Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SIGURNOST DJECE NA      INTERNETU  OBRTNIČKA ŠKOLA  IZRADIO  SISAK       Mario Videković 1.b
  10 savjeta o djeci i internetu  Dijete ne smijete plašiti opasnostima s interneta, nego ga poučiti kako da ih  svl...
  Preporučljivo je da dijete proĎe odgovarajuće osposobljavanje u  školi ili u nekoj od ovlaštenih institucija za svla...
  Internet moţe pomoći vašem djetetu u obrazovanju te mu daje  mogućnost pristupa informacijama o kakvima su ljudi pri...
  Povremeno zajednički posjećujte internetske stranice kako biste se upoznali sa  sklonostima i navikama svojeg djetet...
  Što je Internet?  Internet je svjetska globalna mreţa (world  wide web / www) koja omogućuje  elektroničku povez...
Dobra strana  Dostupnost velike količine najrazličitijih  informacija o doslovno svemu što bi  korisnike moglo inter...
Loša strana  Vrlo je teško uspostaviti pravila ponašanja na internetu i  time omogućiti sigurnost i zaštitu korisnika....
Koji je opseg seksualnog   zlostavljanja djece putem            interneta problema.  Teško je ocijeniti ...
Kako počinitelji pronalaze      djecu na internetu?  U svakodnevnom govoru takve počinitelje nazivamo pedofilima, n...
SAVIJETI ZA DIJECU  Nemoj nikome davati osobne podatke:  – svoje ime  – adresu elektroničke pošte  – korisnička im...
Sigurnost3
Sigurnost3
Sigurnost3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sigurnost3

