Bezpečně v kyberprostoru projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů
<ul><li>Hlavní cíl projektu </li></ul><ul><li>omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. </li></ul><ul><li>Vedlej...
Uživatelé osobních počítačů Cílová skupina
Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Městskou policií Brno. Participujíc...
Omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů je a bude zajišťováno pomocí seminářů pořádaných pro ředitele škol v Ji...
Ředitelé škol byli seznámeni s formami internetového nebezpečí a postupem při zjištění kyberšikany na škole, byli požádán...
Policisté byli seznámeni s problematikou kyberšikany a s jejími projevy ve školách, kriminalisté upřesnili následné postu...
    Metodické DVD pro učitele informačních a komunikačních technologií Ukázka DVD
    Výzkumné šetření V návaznosti na výše zmíněný projekt bylo provedeno výzkumné šetření jehož cílem bylo zmapování probl...
  Kyberšikana učitelů Prostřednictvím internetu bylo šikanováno 55 osob (4,79%).
  Slovní odpovědi na obranu proti kyberšikaně: Volat k odpovědnosti rodiče a s policií řešit postih. Rozhodně se vyhnout c...
  Informovanost vyučujících, rodičů, žáků, Zpracovat metodický pokyn pro učitele, jak postupovat. Jednotný přístup zúčast...
  Účinnou prevencí (např. u Facebooku) se může stát účast škol a pedagogů v této sociální sítí. Toho můžeme dosáhnout zasí...
  Osvěta pro žáky/studenty, učitele, rodiče: jaká nebezpečí internet skýtá, jak se chovat v případě, že se sám stanu obě...
  Informace o projektu, kontakty, důležité odkazy, seznamy proškolených škol a výsledky výzkumu jsou k dispozici na jmskol...
  DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Martina Brtnická referentka prevence kriminality Jihomoravský kraj Odbor školství krajského úřad...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projekt bezpečně v kyberprostoru

567 views

Published on

Workshop 14.11.2011 "Informační nebezpečí"

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projekt bezpečně v kyberprostoru

