickie powinnoTo robocze spotkanie władz miasta Strategia 2020 opiera się na znaleźć nową formułę działania,z władzami naszej uczelni i jej pra- trzech filarach: a jednym z celów jest stworzeniecownikami unaoczniło, jak wiele • Inteligentny rozwój, którego jednolitej platformy do dialogujest do zrobienia, jak trudno rodzą głównym czynnikiem jest wie-się ważne dla przyszłości decyzje dza  c.d. str. 18

×