Życie Uczelni 06.2010

2,379 views

Published on

Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Życie Uczelni 06.2010

 1. 1. „Bez powołania,polityka to bezduszne urzędowanie, a nauka staje się rzemiosłem.” Prof. Jerzy Buzek, doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej
 2. 2. Dorobek godny podziwu WYDARZENIA Ważnymi punktami posiedzenia Senatu z okazji 65. rocznicy Politechniki Łódzkiej było prze-mówienie rektora prof. Stanisława Bieleckiego oraz wręczenie wielu nagród i wyróżnień dla stu-dentów, pracowników oraz przyjaciół PŁ (więcej str. 4-5). Przemówienie JM Rektora str. 6-9. Dorobek godny podziwu .............. 4 Przemówienie JM Rektora ............. 6 Jesteśmy w pierwszej dziesiątce .................. 10 Wizyta ambasadorów ................... 11 Profesor Donald G. Truhlar doktor honoris causa PŁ .............. 12 Profesor Jerzy Buzek doktor honoris causa PŁ .............. 13 Laudacja ............................................. 15 Elegancka i reprezentcyjna ......... 17 Polsko-francuska współpraca w dziedzinie energetyki ............... 18 Nowe laboratorium w Instytucie Elektroniki ................ 19 Promocje doktorskie ..................... 20Profesor Jerzy Buzek doktor honoris causa PŁ Laptopy dla studentów ................ 21 Uroczystość nadania prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causaPolitechniki Łódzkiej odbyła się 4 czerwca. Promotorem doktoratu honorowego był rektor Nagroda ŁTNprof. Stanisław Bielecki. Wniosek o nadanie tytułu poparły wszystkie wydziały uczelni (więcej dla prof. Janusza Szoslanda ........ 22str. 13-14). Laudacja str. 15-16. Profesor Balcerowicz w Politechnice Łódzkiej ................ 23 Minister Kudrycka w Politechnice Łódzkiej ................ 23 Laboratorium Generacji Rozproszonej ............... 24 Międzykulturowa wymiana ........ 25 Kierunki zamawiane ...................... 26 Uczelnia dba o niepełnosprawnych studentów ......................................... 27 Politechnika w Manufakturze .... 28 Dzień otwarty tylko dla dziewczyn ....................... 29 Galeria NT / Imaginarium ............ 30 Ćwierć wieku Muzeum PŁ ........... 31 Stypendyści programu START .... 31Elegancka i reprezentacyjna Pierwszy poważny kontakt przyszłego studenta z uczelnią odbywa się na ogół w miejscu, XIX urodziny Wydziału OiZ .......... 32gdzie pracują osoby związane z rekrutacją. Sekcja Rekrutacji i Sekcja Dyplomów Politechniki Dzieci z ŁUD ...................................... 32Łódzkiej mają nową siedzibę. Kandydaci na studia i absolwenci PŁ będą teraz załatwiać swoje Sukces w Imagine Cup .................. 33sprawy w pięknie odnowionej willi z 1912 r. (więcej str. 17) Nauka pod patronatem biznesu ............. 34 Piotr Pustelnik opowiedział jak zdobył Annapurnę .................. 34 Statuetka dla doktora hc ............. 35 Przyjaciel studentów ..................... 35 STUDENCI Z fizyką wśród ludzi ....................... 36 CERN miejsce magiczne ............... 37 Młodzi Innowacyjni ....................... 38
 3. 3. Najlepsi w aerobiku i tańcu ......... 38 Politechnika w ManufakturzeSeniorskie debiuty ......................... 39 W ostatni weekend maja nasza uczelnia świętowała swoje 65. urodziny wspólnie z miesz- kańcami Łodzi. Na rynku Manufaktury stanęła olbrzymia szkieletowa konstrukcja – tzw. „kubik”Nauka i zabawa ............................... 39 ozdobiona graficznym motywem zaprojektowanym specjalnie na tę okazję. Było to miejsce,Nowa Miss ......................................... 40 w którym od sobotniego poranka gromadziły się tłumy. (więcej str. 28)Mają perspektywy .......................... 40Koło Naukowe Cash Flow ............ 40Inżynierskie pomysły ..................... 41W międzynarodowychregatach akademickich ................ 42Sportsmenkiz biotechnologii .............................. 43WybranoSejmik Doktorantów ..................... 43Forum MłodychMenedżerów .................................... 44Piłka jest okrągła... .......................... 44 Laboratorium Generacji Rozproszonej KONFERENCJE W Instytucie Elektroenergetyki zbudowano jedyne w Polsce Laboratorium Generacji Roz- proszonej. Inwestycja o wartości prawie 4 milionów zł powstała dzięki grantom uzyskanym z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (więcejKompatybilność str. 24)w Elektrotechnice, Elektronicei Informatyce .................................... 45Problemyochrony środowiska ...................... 46Uniwersytet Bałtycki w Łodzi ..... 4720 lat programu Tempus .............. 48Kolej podziemna w Łodzi ............ 49Zarządzaniełańcuchami dostaw ....................... 50Młodzi Łodzianiewitają wiosnę! .................................. 50Na podbójPolitechniki Wrocławskiej ............ 51Konferencjaw górskiej scenerii .......................... 52 Sukces w Imagine CupWykorzytać zasoby przyrody ..... 52 Drużyna fteams z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Poli- techniki Łódzkiej zajęła pierwsze miejsce w kategorii Projektowanie Oprogramowania i będzieOdpowiedzialność społeczna reprezentować Polskę na finałach światowych konkursu Imagine Cup. (więcej str. 33)oraz etyka w biznesie .................... 53Młodzi Energetycy ......................... 53Trendy w ZarządzaniuZasobami Ludzkimi ....................... 53Studenci rolnikom .......................... 54 ROZMAITOŚCICzwartkowe Forum Kultury ........ 54Muzyka Chopina ............................. 55Poezja i dramat ................................ 57Słowa – Walizki ................................ 57Bo nauka to nie wszystko! ........... 58Z prac Komisji Historycznej ........ 59
 4. 4. Uroczyste posiedzenie Senatu odbyło się dokładnie w 65. rocznicę powstania PolitechnikiŁódzkiej. Audytorium im. Sołtana było wypełnione gośćmi, którzy chcieli wspólnie przeżyćważny dla Politechniki Łódzkiej dzień.Dorobek godny podziwu Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz mia- i aby w tej pracy harmonijnie wiązała szacunek dla tra-sta i województwa, posłowie, rektorzy polskich i za- dycji akademickiej z twórczą potrzebą zmian. Nie bójmygranicznych uczelni, osoby reprezentujące współpra- się działać z wyobraźnią, nie bójmy się odważnych dzia-cujące z nami organizacje i firmy, a przede wszystkim łań w dążeniu do sukcesu! (Pełny tekst przemówienialiczne grono pracowników zasłużonych dla PŁ oraz drukujemy na stronach 6-9.)studentów. Wiele ciepłych słów padło z usta Marszałka Wo- jewództwa. Włodzimierz Fisiak podkreślał, że marka pod nazwą Politechnika Łódzka na trwale wpisała się w Łódź i region, przynosząc swoim godnym podziwu dorobkiem wiele zaszczytów i radości. We wspólnych działaniach regionu i uczelni marszałek widzi ich roz- wój i przyszłość. Z kolei poseł Zdzisława Janowska szczególnie podkreślała historyczny kontekst powsta- nia Politechniki Łódzkiej oraz niestrudzone wysiłki władz uczelni nastawione na innowacyjność. Prezy- dent Łodzi Tomasz Sadzyński nawiązał do konieczno- ści silnego akcentowania akademickości miasta, zapewniając wsparcie z budżetu miasta dla działań uczelni. Część uroczystości poświęcona wręczeniu odzna- Wyróżnieni czeń i nagród była w tym roku wyjątkowa z uwagi na Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki odznaką ich liczbę. Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Łódz- „Zasłużonymówił w przemówieniu m.in. o dokonaniach uczelni, dla Politechniki kiej” otrzymało aż 69 osób, które w szczególny sposóbw tym w zakresie innowacyjności, o konieczności Łódzkiej” przyczyniły się do jej rozwoju, w tym 32 spoza naszejsprostania wymogom konkurencyjności krajowej uczelni. foto:i światowej, podał pewne dane liczbowe związane Jacek Szabela Dla sześciu absolwentów naszej uczelni był toz kształceniem, badaniami i wykorzystaniem funduszy dzień wyjątkowy. Jako najlepsi otrzymali nagrody,strukturalnych, podkreślał działania stymulujące i za- przy czym jedna z nich została wręczona w tym rokuchęcające do zdobywania projektów i rozwoju nauko- Nagrodę dla po raz pierwszy.wego. Część wystąpienia poświęcona była infrastruk- mgr. inż. Michała Nagrodę Stowarzyszenia Wychowanków Politechnikiturze uczelni i współpracy międzynarodowej, a także Krzeszowca Łódzkiej dla najlepszego absolwenta PŁ otrzymał mgraktywnemu uczestnictwu Politechniki w życiu kultural- wręcza Prezes SW PŁ inż. Michał Krzeszowiec z Wydziału Fizyki Technicz- mgr Julian Bąkowskinym i społecznym regionu. Na zakończenie rektor po- nej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Przyznanowiedział – Wracając na koniec mojego przemówienia do foto:dzisiejszej uroczystości 65-lecia Politechniki Łódzkiej, za- Jacek Szabelacytuję jednego z dziennikarzy, który określił naszą Uczel-nię ciepłym jak sądzę mianem: żwawej emerytki. Jestemprzekonany, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie prze-szkodzi Politechnice Łódzkiej w dalszym rozwoju, a wręczprzeciwnie: ten dobrze wykorzystany na rozwój i naukęczas stanie się żyznym gruntem pod nowe inicjatywy. Kończąc moje wystąpienie pragnę też, abyśmy pa-miętali, że nie byłoby tak znaczących osiągnięć, gdybynie pracujący wśród nas ludzie z szeroką wizją, pragnącytworzyć nową rzeczywistość, a równocześnie kontynu-ować tradycje akademickie. Życzę całej społeczności naszej Uczelni, aby z sukce-sami pracowała na rzecz rozwoju Politechniki Łódzkiej
