Successfully reported this slideshow.

Metoduchni vkazivku zapobigannya_korypcii

0

Share

Upcoming SlideShare
Npu 2018
Npu 2018
Loading in …3
×
1 of 154
1 of 154

Metoduchni vkazivku zapobigannya_korypcii

0

Share

Download to read offline

Електронні наочні матеріали до проведення семінарів-нарад на тему «Запобігання корупції в структурних підрозділах Національної поліції України»

Електронні наочні матеріали до проведення семінарів-нарад на тему «Запобігання корупції в структурних підрозділах Національної поліції України»

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Metoduchni vkazivku zapobigannya_korypcii

 1. 1. Закон України «Про запобігання корупції» Корупційні правопорушення та правопорушення пов’язані з корупцією, строки накладення стягнень та види відповідальності. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та їх повноваження УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 2. 2. корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 3. 3. Стаття 368-2 КК України Незаконне збагачення Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі Стаття 368 КК України Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою корупційні правопорушення Стаття 366-1 КК України Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 4. 4. правопорушення, пов’язані з корупцією ➢ Стаття 172-4 КУпАП ✓ Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності ➢ Стаття 172-5 КУпАП ✓ Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків ➢ Стаття 172-6 КУпАП ✓ Порушення вимог фінансового контролю ➢ Стаття 172-7 КУпАП ✓ Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ➢ Стаття 172-8 КУпАП ✓ Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень ➢ Стаття 172-9 КУпАП ✓ Невжиття заходів щодо протидії корупції УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 5. 5. спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції Національне агентство з питань запобігання корупції Прокуратура Національне антикорупційне бюро України Національна поліція УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 6. 6. Органи уповноважені на складання протоколів про вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією відповідальність за які передбачена статтями 172-4 – 172-9 КУпАП Національне агентство з питань запобігання корупції Національна поліція (Департамент захисту економіки Департамент внутрішньої безпеки) УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 7. 7. Повноваження… Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 Права одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали Стаття 23 Закону України “Про Національну поліцію” вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події Накази Національної поліції України (Про затвердження положень про Департамент захисту економіки та Департамент внутрішньої безпеки) УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 8. 8. Невірна відповідь Отримання документів, збір інформації в установленому КПК України порядку Що розуміти під поняттям “в установленому законодавством порядку”? Вірна відповідь Збір доказів, передбачених статтею 251 КУпАП, в порядку передбаченому вказаним кодексом УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 9. 9. Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами. Обов’язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу. Стаття 251 КУпАПУПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 10. 10. Провадження в справах про адміністративні правопорушення складається з чотирьох стадій адміністративне розслідування: порушення справи, встановлення фактичних..обставин, процесуальне оформлення результатів розслідування, направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю. Результат: складанням протоколу про адміністративне правопорушення і надісланням протоколу органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення розгляд справи: підготовка до розгляду, аналіз зібраних матеріалів і обставин, прийняття постанови, доведення постанови до відома заінтересованих осіб виконання постанови: звернення постанов до виконання, безпосереднє виконання перегляд постанови: оскарження або опротестування п останови, перевірка законності постанови, винесення рішення, реалізація рішення УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 11. 11. Стаття 254 КУпАП (Складення протоколу про адміністративне правопорушення) Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Стаття 256 КУпАП (Зміст протоколу про адміністративне правопорушення) У протоколі зазначається: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 12. 12. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності Стаття 268 КУпАП Права: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. При розгляді справ присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 13. 13. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення Стаття 277 КУпАП) Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо). УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 14. 14. Строки накладення адміністративного стягнення (Стаття 38 КУпАП) Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 15. 15. Наслідки притягнення державних службовців до відповідальності за правопорушення пов’язане з корупцією правопорушення При призначені на державну службу На державну службу не може вступити особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили. (п.5 ч.2 ст.19 Закону України “Про державну службу”) При проходженні державної служби Підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (п.3 ч.1 ст.84 Закону України “Про державну службу”) УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 16. 16. Обмеження поліцейських та наслідки притягнення до відповідальності за правопорушення пов’язане з корупцією правопорушення При призначені на посаду Не може бути поліцейським особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (п.5 ч.2 ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію») При проходженні державної служби На поліцейських поширюються обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції». (ч.1 ст.61 Закону України “Про Національну поліцію”) Підставами для звільнення зі службі поліцейського є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального правопорушення (п.10 ч.1 ст.77 Закону України “Про Національну поліцію”) УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 17. 17. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 18. 18. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 19. 19. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 20. 20. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 21. 21. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 22. 22. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 23. 23. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 24. 24. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 25. 25. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 26. 26. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 27. 27. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 28. 28. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 29. 29. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 30. 30. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 31. 31. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 32. 32. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 33. 33. Досвід Департаменту захисту економіки Національної поліції України у боротьбі з корупцією Лозовий Олег Володимирович відділ протидії корупції Департаменту захисту економіки Національної поліції УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 34. 34. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 35. 35. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 36. 36. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 37. 37. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 38. 38. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 39. 39. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 40. 40. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 41. 41. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 42. 42. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 43. 43. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 44. 44. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 45. 45. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 46. 46. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 47. 47. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 48. 48. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 49. 49. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 50. 50. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 51. 51. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 52. 52. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 53. 53. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ 1762 1762 3 5242018
 54. 54. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 55. 55. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 56. 56. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 57. 57. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 58. 58. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 59. 59. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 60. 60. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 61. 61. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 62. 62. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 63. 63. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 64. 64. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 65. 65. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 66. 66. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 67. 67. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 68. 68. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 69. 69. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 70. 70. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 71. 71. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 72. 72. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 73. 73. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 74. 74. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 75. 75. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 76. 76. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 77. 77. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 78. 78. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 79. 79. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 80. 80. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 81. 81. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 82. 82. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 83. 83. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 84. 84. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 85. 85. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 86. 86. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 87. 87. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 88. 88. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 89. 89. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 90. 90. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 91. 91. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 92. 92. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 93. 93. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ 2017 рік ПМ=1600*50=80000 грн
 94. 94. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 95. 95. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 96. 96. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 97. 97. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 98. 98. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 99. 99. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 100. 100. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ На 01.01.2018 – 1762 грн. Х 50 = 88 100
 101. 101. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 102. 102. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 103. 103. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 104. 104. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 105. 105. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 106. 106. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ 8810 0
 107. 107. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 108. 108. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 109. 109. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 110. 110. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 111. 111. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 112. 112. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 113. 113. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 114. 114. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ На 01.01.2018 – 1762 грн. Х 50 = 88 100 грн
