Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sigurni internet – Prevencija nasilja nad djecom na internetu

4,123 views

Published on

Tema: Sigurni internet – Prevencija nasilja nad djecom na internetu
Autorica: Martina Vidaković, dipl. soc. radnik
Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
Dan sigurnijeg interneta 2010

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sigurni internet – Prevencija nasilja nad djecom na internetu

 1. 1. Sigurni internet – Prevencija nasilja nad djecom na Internetu Martina Vidaković, dipl. soc. radnik Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 2. 2. Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu <ul><li>Nevladina, neprofitna organizacija </li></ul><ul><li>Utemeljena je u listopadu 1997. godine </li></ul><ul><li>Osnovni cilj rada Udruge je prevencija i intervencija na polju zlostavljanja djece </li></ul>
 3. 3. Programi / projekti / aktivnosti <ul><li>Programi: </li></ul><ul><li>Savjetodavna linija za zlostavljanu i zanemarenu djecu </li></ul><ul><li>Dječja kuća Borovje </li></ul><ul><li>Poticanje volonterstva </li></ul><ul><li>Savjetovalište za djecu i roditelje </li></ul><ul><li>Dječji odbor </li></ul><ul><li>Sigurni Internet </li></ul><ul><li>Projekti: </li></ul><ul><li>E-savjetovanje </li></ul><ul><li>Studentsko savjetovalište </li></ul><ul><li>Međuvršnjaćka pomoć </li></ul><ul><li>Aktivnosti: </li></ul><ul><li>Znanstvene </li></ul><ul><li>Edukativne </li></ul><ul><li>Podizanje javne svijesti </li></ul>
 4. 4. Rezultati istraživanja o iskustvima djece i mladih pri uporabi modernih tehnologija (Internet, mobiteli), 2008. <ul><li>Uzorak od 2700 djece, dob 11-18 godina </li></ul><ul><li>91% ispitanika koristi se Internetom, 46% se služi Internetom svaki dan </li></ul><ul><li>97% ispitanika posjeduje mobitel </li></ul><ul><li>49% ispitanika nisu pod nadzorom odraslih dok pretražuju Internet, 46% njih tvrdi da su roditelji povremeno prisutni </li></ul><ul><li>54% ispitanika su se na Internetu susreli sa stranicama koje su sadržavale slike nagih osoba ili osoba u seksualnom kontaktu </li></ul><ul><li>41% ih je bilo pitano intimna pitanja o njima, njihovom tijelu, seksualnom iskustvu, masturbaciji </li></ul><ul><li>16% djece je primilo prijeteću poruku na mobitel </li></ul><ul><li>23% ispitanika tvrdi da je snimila tuču između učenika iz razreda na mobitel </li></ul><ul><li>24% djece ne zna tko im može pomoći u slučaju nasilja preko Interneta ili mobitela, 22% njih smatra da njihovo ponašanje ne treba prijaviti </li></ul><ul><li>14% djece se sastalo sa osobom koju su upoznali preko Interneta </li></ul>
 5. 5. Sigurni Internet namjera i cilj <ul><li>Dugoročni cilj je prevencija zlostavljanja i nasilja na Internetu </li></ul><ul><li>Kratkoročni ciljevi su: </li></ul><ul><li>Edukacija i informiranje djece i roditelja o komunikaciji preko Interneta (blog, chat, forum) i najefikasnijim metodama zaštite </li></ul><ul><li>ukazati djeci i roditeljima na oblike nasilja koji se mogu dogoditi na Internetu </li></ul><ul><li>Publikacija i distribucija edukativnih materijala (brošure, letci) </li></ul><ul><li>Poticanje djece da dijele informacije sa vršnjacima </li></ul><ul><li>Promocija web stranice udruge i savjetovanja putem e-maila </li></ul>
 6. 6. Programske aktivnosti <ul><li>Radionice za djecu o sigurnosti na Internetu </li></ul><ul><li>- kako odrasli komuniciraju na Internetu, koji su rizici, čime su izloženi, što se događa sa žrtvama na Internetu i kako se zaštititi, kome se obratiti ukoliko dođe do nasilja </li></ul><ul><li>Edukacija roditelja o sigurnosti na Internetu </li></ul><ul><li>- roditelji se upoznaju sa osnovnim pojmovima, pravilima i procedurama na Internetu te se educiraju o učinkovitim metodama zaštite na Internetu koja će podići njihovu svijest o pozitivnim i negativnim aspektima Interneta </li></ul>
 7. 7. … programske aktivnosti <ul><li>Publikacija i distribucija edukativnih materijala </li></ul><ul><li>-brošura i letaka Dijete na Internetu (sadrže informacije, savjete za roditelje i djecu o sigurnosti na Internetu) </li></ul><ul><li>- web stranica www.hrabritelefon.hr </li></ul><ul><li>- E-mail [email_address] </li></ul><ul><li>- Forum www.cybermed.hr </li></ul><ul><li>- Chat na stranici www.hrabritelefon.hr </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Sve radionice vode volonteri , studenti psihologije, socijalnog rada i defektologije koji su prošli edukaciju Edukacijskog tima o osnovnim konceptima na Internetu (chat, blog, forum), fenomenologiji dječje pornografije, ponašanjima djece i pedofila na Internetu te o načinima sigurnog korištenja Internetom </li></ul>
 9. 9. Evaluacija i rezultati 2008/2009 <ul><li>15 grupa djece u radionicama </li></ul><ul><li>117 roditelja uključenih u aktivnosti (savjetovanje, tribine, predavanja) </li></ul><ul><li>102 roditelja i djece koji su zatražili pomoć putem e-maila, foruma i chata </li></ul><ul><li>Preko 3000 distribuiranih brošura i letaka </li></ul><ul><li>10 supervizijskih sastanaka </li></ul>
 10. 10. Kampanja “Prekini lanac” <ul><li>Kampanja je provedena 2008. sa uredom UNICEF-a u Hrvatskoj </li></ul><ul><li>Hrabri telefon je u sklopu kampanje pružao usluge telefonskog savjetovanja roditeljima i djeci koja su bila žrtve nasilja na Internetu </li></ul><ul><li>Brošure o sigurnosti na Internetu su bile podijeljene svim zainteresiranim osobama i organizacijama </li></ul>
 11. 11. Opći rezultati <ul><li>Podignuta svijest djece i roditelja o dostupnima izvorima </li></ul><ul><li>Poboljšana zaštita djece od zlostavljanja </li></ul><ul><li>Modificirana ponašanja djece prilikom korištenja suvremenih medija, osobito Interneta </li></ul><ul><li>Rastući broj slučajeva nasilja na Internetu koji su otkriveni i registrirani </li></ul><ul><li>Rastući broj djece koja se osjećaju sigurno i zaštićeno </li></ul><ul><li>Djeca i roditelji koji su informirani o mjestima na kojima mogu potražiti pomoć i podršku </li></ul>
 12. 12. Planovi i novosti <ul><li>Izrada nove web stranice </li></ul><ul><li>Članci u dječjim časopisima </li></ul><ul><li>Ravnala sa kontaktom Udruge </li></ul><ul><li>Naljepnice za kompjutere u školama i kafićima koji imaju pristup Internetu </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Hvala na pažnji! </li></ul><ul><li>www.hrabritelefon.hr </li></ul>

×