 5. 5. jeszcze dwa wyróżnienia. Otrzymały je: Iwona Pawli- Po raz drugi zostały też wręczone Nagrody JM Rek- kowska-Majewska – z Wydziału Biotechnologii i Nauk tora PŁ, przy czym jedna z kategorii, w których przy- o Żywności oraz Anna Pabiś z Wydziału Chemicznego. znawane są nagrody pojawiła się w tym roku po raz Nagroda im. Currana-Wernera dla najlepszego ab- pierwszy. solwenta Wydziału Mechanicznego trafiła do mgr. inż. Za najwyższą liczbę cytowań nagrodzono ex aequo Grzegorza Liśkiewicza, absolwenta kierunku Mechani- prof. Marię Muchę z Wydziału Inżynierii Procesowej ka i Budowa Maszyn, specj. Mechanical Engineering i Ochrony Środowiska oraz prof. Andrzeja Napieralskie- and Applied Computer Science go z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki Nagrodę Crawforda za najlepszą pracę dyplomową i Automatyki. napisaną w języku angielskim otrzymał mgr inż. Paweł Nagrodę dla autora najlepszych publikacji nauko- Prędki z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informa- wych ponownie otrzymał dr inż. Rafał Kruszyński z Wy- tyki i Automatyki. Praca „Supervision system for AMC działu Chemicznego. module compatible with IPMI standard” (System do Za najbardziej wartościowe wdrożenie nagrodzono zarządzania modułami AMC zgodny ze standardem dr. inż. Piotr Koncę z Wydziału Budownictwa, Architek- IPMI) została wykonana pod opieką prof. Andrzeja Na- tury i Inżynierii Środowiska. pieralskiego. Nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publi- Nagroda KLUBU 500-Łódź za najlepszą pracę dyplo- kacji przyznano mgr inż. Annie Pabiś z Wydziału Che- mową na Wydziale Organizacji i Zarządzania została micznego. przyznana mgr Paulinie Kuciębie za pracę magister- Po raz pierwszy przyznano nagrodę w kategorii ską pt.: „Wykorzystanie elementów teorii ograniczeń Za interdyscyplinarne osiągnięcie naukowe, otrzymał w procesie ciągłego doskonalenia wybranego przed- ją dr hab. inż. Paweł Strumiłło, prof. PŁ z Wydziału siębiorstwa produkcyjnego”, napisaną pod naukową Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automa- opieką dr. inż. Mieczysława Rajkiewicza. tyki. W tym roku przez Politechnikę Łódzką została wrę- czona Łódzka Nagroda Jakości za osiągnięcia w realiza- cji idei „Zarządzania przez Jakość”. Organizacje, które otrzymują nagrodę wykazały się najwyższym pozio- mem doskonałości w tej dziedzinie w województwie łódzkim i wykazały to w bardzo skomplikowanym procesie weryfikacji. Politechnika Łódzka przewodni- czy dziesięcioosobowej Kapitule konkursu, która po- stanowiła przyznać nagrody 3 laureatom w osobnych kategoriach: Duże organizacje produkcyjne i usługowe – Nagrodę zdobyła Elektrownia Bełchatów Średnie organizacje produkcyjne i usługowe – Nagro- dę zdobyła firma CEBAL TUBA z Łodzi Organizacje edukacyjne – Nagrodę zdobyło Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Prak- tycznego.Nagroda Została także wręczona nagroda w Konkursie Rek-KLUBU 500-Łódźdla mgr Pauliny Nagrodę im. Profesora Mieczysława Serwińskiego tora PŁ na przygotowanie koncepcji wdrożenia w skaliKucięby. za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Inżynierii uczelni systemu wspomagania kształcenia na odległość.Gratulują: Procesowej i Ochrony Środowiska otrzymała mgr inż. Główną nagrodę zdobył zespół projektu WIKAMPrektor Katarzyna Nawrotek za pracę „Termożele chitozanowe w składzie: dr inż. Rafał Grzybowski, mgr inż. Błażejprof. StanisławBielecki, dziekan jako nośniki leków o kontrolowanym działaniu”, pro- Feret, mgr inż. Mirosław Kopeć, mgr inż. Andrzej Bed-prof. Ryszard motor prof. Roman Zarzycki. narek.Grądzki Nagrodę im. Profesora Osmana Achmatowicza za Posiedzenie Senatu, transmitowane na żywo doi prorektorprof. Wojciech Wolf najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na sieci Internet przez Centrum Multimedialne Politech- Wydziale Chemicznym wręczono po raz pierwszy. Przy- niki Łódzkiej oraz obserwowane przez licznie obecnefoto: znano ją mgr inż. Justynie Majchrzak za pracę pt. „Za- media zakończyła pieśń Gaudeamus w wykonaniuJacek Szabela stosowanie macierzy receptorów molekularnych do ba- Chóru Akademickiego PŁ pod dyrekcją Jerzego Ra- dania procesu dokowania pochodnych karboranowych chubińskiego. stosowanych w neutronowej terapii nowotworowej” wy- konaną pod kierunkiem prof. Zbigniewa Kamińskiego. n Ewa Chojnacka
 6. 6. Przemówienie JM Rektora prof. Stanisława Bieleckiego Szanowni Państwo, Uczelni, jak i naszych Gości wraz Uczelni poprzedniej kadencji, które 65 lat temu, powstało wiele z rodzinami, do szerokiego udziału to podziękowanie kieruję na ręce uczelni w naszym kraju, powstały w tej imprezie. mojego poprzednika Rektora PŁ również w naszym mieście. Jedną Wielkie wydarzenie w ramach prof. Jan Krysińskiego. Oceniając z nich była Politechnika Łódzka. obchodów święta PŁ będzie miało ostatnie pięć lat istnienia PŁ będę również sięgał do wydarzeń z Jego kadencji. Pozycja w rankingu W ogłoszonym 9 maja obecnego roku prestiżowym rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej” i „Per- spektyw” Politechnika Łódzka za- jęła dziewiąte miejsce w rankingu uczelni akademickich. Potwierdziła się rosnąca pozycja PŁ, która w tym samym rankingu w 2006 roku była na 35 miejscu, w 2007 roku na 17, w 2008 na 13, a w 2009 na 11. Dziś nasza uczelnia po raz pierwszy we- szła do pierwszej dziesiątki. Wśród uczelni technicznych Po- litechnika Łódzka od kilku lat utrzy- muje wysoką, czwartą pozycję. Co więcej, powiększyliśmy przewagęPrzemawia rektor nad piątą uczelnią techniczną w tej prof. Stanisław Bielecki Uroczyste obchody 65-lecia PŁ miejsce 4 czerwca. Odbędzie się klasyfikacji, a jednocześnie zmniej- rozpoczęliśmy od senatu w dniu kolejne uroczyste posiedzenie Se- szyliśmy dystans do trzeciej. foto: 19 maja, na którym dyplomy dok- natu z okazji nadania tytułu dokto- Prezentując powyższe osią- Jacek Szabela tora i doktora habilitowanego ode- ra honoris causa profesorowi Jerze- gnięcia naszej Uczelni, mam świa- brało w sumie prawie 100 osób. mu Buzkowi. Jestem przekonany, domość, że są one wynikiem nie- Następnie wczoraj wieczorem wraz że jest to wydarzenie tak wielkiej ustannej pracy nas wszystkich. Za z naszym Arcybiskupem podczas wagi, że do udziału w nim nie trze- tę pracę serdecznie Państwu dzię- Mszy św. modliliśmy się w intencji ba Państwa namawiać. Imprezą kuję. Mam świadomość tego, że obecnych i byłych pracowników zamykającą tegoroczne obchody im wyższą pozycję zajmuje nasza i studentów Politechniki Łódzkiej. będzie spotkanie plenerowe pra- Uczelnia w rankingach, tym trud- Pragnę dodać, iż podjąłem starania, cowników, studentów i przyjaciół niej jest tę pozycję obronić i tym aby taka Msza Święta odbywała się PŁ, podczas którego zostaną ogło- trudniej jest ją poprawić. Podejmij- corocznie w niedzielę najbliższą szone wyniki konkursu Top Lista my jednak to wyzwanie wspólnie. naszej rocznicy powstania. Dzisiaj najważniejszych osiągnięć pierw- Ostatnie pięć lat Politechniki uczestniczymy w uroczystym po- szej dekady XXI wieku. Łódzkiej, w zasadzie w całości, po- siedzeniu Senatu PŁ. Szanowni Państwo, krywa się z okresem członkostwa W dniach 29-30 maja odbędzie 65-lecie to rocznica skłania- Polski w Unii Europejskiej. Z jednej się na rynku Manufaktury impreza jąca do podsumowań dłuższych strony otwiera to morze nowych specjalna: „weekend PŁ w Manufak- niż tylko te dotyczące ostatniego możliwości, z drugiej zaś wymaga turze” przybliżający Politechnikę roku. Pragnę w tym miejscu po- szybkiej adaptacji do nowych wa- społeczeństwu Łodzi i regionu. dziękować wszystkim, którzy przy- runków, a w szczególności sprosta- Gorąco zapraszam wszystkich czynili się do rozwoju Politechniki nia wymogom konkurencyjności pracowników i studentów naszej Łódzkiej, zaś szczególnie władzom nie tylko krajowej, ale i światowej.
