Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ribar Palunko i njegova žena - II. dio

2,472 views

Published on

Ribar Palunko i njegova žena - II. dio
Autorice:
Elena Kovačić, OŠ Gola, OŠ Sveti Đurđ
Marina Zember, OŠ Andrije Palmovića Rasinja, OŠ Veliki Bukovec

Published in: Education, Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ribar Palunko i njegova žena - II. dio

 1. 1. RIBAR PALUNKO I NJEGOVA ŽENA
 2. 2. 1. Zora-djevojka je pokazala Palunku put do Morskoga Kralja uz jedan uvjet: <ul><li>A) mora mu odnijeti pun čun ribe </li></ul><ul><li>B) mora pred njega doći potpuno gol </li></ul><ul><li>C) mora shvatiti da će postati besmrtan </li></ul><ul><li>D) ne može se vratiti na zemlju </li></ul>
 3. 3. <ul><li>D) ne može se vratiti na zemlju </li></ul>
 4. 4. 2. Koga je iz svog kraja Palunko sreo kod Morskog Kralja? <ul><li>A) svoju mamu </li></ul><ul><li>B) susjedu Štefu </li></ul><ul><li>C) učiteljicu </li></ul><ul><li>D) sina Vlatka malog </li></ul>
 5. 5. <ul><li>D) sina Vlatka malog </li></ul>
 6. 6. 3. Palunkova žena je trebala da uhvati lubina na mjesečini u neznanom moru i tako olakša jade Palunku. Ali treba proći 3 pećine od oblaka. Čega nema u pećini? <ul><li>A) zmije orijaške, majke sviju zmija, more diže i valove pravi </li></ul><ul><li>B) ptice orijaške, majke sviju ptica, buru razmahuje </li></ul><ul><li>C) zlatne pčele, majke sviju pčela, munje križa i izvodi </li></ul><ul><li>D) crne vrane, majke sviju vrana, snijega zove </li></ul>
 7. 7. <ul><li>D) crne vrane, majke sviju vrana, snijega zove </li></ul>
 8. 8. 4. Kojim jezikom je komunicirala Palunkova žena kad je tražila Palunka? <ul><li>A) engleskim jezikom </li></ul><ul><li>B) španjolskim jezikom </li></ul><ul><li>C) zmijskim jezikom </li></ul><ul><li>D) nijemim jezikom </li></ul>
 9. 9. <ul><li>D) nijemim jezikom </li></ul>
 10. 10. 5. Zašto je zmija orijaška pustila Palunkovu ženu kroz pećinu? <ul><li>A) Bojala se Palunkove žene. </li></ul><ul><li>B) Palunkova žena je svake zore hranila zmije u kršu. </li></ul><ul><li>C) Palunkova žena je začarala zmiju čarobnim štapićem. </li></ul><ul><li>D) Zmiju orijašku je ugrizla druga zmija pa je uginula, a žena slobodno prošla. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>B) Palunkova žena je svake zore hranila zmije u kršu. </li></ul>
 12. 12. 6. Što je nudila ptica orijaška ženi kao zahvalu što je galebovima svi dan kudjelju sterala? <ul><li>A) “dat ću joj žive vode iz kljuna gvozdenoga da joj se živa riječ povrati” </li></ul><ul><li>B) “ako vam je dobro učinila, dobro ću joj i vratiti: il joj volja težak grumen zlata, il joj volja šest niza bisera” </li></ul><ul><li>C) “dat ću joj jedno svoje pero koje će joj ispuniti jednu želju” </li></ul><ul><li>D) “kad pogledaš na more široko, ugledat ćeš novi čun srebrni” </li></ul>
 13. 13. <ul><li>A) “dat ću joj žive vode iz kljuna gvozdenoga da joj se živa riječ povrati” </li></ul>
 14. 14. 7. Mali kralj, Palunkov sin Vlatko ponašao se obijesno. To znači da je bio: <ul><li>A) bijesan </li></ul><ul><li>B) lijepog ponašanja </li></ul><ul><li>C) čudnog ponašanja </li></ul><ul><li>D) neobuzdan u ponašanju i zahtjevima </li></ul>
 15. 15. <ul><li>D) neobuzdan u ponašanju i zahtjevima </li></ul>
 16. 16. 8. Koga je Palunkova žena uhvatila na koštanu udicu u neznanom moru? <ul><li>A) zlatnog lubina </li></ul><ul><li>B) zlatnu ribicu </li></ul><ul><li>C) Zoru-djevojku </li></ul><ul><li>D) Palunka i njihova sina </li></ul>
 17. 17. <ul><li>D) Palunka i njihova sina </li></ul>
 18. 18. 9. Kako je Zora-djevojka pomogla da se Palunko, njegova žena i sin spase od hajke koja se vodila za njima kako ne bi stigli na obalu? <ul><li>A) Vukla je čamac do obale. </li></ul><ul><li>B) Sa svima je ratovala da zaustavi potjeru. </li></ul><ul><li>C) Dala je vjernoj ženi rubac vezeni (pretvorio se u jedro) i iglu pribadaču (nastalo kormilo). </li></ul><ul><li>D) Prebacila ih je u jureći gliser. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>C) Dala je vjernoj ženi rubac vezeni (pretvorio se u jedro) i iglu pribadaču (nastalo kormilo). </li></ul>
 20. 20. 10. Dopuni pjesmu kojom završava priča: <ul><li>Čudo ludo Palunko, </li></ul><ul><li>Na dno mora propao, </li></ul><ul><li>Ljutog jada dopao </li></ul><ul><li>A) luda </li></ul><ul><li>B) pametna </li></ul><ul><li>C) nesretna </li></ul><ul><li>D) vjerna </li></ul><ul><li>Sini, sini zorice, </li></ul><ul><li>Evo nove srećice; </li></ul><ul><li>Da je tri put potopljena, </li></ul><ul><li>Izbavi je ________ žena. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>D) vjerna </li></ul>

×