Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRADISYON NG PAKISTAN<br />
PAKISTAN<br />Isang Muslim na bansa na nagpapahalaga sa mgagabay, turo at batasng Islam.<br />Ang pagsasagawanito ay base ...
DIYYA (plural: diyat) <br />Isang tradisyon na ginagawa sa Pakistan. <br />	Bayad na pera ng isang nakasakit sa kanyangbi...
<ul><li>Nagmulaito sa relihiyong Islam
Maaringtanggapingpambayadangbagay o alaganghayupbilangdiyya
paghihigantigayang: mata sa mata, buhay sa buhay, atbp. Pero may atas din na kailanganghumanapngkabayaranimbesna manghing...
SHARIA<br /><ul><li>Ang kodigongkaugaling Islam o batas
batas na rin sa kanilangbansa
Maaringhindi na bitayinangnasakdalsapagpatay kung siyaaypinatatawadngpamilyangbiktima at makapagbayadngdiyya sa kanila.</l...
Hinihikayatngibangbansa na kumuhang auto-insurance angturista sa Pakistanat iba pang Islam na bansa na sakopangposiblengpa...
Ang “blood money”<br />Larawanni Raymond Davis sa Pakistan<br />
3. Praktikaat nakakatulong sa pamilyangbiktima sa aspetongpinansyal<br />	> kung angnapatay ay angtagapagtaguyodngpamily...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pakistan - Tradisyon

12,208 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Pakistan - Tradisyon

 1. 1. TRADISYON NG PAKISTAN<br />
 2. 2. PAKISTAN<br />Isang Muslim na bansa na nagpapahalaga sa mgagabay, turo at batasng Islam.<br />Ang pagsasagawanito ay base sa Koran <br />
 3. 3. DIYYA (plural: diyat) <br />Isang tradisyon na ginagawa sa Pakistan. <br /> Bayad na pera ng isang nakasakit sa kanyangbiktimao sa mgatagapagmanangbiktimaupangmaiwasananggantingparusa na tinatawag na “kisas”.<br />
 4. 4. <ul><li>Nagmulaito sa relihiyong Islam
 5. 5. Maaringtanggapingpambayadangbagay o alaganghayupbilangdiyya
 6. 6. paghihigantigayang: mata sa mata, buhay sa buhay, atbp. Pero may atas din na kailanganghumanapngkabayaranimbesna manghingingretribusyon o paghihiganti. </li></li></ul><li>
 7. 7. SHARIA<br /><ul><li>Ang kodigongkaugaling Islam o batas
 8. 8. batas na rin sa kanilangbansa
 9. 9. Maaringhindi na bitayinangnasakdalsapagpatay kung siyaaypinatatawadngpamilyangbiktima at makapagbayadngdiyya sa kanila.</li></li></ul><li><ul><li>Ang bayad ay depende sa mganabiktima base sa pangyayari.
 10. 10. Hinihikayatngibangbansa na kumuhang auto-insurance angturista sa Pakistanat iba pang Islam na bansa na sakopangposiblengpambayad na blood money dahil sa tradisyon na ito.</li></li></ul><li>KAHALAGAAN<br />Sa pagsasagipngbuhayng isang taongnahatulanngbitay, lalo na kung siya ay talagangwalangsala o hindinamannanadya . > nakasagasang isang Pakistani ang isang turistangnagmamanehongkotsedahilnawalanngprenoangsasakyan.<br />Sa kapayapaandahilito ay naghihimok sa mga Pakistani na makipag-ayos sa pamamagitanngmatiwasayna kasunduanimbes na dumulog sa madugonapaghihiganti. > angKasoni Raymond Davis, isang Amerikanongsundalo na nagtatrabahosa konsuladongAmerika sa Lahore, na nakapatayumanongdalawangarmadonglalaki. Kung hindidahil sa diyya, muntiknangnauwi sa diplomatikongsigalotangAmerikaat Pakistan.<br />
 11. 11. Ang “blood money”<br />Larawanni Raymond Davis sa Pakistan<br />
 12. 12. 3. Praktikaat nakakatulong sa pamilyangbiktima sa aspetongpinansyal<br /> > kung angnapatay ay angtagapagtaguyodngpamilya (breadwinner), <br />angdiyya ay maaringgamitin sa pagpapa-aral at pang-araw-araw na <br />gastusinngkanyangmgaanak.<br />
 13. 13. GRUPONG PAKISTAN<br />GianneEsguerra<br />JaoVinluan<br />Diego Rivera<br />JM Pantoja<br />EnzoBelleza<br />GeloCollado<br />KarloJaplos<br />Rain De Vera <br />Leo Rapista<br />
 14. 14. MgaPinagkunan:<br />http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/Diyya.aspx<br />http://e. wikipedia.org/wiki/diyya<br />http://www.slate.com/id/2214234/<br />http://nationalsecuritylawbrief.com/2011/03/21/cia-contractor-released-from-pakistani-prison/<br />

×