 7. 7. Nowe prawne Centrum Transferu Technologii PŁ dziernika 2010 roku zacznie obo- warunki działania Sp. z o.o. oraz Konwent Politechniki wiązywać nowa ustawa o zasadach Łódzkiej. finansowania nauki. Wprowadza Związane z wejściem Polski do Mam nadzieję, że udało mi się ona zmiany w sposobie redystry-Unii Europejskiej zmiany politycz- w sposób ogólny przypomnieć bucji środków finansowych nane zainicjowały zmiany w systemie i przybliżyć Państwu okres ostatnich naukę, stawia na projakościoweszkolnictwa wyższego. pięciu lat w życiu PŁ w odniesieniu finansowanie nauki. W tym duchu przygotowywa- do zewnętrznych i wewnętrznych Środki finansowe na działalnośćna jest nowelizacja ustawy Prawo zmian i przeobrażeń. Naszą obecną statutową przeznaczone mają byćo Szkolnictwie Wyższym (z 27 lipca kondycję także bardzo dobrze ilu- głównie na utrzymanie potencjału2005 roku) oraz Strategia Rozwo- strują dane liczbowe. badawczego jednostki naukowej.ju Szkolnictwa Wyższego na lata Nastąpi likwidacja finansowania2010-2020. Nowelizacja Ustawy Nasza obecna badań własnych uczelni. Dotych-o Finansach Publicznych, która kondycja czasowe środki przeznaczone naweszła w życie 1 stycznia 2010 finansowanie badań własnychroku, w istotny sposób wpłynęła Otóż obecnie w PŁ studiuje 20 tys. studentów, zaś udział stu- uczelni będą trafiały do instytu-i wpłynie na finansowanie nauki tów i do uczelni w formie dotacjii szkolnictwa wyższego. W okresie dentów studiów płatnych wynosi 27%. W Politechnice Łódzkiej za- statutowej, z zaznaczeniem, że teostatnich 5 lat zmieniły się również fundusze mają być dystrybuowanepodstawowe akty normatywne PŁ. trudnionych jest ok. 2800 pracow- ników, z czego 50% to nauczyciele i adresowane do młodych naukow-Uchwałą Senatu w czerwcu 2006 ców, a przydzielane wyłącznieroku został przyjęty nowy Statut akademiccy. Kilka dni temu, 19 maja, odbyło w drodze konkursów.Politechniki Łódzkiej, a w listo- Agencjami wykonawczymipadzie 2008 Strategia Politechni- się uroczyste, promocyjne posie- dzenie Senatu PŁ. Mam nadzieję, MNiSW mają stać się Narodoweki Łódzkiej. Zmieniły się zasady Centrum Badań i Rozwoju oraz Na-aplikowania o granty badawcze że będzie to jedna z najważniej- szych uroczystości akademickich rodowe Centrum Nauki.i zasady podziału środków budże- Ocena parametryczna jednostektowych. Z członkostwem w UE wią- naszej Uczelni. Jak wszyscy wiemy, rozwój kadry naukowej jest szcze- naukowych za okres 2005-2009 bę-że się również udział w Procesie Bo- dzie dokonana prawdopodobnielońskim, który zobowiązuje nas do gólnie cenny, gdyż świadczy o ran- dze uczelni oraz o prawidłowym jej jeszcze w tym roku, w oparciu o za-wprowadzenia systemu punktów sady przedstawione w najnowszymkredytowych, podziału studiów rozwoju. W tym roku stopień dok- tora uzyskało 89 osób, a doktora projekcie nowelizacji rozporządze-na dwustopniowe, kontroli jakości nia dotyczącego Działalności Statu-kształcenia, promocji programów habilitowanego 11 osób. Politechnika ciągle rozszerza towej z dnia 28 kwietnia 2010 r.mobilności studentów i wykładow- Pragnę w tym miejscu nadmie-ców, promocji Life Long Learning swoja ofertę edukacyjną. Wzrasta liczba nowych kierunków studiów. nić, iż systematycznie poprawiamyProgramme. wynik finansowy Uczelni. W trybie realizacji tych zadań Od 2005 powstało ich 10, w tym 2 makrokierunki. W 2009 r. Senat PŁ Dotacja z MNiSW wzrastałaPolitechnika Łódzka, jako jedyna w kolejnych latach od 155 mlnuczelnia w Polsce, otrzymała cer- Uchwałą z lutego 2009 powołał do życia kierunek Mechatronika, w 2005 do 185 mln w 2009 roku.tyfikat ECTS Label oraz podjęła się Wartość realizowanych projektówrównież inicjatyw zmierzających a Uchwałą z czerwca 2010 – Gospo- darkę Przestrzenną. badawczych wzrosła z 22 mln w ro-do realizacji zadań stawianych no- ku 2005 do 33 mln w 2009 roku.woczesnym uniwersytetom w za- Wymiana zagraniczna studen- tów w ostatnich pięciu latach Niestety w liczbie realizowanychkresie struktury i organizacji. projektów badawczych w każdej W program promocji kształcenia utrzymuje się na stałym poziomie (wyjazdy pomiędzy 650 a 720, kategorii (mowa tu o projektachprzez całe życie możemy wpisać badawczych własnych, habilitacyj-powstały w 2006 Uniwersytet Trze- przyjazdy 360-420). Wyjazdów jest więc ciągle dwukrotnie więcej niż nych i promotorskich) nie odnoto-ciego Wieku, Liceum Ogólnokształ- waliśmy dynamicznego wzrostu.cące PŁ (utworzone w 2007 roku) przyjazdów.oraz założony w 2008 roku Uniwer- Sprawy Stymulowaniesytet Dziecięcy. W ramach nowych finansowania nauki aktywności naukowejwymagań dotyczących innowacyj-ności oraz związków z przemysłem W tym miejscu ważne jest, aby- Pracujemy nad wprowadzeniempowołana została do życia spółka śmy mieli świadomość, że 1 paź- procesów stymulujących i zachęca-  c.d. str. 8
 8. 8.  c.d. ze str. 7 jących do zdobywania projektów współpracy z innymi uczelniami, montach. Koszty remontów prze- poprzez często przekazujemy swoje do- prowadzonych w latach 2000-2005 – opracowanie propozycji świadczenie naszym partnerom. wyniosły 28 mln złotych, a w latach i wdrażanie priorytetowych kie- W ostatnim roku wystąpiliśmy 2005-2008 – 46 mln złotych. runków badawczych PŁ w ramach we wszystkich dostępnych progra- W 2006 roku miał miejsce zakup strategicznych kierunków rozwoju mach. Program Operacyjny Kapitał ostatniego fragmentu dawnych Politechniki Łódzkiej na lata 2010- Ludzki, Program Operacyjny Infra- zakładów Lodex. Dzięki nabyciu tej -2020; struktura i Środowisko oraz Pro- działki uzyskaliśmy zwarty kampus – opracowanie nowych zasad gram Operacyjny Innowacyjna Go- oraz dodatkowy teren umożliwiają- otwierania przewodów i wyróżnia- spodarka są programami o zasięgu cy rozbudowę uczelni. Na tym tere- nia prac doktorskich; krajowym. Bierzemy też udział w Re- nie powstanie Centrum Sportu PŁ. – opracowanie koncepcji i regu- gionalnym Programie Operacyjnym Wydaje się, że 5 lat to nie jest laminów konkursów o nagrody JM województwa łódzkiego – Wydział długi okres, ale od 2005 roku Rektora Politechniki Łódzkiej. Mechaniczny realizuje aktualnie w Politechnice zmieniło się bardzo Dziś nagrody Rektora zostaną działanie: „Dostosowanie Infrastruk- wiele. rozdane w pięciu kategoriach do- tury Edukacyjnej do prognozowanych Spojrzenie na inwestycje w na- tyczących wyników w pracy nauko- potrzeb i oczekiwań rynku”. macalny sposób uświadamia nam, wej. Najnowszą inicjatywą władz Jesteśmy liderem w pięciu reali- jak wiele osiągnęliśmy. Oddaliśmy Uczelni jest konkurs o grant nauko- zowanych obecnie projektach. Na do użytku lub za chwilę oddamy wy na rok akademicki 2010/2011. szczególną uwagę zasługują dwa cztery zmodernizowane obiekty: W celu odpowiedniego stymulo- największe projekty: nową siedzibę Biura Osób Niepeł- wania aktywności naukowej i wła- „Biodegradowalne Wyroby Włók- nosprawnych, budynek Rekrutacji, snego rozwoju została opracowa- niste” – Działanie 1.3, o wartości 35 boisko wielofunkcyjne oraz wo- na nowa Ankieta Okresowej Oceny i pół mln złotych; zownię, która stanie się niedługo Nauczyciela