TRADISYON NG PAKISTAN<br />
PAKISTAN<br />Isang Muslim na bansa na nagpapahalaga sa mgagabay, turo at batasng Islam.<br />Ang pagsasagawanito ay base ...
DIYYA (plural: diyat) <br />Isang tradisyon na ginagawa sa Pakistan. <br />	Bayad na pera ng isang nakasakit sa kanyangbi...
<ul><li>Nagmulaito sa relihiyong Islam
Maaringtanggapingpambayadangbagay o alaganghayupbilangdiyya
paghihigantigayang: mata sa mata, buhay sa buhay, atbp. Pero may atas din na kailanganghumanapngkabayaranimbesna manghing...
SHARIA<br /><ul><li>Ang kodigongkaugaling Islam o batas
batas na rin sa kanilangbansa
Maaringhindi na bitayinangnasakdalsapagpatay kung siyaaypinatatawadngpamilyangbiktima at makapagbayadngdiyya sa kanila.</l...
Hinihikayatngibangbansa na kumuhang auto-insurance angturista sa Pakistanat iba pang Islam na bansa na sakopangposiblengpa...
Ang “blood money”<br />Larawanni Raymond Davis sa Pakistan<br />
3. Praktikaat nakakatulong sa pamilyangbiktima sa aspetongpinansyal<br />	> kung angnapatay ay angtagapagtaguyodngpamily...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pakistan - Tradisyon

8,739 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Pakistan - Tradisyon

 1. 1. TRADISYON NG PAKISTAN<br />
 2. 2. PAKISTAN<br />Isang Muslim na bansa na nagpapahalaga sa mgagabay, turo at batasng Islam.<br />Ang pagsasagawanito ay base sa Koran <br />
 3. 3. DIYYA (plural: diyat) <br />Isang tradisyon na ginagawa sa Pakistan. <br /> Bayad na pera ng isang nakasakit sa kanyangbiktimao sa mgatagapagmanangbiktimaupangmaiwasananggantingparusa na tinatawag na “kisas”.<br />
 4. 4. <ul><li>Nagmulaito sa relihiyong Islam
 5. 5. Maaringtanggapingpambayadangbagay o alaganghayupbilangdiyya
 6. 6. paghihigantigayang: mata sa mata, buhay sa buhay, atbp. Pero may atas din na kailanganghumanapngkabayaranimbesna manghingingretribusyon o paghihiganti. </li></li></ul><li>
 7. 7. SHARIA<br /><ul><li>Ang kodigongkaugaling Islam o batas
 8. 8. batas na rin sa kanilangbansa
 9. 9. Maaringhindi na bitayinangnasakdalsapagpatay kung siyaaypinatatawadngpamilyangbiktima at makapagbayadngdiyya sa kanila.</li></li></ul><li><ul><li>Ang bayad ay depende sa mganabiktima base sa pangyayari.
 10. 10. Hinihikayatngibangbansa na kumuhang auto-insurance angturista sa Pakistanat iba pang Islam na bansa na sakopangposiblengpambayad na blood money dahil sa tradisyon na ito.</li></li></ul><li>KAHALAGAAN<br />Sa pagsasagipngbuhayng isang taongnahatulanngbitay, lalo na kung siya ay talagangwalangsala o hindinamannanadya . > nakasagasang isang Pakistani ang isang turistangnagmamanehongkotsedahilnawalanngprenoangsasakyan.<br />Sa kapayapaandahilito ay naghihimok sa mga Pakistani na makipag-ayos sa pamamagitanngmatiwasayna kasunduanimbes na dumulog sa madugonapaghihiganti. > angKasoni Raymond Davis, isang Amerikanongsundalo na nagtatrabahosa konsuladongAmerika sa Lahore, na nakapatayumanongdalawangarmadonglalaki. Kung hindidahil sa diyya, muntiknangnauwi sa diplomatikongsigalotangAmerikaat Pakistan.<br />
 11. 11. Ang “blood money”<br />Larawanni Raymond Davis sa Pakistan<br />
 12. 12. 3. Praktikaat nakakatulong sa pamilyangbiktima sa aspetongpinansyal<br /> > kung angnapatay ay angtagapagtaguyodngpamilya (breadwinner), <br />angdiyya ay maaringgamitin sa pagpapa-aral at pang-araw-araw na <br />gastusinngkanyangmgaanak.<br />
 13. 13. GRUPONG PAKISTAN<br />GianneEsguerra<br />JaoVinluan<br />Diego Rivera<br />JM Pantoja<br />EnzoBelleza<br />GeloCollado<br />KarloJaplos<br />Rain De Vera <br />Leo Rapista<br />
 14. 14. MgaPinagkunan:<br />http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/Diyya.aspx<br />http://e. wikipedia.org/wiki/diyya<br />http://www.slate.com/id/2214234/<br />http://nationalsecuritylawbrief.com/2011/03/21/cia-contractor-released-from-pakistani-prison/<br />

×