Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

My first ict hello eTwinning

3,459 views

Published on

eTwinning projekt, Nataša Ljubić Klemše, I. OŠ Bjelovar

Published in: Education
  • Be the first to comment

My first ict hello eTwinning

  1. 1. My first ICT hello!I. osnovna škola Bjelovarmr. Nataša Ljubić Klemše, učiteljica savjetnicanatasa.ljk@gmail.com; @NatasaLJK
  2. 2. SAŢETAK PROJEKTA namijenjen učenicima primarnog obrazovanja (7 – 8 godina) koji počinju učiti engleski jezik, uz upotrebu IK tehnologije Cilj: vjeţbanje engleskog jezika kao stranog u stvarnim situacijama; ovladavanje IK tehnologijom; stjecanje IK kompetencija i učenje kako tehnologija moţe pomoći u komunikaciji i prezentaciji; upoznavanje novih prijatelja; učenje o školskom ţivotu u drugim
  3. 3. ULOGA UČENIKA subjekti cijelog projekta projektne aktivnosti usmjerene na učenike cijeli razredni odjel je nositelj projektnih aktivnostiŠKOLE PARTNERI:Grčka, Poljska, Španjolska, Francuska, Wales – UK
  4. 4. SADRŢAJ RADA predstavljanje učenika – Voki (glasovni avatari) predstavljanje razreda i škole – digitalni albumi i prezentacije (alati Weba 2.0 – Smilebox, Animoto)
  5. 5.  izrada projektnog loga (crtanje rukom i na računalu; izloţba, izbor – glasanje) obiljeţavanje Boţića i Nove godine – slanje samostalno izraĎenih čestitaka klasičnom poštom i čestitanje na Wallwisheru; izrada prezentacija u alatu PictureTrail
  6. 6.  običaji – Maskenbal snimanje, fotografiranje, crtanje i pisanje o vremenu – podprojekt: praćenje vremena tijekom sljedećih mjeseci omiljena hrana, tradicionalni recepti i obroci u školskoj kuhinji – wiki stranica omiljenih jela učenika http://omiljena- jela-ucenika1c.wikispaces.com/
  7. 7.  kućni ljubimci – anketa, izrada prezentacije Uskrs – Easter egg hunt
  8. 8.  hobiji
  9. 9.  Olimpijada, olimpijske maskote

×