Akademickiego PŁ, „Platforma Informatyczna TEWI nową siedzibą Działu Transferu – Technologia, Edukacja, Wiedza, In- Technologii i Działu Promocji. Wy- Wykorzystanie nowacja” – również PO IG – o war- remontowano elewację budynku funduszy tości kilkunastu mln złotych. Papiernictwa i Poligrafii. Został strukturalnych Ważną rolą obu wymienionych wybrany również projekt architek- Chciałbym teraz zatrzymać się projektów jest integrowanie środo- toniczny Centrum Sportu. na chwilę nad zagadnieniem wy- wiska naukowego. Chciałbym poinformować, że korzystania w PŁ funduszy struk- W ramach Programu Operacyj- od niedawna mogą Państwo zoba- turalnych. W okresie 2007-2013 nego Infrastruktura i Środowisko czyć infrastrukturę PŁ wybierając w ramach funduszy strukturalnych realizujemy dwa duże inwestycyj- się na wirtualny spacer po trójwy- UE podpisaliśmy 13 umów na kwo- ne projekty. Jest to „Fabryka Inży- miarowym kampusie Politechniki tę ponad 200 mln zł. W nowym nierów XXI wieku” realizowana za Łódzkiej korzystając z map Google okresie programowania PŁ złożyła 54 mln złotych i drugi projekt Cen- Earth. 222 wnioski; w wyniku tych apli- trum Technologii Informatycznych o wartości 39 i pół mln złotych. Współpraca kacji podpiszemy jednakże tylko międzynarodowa 30 umów. Będą one realizowane Politechnika jest także liderem do 2014 roku. Prawie wszystkie w projektach: „Zastosowanie bio- W naszym spojrzeniu na PŁ nie jednostki Politechniki pozyskują masy do wytwarzania materiałów zapominamy o współpracy mię- środki z tych projektów. Trzy lata polimerowych przyjaznych środo- dzynarodowej, która jest niezwykle temu, dla nowego okresu progra- wisku” i „Opracowanie nowator- ważna dla rozwoju i poprawy kon- mowania, powstał Dział Obsługi skiej metody biokonwersji zanie- kurencyjności uczelni. Funduszy Europejskich, który ufor- czyszczeń biogazu w obecności W tym roku Politechnika Łódzka mował strukturę ich obsługi. Działa tlenowych form azotu w skali prze- została przyjęta do ECIU (European też Dział Projektów Strukturalnych, mysłowej” – oba realizowane w ra- Consortium of Innovative Univer- który pomaga pracownikom PŁ mach 1 priorytetu PO IG. sities). ECIU to sieć uniwersytetów, w przygotowaniu się do aplika- Infrastruktura uczelni które jednoczy wspólny profil dzia- cji. Możemy pochwalić się tym, że łania. Uczelnie te są zaangażowane wszystkie nasze dotychczasowe Jak państwo zauważyliście, bar- w budowanie interakcji w trójkącie: projekty przeszły audyty i kontrole dzo istotna jest dla nas dbałość badania – edukacja – innowacje. z pozytywnym skutkiem. Co więcej, o infrastrukturę Uczelni. Myślimy Jesteśmy jedyną Polską uczelnią ponieważ prowadzimy projekty we zarówno o inwestycjach jak i re- w tej sieci. W tym roku staliśmy się
 9. 9. również członkami Międzynarodo- walach, zaś Radio Żak powiększyło też liderem wśród wyższych uczel-wej Sieci Uniwersyteckiej. Działal- swój zasięg oddziaływania. ni w Polsce pod względem liczbyność tej sieci naukowej została za- Wzrosła aktywność Politech- zdobytych w kraju i zagranicą na-inaugurowana 29 stycznia 2010 r. niki w zakresie promocji. Został gród i wyróżnień przyznawanychw Rzymie. Dokumenty akcesyjne wprowadzony jednolity system za innowacyjne rozwiązania i tech-podpisało 17 uczelni, w tym Poli- identyfikacji wizualnej, a w 2007 nologie. Dział Transferu Technolo-technika Łódzka. roku powstała nowa strona inter- gii w ostatnim roku był laureatem kilku nagród za innowacyjność. Mamy również za sobą pierwszy rok działalności spółki CTT. Dzięki CTT, od początku 2010 r. Politech- nika Łódzka reprezentuje interesy Województwa Łódzkiego w ramach działającej w Brukseli Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji (European Regions Research and Innovation Network - ERRIN), działając w czte- rech grupach roboczych: biotech- nologia, energia i zmiany klimatu, innowacje i fundusze na innowa- cje, ICT (Information and Commu- nication Technologies). Władze Wracając na koniec mojego Niestety, nasze wyniki w zakre- netowa. Politechnika jest aktywnie Politechniki przemówienia do dzisiejszej uro-sie wymiany zagranicznej nas nie promowana w mediach i poprzez Łódzkiej czystości 65-lecia Politechniki Łódz- podczaszadawalają, dlatego też przepro- wiele różnych akcji skierowanych uroczystości kiej, zacytuję jednego z dziennika-wadzona została reorganizacja Biu- do uczniów i społeczności regionu. rzy, który określił naszą Uczelnięra Programu Erasmus. Akcja „Dziewczyny na Politechniki” foto: ciepłym jak sądzę mianem: żwawej Jacek Szabela Udało nam się jednak znaleźć przyczynia się do wzrostu liczby emerytki. Jestem przekonany, żew programie SIRUS (Shaping Inc- pań studiujących w PŁ. osiągnięcie wieku emerytalnegolusive and Responsive University W 2007 powstała także kolejna nie przeszkodzi Politechnice Łódz-Strategies), jako jedna z 29 euro- forma działalności kulturalnej w PŁ kiej w dalszym rozwoju, a wręczpejskich uczelni. Celem tego pro- – Czwartkowe Forum Kultury. Od przeciwnie: ten dobrze wykorzy-gramu jest sformułowanie zasad niedawna funkcjonuje SETKA, czyli stany na rozwój i naukę czas staniefunkcjonowania i realizacji Life trwająca około 100 sekund kronika się żyznym gruntem pod nowe ini-Long Learning Programme i wy- filmowa, realizowana przez Cen- cjatywy.pracowanie związanych z nim do- trum Multimedialne we współpra- Kończąc moje wystąpienie pra-brych zasad i praktyk. cy z Działem Promocji – ukazująca gnę też, abyśmy pamiętali, że nie migawki z najważniejszych wyda- byłoby tak znaczących osiągnięć, PŁ w życiu rzeń w naszej Uczelni, dostępne gdyby nie pracujący wśród nas lu- kulturalnym za pośrednictwem naszej strony dzie z szeroką wizją, pragnący two- i społecznym regionu internetowej. rzyć nową rzeczywistość, a rów- Politechnika coraz aktywniej nocześnie kontynuować tradycje Innowacyjność akademickie.uczestniczy też w życiu kulturalnymi społecznym regionu. Niektóre Rozpocząłem moje przemówie- Życzę całej społeczności naszejjego elementy, jak festiwal piosenki nie od ostatniego rankingu uczelni Uczelni, aby z sukcesami praco-studenckiej Yapa, bądź też festiwal wyższych „Perspektyw” i „Rzeczpo- wała na rzecz rozwoju Politechnikipiosenki turystycznej „W górach jest spolitej”. Chciałbym podkreślić, że Łódzkiej i aby w tej pracy harmo-wszystko co kocham” czy organizo- poprawę pozycji zawdzięczamy nijnie wiązała szacunek dla tradycjiwany na terenie Uczelni Explorers w dużej mierze naszej innowa- akademickiej z twórczą potrzebąFestival, są niezmienne. W lutym cyjności. Politechnika Łódzka jest zmian. Nie bójmy się działać z wy-2008 powstał teatr Nieobliczalny w czołówce polskich uczelni pod obraźnią, nie bójmy się odważnychPolitechniki Łódzkiej, który był już względem ilości zgłoszeń patento- działań w dążeniu do sukcesu!kilkakrotnie nagradzany na festi- wych i uzyskanych patentów, jest n