 1. 1. Bezpečně v kyberprostoru projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů
 2. 2. <ul><li>Hlavní cíl projektu </li></ul><ul><li>omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. </li></ul><ul><li>Vedlejší cíle projektu : </li></ul><ul><li>Zvyšování informovanosti občanů JMK a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku. </li></ul><ul><li>Provázání jednotlivých složek: škola, obec, policie při řešení nebezpečných komunikačních jevů. </li></ul><ul><li>Informování široké veřejnosti o realizaci projektu. </li></ul>Cíle projektu
 3. 3. Uživatelé osobních počítačů Cílová skupina
 4. 4. Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Městskou policií Brno. Participující subjekty: Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel Moravský Krumlov, Orgán sociálně-právní ochrany dětí a městské státní zastupitelství Brno. Realizátor projektu
 5. 5. Omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů je a bude zajišťováno pomocí seminářů pořádaných pro ředitele škol v Jihomoravském kraji, učitele informačních a komunikačních technologií, metodiky prevence na školách v JMK, policii ČR, veřejnost a žáky základních a středních škol v JMK. Všichni zájemci jsou a budou seznámeni s nebezpečnými komunikačními jevy a postupy obrany proti nim. Realizace projektu
 6. 6. Ředitelé škol byli seznámeni s formami internetového nebezpečí a postupem při zjištění kyberšikany na škole, byli požádáni o to, aby téma kyberšikany a obrany proti ní začlenili do ŠVP (školních vzdělávacích programů). Učitelé ICT - učitelé byli seznámeni se všemi formami kyberšikany, dostali DVD s prezentací, aby mohli dále sami toto téma zahrnout do výuky. Metodici prevence byli seznámeni s jednotlivými formami kyberšikany a postupem při zjištění tohoto jevu ve škole. Školení pro učitele se také zúčastnili pracovníci pedagogicko psychologických poraden, kterým byly rozdány materiály k projektu k dalšímu šíření do škol. Popis projektu
 7. 7. Policisté byli seznámeni s problematikou kyberšikany a s jejími projevy ve školách, kriminalisté upřesnili následné postupy při zjištění trestného činu. Pracovníci obcí absolvují školení o nebezpečí ve světě online a počítačovou kriminalitou. Rodiče a zájemci z řad veřejnosti budou seznámeni s fenoménem internetového nebezpečí a možnostmi obrany. Žáci se účastní seminářů o kyberšikaně.   Školitelé dané problematiky jsou lektoři z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří tvoří tým v projektu E-Bezpečí, zástupci Městské policie Brno, policisté z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Popis projektu
 8. 8.     Metodické DVD pro učitele informačních a komunikačních technologií Ukázka DVD
 9. 9.     Výzkumné šetření V návaznosti na výše zmíněný projekt bylo provedeno výzkumné šetření jehož cílem bylo zmapování problematiky kybernetické šikany u pedagogických pracovníků na středních školách ve vztahu ke kybernetickému fenoménu. Pro šetření byl využit kvantitativní výzkum za použití dotazníku, který pro potřeby výzkumu převedl do elektronické podoby pracovník Střediska služeb školám v Jihomoravském kraji. Dotazník byl koncipován formou uzavřených a otevřených otázek, přičemž otevřené otázky byly limitovány počtem znaků. S žádostí o zapojení do výzkumného šetření byly osloveny odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje všechny střední školy bez ohledu na jejich zřizovatele v JMK. Na elektronický dotazník odpovědělo celkem 1148 pedagogických pracovníků, z toho 417 mužů (36,32%) a 731 žen (63,68%). Nejvíce odpovídali respondenti ve věku 50 – 54 let, celkem 223 (19%); ze SOŠ a SOU 428 (37,28%); vyučující cizích jazyků 126 (11%); s délkou praxe 16 – 20 let 195 (16,99%) a z okresu Brno – město 615 (53,57%).
 10. 10.   Kyberšikana učitelů Prostřednictvím internetu bylo šikanováno 55 osob (4,79%).
 11. 11.   Slovní odpovědi na obranu proti kyberšikaně: Volat k odpovědnosti rodiče a s policií řešit postih. Rozhodně se vyhnout cenzuře. Poukázat na důsledky šikany. Vytváření modelových situací, do kterých by se dostali sami potencionální agresoři a vyzkoušeli si pocity šikanovaného. Dodržovat bezpečnostní zásady.
 12. 12.   Informovanost vyučujících, rodičů, žáků, Zpracovat metodický pokyn pro učitele, jak postupovat. Jednotný přístup zúčastněných. Postupovat po určitých krocích, kontaktovat policii až v rámci posledního kroku. Konkrétní a tvrdší postihy. Řešení kyberšikany s policií teprve tehdy, až by selhala všechna jiná opatření.
 13. 13.   Účinnou prevencí (např. u Facebooku) se může stát účast škol a pedagogů v této sociální sítí. Toho můžeme dosáhnout zasíláním studijních materiálů, úkolů a různých informací touto cestou. Počet případů kyberšikany budeme redukovat, protože budeme mít &quot;dohled&quot; na veřejné informace, jež nejvíce ohrožují učitele na jejich důstojnosti. Nejlepší způsob je konfrontovat autora videa, agresory i toho, kdo materiál na internet nahrál, s jejich zodpovědností. Je potřeba, aby si uvědomili závažnost a závadnost svého počínání, nejlépe se oběti i autoritám upřímně omluvili. Případně je nutno provést takové sankce a opatření, aby se kyberšikana neopakovala.
 14. 14.   Osvěta pro žáky/studenty, učitele, rodiče: jaká nebezpečí internet skýtá, jak se chovat v případě, že se sám stanu obětí kyberšikany, jak se chovat v případě, že se obětí (nebo naopak agresorem) stane mé dítě, můj žák/student. Na internetu se cítí v bezpečí 437 osob (38,1%)
 15. 15.   Informace o projektu, kontakty, důležité odkazy, seznamy proškolených škol a výsledky výzkumu jsou k dispozici na jmskoly.cz
 16. 16.   DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Martina Brtnická referentka prevence kriminality Jihomoravský kraj Odbor školství krajského úřadu Cejl 73 601 82 Brno Tel.: 541 658 302 E-mail: brtnicka.martina @ kr-jihomoravsky.cz

×