841 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sigurnost3

 1. 1. SIGURNOST DJECE NA INTERNETU OBRTNIČKA ŠKOLA IZRADIO SISAK Mario Videković 1.b
 2. 2.  10 savjeta o djeci i internetu Dijete ne smijete plašiti opasnostima s interneta, nego ga poučiti kako da ih svlada. Ţrtve interneta postaju djeca koja su uplašena, nesigurna, neupućena i koja nemaju povjerenje svojih roditelja. Obrazovanje i povjerenje razvija kod djece osjećaj odgovornosti i spremnost za sučeljavanje s opasnostima na koje moţe naići pri surfanju. Dijete je preporučljivo objektivno informirati i poučiti o prednostima interneta, ali i o njegovim opasnostima.
 3. 3.  Preporučljivo je da dijete proĎe odgovarajuće osposobljavanje u školi ili u nekoj od ovlaštenih institucija za svladavanje računalnih programa. Zabrana pristupa internetu nije rješenje za vaše strahove, s djetetom dogovorite način i uvjete korištenja interneta. Zamolite dijete da vam pronalazi neke od informativnih ili poučnih stranica, pridruţite mu se u tom istraţivanju, pomognite mu u surfanju. Računalu je mjesto u zajedničkoj radnoj sobi ili u dnevnom boravku kako bi ga roditelj mogao nadzirati. Pustite dijete da samo istraţuje, neupadljivo i vrlo diskretno nadzirite i povremeno provjerite koje je adrese posjetilo vaše dijete i tko je sve posjetio vaše dijete, poštuje li dijete dogovore s vama. Naučite dijete da su pravila lijepog ponašanja na internetu ista ili slična onima u stvarnom ţivotu.
 4. 4.  Internet moţe pomoći vašem djetetu u obrazovanju te mu daje mogućnost pristupa informacijama o kakvima su ljudi prije dvadesetak godina mogli samo sanjati. MeĎutim, velika sloboda i mnoštvo informacija nose sa sobom i veliku odgovornost. Ta odgovornost je vaša! Vi morate naučiti dijete kako se koristiti internetom i objasniti mu što on zapravo jest. Na vama leţi i odgovornost zaštite djeteta od stvari koje mu još uvijek nisu jasne. Evo nekoliko osnovnih pravila kojih se trebate drţati – drţite računalo u dnevnoj, a ne u dječjoj sobi. Na taj ćete način imati puno bolju kontrolu nad aktivnostima svoga djeteta na računalu. Naučite dovoljno o računalima tako da djeci moţete dati savjet te kako biste znali procijeniti što djeca na računalu rade.
 5. 5.  Povremeno zajednički posjećujte internetske stranice kako biste se upoznali sa sklonostima i navikama svojeg djeteta na internetu te provjerili što vaše dijete na internetu zapravo radi. Ohrabrujte dijete da vas pita o onome što ne zna te potičite razgovore o sadrţajima na internetu. MlaĎa djeca ne bi trebala posjećivati chat sobe, forume, Facebook i slična mjesta bez nadzora roditelja. Uspostavite pravila vezana za ponašanje na internetu, zapišite ih i napravite dogovor sa svojim djetetom. Savjetujte dijete da se nikad i ni pod kojim uvjetima ne sastaje s osobama koje upozna preko interneta, osim u vašoj pratnji. Saznajte zaporke korisničkih računa kojima se sluţi vaše dijete (e-pošta, chat, blog i sl.). Savjetujte djecu da na internetu ne smiju ostavljati osobne informacije poput adrese, broja mobitela, punog imena i prezimena te sličnih osobnih informacija. Povremeno upišite ime svoga djeteta u Googleovu traţilicu da vidite pojavljuje li se i na kakvim stranicama. Upoznajte se s online prijateljima svojeg djeteta i pričajte s drugim roditeljima kako biste saznali koje stranice posjećuju njihova djeca.
 6. 6.  Što je Internet? Internet je svjetska globalna mreţa (world wide web / www) koja omogućuje elektroničku povezanost izmeĎu računala i njihovu meĎusobnu komunikaciju
 7. 7. Dobra strana Dostupnost velike količine najrazličitijih informacija o doslovno svemu što bi korisnike moglo interesirati. Većina sadrţaja koji je dostupan na internetu pruţa korisnicima zanimljive, pozitivne i edukativne informacije
 8. 8. Loša strana Vrlo je teško uspostaviti pravila ponašanja na internetu i time omogućiti sigurnost i zaštitu korisnika. Ne postoji središnja meĎunarodna organizacija koja motri ili odobrava sadrţaj na internetu prije nego što se on ondje pojavi. Sloboda koju pruţa internet i nepostojanje efikasnog načina kontrole ostavlja mogućnost za zlouporabu interneta. Zlouporaba za koju smatramo da ima najteţe posljedice jest proizvodnja, nuĎenje, distribucija i pribavljanja sadrţaja dječje pornografije.
 9. 9. Koji je opseg seksualnog zlostavljanja djece putem interneta problema. Teško je ocijeniti potpunu veličinu ovog Pretpostavlja se da u ovom trenutku u svijetu postoji oko 100 000 internet stranica na kojima se nalaze vizualni sadrţaji koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece. Pretpostavka je da je jedno od petoro djece koja koriste internet primilo neţeljeni prijedlog ili zahtjev seksualne prirode. On se moţe odnositi na zahtjev da se nepoznatoj osobi pošalju vlastite fotografije ili videoisječci koji prikazuju dijete golo ili uključeno u najrazličitije seksualne aktivnosti ili pak na prijedlog da se dijete naĎe s odraslom osobom radi spolnog odnosa.
 10. 10. Kako počinitelji pronalaze djecu na internetu? U svakodnevnom govoru takve počinitelje nazivamo pedofilima, no vaţno je znati da je pedofilija medicinski, odnosno psihijatrijski pojam, koji označava spolnu nastranost, tj. seksualnu sklonost prema djeci istog ili suprotnog spola. Policija i pravosudni djelatnici koriste širi termin "počinitelji seksualnih delikata na štetu djece" jer počinitelji mogu biti i osobe kojima nije i moţda nikada neće biti dijagnosticiran poremećaj koji se naziva pedofilija. Djevojčice su pet puta češće ţrtve od dječaka. Većinom su zlostavljači muškarci i to djeci poznate osobe. Rijetko koriste silu, već nagovaranje i potkupljivanje. Odrasli počinitelji upoznaju djecu na različite načine. Tako primjerice pronalaze njihove osobne podatke u njihovim korisničkim profilima na najrazličitijim aplikacijama za razmjenjivanje poruka. Počinitelji znaju traţiti od djece koju upoznaju na društvenim internet stranicama ili stranicama s on-line igrama, da ih dodaju na svoju listu prijatelja, kako bi tada mogli imati pristup većem broju djece.
 11. 11. SAVIJETI ZA DIJECU Nemoj nikome davati osobne podatke: – svoje ime – adresu elektroničke pošte – korisnička imena i lozinke – brojeve telefona – adresu – ime škole

×