 10. 10. 10 Ranking przygotowywany wspólnie przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” ma już jedenastoletnią tradycję. Dobór kryteriów i ich różno- rodność, a także wykorzystywanie dużej liczby weryfikowalnych danych czyni z niego ważne źródło informacji dla kandydatów. W rankingu bierze udział pra- wie 300 uczelni różnych typów. W tym roku sklasyfikowano wśród nich 89 uczel- ni akademickich. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Szkół Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Wyższych 2010 odbyło się w Warszawie 13 maja w Poznaniu. 2010 r. Politechnika Łódzka kolejny raz odnotowała Na 9. pozycję PŁ w rankingu składa się wypadkowa awans w zestawieniu ogólnym. W tym roku przesko- kilkudziesięciu różnych kryteriów. W niektórych wypa- czyliśmy dwa miejsca awansując do pierwszej dziesiąt- damy lepiej, w innych musimy zintensyfikować dzia- ki najlepszych uczelni w Polsce. Są w niej trzy uczelnie łania, żeby poprawić nasze miejsce. „Perspektywy” ze- z Warszawy, po dwie z Krakowa, Wrocławia i Poznania stawiły 50 uczelni pod względem głównych kryteriów. i jedyna z Łodzi – nasza Politechnika Łódzka. Zosta- Jednym z ważniejszych kryteriów rankingu jest liśmy sklasyfikowani na 9. miejscu z liczbą punktów prestiż wśród pracodawców, w którym PŁ awanso- 59,84 i od ósmej na liście SGH dzieli na zaledwie wała z 23. miejsca na 11. W zestawieniu siły naukowej 0,22 pkt., podczas gdy w zeszłym roku było to 1,24 pkt. jesteśmy na dalszej pozycji (35.), ale tutaj generalnieRektor Przypomnijmy, że w roku 2006 byliśmy na 35., rok póź- dominują uniwersytety, wśród 50 uczelni jest tylko 8prof. S. Bielecki niej na 17. (otrzymaliśmy wtedy dyplom „Awans 2007”) politechnik.odebrał i dalej kolejno na 13. i na 11. miejscu. W podrankingu W kryterium nazwanym „publikacje naukowe”, nadyplomdla PŁ uczelni technicznych utrzymaliśmy 4. pozycję, zbliża- które składają się publikacje, cytowania i H-indeks Po- jąc się do trzeciej uczelni i jednocześnie zwiększając litechnika Łódzka znalazła się na 24. miejscu. W pięć-foto: przewagę nad uczelnią piątą. dziesiątce znalazło się tym razem 12 uczelni technicz-Ewa Chojnacka nych, przy czym w liczbie publikacji wyprzedzają nas tylko Politechniki Warszawska i Wrocławska. Oceniano także warunki studiowania, rozumiejąc pod tym: wysokokwalifikowaną kadrę naukową do- stępną dla studentów, możliwość rozwijania aktywno- ści studenckiej oraz zbiory biblioteczne. Politechnika Łódzka jest18., ale z uczelni technicznych wyprzedza nas tylko Politechnika Warszawska. Co ciekawe, pierw- sza dziewiątka to uczelnie medyczne. „Perspektywy” zestawiły też 50 najlepszych uczelni akademickich pod kątem umiędzynarodowienia. Poli- technika Łódzka jest na 5. miejscu i jako 1. z uczelni technicznych. W liczbie programów i wykładów w ję- zykach obcych oraz liczbie studiujących w językach obcych zajęliśmy w ogólnym zestawieniu miejsce 2. Po raz pierwszy w rankingu wprowadzono nowe kryterium – innowacyjność. Tu brano pod uwagę pa- tenty i prawa ochronne, efektywność w pozyskiwaniu Rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki został zaproszo- zewnętrznych środków na badania i udział w 7. PR UE. ny na scenę do odbioru dyplomu i stanął w grupie Politechnika Łódzka w tym kryterium zajęła 3. miejsce rektorów „TOP 10”, która została ustalona w następu- wśród 50 zestawionych uczelni. jącej kolejności: Uniwersytet Warszawski, Uniwersy- Do kolejnego rankingu mamy rok. Miejmy nadzie- tet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ję, że przyniesie on nam poprawę pozycji tam, gdzie w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Politechnika jesteśmy na dalszych miejscach, wszak pierwsza dzie- Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia siątka zobowiązuje. Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krako- wie, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Łódzka, n Ewa Chojnacka
 11. 11. 11 43 ambasadorów odwiedziło w sobotę 20 marca Politechnikę Łódzką. Niektórzy przyjechali do Łodzi wraz z rodzinami. Wizyta ambasadorów W Łodzi i województwie gości- zastosowań w sytuacjach zagroże- ny dla niefachowców sposób nasi li w dniach 19-21 marca szefowie nia bezpieczeństwa czy zdrowia. Goście wysłuchali z dużą uwagą misji dyplomatycznych akredyto- Na początek prowadzący spotkanie i widocznym podziwem. wanych w Warszawie. Celem wizy- prorektor Krzysztof Jóźwik ogłosił Spotkanie w auli Budynku ty było zapoznanie ambasadorów – W budynku wybuchł pożar! Nikt się Trzech Wydziałów rozpoczął i za- z szeroko rozumianą ofertą regio- oczywiście nie przestraszył, bo był kończył występ Chóru PŁ, również nu, w tym zaprezentowanie do- to tylko wstęp do pokazania am- nagrodzony długimi brawami. robku naukowo-gospodarczego. basadorom inteligentnego ubrania W holu obok audytorium W programie zaplanowano m.in. dla strażaka (zaprezentował je dr ustawione zostały liczne postery spotkanie w Politechnice Łódzkiej. inż. Łukasz Januszkiewicz). Potem przedstawiające inne rozwiązania powstałe w naszej uczelni, a takżePanie Ambasador Sri Lanki i Nigerii pochwaliliśmy się zdobytymi przez rozmawiają naszych naukowców medalami i pu- o opatrunkach charami. Wszystkie wynalazki wzbu- z dr Haliną dziły duże zainteresowanie naszych Kalinowską Gości. W czasie rozmów przy plaka- foto: tach często padały ze strony amba- Jacek Szabela sadorów bardzo szczegółowe pyta- nia. Ambasadora Meksyku bardzo zainteresowała celuloza bakteryjna; widzi w tym produkcie potencjał do nawiązania współpracy meksy- kańsko-polskiej. Goście ze Słowenii podziwiali możliwości komputera Przygotowaliśmy dla naszych wy- napięcie wzrosło – był atak terrory- sterowanego mrugnięciami oka jątkowych Gości program wizyty tak, styczny, informacja o ukrytej bom- i docenili jego szczególną przydat- by mogli jak najwięcej dowiedzieć bie. Wciąż jednak było bezpiecznie, ność dla osób niepełnosprawnych. się o naszej uczelni i jednocześnie bo w związku z tymi kłopotami mo- Ambasador Nigerii spędziła sporo poznać powstałe tutaj innowacyjne gliśmy pochwalić się wirtualną ręka- czasu rozmawiając o opatrunkach rozwiązania naukowo-techniczne. wicą (pokazał ją mgr inż. Rafał Ko- z celulozy bakteryjnej i możliwo- Wybraliśmy te, które pokazują nie tas) oraz robotem hipermobilnym ściach ich wykorzystania, a goście tylko wynalazczą myśl, ale także „Wheeler” (jego możliwości demon- z Nowej Zelandii interesowali się mogą być w atrakcyjny i przystęp- strował dr inż. Grzegorz Granosik). mundurem strażackim, mówiąc, że ny sposób krótko zaprezentowane, W podobnej konwencji zaprezento- powinien on stać się standardem także w kontekście ich zastosowań waliśmy interfejs człowiek-kompu- wyposażenia służb ratowniczych. np. w medycynie, dla osób niepeł- ter sterowany mrugnięciami, czyli Ambasador Czech podkreślał wa- nosprawnych, czy dla celów zwią- program umożliwiający korzystanie lory Łodzi jako miasta, które jego zanych z bezpieczeństwem pracy z komputera osobom niepełno- zdaniem bardzo dynamicznie się w ekstremalnych warunkach. sprawnych ruchowo (prezentowała rozwija. Spotkanie w Politechnice Wizyta precyzyjnie zaplanowana go dr inż. Aleksandra Królak) oraz i przedstawione rozwiązania znala- na dwie godziny rozpoczęła się od celulozę bakteryjną jako doskonały zły uznanie także w oczach pozosta- krótkich prezentacji uczelni przed- materiał opatrunkowy w leczeniu łych ambasadorów. Wynalazki, które stawionych przez prorektorów rozległych oparzeń (prezentacja obejrzeliśmy są znaczące, jesteśmy prof. Piotra Szczepaniaka i dr. hab. – dr inż. Halina Kalinowska). Przyję- pod wrażeniem wizyty w Politechnice Krzysztofa Jóźwika, prof. PŁ. W dal- ta forma, wprowadzająca element – podkreślali przy pożegnaniu, gdy szej części spotkania zaprezentowa- rozrywki przed wejściem w poważ- zgodnie z planem wizyty nadszedł liśmy kilka projektów naukowych ny świat nauki, spotkała się z bardzo czas na dalsze zwiedzanie Łodzi. powiązanych wspólnym scenariu- miłą reakcją sali. Wszystkich prezen- szem pokazującym możliwości ich tacji przygotowanych w przystęp- n Ewa Chojnacka
