Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pakistan

7,008 views

Published on

Not much

Published in: Real Estate, Travel, Business
 • Be the first to comment

Pakistan

 1. 1. AngKasaysayanng Pakistan<br />“IsangPresentasyonngGrupong Pakistan”<br />
 2. 2. Pakistan : Introduksyon<br /><ul><li>May Laking 764,096 Square Kilometers.
 3. 3. 169.30 MilyonangPopulasyon (Mid 2007)
 4. 4. Urdu at Ingles
 5. 5. Pakistan Day – August 14
 6. 6. PerangGinagamit – Rupee
 7. 7. Northwest Side ng India</li></li></ul><li>Pakistan - Kasaysayan<br />KaunaunahangNanirahandito – Soanian<br />Mehrgarh – Angisang Neolithic Site na kung saanangpagsasaka,pagtatanim,paggawangmgabatoatbp. Ay nangyayarisa Pakistan<br />Achaemenid,Mauraya,Greek,Kushan,Gupta,Sassanid,PalaEmpires.<br />Paggamitsa quartzite at flint nanatagpuansaRohri Hills upanggumawangbato.<br />Ginamitrinnilaitoupangmanggaso (Sangho Cave).<br />Gumagawang Rock Art. (Mehrgarh)<br />
 8. 8. Soanian<br />
 9. 9. Mehergarh<br />
 10. 10. Mehergarh<br />
 11. 11. Mehergarh<br />
 12. 12. Pakistan : Kasaysayan<br />Tinuruanng Islam noong 711 BC nangayon ay kalatsabuong Pakistan (95%)<br />Huns at Turks : Nagbigayngtulongkultural.<br />AngpaguugnayngmgaAchaemenian sa Pakistan ay tumuluongupanglumagoangpag-aaral.<br />Nakasalisa Mogul Empire noong 1526 kung kailansila ay namumunosa India.<br />Angmga Briton ay namunong 1857. Ditorinnagsimulaang Muslim League noong 1906 dahilsapaghina at pagbabang Muslim Minority. <br />
 13. 13. Cresent and Star Symbol<br />Official Logo of Islam<br />
 14. 14. Muslim League<br />Official Flag <br />
 15. 15. Pakistan : Kasaysayan<br />Ang Pakistan ay kasalisa Muslim League of India.<br />Gusto nglayamulasa Great Britain upangmaging Independent Islamic Region.<br />Lider: Ali Jinnah (Perosiya ay nag-sarilingmaginglidersaibang Muslim State sa 1940)<br />1947 – naging independent ang Pakistan mulasa Britain. Si Ali Jinnah angunanggobernador-heneral.<br />May dalawangbahagiang Pakistan noonguna (West – Pakistan, East – Bangladesh)<br />Ito rin ay naghiwalaysakalaunan. <br />
 16. 16. East and West Pakistan<br />
 17. 17. Pakistan : Kasaysayan<br />Sikatrinitodahilsa Khyber Pass.<br />Khyber Pass – daananngmga invaders patungong India.<br />May mga Buddhists naditodumadaanbilangrouta.<br />Dahildito, marami ring Buddhist Sites.<br />
 18. 18. Khyber Pass<br />
 19. 19. Ang Pakistan <br />Ay isapalang Acronym AyonkayChaudharyRehmat Ali!<br />
 20. 20. P.A.K.I.S.tan<br />P - Punjab<br />A – Afghani Border<br />
 21. 21. P.A.K.I.S.tan<br />K - Kashmir<br />I - I<br />
 22. 22. P.A.K.I.S.tan<br />S - Sindh<br />Tan - tan<br />
 23. 23. Paglalagom<br />Ang Pakistan ay nasa Middle East (Malapitsa India)<br />Unangtaosa Pakistan: Soanian.<br />Mehergarh.<br />Kasalisa Indus Civilization.<br />Natutong Islam.<br />MagagalingsaBuhay.<br />Maramingnang-invade sakanila.<br />Sikatsakanilaang Khyber Pass.<br />
 24. 24. Konklusyon<br />Bataysaamingmganalagomnamga data, masasabinaminna:<br />Sila ay nagsasaka,nagtatanim,gumagawang rock art.(Mergargh)<br />Sila ay gumagawangmgaritwalparasakanilangDiyossaMehergarh.<br />Isasilangmgamandirigma. (Maramingkaaway at nangangaso)<br />Mayroongangkingtalino (University of Taxila)<br />
 25. 25. Konklusyon<br />MayamangKultura.<br />Ang Pakistan ay dapattukuyinnaisang “Planned City” tuladngMohenjoDarrodahilsakanilangmganaggawasalaranganngagrikultura,arts at pamumuhay.<br />Masabirinnaminnamahalagaangpakikisangkotngibangbansaparasaikauunladngbayan.<br />
 26. 26. Bibliyograpiya<br />http://www.icimod.org/?q=pakistan<br />http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/modern/pakadmin/pakadmin.html<br />http://4.bp.blogspot.com/_R4_F8mOIwvA/THDbbL_dL-I/AAAAAAAAAAM/XFnoH90XMoI/1000px-Flag_of_the_Pakistan_Muslim_League_%2528Q%2529.sv<br />http://junejaworld.com/resources/punjab-map.jpg<br />http://doctorbulldog.files.wordpress.com/2006/12/durand-line.gif?w=450<br />http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg<br />
 27. 27. Bibliyograpiya<br />http://pamirtours.pk/maps/SINDH-MAP.jpg<br />http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100427045031AAzv68A<br />http://www.beyondbooks.com/wcu91/images/00043763.jpg<br />http://media-3.web.britannica.com/eb-media/84/10484-004-F4E95F3B.jpg<br />http://www.kahopakistan.com/pic/images/46488270955435605473.gif<br />http://www.heritage.gov.pk/html_Pages/history1.html<br />

×