 115. 115. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 116. 116. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 117. 117. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 118. 118. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 119. 119. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 120. 120. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. ТИПОВІ СИТУАЦІЇ. ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ.
 121. 121. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 122. 122. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 123. 123. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 124. 124. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 125. 125. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 126. 126. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 127. 127. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 128. 128. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 129. 129. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 130. 130. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 3) обмеження доступу особи до певної інформації; 4) перегляду обсягу службових повноважень особи; 5) переведення особи на іншу посаду; 6) звільнення особи. Поліцейські та державні службовці у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ ініціювання звільнення з посади УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 131. 131. ІНТЕРАКТИВНЕ ОБГОВОРЕННЯ УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 132. 132. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 133. 133. Керівник Іванов підприємства, яке належить до сфери управління НПУ Отримав на підписання договір з ТОВ «Портфель» щодо придбання канцтоварів. Засновником товариства є теща Іванова
 134. 134. ВИРІШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 135. 135. ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ЇХ ВИНИКНЕННІ: 1. Якщо при заповненні електронної декларації у Вас виникли проблеми з відображенням розділів 3, 6, 11 декларації або некоректно відображається інша інформація, будь ласка, перевірте яким інтернет- браузером Ви користуєтесь. Така проблема може виникати при користуванні браузерами Mozilla Firefox. Для коректного відображення інформації рекомендуємо при заповненні електронної декларації використовувати інтернет-браузер Google Chrome останньої версії. Встановити цей інтернет-браузер Ви можете за посиланням https://www.google.com/chrome/ 2. Якщо у Вас виникли проблеми з електронним цифровим підписом при реєстрації, будь ласка, спочатку перевірте його за допомогою online-сервісу накладання електронного цифрового підпису на електронні документи за посиланням. Результатом успішної перевірки буде повідомлення: ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО. Якщо при накладанні електронного цифрового підпису виникає помилка, зверніться до акредитованого центру сертифікації ключів, який Вам видав ключ. 3. Якщо при вході до системи електронного декларування Вам видається повідомлення: “Ви не підтвердили e-mail”, перевірте поштову скриньку, яку Ви вказали при реєстрації. Можливо лист підтвердження потрапив у папку “Спам”. Перейдіть за посиланням у листі і завершіть процедуру реєстрації у системі. Якщо лист не надійшов на поштову скриньку, можливо при реєстрації була вказана помилкова адреса електронної пошти, або у назві використовувались символи “-”, “_” чи використана поштова скринька, розташована у домені RU (наприклад: хххххх@mail.ru). УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 136. 136. У цьому випадку, будь-ласка: • зареєструйте нову поштову скриньку із урахуванням наведених вище рекомендацій; • напишіть листа на електронну пошту: support@nazk.gov.ua із зазначенням вашого П.І.Б., адреси електронної пошти, вказаної при реєстрації, і нової адреси електронної пошти; Вам на нову адресу електронної пошти буде надіслано повторно лист підтвердження реєстрації. Через деякий час перевірте Вашу нову поштову скриньку, перейдіть за посиланням у листі і завершіть процедуру реєстрації. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 137. 137. Якщо ви вже зареєстровані в системі, однак при реєстрації була вказана поштова скринька з доменом «ru», або ж ви втратили досту до вашої поштової скриньки слід здійснити такі дії: • авторизуватися в Реєстрі за адресою: https://portal.nazk.gov.ua/ за допомогою власного електронного цифрового підпису; • перейти у вкладку «Мій профіль»; • натиснути кнопку «Змінити контактні дані»; • у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail»; • перейти за посиланням у листі, що надійде на нову поштову скриньку («Зміна E-mail | Єдиний державний реєстр декларацій»); • повторно здійснити вхід у Ваш персональний кабінет та перевірити вкладку «Мій профіль». У полі «E-mail» повинна бути зазначена вже змінена електронна поштова скринька. Звертаємо увагу! Для зміни електронної поштової скриньки у Вашому персональному кабінеті Реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 138. 138. Якщо Ви зареєстровані в системі електронного декларування, але змінили електронний ключ, Вам необхідно здійснити такі дії: • натиснути кнопку «Я загубив/змінив свій приватний ключ» на сторінці входу до Реєстру; • ввести електронну поштову скриньку, вказану під час реєстрації; • натиснути кнопку «Вислати код для відновлення»; • перейти до поштової скриньки; • знайти лист «Зміна ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ» • перейти за посиланням у листі; • обрати АЦСК, в якому отримано новий електронний цифровий підпис; • обирати файл приватного ключа ЕЦП та вказати пароль приватного ключа; • натиснути кнопку «Змінити ЕЦП». Через деякий час здійсніть вхід до Реєстру, не очікуючи підтвердження зміни ЄЦП на пошту. Відеоінструкцію по входу до системи з новим ключем Ви можете переглянути за посиланням https://nazk.gov.ua/news/nazk-nadaye- informaciynu-dopomogu-subyektam-deklaruvannya УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ
 139. 139. Якщо Ви змінили електронну поштову скриньку та при цьому отримали новий ЕЦП, Вам слід: • з нової особистої електронної поштової скриньки написати лист на адресу електронної пошти support@nazk.gov.ua. У темі листа зазначити: змінено ЕЦП та e-mail. У тексті листа зазначити Ваше П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та правильну (нову) адресу персональної електронної поштової скриньки; • виконати дії, зазначені в інструкції, яку Ви отримаєте на вказаний Вами е-mail. УПРАВЛІННЯЗПИТАНЬЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇТАПРОВЕДЕННЯЛЮСТРАЦІЇ

×