 12. 12. 1 W ostatnim dniu marca odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej związane z nadaniem godności doktora honoris causa profesorowi Donaldowi G. Truhlarowi z amerykańskiej uczelni University of Minnesota. Profesor Donald G. Truhlar doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej W audytorium im. A. Sołtana której jest m.in. ogromna liczba Prof. Truhlar wygłosił wykład, obecni byli m.in. przedstawiciele cytowań - tylko w tym roku było w którym w sposób bardzo prosty władz samorządowych, rektorzy ich już 3000. Prof. Truhlar zajmu- i poglądowy przedstawił bieżący innych uczelni oraz profesorowie je się chemią teoretyczną – pod- stan prowadzonych w jego labora- z uczelni w Hiszpanii i USA, a także kreślał prof. Paneth. – Jego prace torium badań naukowych na tle hi- liczne grono przedstawicieli orga- dowodzą, że wyniki otrzymywane storycznego wkładu polskich uczo- nizacji naukowych, instytucji i or- za pomocą współczesnych metod nych w rozwój chemii i bieżącej ganizacji gospodarczych. i teorii mają precyzję równą tej, jaką współpracy z polskimi zespołami, Nadamy dziś tytuł i godność dok- uzyskuje się w badaniach doświad- w tym w szczególności z naukow- tora honoris causa Politechniki Łódz- czalnych, a co za tym idzie wyniki cami z Wydziału Chemicznego Po- kiej wybitnemu uczonemu, który od uzyskane na drodze teoretycznej litechniki Łódzkiej. wielu lat współpracuje z naszą uczel- są równie wartościowe jak te otrzy- Dodatkową oprawę naukową nią – mówił rektor prof. Stanisław mywane eksperymentalnie. Chemia uroczystości nadania prof. Truh- Bielecki rozpoczynając posiedzenie obliczeniowa pozwala badać takie larowi doktoratu honoris causa Senatu. – Profesor Truhlar szczodrze układy, których nie można zbadać stanowiło zorganizowane dzień obdarzał swą wiedzą i wielką życz- doświadczalnie. Jest również często wcześniej międzynarodowe mikro- liwością liczne grono pracowników szybsza, oszczędniejsza i bardziej sympozjum „High level quantum naszej uczelni. przyjazna środowisku. chemistry meets in Lodz”, które zgromadziło około 50 uczestników Promotorprof. Piotr Paneth z Niemiec, Hiszpanii, USA i Ukrainy, i doktor a także wielu ośrodków krajowych. honoris causa prof. Donald G. Prof. Truhlar urodził się w Chi- Truhlar cago. Jest absolwentem St. Mary’s foto: College w Winonie, gdzie skończył Jacek Szabela studia w zakresie chemii i matema- tyki. O jego ogromnej aktywności naukowej świadczą liczby ilustrują- ce imponujący dorobek badawczy: prawie 1000 artykułów (cytowa- nych 44 000 razy), 81 rozdziałów w książkach i 27 programów kom- puterowych. Prof. Truhlar wypromował 57 Zgodnie z tradycją sylwetkę Momentem wyjątkowo uroczy- doktorów, a w jego laboratorium prof. Donalda G. Truhlara przed- stym był akt nadania tytułu dok- staże podoktorskie odbyło 80 dok- stawił promotor prof. Piotr Paneth, tora honoris causa. Treść dyplomu torów, ponadto 50 pracowników dziekan Wydziału Chemiczne- sporządzonego po łacinie odczytał naukowych z uczelni całego świa- go, który wystąpił z wnioskiem promotor prof. Piotr Paneth, a rektor ta odwiedzało to laboratorium., o nadanie tytułu. Laudacja nosiła prof. Stanisław Bielecki wraz z do- wśród nich czworo z Wydziału Che- intrygujący tytuł „The Word Accor- tknięciem berła i wypowiedzeniem micznego Politechniki Łódzkiej. ding to Don” i przedstawiała do- tradycyjnej formuły przyjął prof. Profesor ma największe zasługi robek prof. Truhlara, jego wielką Donalda G. Truhlara do grona spo- w rozwoju chemii teoretycznej, aktywność naukową, dowodem łeczności akademickiej PŁ.  c.d. str. 17
 13. 13. 1 Wyjątkowość tego dnia podkreślali wszyscy goście, organizatorzy uroczystości i pracownicy PŁ, bowiem przyjmowaliśmy w naszych murach osobę powszech- nie znaną, pełniącą w przeszłości i obecnie ważne funkcje w kraju i w UE. Profesor Jerzy Buzek doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej wystąpieniu wyraził osobistą satysfakcję, że może uczestniczyć w tak znamiennym wydarzeniu. Mówił też o swoich relacjach z prof. Buzkiem: Nie mogłem w sposób pełniejszy i lepszy uczyć się służby publicznej niż u takiego nauczyciela. Wyraził dumę, że człowiek tej miary reprezentuje Polskę w Parlamencie Euro- pejskim. Wojewoda Łódzki pani Jolanta Chełmińska zwróciła się do prof. Buzka jak do przyjaciela, a gra- tulując zaszczytnego wyróżnienia obdarowała go książką o dziejach Łodzi „47 Opowieści z Ziemi Obieca- nej”. Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak nazwał uroczystość chwilą znaczącą dla Łodzi i województwa, gdyż z działaniami prof. Buzka regionProf. Jerzy Buzek wiąże nadzieje na rozwiązanie wielu problemów ener-i Władze Uczelni Uroczystość nadania prof. Jerzemu Buzkowi ty- getycznych. Wystąpienia oficjalnych gości zakończył tułu i godności doktora honoris causa rozpoczęła się prof. Tadeusz Kaczorek – Przewodniczący Centralnejfoto:Jacek Szabela hymnem państwowym, a otworzył ją rektor prof. Sta- Komisji ds. Stopni i Tytułów. nisław Bielecki. Sala im. A. Sołtana wypełniona była Wystąpienie prof. Jerzego Buzka nie było klasycz- po brzegi oficjalnymi gośćmi. Na uroczystość przybyli nym wykładem, lecz podzieleniem się głębokimi prze- przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, myśleniami na temat roli polityka i naukowca, na te- parlamentarzyści RP, rektorzy wielu polskich uczelni, mat naszego miejsca w Europie. Profesor Jerzy Buzek przedstawiciele instytucji naukowych oraz instytucji nie krył wzruszenia, w swym wystąpieniu powiedział, i organizacji gospodarczych, a także członkowie Kon- że najtrudniejsze jest rozliczenia się wobec swoich. Czuję wentu Politechniki Łódzkiej. się członkiem tej społeczności już od lat. Swoją dysertację Dzień 4 czerwca stał się w historii współczesnej Pol- doktorską przedstawiłem w 1968 roku, bardzo się jąka- ski symboliczny, taki też wymiar nadali wszyscy mówcy jąc, na konferencji w Arturówku. Gdy w 1980 roku byłem uroczystości, podkreślając szczególne fakt, że właśnie tu na konferencji inżynierii procesowej więcej było dysku- tego dnia naukowiec i polityk, bez którego obecności sji politycznych niż naukowych(…). Politechnika Łódzka trudno wyobrazić sobie demokratyczne przemiany w jakimś sensie mnie wychowała, współpracowałem w naszym