Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Privatnost osobnih podataka i novi mrežni servisi

1,270 views

Published on

Tema: Privatnost osobnih podataka i novi mrežni servisi
Autor: Slaven Crnjac
MCP, MCITP, MCSA, CCNA, MCT
NetAkademija Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Dan sigurnijeg interneta 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Privatnost osobnih podataka i novi mrežni servisi

 1. 1. Privatnostosobnihpodatakainovimrežniservisi<br />SlavenCrnjac<br />MCP, MCITP, MCSA, CCNA, MCT<br />NetAkademijaTehničkogveleučilišta u Zagrebu<br />
 2. 2. Širokopojasni internet<br />Brzi internet dostupnost u većini RH<br />nove usluge na internetu<br /><ul><li>internet dnevnici (blogovi)
 3. 3. socijalne mreže
 4. 4. instant messengeri
 5. 5. p2p mreže
 6. 6. online kladionice, igre i usluge</li></ul>     <br />
 7. 7. Internet dnevnici - blogovi   <br /><ul><li>dostupni svima 
 8. 8. besplatni (uz reklame)
 9. 9. sadržaj dnevnika se ne provjerava
 10. 10. Sadržaji i teme ne prilaogođeni određenim uzrastima
 11. 11. (........blog.hr, ......blogspot.com ...)</li></li></ul><li>Socijalne mreže<br /><ul><li>Dostupneuzregistraciju
 12. 12. Uglavnombesplatne
 13. 13. Mjestazadruženje 
 14. 14. Prilagođenivišeznačnomkomunikacijomsadrugimakrozstatuse, multimediju, chat
 15. 15. Problemiprivatnostipodataka
 16. 16. Dodaci (moduli) pisanizapoboljšanjeuslugesocijalnemrežečesto ne provjereni
 17. 17. www.twitter.com, www.facebook.com,www.hi5.com...
 18. 18. www.smajli.hr, www.iskrica.com....</li></li></ul><li>Instant messengeri<br /><ul><li>Programi za online komunikaciju (audio, video, tekst)
 19. 19. mogućnost razmjene datoteka (rizici)
 20. 20. narušavanje privatnosti
 21. 21. koga dodati za "prijatelja"</li></li></ul><li>P2P mreže<br /><ul><li>Nastali kao servisi za brzu razmjenu podataka
 22. 22. Problem autorskih prava
 23. 23. Podvaljivanje lažnih programa
 24. 24. Veliki broj malicioznih programa
 25. 25. Ugrožena privatnost kod dijeljenja podataka</li></li></ul><li>Online kladionice, igrice, usluge<br /><ul><li>Relativno nove usluge
 26. 26. Problemi iskazani kod djece
 27. 27. (Navuku se na demo uslugu, za aktivaciju traže se kreditne kartice !!!!!)
 28. 28. Kod registracije na web stranicu traži se više od minimalnih podataka (problem privatnosti)
 29. 29. Online trgovine - problem povjerenja u iste</li></li></ul><li>Ključni problemi<br /><ul><li>Niskarazinaedukacijekodkorisnika
 30. 30. Mogućnostnarušavanjaprivatnostikrozrazmjenudatoteka
 31. 31. Maliciozniprogrami
 32. 32. Nepoštivanjeautorskihprava
 33. 33. Prihvaćanje "loših" izjava o zaštitiprivatnostisadavateljemusluge</li></li></ul><li>Zaštita<br /><ul><li>Edukacijasvihkorisnikaračunala
 34. 34. Redovitoažuriranjesustava
 35. 35. Redovitoažuriranjeprogramazazaštituračunalaikorisnika
 36. 36. Postavljanjesustavaobiteljskezaštitenaračunalimakojekoristedjeca
 37. 37. Smanjivanjeovlastikorisnicimaračunalanaminimalnopotrebnezasvakodnevnirad</li></li></ul><li>?<br />

×