kraju, zostaje wyróżniony przez Politechni- z wybitnymi ludźmi: profesorami Serwińskim, Strumiłło, kę Łódzką najwyższą godnością akademicką. Górakiem, Ledakowiczem. Promotorem doktoratu honorowego był rektor W dalszej części wypowiedzi, prof. Buzek wyliczył Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki. Wniosek powody, dla których Politechnika Łódzka to wyjątko- o jego nadanie poparły wszystkie wydziały uczelni. we miejsce: W swej laudacji promotor przedstawił sylwetkę do- – jest to uczelnia mająca 65 lat, właśnie obchodzi- stojnego Gościa mówiąc o jego działalności naukowej, my jej jubileusz, politycznej i jego związkach z Politechniką Łódzką. – Łódź jest w sercu Polski, ma więc wielkie znacze- Pełny tekst laudacji przytaczamy na str. 15-16. nie w rozwoju kraju (tu Profesor wspomniał o skrzy- Po odczytaniu treści dyplomu przez dziekana Wy- żowaniu autostrad, które powinno temu rozwojowi działu Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska sprzyjać), prof. Stanisława Ledakowicz oraz uroczystym paso- – Politechnika Łódzka ma wielkie plany, to uczelnia, waniu przez rektora prof. Stanisława Bieleckiego na która nie boi się wielkich wyzwań. członka społeczności Politechniki Łódzkiej nastąpiły Prof. Buzek, mówiąc o naszym regionie zaakcento- krótkie wystąpienia gości. Reprezentujący rząd mini- wał jego możliwości, to, że możemy się stać liderami ster sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w krótkim  c.d. str. 14
 14. 14. 1 c.d. ze str. 13 Profesor Jerzy Buzek doktor honoris causa Politechniki Łódzkiejczystych technologii. Jego wiedza o planach na przy- no polityk, jak i badacz muszą być uczuleni na to, co pod-szłość Politechniki okazała się duża, z satysfakcją mó- waża ich hipotezy. Bez powołania, polityka to bezdusznewił o tworzeniu Centrum Bio i Nanotechnologii, Cen- urzędowanie, a nauka staje się rzemiosłem. Potrzebnatrum Technologii Informatycznych, o tym, że jesteśmy jest wiara, że robimy coś dobrego. Trzeba odczytywaćliderem w zakresie kształcenia w językach obcych. wyzwania, a czasem iść wbrew tym, którzy oceniają na- sze działania. Na koniec prof. Buzek, mówiąc o wyzwaniach sto- jących przed środowiskiem naukowym i o tym, że wszystkie dziedziny życia muszą stawić czoła mię- dzynarodowej konkurencji zwrócił się do naukowców z apelem o daleko idące zmiany w nauce, o nowy sposób patrzenia na naukę. Kończąc prof. Buzek raz jeszcze podkreślił, że czu- je się wyróżniony w sposób nadzwyczajny i przekazał społeczności akademickiej swoją wiarę w przyszłość polskiej nauki. Uroczystość w audytorium im. A. Sołtana zakończy- ło odśpiewanie pieśni akademickiej Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Łódz- Dyplom odczytał kiej. Z okazji nadania prof. Jerzemu Buzkowi godności Oto fragmenty z części wystąpienia prof. Jerzego prof. Stanisław doktora honoris causa Politechnika wydała piękną pu- LedakowiczBuzka dotyczącej spraw ogólnych: blikację o Profesorze. Jest w niej przedstawiona sylwet- Byłem w Grecji, która stoi obecnie przed trudnymi foto: ka prof. Buzka, jego najważniejsze dokonania w naucereformami, mówiłem tam o naszych reformach z lat 90. Jacek Szabela i w polityce, a także pełny tekst laudacji wygłoszoneji o tym jakie to przyniosło efekty. Oni muszą dopiero to przez rektora prof. Stanisława Bieleckiego. Zamieszczo-zrobić. Musimy i dziś pamiętać, że nie jesteśmy wolni ne też są opinie recenzentów: prof. Janusza Rachoniaod podobnych zagrożeń. W tamtych latach dokonali- z Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztofa Kurzydłow-śmy wielkiego skoku.(…) Byłem w Chinach w ostatnich skiego z Politechniki Warszawskiej i prof. Henryka Pie- Prof. Jerzy Buzek,dniach. Wiem, co trzeba zrobić by wytrzymać tę konku- doktor hc PŁ karskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, uchwały senatówrencję. Trzeba zaczynać skok od środowiska naukowe- i rektor wszystkich wymienionych uczelni i Senatu Politechnikigo, od tych, którzy tworzą wiedzę. Finansowanie nauki prof. Stanisław Łódzkiej, można też obejrzeć dyplom nadania tytułu, Bieleckii szkolnictwa wyższego stoi wobec reformy. W nauce nie godności i praw doktora honoris causa napisany, jakwszystko musi być demokratyczne. System zmieniamy foto: każe akademicka tradycja, po polsku i po łacinie.mozolnie, nie zapominając o zawsze aktualnym proble- Jacek Szabelamie etyki w nauce. Kiedyś finansowanie było dla pasjo-natów nauki. Dziś naukowiec – to zawód, jest nas wielu.Jakiejkolwiek reformy nie zrobimy – jej rezultaty będą za-leżały od ludzi. Musimy spojrzeć na siebie z boku, bo ocze-kuje się od nas czegoś nowego. Potrzebne są nowe otwar-te procedury. Dziś w Europie widać pewną dysproporcjęna naszą korzyść, bo my nauczyliśmy się reformować. Bez powołania, polityka to bezduszne urzędowanie, a nauka staje się rzemiosłem. Przedstawiając swe działania w służbie publicznejprof. Buzek powiedział: Mam dwa życiorysy: naukowy i ten związany ze służ-bą publiczną. Obie służby przyczyniają się do rozwoju Wyjątkowość głównej postaci wydarzenia wywo-kraju. Obie role: badacza i polityka wymagają pasji, obie łała ogromne zainteresowanie mediów, audytoriumsą działaniami twórczymi. Doświadczenie z nauki jest Sołtana na długo przed rozpoczęciem uroczystościpotrzebne w polityce. Obie dziedziny wymagają odwagi, oblegali dziennikarze i fotoreporterzy.obie wymagają potwierdzenia teorii w praktyce. Zarów- n Hanna Morawska
 15. 15. 1Podczas uroczystości nadania prof. Jerzemu Buzkowi godności doktora honoriscausa Politechniki Łódzkiej rektor prof. Stanisław Bielecki wygłosił laudacjępoświęconą dostojnemu Gościowi.Laudacja cie nauki stowarzyszeniach nauko- wych i technicznych. Przewodniczył zespołom eksperckim prowadzą- cym nowatorskie w skali światowej badania, tworzył ogólnopolskie programy i zespoły specjalistów, działał jako przedstawiciel Polski w międzynarodowych organiza- cjach badawczych. Już jako młody naukowiec zdobywał międzyna- rodowe doświadczenie. Był i jest również członkiem kierowniczych gremiów w Unii Europejskiej zwią- zanych ściśle z nauką i technologią. Działalność naukowa Profeso- ra Jerzego Buzka dotyczy naukWysoki Senacie! niezwykle ważny obszar działań technicznych, ze szczególnymCzcigodny Doktorze Profesora Jerzego Buzka postrze- uwzględnieniem inżynierii proce-Honoris Causa! gamy również otwarcie perspek- sowej. Zajmował się nowatorskimiSzanowni Goście! tyw tworzenia zrównoważonego w skali światowej badaniami nad bilansu energetycznego Polski optymalizacją instalacji chemicz- Mam zaszczyt przedstawić Pań- pozwalającego zharmonizować nych, zjawiskami powierzchnio-stwu sylwetkę Profesora Jerzego wymogi polityki klimatycznej z za- wymi podczas chemisorpcji orazBuzka, wybitnego uczonego o bar- pewnieniem bezpieczeństwa ener- problemami związanymi z oczysz-dzo wysokiej pozycji w środowisku getycznego naszego kraju. Pragnę czaniem gazów i odsiarczaniemakademickim, obecnego Przewod- także zwrócić uwagę na to, co dla spalin. Tematy te znakomicie wpi-niczącego Parlamentu Europejskie- nas, pracowników naukowych jest sywały się w problematykę ochro-go i byłego Premiera Rządu Rze- najbliższe w życiorysie Profesora, ny środowiska. W krótkim czasieczypospolitej Polskiej. mianowicie na Jego dorobek na- zainteresowania Profesora Jerzego Senat Politechniki Łódzkiej po- ukowy w zakresie nauk technicz- Buzka przybrały skalę międzynaro-stanowił nadać Panu Profesorowi nych, a w szczególności w dyscypli- dową. To właśnie Jemu w szczegól-godność doktora honoris causa nie inżynierii procesowej. ności zawdzięczamy zainicjowanieza współtworzenie wizji zintegro- Wygłaszanie laudacji zawsze jest działań na rzecz rozwoju nowych,wanej Unii Europejskiej w zakresie zadaniem trudnym. Nie sposób, przyjaznych środowisku technolo-badań naukowych, rozwoju tech- bowiem w krótkim wystąpieniu gii wytwarzania energii.nologii i innowacji, a w szczegól- przedstawić pełen obraz osiągnięć Profesor Jerzy Buzek utrzymu-ności za podniesienie rangi badań i bogactwa osobowości Doktora je żywe kontakty naukowe z Po-nad technologiami w dziedzinie Honorowego. litechniką Łódzką. Od lat bierzeenergii, w tym czystych technologii Profesor Jerzy Buzek jest dziś udział w seminariach, spotkaniachwęglowych, do roli strategicznych wśród nas, przede wszystkim, jako naukowych i dyskusjach, organi-dla rozwoju gospodarczego Euro- znakomity naukowiec, specjali- zowanych w Politechnice Łódzkiejpy. Kolejnym ważnym powodem zujący się w dziedzinie inżynierii i przez Politechnikę Łódzką. Gdysą zasługi Profesora Jerzego Buzka technologii chemicznej. Pokony- Profesor Jerzy Buzek zakładał Pol-dla podnoszenia pozycji między- wał z sukcesem wszystkie szcze- sko-Niemiecką Sieć Naukową ds.narodowej Polski, kształtowania ble kariery naukowej, otrzymując Energetyki i Ochrony Środowiskawizerunku nowoczesnej Polski kilkakrotnie najwyższe godności INCREASE, akt założycielski Sieciw Europie oraz promocji polskiej akademickie. Pełnił liczne funkcjemyśli naukowej i technicznej. Jako kierownicze w znaczących w świe-  c.d. str. 16
 16. 16. 1 c.d. ze str. 15podpisywał Profesor Czesław Stru- misjach Parlamentu Europejskiego: pejskiej w globalnej polityce, namiłło, Rektor Politechniki Łódzkiej Komisji Przemysłu, Badań Nauko- tworzeniu konkurencyjnej, spójnejw latach 1987-1990. wych i Energii oraz Komisji Ochro- i bardziej przyjaznej dla środowiska Profesor Jerzy Buzek odczuwał ny Środowiska Naturalnego, Zdro- gospodarki oraz na podnoszeniuzawsze potrzebę bliskości z Euro- wia Publicznego i Bezpieczeństwa bezpieczeństwa energetycznegopą, pomimo tego, że Jego młodość Żywności. Był jednym z najaktyw- Unii Europejskiej.nie przypadła na okres w historii niejszych europosłów. Ewenemen- Niezwykle istotne było zaanga-naszego kraju, który sprzyjałby tem w Parlamencie Europejskim żowanie Profesora Jerzego Buzkakontaktom międzynarodowym. Te stało się powierzenie Profesoro- w 2008 roku w negocjacje doty-kontakty, które dzięki wielkiej pra- wi Jerzemu Buzkowi dwukrotnie czące Pakietu Energetyczno-Klima-cy i determinacji udało się nawią- w czasie jednej kadencji funkcji po- tycznego oraz negocjacje podczaszać, sprzyjały nie tylko rozwojowi sła–sprawozdawcy w kluczowych Szczytu Klimatycznego w Pozna-naukowemu, ale też zdobywaniu dla polityki unijnej obszarach ba- niu. Wiele z przygotowywanychdoświadczeń politycznych. dań i energii. niezwykle ostrych reguł i narzędzi Profesor Jerzy Buzek, niezwy- Profesor Jerzy Buzek konse- Pakietu, mających dla Polski dalekokle naturalnie wplótł uczestnictwo kwentnie działał na rzecz integracji idące negatywne konsekwencjew życiu społecznym w swoją karie- badań naukowych i rozwoju tech- gospodarcze, udało się złagodzić.rę naukową. Nie sposób przyglądać nologii w Unii Europejskiej poprzez Obecnie Profesor Jerzy Buzek zostałsię jej dziś w oderwaniu od zasług wspieranie inicjatyw tworzenia Eu- Przewodniczącym Społecznej Radydla demokracji i na rzecz suweren- ropejskich Platform Technologicz- Narodowego Programu Redukcjiności Polski. Wiem, że grono, w któ- nych (ETP) i Wspólnych Inicjatyw Emisji, która doradza rządowi pol-rym dziś się spotykamy ma szansę Technologicznych. Jego działania skiemu w strategicznym obszarzew szczególny sposób, bo przez znalazły odzwierciedlenie w naj- transformacji naszej energetyki,pryzmat własnych doświadczeń, nowszej strategii „Europa 2020”, oszczędzania energii i budowy go-docenić wybitną karierę naukową, w której rozwój badań i technologii spodarki niskoemisyjnej.ale wszyscy, jako Polacy, patrzymy został uznany jako klucz do dalsze- Niezależnie od pracy naukowo-z wielkim podziwem i wdzięczno- go rozwoju Unii Europejskiej. -badawczej i działalności politycz-ścią na zasługi Profesora dla na- W 2008 roku został posłem- nej, angażował się w sprawy oby-szej Ojczyzny. Swoją działalność sprawozdawcą ds. Europejskiego watelskie. Podejmował inicjatywypubliczną Profesor Jerzy Buzek Planu w zakresie Strategicznych na rzecz dobra wspólnego, otwartyrozpoczął tworząc NSZZ Solidar- Technologii Energetycznych. Celem na sprawy innych ludzi i problemyność. Od 1980 roku był członkiem strategicznym wytyczonym przez społeczne. Osobiste zaangażowa-związku, aktywnie uczestnicząc Profesora Jerzego Buzka stał się nie sprawiało, że zapracował naw nieformalnych strukturach sa- rozwój technologii energetycznych miano wybitnego człowieka o nie-morządowych. napędzających rozwój gospodarczy zwykłej osobowości. Działalność polityczna Premie- i zmniejszających koszty energii dla Postać Profesora Jerzego Buz-ra Jerzego Buzka jest oceniana konsumentów, a zarazem pomaga- ka stanowi powód do dumy dlabardzo wysoko przez społeczność jących w uniezależnieniu się Wspól- całego środowiska naukowegoeuropejską. Dowodem tego naj- noty od dostaw zewnętrznych. i dla Polski. Należy On bowiem dowyższego uznania jest Jego bły- 14 lipca 2009 roku Profesor Jerzy grona tych uczonych, których na-skawiczna kariera w Parlamencie Buzek, został wybrany przewodni- zwiska na trwałe zapisały się w pol-Europejskim. Należy podkreślić czącym Parlamentu Europejskiego. skiej i europejskiej historii i którzyfakt, że Jerzy Buzek w swojej karie- Wziął na siebie olbrzymią odpowie- dzięki swojej działalności budowalirze politycznej wielokrotnie korzy- dzialność za budowę nowoczesnej, szacunek międzynarodowej spo-stał z głębokiej wiedzy naukowej, dynamicznej Unii Europejskiej, łeczności dla naszego kraju.a uprawiana przez Niego polityka, zdolnej do szybkiego wzrostu dzię- Przedstawiając dokonania Pro-często stawała się narzędziem to- ki edukacji, badaniom i rozwojowi fesora Jerzego Buzka wyrażam głę-rującym drogę dla implementacji nowych technologii i zapewniają- bokie przekonanie, że Politechnikaosiągnięć naukowych dla dobra cej wszystkim swoim obywatelom Łódzka nadaje godność doktorapublicznego. maksymalne szanse rozwojowe. honoris causa wybitnemu uczone- Od 2004 roku Profesor Jerzy Działania Profesora Jerzego Buzka mu i politykowi, wielkiemu Polako-Buzek jest posłem do Parlamentu koncentrują się obecnie na utrzy- wi i Przyjacielowi naszej Uczelni.Europejskiego. Działał w dwóch ko- maniu wysokiej pozycji Unii Euro- n

×